Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Solt civil szervezetek


Találatok száma: 38
1. oldal

Aranykulcs Horgászegyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

6320 Solt, Aranykulcs tér 7.
képviselő: Andrási Bálint elnök
A természet és halállomány védelme. A horgász szakismeret terjesztése, általánossá tétele. Horgászversenyek, horgásztúrák, horgásztalálkozók szervezése. A sporthorgászat, mint aktív pihenés/szórakozás, kikapcsolódás/népszerűsítése. A tagság érdekeinek képviselete kifelé, önkormányzat, vízkezelő stb. vonatkozásában. Adminisztratív tevékenység gyakorlá-sa. A tagok horgászati okmányokkal való ellátása (horgászjegyek, napi jegyek, területi enge-délyek stb.). A horgász közélet szervezése: közgyűlés. Más testületi szervek ülései, társa-dalmi munka kollektív kirándulás, táborozás stb. Együttműködés, kapcsolattartás szervezé-se/vízirendőrséggel, vízkezelővel, önkormányzattal, APEH-el, szövetséggel, természetvé-delmi szervekkel, társegyüttesekkel stb./ Segíteni a horgászvizek hasznosítóit és a hatósá-gokat az orvhorgászat megelőzésében, felszámolásában. ... >>

Fiatalok Solt Város Kultúrájáért Közhasznú Egyesület

(kulturális)

6320 Solt, Kossuth L.u.56.
képviselő: Balogh Edit alelnök, Szabó László alelnök, Szalai Vilmos elnök
Kultúrális tevékenység az alapszabály II.pontja szerint. ... >>

Gróf Vécsey Károly Borlovagrend Egyesület

(kulturális,egyéb)

6320 Solt, Kadarka u. 20.
képviselő: Farkas Imre elnök
A minőségi szőlő és bortermelés fejlesztésének segítése, Solt borászati hagyományainak megfelelően segíti az idegenforgalom fejlődését a körzetben, a helyi nemezetiségi és borászati hagyományokra építve. Részt vesz Solt város borászati és kulturális rendezvényein. Kapcsolatot tart bortermelőkkel, Hegyközségekkel a minőségi bor érdekében.Szőlészeti és borászati hagyományok, eszközök gyűjtése,valamint a helyi Szőlészeti-Borászati Gyűjtemény létrehozása. Előadások, rendezvények szervezése, borbemutatók, összejövetelek szervezése a borkóstolás, kulturált borfogyasztás érdekében az Alapszabály I.pontja szerint. ... >>

Intelligens Társadalom Szakmai - Tudományos Társaság

()

6320 Solt, Hattyú utca 15
képviselő: Kerepesiné Béres Beáta ... >>

Kis-Solti Gyermekekért Alapítvány

(sport,oktatási)

6320 Solt, Nagymajori u.24.
képviselő: Lengyelné Szeidl Anna kuratóriumi elnök
A sportolásban és a tanulémányi munkában kiemelten jó eredményt elérő tanulók jutalmazása, a nevelő-oktató munka fejlesztésének segítése, speciális szakmai továbbképzések támogatása, szakemberek alkalmi segítségének igénybevétele. Tárgyi feltételek biztosítása, megfelelő támogatása. A gyeremekek biztonságos közlekedésének elősegítése. A zenei oktatás beindításának előmozdítása. A gyermekek úszásoktatásának elősegítése. A fenti célok érdekében hatékony szervezői ösztönző és felvilágosító tevékenység folytatása, valamint az anyagi források összegyűjtése. ... >>

Kiskunsági Triflász Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

6320 Solt, Remanencia dűlő 9.
képviselő: Brandt Sára elnök, Domanovszkiné Győri Edit elnökhelyettes
A szarvasgombászat termesztésének és népszerűsítésének elősegítése Magyarországon. Ennek érdekében a szarvasgombászat hagyományainak felelevenítése és ápolása, hazai élőhelyek feltárása és védelme, a szarvasgomba termesztésének fellendítése, ültetvényes szaporításénak referencia mintaterületeken történő bemutatása, tudományos kutatások végzése, a hazai körülményekhez alkalmazkodó termesztési mód kidolgozása, kulturális rendezvényekhez alkalmazkodó termesztési mód kidolgozása, kulturális rendezvények szervezése a szarvasgomba gyűjtésének, termesztésének és fogyasztásának népszerűsítése céljából,. együttműködés más hazai és külföldi szakmai szervezetekkel, természetvédelmi hatóságokkal, szakmai érdekképviselet, az alapszabály I/3. pontja szerint.,


... >>

Kissolti Nyugdíjas Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,szociális)

6320 Solt, Nagymajori út 24.
képviselő: Hegedűs Józsefné elnök
A működési területén élő hátrányos helyzetben, vagy egyedül élő idősekről és gyermekekről való gondoskodás, rendszeres látogatás, kisebb anyagi támogatás formájában. Az Egyesület feladatának tekinti azt is, hogy az ilyen helyzetben lévőkre felhívja azon intézmények és szervezetek figyelmét, akiknek feladata az állami vagy önkormányzati támogatás nyújtása. Az Egyesület feladatának tekinti az egészségileg rászorulók gyógyüdülésének szervezését, valamint szakember irányításával gyógytorna szervezését. Kirándulások, színház-, hangverseny-, kiállítás látogatások szervezése idősek részére. Régi helyi hagyományok felelevenítése, főleg kézimunka, népdal, népi játékok területén. E tevékenységbe az Egyesület az iskolás és óvodás korú gyermekeket is be kívánja vonni, hogy az Egyesület idős tagjai őket is megismertessék ezekkel a hagyományokkal, s így biztosítsák azok tovább élését. Író-olvasó találkozók szervezése, képző- és népi iparművészeti kiállítások szervezése. Országgyűlési és önkormányzati képviselő bevonásával beszélgetések szervezése, főleg az időseket érintő aktuális politikai kérdésekről. Régi közterületek, tavak, terek, parkok óvása, gondozása, a tavak élővilágának óvása, állatok téli etetése. Rendszeres séták szervezésével felmérni a lakókörnyezetben lévő szabálytalan szemét- lerakó helyeket, jelezni ezt az Önkormányzat intézkedésre hivatott szervének, felhívni az embereket a lakókörnyezetük tisztán tartására, az Egyesület tagjainak személyes példamutatásával is. Évenként legalább kétszer tisztasági hetet szervez az Egyesület, jutalmazza a környezet tisztasága érdekében legtöbbet tevőket. Az Egyesület helyiségében rendszeres sport foglalkozások szervezése, mely a tagok korához és egészségi állapotához igazodik. Kerékpáros és gyalog túrákat szervez az Egyesület a város alapos megismerése érdekében, melyet a résztvevők a természet-, és állat védelemre is felhasználnak. ... >>

Solt Monográfiájáért Alapítvány

(kulturális)

6320 Solt, Béke tér 1.
képviselő: Kovács János titkár
A község monográfiájának megjelentetése. ... >>

Solt-Harta Köz- és Vagyonbiztonságáért Alapítvány

(közbiztonság)

6320 Solt, Törley B. u. 21.
képviselő: Fábián Sándor
A Solti Rendőrőrs területén a közbiztonság javítása, a vagyon elleni bűnözés visszaszorítása érdekében a vagyonvédelmi tevékenység színvonalának emelése, a kármegelőzés elősegítése. A bűnüldöző szervek munkafeltételeinek javítása, a meglévő technikai eszközök folyamatos korszerűsítése és szükség szerinti pótlása. ... >>

Soltért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

6320 Solt, Béke tér 1.
képviselő: Mucsi Józsefné titkár, Németh József kuratóriumi elnök, Zentai Gábor Péterné képviselő
A település fejlesztése, a tehetséges fiatalok továbbtanulásának elősegítése, az arra érdemes természetes és jogi személyek támogatása. ... >>

Solti Aranykulcs Hegyközség

(érdekképviselet)

6320 Solt, Béke tér 1.
képviselő: Kun Gábor elnök
A működési területe termelői és felvásárlói által e tevékenységükhöz fűződő közös érdekek előmozdítása., A szőlőtermesztési és borászati tevékenység szakmai színvonalának emelése., A működési területén termelt borok hírnevének őrzése, erősítése., A termékek piacképességének javítása, belföldi és export piacokra való eljutásának. ... >>

Solti Atlétikai Club

(sport,oktatási,kulturális)

6320 Solt, Liget u. 2/a.
képviselő: Martinovics Mihály alelnök, Nitsch József elnök
Az Egyesület célja, közhasznú szervezetként, a sport és a közösségi élet eszközeivel az egészséges életmód elősegítése. Ennek megvalósítása érdekében az Egyesület: Solt Város Lakossága sport iránti igényét szervezett formában kielégíti. A lakosság ?kiemelten az ifjúság ? részére nevelést, oktatását, képességfejlesztést és ismeretterjesztést folytat, ennek során a sport tevékenység mellett kulturális és ismeretterjesztő rendezvények, kiállítások csoportos látogatását végzi. Az egészség megőrzés érdekében népszerűsíti a sportot. Cselgáncs- és sakkoktatást folytat felnőtteknek, gyerekeknek. A tehetséges fiatalokat, szervezett formában, versenyezteti, ezzel utánpótlást nevel a magyar sport részére. Ennek érdekében versenyekre utaztatást és sportszolgáltatást végez. Judo (cselgáncs)- és sakk- szakosztályt működtet. ... >>

Solti Dunai Vizisport Testedző Egyesület

(sport)

6320 Solt, Ady E. u. 15.
képviselő: Dudás László ... >>

Solti Értékőrző Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6320 Solt, Kossuth utca 32.
képviselő: Árizs Lajos elnökhelyettes, Barta Ferenc elnök
A gyerekek, az óvodás korú gyermekek nevelése, alapfokú oktatása, felkészítése a későbbi tanulmányaik végzésére, valamint a nevelésen keresztül való szórakozásuk, sport és egyéb tevékenységük elősegítése és biztosítása. ... >>

Solti Futball Club

(sport)

6320 Solt, Kecskeméti út 36.
képviselő: Kerti István alelnök, Kiliti István elnök
Solt város labdarúgó sportja színvonalának emelése, csapatok fenntartása, pálya üzemeltetése, a helyi labdarúgó sport támogatása. Reklámtevékenység a Solti Futball Club fenntartása, illetve üzemeltetése. ... >>

Solti Gazdakör

(oktatási)

6320 Solt, Vörösmarty u. 56.
képviselő: Dr. Papp Gyula ... >>

Solti Ipartestület

(érdekképviselet,egyéb)

6320 Solt, Rév u. 4.
képviselő: Nagy Ernőné elnök ... >>

Solti Kék-Duna Sportegyesület

(sport)

6320 Solt, Toldi M. u. 1.
képviselő: Will-Müller Krisztina elnök ... >>

Solti Kultúrális Egyesület

(kulturális)

6320 Solt, Zöldfa utca 22.
képviselő: Alberczki Sándorné elnök ... >>

Solti Kulturális Polgári Alapítvány

(kulturális)

6320 Solt, Csalogány utca 9.
képviselő: Ánizs Lajos kuratóriumi titkár, Barta Ferenc kuratóriumi elnök, Vitek József kuratóriumi elnökhelyettes
A régmúltban Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyéből, elsősorban az akkori Solt községből vagy a jelenleg már Solt városából ?elindult? külföldön élő magyarok és utódaik, valamint a hazaiak számára a történelmi múlt helyi hagyományainak ápolása, életben tartása?. Kis és nagyobb közösségekben tovább élő, tudatosan kialakított szokások, ízlések, felfogások, illetve szellemi örökségek továbbadása az utókor számára is. A haladó hagyományok megismertetése mind a külföldiekkel, mind pedig a hazaiakkal. A nemzeti művelődéssel kapcsolatos kérdések folyamatos felszínen tartása. A solti emberek történelme során létrehozott anyagi és szellemi értékek összességének számbavétele a művelődés, műveltség, művészet, és egyáltalán, a kultúra életben tartása, fejlődésének lehetővé tétele. A művelődés bármely korszakában, illetve bármely területén, a solti emberek által létrehozott anyagi és szellemi értékek összességének ápolása, a műveltségi színvonal emelése. Mindezen célok megvalósítása érdekében olyan tárgyi és szellemi eszközök beszerzése és megteremtése, amelyek biztosítják az ismeretterjesztés minél szélesebb körű lehetőségeinek bővítését, így előadások, különböző rendezvények szervezését és megvalósítását. Egy állandó ?Európaház? létrehozása, a rendszeres ismeretbővítő rendezvények, előadások, kiállítások megtartására, a nyilvánosság biztosításával. Kiadványok szerkesztése, terjesztése (időszaki lap, újság, stb.) minél szélesebb körben, a lehető legkorszerűbb tudományos eszközök igénybevételével. alapítvány típusa: magánalapítvány., alapítvány vagyonfelhasználási módja: Az Alapítvány induló vagyona 150.000,- Ft készpénz., Az Alapítvány céljára rendelt vagyon, valamint az Alapítványhoz csatlakozások támogatásai, továbbá a III/2. pontban foglalt befektetésekből származó haszon, illetve hozadék, így tehát mind a rendelkezésre álló, mind pedig a jövőben keletkező alapítványi teljes vagyon (tőke és kamat, hozadék.) teljes mértékben felhasználható elsősorban az alapítványi célok megvalósítása érdekében, illetve az Alapítvány folyamatos működési költségeinek fedezésére. ... >>

Solti Kultúrális Polgári Alapítvány

(kulturális)

6320 Solt, Bocskai utca 13.
képviselő: Hampó Zsuzsanna kuratóriumi titkár, Kalmár Pál kuratóriumi elnökhelyettes, Vitek József kuratóriumi elnök
A régmúltban Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyéből, elsősorban az akkori Solt községből vagy a jelenleg már Solt városából ?elindult? külföldön élő magyarok és utódaik, valamint a hazaiak számára a történelmi múlt helyi hagyományainak ápolása, életben tartása?. Kis és nagyobb közösségekben tovább élő, tudatosan kialakított szokások, ízlések, felfogások, illetve szellemi örökségek továbbadása az utókor számára is. A haladó hagyományok megismertetése mind a külföldiekkel, mind pedig a hazaiakkal. A nemzeti művelődéssel kapcsolatos kérdések folyamatos felszínen tartása. A solti emberek történelme során létrehozott anyagi és szellemi értékek összességének számbavétele a művelődés, műveltség, művészet, és egyáltalán, a kultúra életben tartása, fejlődésének lehetővé tétele. A művelődés bármely korszakában, illetve bármely területén, a solti emberek által létrehozott anyagi és szellemi értékek összességének ápolása, a műveltségi színvonal emelése. Mindezen célok megvalósítása érdekében olyan tárgyi és szellemi eszközök beszerzése és megteremtése, amelyek biztosítják az ismeretterjesztés minél szélesebb körű lehetőségeinek bővítését, így előadások, különböző rendezvények szervezését és megvalósítását. Egy állandó ?Európaház? létrehozása, a rendszeres ismeretbővítő rendezvények, előadások, kiállítások megtartására, a nyilvánosság biztosításával. Kiadványok szerkesztése, terjesztése (időszaki lap, újság, stb.) minél szélesebb körben, a lehető legkorszerűbb tudományos eszközök igénybevételével. ... >>

Solti Mazsorett Egyesület

(oktatási,kulturális)

6320 Solt, Nyár utca 2.
képviselő: Véginé Vajda Judit elnök
Az Egyesület a solti mazsorett csoport kulturális és szakmai fejlődésének segítésére, hagyományainak ápolására és továbbfejlesztésére létrehozott társadalmi szervezet. ... >>

Solti Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6320 Solt, Mester u. 16.
képviselő: Kunfalvi Adrienn kuratóriumi elnök, Szabóné Fodor Éva gazdasági vezető, Szamekné Molnár Mónika kuratóriumi titkár
A nevelői- oktatói munka fejlesztésének segítése, speciális szakmai tobábbképzéseken való részvétel a községben nem működő óvodásokat szolgáló szemberek alkalmi segítségének igénybe vétele. - Ösztöndíj vagy egyéb anyagi támogatás formájában segítség nyújtása azon fiataloknak, akik élethivatásuknak az óvónői pályát válasszák tanulmányaik során, anyagi támogatása olyan óvodás személy szülei részére, akik csak igen nagy erőfeszítéssel, vagy egyáltalán nem tudják előteremteni az óvodai költségeket. - A tárgyi feltételek biztosítása megfelelő támogatással, így pld. foglalkoztatási eszközök beszerzése, szakmai könyvtár bővítése, az óvodások életkorának megfelelő színvonalak környezet kialakítása, kultúrális, sport, ünnepi és egyéb rendezvények támogatása. ... >>

Solti Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

6320 Solt, Rév u.2.
képviselő: Baracsi László parancsnok, Kerti István elnök, Kun Gábor titkár ... >>

Solti Petőfi Nyugdíjas Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,szociális)

6320 Solt, Katona J. utca 25.
képviselő: Sántáné Szabó Margit elnök, Szabó Jánosné elnökhelyettes
A működési területén élő hátrányos helyzetben vagy egyedül élő idősekről és gyermekekről való gondoskodás rendszeres látogatása, kisebb támogatás formájában. Az egyesület feladatának tekinti azt is, hogy ilyen helyzetben lévőkre felhívja azon intézmények és szervezetek figyelmét, akiknek feladata az állami vagy önkormányzati támogatás nyújtása. Az egyesület feladatának tekinti az egészségileg rászorulók gyógyüdülésének szervezését, valamint szakember irányításával - gyógytorna szervezését., Kirándulások, színház-, hangverseny-, kiállítás látogatások szervezése idősek részére. Régi helyi hagyományok felelevenítése, főleg kézimunka, népdal, népi játékok területén. E tevékenységbe az egyesület az iskolás és óvodás korú gyermekeket is be kívánja vonni, hogy az egyesület idős tagjai őket is megismertessék ezekkel a hagyományokkal és így biztosítsák azok továbbélését., Író-olvasó találkozók szervezése, képző-és népi iparművészeti kiállítások szervezése., Országgyűlés és önkormányzati képviselő bevonásával beszélgetések szervezése, főleg az időseket érintő aktuális politikai kérdésekről., Régi közterületek, tavak, terek, parkok óvása, gondozása, állatok téli etetése., Rendszeres séták szervezésével felmérni a lakókörnyezetben lévő szabálytalan szemétlerakó helyeket, jelezni ezt az Önkormányzat intézkedésre hivatott szervének, felhívni az embereket a lakó-környezetük tisztántartására, az egyesület tagjainak személyes példamutatásával is., Évenként legalább két-szer tisztasági hetet szervez az egyesület, jutalmazza a környezet tisztasága érdekében legtöbbet tevőket., Az egyesület helyiségében rendszeres sport foglalkozások szervezése, mely a tagok korához és egészségi állapotához igazodik. Kerékpáros és gyalog túrákat szervez az egyesület a város alapos megismerése érdekében, melyet a résztvevők a ter-mészet-, és állatvédelemre is felhasználnak. ... >>

Solti Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,érdekképviselet)

6320 Solt, Deák F. út 7.
képviselő: Lencsés Sándor ... >>

Solti Temetőért Alapítvány

(egyéb)

6320 Solt, Vecsei út 17.
képviselő: Kalmár Pál elnök, Vargacz László titkár
Solt város temetőjének rendbentartésa, ravatalozó előtéri tetőszerkezet létrehozása és kolumbárium felállítása az alapító okirat II. pontja szerint. ... >>

Solti Teniszbarátok Egyesülete

(sport,oktatási)

6320 Solt, Zrínyi M. u. 13.
képviselő: Gyetvai Imre
Solt város lakosságának tenisz-sport iránti igényének szervezett formában történő kielégítése, szabadidős tenisz-sport, teniszbajnokságok szervezése, tenisz-oktatás felnőtteknek, gyerekeknek. ... >>

Solti Tornádó Sportegyesület

(sport)

6320 Solt, Toldi Miklós utca 1.
képviselő: Sáfár Csaba elnök
Az Egyesület célja a Solt és környékén élő, elsősorban sérült fiataljainak sporttevékenységének szervezése, illetve a sporttevékenységük feltételeinek a megteremtése, melynek keretein belül az egyesület a sérült fiatalok sportolási lehetőségét fejleszti, a versenyszerű sportolási lehetőségeket biztosítja, a sérült fiatalok körében a sport, a szabadidő mozgással történő eltöltésének népszerűsítése, a sportszerű magatartás megtanítása céljára alakult. Az egyesület ? céljai megvalósításának érdekében ? támogatásukat igényelve, együttműködik a helyi és területi állami és önkormányzati szervekkel, gazdálkodó, érdekképviseleti- és sportszervezetek-kel, valamint Solt sportszerető közösségével. A sportegyesület elfogadja vagy támogatja a fogyatékosok sportjának bármely mozgalmát, így a Speciális Olimpiát is. ... >>

Solti Városszépítő Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,környezetvédelmi)

6320 Solt, Galamb utca 22/A.
képviselő: Ács József elnök
Kortárs művészek által csoportosan, vagy egyénileg létrehozott kulturális és művészeti események szervezése, segítése, támogatása, lebonyolítása Magyarországon, és/vagy külföldön. Az egyesület tagjaiként szereplő pályakezdő és professionális művészek összefogása. Az egyesület képzőművészeti műhelyének és klubjának kialakítása- működtetése, valódi, értékteremtő kulturális élet megteremtése. A művészeti élet támogatása országszerte és külföldön. Symposium jellegű párbeszédek folyamatos ösztönzése, kiállítások, előadások, akciók szervezése. Művészeti terápiás és preventív jellegű foglalkozások szervezése, segítése a vizuális nevelés jegyében, a művészeti értékek felhasználásával bármely korosztálynak, de elsősorban a gyermekek és az ifjúság hátrányos helyzetű csoportjainak. Környezet- állat- és természetvédelmi akciók, események létrehozása, támo-gatása és rendezése. Az egyesület munkájában résztvevők szakmai továbbképzése. Tanfolyamok szervezése. Külföldi partnerkapcsolatok létrehozása, gondozása a világ minden táján, de különösen a környező országokban. A kulturális élet területén a hazai módszerek felhasználása, továbbfejlesztése és külföldön bevált módszerek átvétele új, egyéni módszerek kialakításával. Művészi értékeink megvédése, új művészi értékek létrehozása és ezek nyilvánosságának biztosítása. Átfogó információs rendszer működtetése. Információ áramoltatás, folyóirat, és egyéb kiadványok létrehozása, határon túli művészekkel való kapcsolattartás. Magyarország ifjúsági és kulturális életének támogatása, szervezése. ... >>

Solti Vécsey Vadásztársaság

(sport)

6320 Solt, Kossuth u. 1.
képviselő: Gál József ... >>

Solti Vécseys Diákokért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6320 Solt, Kossuth L. u. 60.
képviselő: Karsainé Oroszi Ildikó kuratóriumi titkár
Kiemelkedő tanulók jutalmazása, a tanulmányi versenyeken kiemelkedő tanulók támogatása. Kulturális programok szervezése. ... >>

Szabados Lajos A Jövő Mezőgazdászáért Alapítvány

(oktatási)

6320 Solt, Tompa M. utca 4.
képviselő: Kecskés Gábor kuratóriumi elnök
A dunaegyházi születésű, illetve kötődésű diákok mezőgazdasági szakon történő továbbtanulásának elősegítése, tanulmányi eredményeinek javítása, hazai és külföldi pályázatokon történő részvételének előmozdítása. ... >>

Természet és Környezetvédők Solti Egyesülete

(természetvédelem,egyéb)

6320 Solt, Petőfi utca 3.
képviselő: Kacziba Lajosné elnök ... >>

Természetesen Egyesület

(természetvédelem,oktatási)

6320 Solt, Gyöngyvirág utca 18.
képviselő: Szondi Miklós elnök
Szervezeti keretet biztosítani azoknak, akik ismeretterjesztéssel, figyelemfelkeltéssel, tájékoztatással és példamutatással tenni akarnak azért, hogy minél több ember összhangban éljen a természettel. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41