Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Söjtör civil szervezetek


Találatok száma: 18
1. oldal

A Söjtöri Gyermekekért" Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

8897 Söjtör, Deák F. út 140.
képviselő: Gálné Hóbor Tímea, Száraz Gyöngyi
A Söjtör községben élő gyermekek oktatási, kulturális, sport és szabadidős tevékenységének támogatása, elsősorban a tárgyi feltételek megteremtésének segítésével, illetve az e területeken kimagasló eredményeket elérő gyermekek erkölcsi és anyagi elismerésével. ... >>

Baki Horgászegyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

8897 Söjtör, Deák F. út 196.
képviselő: Horváth Miklós
Horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. A tagok részére horgászlehetőség biztosítása. A horgászoknak a természet szeretetére és védelmére való nevelése. ... >>

Eszperantó Civil Sport Egyesület

(sport,oktatási)

8897 Söjtör, Deák F. út 2.
képviselő: Gróf László
Hazai sportesemények megrendezése, más sportegyesületek által megrendezett sporteseményeken, bajnokságokon, versenyeken való részvétel. Segítségnyújtás a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez. Az eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása, nyelvgyakorló klubok működtetése. Részvétel mindenféle nyelvi diszkrimináció megszüntetése érdekében, a nyelvek egyenjogúságának, így a magyar és eszperantó nyelv megóvása érdekében. Nemzetközi Szakértői Hálózat működtetése, népszerűsítése. Nemzetközi Ingyenes Vendéglátó Szolgálat szervezése. Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Az érdeklődők számára előadások megszervezése, megtartása. ... >>

Eszperantó Magyar Ifjúsági Liga

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

8897 Söjtör, Deák F. út 2.
képviselő: Jáger Éva
Az eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása, nyelvgyakorló klubok működtetése. Részvétel mindenféle nyelvi diszkrimináció megszüntetése érdekében, a nyelvek egyenjogúságának, így a magyar és eszperantó nyelv megóvása érdekében. Nemzetközi Szakértő Hálózat működtetése, népszerűsítése. Eszperantó ifjúsági szervezetek tevékenységeinek koordinálása, 35 év alatti fiatal eszperantisták érdekvédelme. Nemzetközi Ingyenes Vendéglátó Szolgálat szervezése. Segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez. Felnőttképzést folytató intézmény működtetése. Kiemelkedő képességek kibontakoztatása, tehetségkutatás, tehetséggondozás. Életmódformáló, önfejlesztő programok, személyiségfejlesztő programok, tréningek szervezése. Művelődési, közéleti események, művészeti programok szervezése. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék- és közösségfejlesztő programok szervezése. Ingyenes és kedvezményes szolgáltatások biztosítása a hátrányos helyzetűek számára az esélyegyenlőség elősegítése érdekében. Kapcsolatteremtés a hasonló célkitűzéssel alakult határon túli társadalmi szervezetekkel és a magyarországi falvak érdeklődő befogadó közönségével. Nők és férfiak, fogyatékosok, mozgássérültek, elesettek, rászorultak esélyegyenlőségét megcélzó tevékenység. A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló szociokulturális tervek (projektek) szervezése. ... >>

Folklór Regionális Roma Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

8897 Söjtör, Deák F. út 2.
képviselő: Bizzer Anikó, Orsós Tibor
Jogvédő tevékenység, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Nemzetközi tevékenység. Ismeretterjesztés és közművelődési tevékenység. Szociális tevékenység, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

"Haza Bölcse" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8897 Söjtör, Deák F. út 2.
képviselő: Mikolics Lászlóné, Sipos Tímea
Deák Ferenc jogvédő tevékenységének népszerűsítése. Emberi és állampolgári jogok védelme. Nők és férfiak esélyegyenlőségét megcélzó tevékenység. Részvétel mindenféle nyelvi diszkrimináció megszüntetése érdekében, a nyelvek egyenjogúságának, így a magyar nyelv megóvása érdekében. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. A Haza Bölcse tiszteletére konferenciák, művelődési, közéleti események, művészeti programok szervezése. Kulturális örökség megóvása. A Deák Ferenc szülőház, mint nemzeti örökség védelme, népszerűsítése. Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Életmódformáló, önfejlesztő programok, személyiségfejlesztő programok, tréningek szervezése. Euroatlanti integráció elősegítése. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék- és közösségfejlesztő programok szervezése. Az Eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása. Nemzetközi Szakértői Hálózat működtetése, népszerűsítése. Területfejlesztési feladatok ellátása kistérségi, megyei és regionális szinten. ... >>

Hosszú Élet Titka Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

8897 Söjtör, Vörösmarty út 2/ A.
képviselő: Hermán Gyöngyi
Egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Egészséges és természetes életmódra irányuló programok, és az egészséges táplálkozás népszerűsítése. A ?Hosszú élet titka? közéleti egészségjavító programsorozatok szervezése. Művelődési, közéleti események, művészeti programok szervezése. Művészeti tevékenység, hagyományőrzés, kulturális örökség megőrzése, nyugdíjas programok szervezése. Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, idegen nyelvek gyorsabb elsajátítása érdekében nyelvtanfolyamok szervezése, nyelvgyakorló klubok működtetése. A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló szociokulturális tervek (projektek) szervezése. Euroatlanti integráció elősegítése. Nemzetközi kulturális és szakmai cserekapcsolatok segítése. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék- és közösségfejlesztő programok szervezése. Az eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása. Turisztikai és a Nemzetközi Vendéglátó Szolgálat szervezése. Természeti környezet védelme, épített környezet védelme. ... >>

Humán Európa Szövetség

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

8897 Söjtör, Deák F. út 2
képviselő: Gróf Lászlóné, Hegedűs Erzsébet
Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Akkreditált felnőttképzést folytató intézmény működtetése. Idegen nyelvek gyorsabb elsajátítása érdekében nyelvtanfolyamok szervezése, nyelvgyakorló klubok működtetése. Kiemelkedő képességek kibontakoztatása, tehetségkutatás, tehetséggondozás. Életmódformáló, önfejlesztő programok, személyiségfejlesztő programok, tréningek szervezése. ... >>

Interregionális Eszperantó Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

8897 Söjtör, Deák F. út 2.
képviselő: Kissné Horváth Andrea, Szabó Imre
Településfejlesztési feladatok ellátása kistérségi, megyei és regionális szinten. A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló szociokulturális tervek (projektek) szervezése. Euroatlanti integráció elősegítése. Nemzetközi kulturális és szakmai cserekapcsolatok segítése. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék- és közösségfejlesztő programok szervezése. Az eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása. Nemzetközi Szakértői Hálózat működtetése, népszerűsítése. Turisztikai programok és a Nemzetközi Ingyenes Vendéglátó Szolgálat szervezése. Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Felnőttképzést folytató intézmény működtetése. Kiemelkedő képességek kibontakoztatása, tehetségkutatás, tehetséggondozás. Életmódformáló, önfejlesztő programok, személyiségfejlesztő programok, tréningek szervezése. Művelődési, közéleti események, művészeti programok szervezése. Művészeti tevékenység, hagyományőrzés. Kulturális örökség megőrzése. ... >>

Interregionális Térségfejlesztési Társaság Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

8897 Söjtör, Deák F. út 2.
képviselő: Gróf Lászlóné, Orsós Tibor
Területfejlesztési feladatok ellátása helyi, kistérségi, megyei és regionális szinten. Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, térségi együttműködési képzési programok, életmódformáló tréningek szervezése. Euroatlanti integráció elősegítése. Nemzetközi kulturális és szakmai cserekapcsolatok segítése. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék- és közösségfejlesztő programok szervezése. Az eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása. Nemzetközi Szakértői Hálózat működtetése, népszerűsítése. Turisztikai programok és a Nemzetközi Ingyenes Vendéglátó Szolgálat szervezése. Térségi és kistérségek, régiók közötti művelődési, közéleti események, művészeti programok szervezése. Hagyományőrzés. Kulturális örökség megőrzése. A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló szociokulturális tervek (projektek) szervezése. ... >>

"Jó tanács - jogtanács civil szolgáltató központ" Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

8897 Söjtör, Deák F. út 2.
képviselő: Bizzer Anikó
Emberi jogok érvényre juttatása és jogvédelem. Fogyasztóvédelem ? fogyasztói jogvédelem. Környezet jogi védelme különös tekintettel a természeti környezet, épített környezet jogi védelmére. Állatok jogi védelme. A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok jogi védelme. Emberi és állampolgári jogok védelme. Nők és férfiak esélyegyenlőségét megcélzó tevékenység. Részvétel mindenféle nyelvi diszkrimináció megszüntetése érdekében, a nyelvek egyenjogúságának, így a magyar nyelv megóvása érdekében. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.
Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Felnőttképzést folytató intézmény működtetése. Kiemelkedő képességek kibontakoztatása, tehetségkutatás, tehetséggondozás. Életmódformáló, önfejlesztő programok, személyiségfejlesztő programok, tréningek szervezése.
Euroatlanti integráció elősegítése. Nemzetközi kulturális és szakmai cserekapcsolatok segítése. Idegen nyelvek gyorsabb elsajátítása érdekében nyelvtanfolyamok szervezése, nyelvgyakorló klubok működtetése. Az Eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása. Nemzetközi Szakértői Hálózat működtetése, népszerűsítése. A söjtöri nemzetközi és regionális Kapcsolatközpont (EK Esperanta Kontaktcentro) épületegyüttesének fejlesztése, közhasznú üzemeltetése. Turisztika. Nemzetközi Ingyenes Vendéglátó Szolgálat szervezése.
Művelődési, közéleti események, művészeti programok szervezése. Művészeti tevékenység. Hagyományőrzés. Kulturális örökség megőrzése. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék- és közösségfejlesztő programok szervezése.
Területfejlesztési feladatok ellátása kistérségi, megyei és regionális szinten. ... >>

Pályakezdők Szolgáltató Érdekvédelmi Regionális Alapítványa

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

8897 Söjtör, Deák F. út 2.
képviselő: Sipos Tímea
A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló tervek (projektek) szervezése (pályakezdők, álláskeresők). Euroatlanti integráció elősegítése. Nemzetközi kulturális és szakmai cserekapcsolatok segítése. Idegen nyelvek gyorsabb elsajátítása érdekében nyelvtanfolyamok szervezése, nyelvgyakorló klubok működtetése. Az eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása. Nemzetközi Szakértői Hálózat működtetése, népszerűsítése. A söjtöri nemzetközi és regionális Kapcsolatközpont (EK Esperanta Kontaktcentro) épületegyüttesének fejlesztése, közhasznú üzemeltetése. Turisztika. Nemzetközi Ingyenes Vendéglátó Szolgálat szervezése. Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Felnőttképzést folytató intézmény működtetése. Kiemelkedő képességek kibontakoztatása, tehetségkutatás, tehetséggondozás. Életmódformáló, önfejlesztő programok, személyiségfejlesztő programok, tréningek szervezése. Művelődési, közéleti események, művészeti programok szervezése. Művészeti tevékenység, hagyományőrzés. Kulturális örökség megőrzése. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék- és közösségfejlesztő programok szervezése. Területfejlesztési feladatok ellátása kistérségi, megyei és regionális szinten. ... >>

Söjtör és Térsége Méhészeinek Egyesülete

(egyéb)

8897 Söjtör, Deák F. út 13.
képviselő: Jordán Ferenc
A szervezet tagjainak összefogása, érdekeik képviselete és védelme, termelő és értékesítő tevékenységük segítése a méhészkedés jelentőségének, fontosságának és a megtermelt termékeinek népszerűsítése. A méhészeti szakmához, az egyesület tevékenységéhez kapcsolódó közhasznú feladatk ellátása. ... >>

Söjtör Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó,egyéb)

8897 Söjtör, Deák F. út 114.
képviselő: Hordós László
Polgári védelmi, tűzoltási tevékenység. ... >>

Söjtöri Deák Ferenc SE

(sport)

8897 Söjtör, Petőfi utca 2
képviselő: Baksa István
Rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése. ... >>

Söjtöri Népdalkör Egyesület

(kulturális)

8897 Söjtör, Petőfi S. út 2.
képviselő: Diósyné Malontai Klára, Hoss Lászlóné, Novák Adél
Hagyományteremtés céljából kulturális rendezvényeken való részvételével. A helyi hagyományok felkutatása, őrzése, ápolása. A lakóhely dalainak összegyűjtése, előadása, a zalai népdalkincs tanulmányozása, más régió dalainak éneklése. Hazai és nemzetközi szintű kapcsolatteremtés azonos céllal működő szerveződésekkel. A község hírnevének öregbítése. A régióban kulturális turizmus fejlődésének elősegítése. ... >>

Söjtöri Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8897 Söjtör, Petőfi út 2
képviselő: Török Iván
A bűncselekmények megelőzése, a vagyon-, ifjúsági-, környezet-, és tűzvédelem érdekében önkéntes segítséget kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres tevékenységük irányítása, összehangolása. Bűncselekmények elkövetését elősegítő körülmények felderítésével, bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények számának és súlyának mérséklése, vagyonvédelem javítása, államhatárral kapcsolatos jogellenes cselekmények megelőzése, jelzése. Lakossági biztonságérzet növelése és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Söjtöri Szent Jakab Templomért Alapítvány

()

Söjtör, Petőfi u. 1.
képviselő: Sághegyi Gellért ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41