Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Somoskőújfalu civil szervezetek


Találatok száma: 10
1. oldal

Bűnmegelőzési Központ Somoskőújfalu Közhasznú Egyesület

(oktatási,egyéb)

3121 Somoskőújfalu, Somosi út 101-103.
képviselő: Egyed Rezső
Hozzájárulni a település közrendjének, közbiztonságának, ezáltal a lakosság szubjektív biztonságérzetének javításához. A gyakorlatban megvalósítani a település közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciójában foglaltakat. Bűnmegelőzési tevékenység folytatása, a SZEM (Szomszédok Egymásért Mozgalom) kialakítása, kiterjesztése, tevékenységének koordinálása. Koordinációs és információs kapcsolatot tart a helyi bűnmegelőzéssel foglalkozó rendőrséggel. Felkérésre szakmai anyagokat készít és véleményez. Áldozatvédelem, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadás, tájékoztatás. Az egyesület célja a helybeli vállalkozások bevonása a közrend és közbiztonság erősítésébe, a bűnmegelőzés helyi szintű társadalmasítása. Kiemelt célja a ?Somoskőújfalu Közbiztonságáért Alapítvány? létrehozása és működtetése. Távfelügyeleti és Vagyonvédelmi Riasztó Rendszer kialakítása, térfigyelő kamerarendszer kiépítése, az ehhez kapcsolódó helyi diszpécser- és vonuló szolgálat finanszírozásának megteremtése, a tevékenység megszervezése. Az egyesület fenntarthatóságához és fejlesztéséhez, valamint nemzetközi kapcsolatainak kialakításához pályázatok írása, a témában minden pályázati lehetőség felkutatása. A tapasztalat- és információcsere biztosítása tagok között. Bűnüldözéshez, bűnmegelőzéshez közrendhez és közbiztonsághoz kapcsolódó rendezvények, ismeretterjesztő programok, konferenciák, képzések tapasztalatcserék szervezése. Tájékoztatás az írott és elektronikus sajtón keresztül. Kiadványok, könyvek, tanulmányok, kutatások készítése, terjesztése, elektronikus információs szolgáltatások. ... >>

DIDAKTIKA Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

3121 Somoskőújfalu, Kilátó út 66.
képviselő: Gőz Gábor
Valamennyi műveltségi területre kiterjedő felzárkóztatás, tehetséggondozás, tananyagfejlesztés, módszertani eszköz kidolgozás. Tanulmányi versenyek szervezése. Oktatási, módszertani konferenciák, rendezvények szervezése. Előadások, tanfolyamok, kiállítások szervezése és lebonyolítása. Ismertetők és kiadványok készítése, kiadása és terjesztése. Ismeretterjesztés, oktatás a társadalom valamennyi korosztálya számára. Erdei Iskola és Erdei Óvoda programok szervezése és lebonyolítása. Környezetvédelemmel, környezetkultúrával kapcsolatos programok tevékenységek szervezése és működtetése. Környezeti nevelés és tudatformálás a társadalom legkülönbözőbb rétegeiben, korosztályaiban. Az egyesület munkája során összegyűjtött tapasztalatok tudományos igényű feldolgozása és közzététele. Az egyesület tevékenysége során törekszik a hagyományőrzésre és a kultúra ápolására, valamint az egészséges életmód népszerűsítésére. Az egyesület részt vehet más társadalmi szervezetek, intézmények, gazdasági társaságok tevékenységeiben is, céljainak elérése érdekében. Az egyesület kapcsolatot tart és épít ki azokkal a személyekkel, szakértőkkel, szervezetekkel, akik hasonló területeken tevékenykednek, közöttük elősegíti az információ áramlását és az együttműködési lehetőségek kialakulását, megerősítését. ... >>

Karancs-Medves Természetbarát Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

3121 Somoskőújfalu, Székely Bertalan út 11.
képviselő: Demény Tibor
Az egyesület célja a Karancs és Medves hegység természeti értékeinek védelme, az állat és növényvilág megőrzése. Természetjáró kirándulások szervezése. A Salgótarján és Somoskőújfalut környező erdők élővilágának bemutatása, a tájnak az egész világban történő népszerűsítése. Együttműködés magyar és szlovák szervezetekkel az országhatáron átnyújló hegyek élővilágának megismertetése érdekében.A történelmi Magyarország felvidéki részének bemutatása, népszerűsítése. A középkori váraink, valamint a környezetében lévő természeti kincsek megóvása. A térség elmaradott idegenforgalmának fellendítése. A Somoskőújfalut Somoskővel az 1900-as évek elején összekötő erdei kisvasút nyomvonalának megismertetése, egy környezetbarát erdei kisvasút újraindítása. Erdei iskola beindítása. ... >>

Somos és Környéke Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

3121 Somoskőújfalu, Baross Gábor út 26.
képviselő: Erdei Imréné
Bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres működésük szervezett összehangolása. A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények mérséklése, a vagyonvédelem javítása. A lakossági biztonságérzet növelése, ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősításe. A lakosság és bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Somosi Kertbarát Kör

(kulturális,egyéb)

3121 Somoskőújfalu, Somosi út 103.
képviselő: Tamás Péterné
Kertészeti, mezőgazdasági kultúrával kapcsolatos programok szervezése és működtetése. Környezeti nevelés és tudatformálás a társadalom legkülönbözőbb rétegeiben, korosztályaiban. Előadások, tanfolyamok, kiállítások és egyéb rendezvények szervezése és lebonyolítása. Somoskőújfalu kertkultúrájának fejlesztése, közterületi parkjainak gondozása. Somoskőújfalu település zöldebbé, virágosabbá tételére vonatkozó társadalmi események szervezése. Somoskőújfalu területének környezeti és elsősorban kertészeti problémáinak a felkutatása, és megoldási javaslatok megfogalmazása. Ismertetők és kiadványok készítése, kiadása és terjesztése. Az egyesület munkája során összegyűjtött tapasztalatok tudományos igényű feldolgozása és közzététele. Az egyesület tevékenysége során törekszik a hagyományőrzésre és a kultúra ápolására. Az egészséges életmód népszerűsítése. Az egyesület részt vehet más társadalmi szervezetek, intézmények gazdasági társaságok tevékenységeiben is, céljainak elérése érdekében. Az egyesület kapcsolatot tart és épít ki azokkal a személyekkel, szakértőkkel, szervezetekkel, akik hasonló területeken tevékenykednek, közöttük elősegíti az információ áramlását és az együttműködési lehetőségek kialakulását, megerősítését. Az egyesület szakmai céljainak megvalósítása érdekében azokat, valamint saját működését nem veszélyeztetve, tevékenységi körében non profit jelleggel vállalkozási tevékenységeket folytat. ... >>

Somosi Környezetnevelési Központ

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3121 Somoskőújfalu, Köztársaság út 22.
képviselő: Molnár Zoltán
Somoskőújfalu környezeti nevelésének szervezésében, összehangolásában, megvalósításában való közreműködés. Somoskőújfalu környezeti (természeti, épített és kulturális) értékeinek számontartása, ápolása, támogatása, új értékek felkutatása. Helyi kutatási tevékenységek végzése és támogatása. Külső szakmai kapcsolatok fenntartása, lehetséges új külső kapcsolatok felvétele, gondozása. A környezetvédelemre, környezeti nevelésre irányuló kezdeményezések számontartása, támogatása. Kapcsolatok tartása a környezetvédelem, környezeti nevelés irányító szerveivel, jogi és természetes személyekkel. Környezettudatos szemléletmód kialakítása a lakosság körében. Erdei iskola működtetése. Fenntartható életmódra való nevelés. Ismeretterjesztés. Könyvek, kiadványok, segédanyagok elkészítése, kiadása, terjesztése. ... >>

Somosi Kulturáért Egyesület

(kulturális)

3121 Somoskőújfalu, Somosi út 103.
képviselő: Magyar István
Somoskőújfalu kulturális és környezeti értékeinek számontartása, ápolása, támogatása, új értékek felkutatása, teremtése. A falu multjából kulturális értékek feltárása még meglévő hagyományok ápolása. Helyi kulturális mozgalmak, csoportok, illetve személyeik kulturális tevékenységeinek támogatása. A falu külső kulturális kapcsolatainak fenntartása, lehetséges új külső kapcsolatok felvétele, gondozása. A falu kulturális eseményeinek szervezése, támogatása. A kulturális életre vonatkozó helyi polgári kezdeményezések számontatása. ... >>

"SOMOSI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY"

(intézményi,oktatási,szociális)

3121 Somoskőújfalu, Somosi út 99.
képviselő: Vargáné Kővári Krisztina
Az óvodás gyermekek életkörülményeinek javítása, az óvoda helyi nevelési programja, a nevelés személyiségfejlesztés feltételeinek fejlesztése, a környezeti nevelés eszköztárának, az óvodapedagógusok továbbképzésének és a gyermekek számára szervezett kirándulások lehetőségének biztosításával. Szakmai és tárgyi eszközök beszerzéséhez való hozzájárulás, a szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű gyemekek támogatása. ... >>

Somosi Tekebarátok Köre

(sport)

3121 Somoskőújfalu, Sport út 12-14.
képviselő: Szabó Sándor
Somoskőújfalun a tekecsapat/csapatok működési feltételeinek megteremtése. A versenysport újraindítása, működésének támogatása. Utánpótlás nevelés. Hazai és nemzetközi tornák szervezése, azokon való részvétel biztosítása. Somoskőújfalu tömegsportjának támogatása. A somosi tekesport múltjának felkutatása, dokumentálása. A tekesport népszerűsítése. ... >>

Somoskőújfalu Sport Egyesület

(sport)

3121 Somoskőújfalu, Sport utca 12-14.
képviselő: Márkus Zsolt
Különböző korosztályok mozgáskultúrájának fejlesztése, sportrendezvények szervezése. A somosi labdarúgás újjáélesztése, állandó futballcsapat működtetése. Somoskőújfalun a futballcsapatok működési feltételeinek megteremtése. A versenysport újraindítása, működésének támogatása, utánpótlás nevelés. Hazai és nemzetközi tornák szervezése, azokon való részvétel biztosítása. Somoskőújfalu tömegsportjának támogatása. A somosi labdarúgósport múltjának felkutatása, dokumentálása. A labdarúgósport népszerűsítése. Igény szerint más szakosztályok működtetése. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41