Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sárospatak civil szervezetek


Találatok száma: 119
1. oldal

"A fogyatékos gyermekeinkért" Alapítvány

(oktatási)

3950 Sárospatak, Alkotmány út 11
képviselő: Pató Endréné
A halmozottan sérült (2-10 éves) fogyatékos gyermekek korai fejlesztése. Anyagi támogatás biztosítása a csoport beindításához és működtetéséhez. A pedagógusok önképzésének és továbbképzésének támogatása. ... >>

A Református Kollégium Gimnáziuma 1941. I/A.osztályának Ösztöndíj Alapítványa

(intézményi,oktatási)

3950 Sárospatak, Rákóczi u.1.
képviselő: Adoján Imréné
A kiemelkedően tehetséges de anyagilag hátrányos helyzetben lévő lányok és fiúk ösztöndíjjal való segítése gimnáziumi tanulmányaik folytatásában. ... >>

A Sárospataki Amatőr Művészekért Alapítvány

(szociális,kulturális)

3950 Sárospatak, Eötvös u. 6.
képviselő: Darmos István
Sárospatakon működő amatőr művészeti csoportok és egyéni előadók munkájának segítése a szakmai munkájuk színvonalának emelése érdekében.
Az alapítványkülönböző források felkutatásával lehetőséget kíván teremteni számunkra a közönség előtt bemutatkozásra a különböző szakmai megmérettetéseken fesztiválokon.
Mindezekkel támogatni és erősíteni kívánja alkotó művészeti közösségek munkáját, létét.
Lehetőséget kíván teremteni a város hátrányos helyzetű rétegeihez tartozó szakmára is a művészeti tevékenységben való részvétel. ... >>

A Sárospataki Bazilika Orgonájáért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 15.
képviselő: Plózs Bertalanné elnök
A 18. század végén épült 2 manuálos, 18 regiszteres barokk orgona felújításának elősegítése, megteremtve ezzel a lehetőségét, hogy a több mint 200 éves orgona újra a hívek és az orgonamuzsikát kedvelők szolgálatába álljon. Kulturális és tudományos rendezvények szervezésének, lebonyolításának támogatása. Tudományos-, művészeti- és sajtótevékenység támogatása. A felújítandó orgona majdani hasznosítása a helyi Római Katolikus Egyházközség, valamint zarándok- és kulturális turizmus céljaira.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

- tudományos tevékenység, kutatás,
- nevelés, oktatás, épességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- kulturális örökségmegóvás,
- műemlékvédelem. ... >>

A Sárospataki Bazilikáért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3950 Sárospatak, Szent Erzsébet utca 15.
képviselő: Kecskés Attila Sándor
A krisztushívők, akár klerikusok, akár világiak, akár klerikusok és világiak együtt közös tevékenységgel igyekezzenek a tökéletesebb életre vagy a nyilvános istentisztelet, illetve a keresztény tanítás előmozdítására vagy más apostoli tevékenységre, tudniillik az evangélikum hirdetésére, a vallásosság vagy a segítő szeretet gyakorlására és a világi élet keresztény szellemmel való átitatására.
a Sárospataki Bazilika Plébánia tevékenységének az egyházjogi szabályok (Kánonjogi Kódex) szellemében is történő támogatása,
a Bazilikai Plébánia karitász csoportjának támogatása, a szociálisan rászorultak felkutatása, segítése, családgondozás, rászoruló idősek felkarolása,
katolikus gyűjteményi, a plébániai levéltári kutatás, fejlesztés támogatása,
Árpád-házi Szent Erzsébet szellemi örökségének ápolása,
a Bazilikai Plébánia gyermek és ifjúsági köreinek támogatása,
a hittanoktatás támogatása,
a felnőtt hitoktatás és képzés támogatása,
a Bazilika kiadványainak, a ?Laudetur? lap megjelenésének támogatása,
A Bazilikai Kórusok támogatása,
az évenkénti Szent Erzsébet napi rendezvénysorozat támogatása,
a Bazilika és a Plébánia műemlék épületeinek megóvása, állagjavítása, a műemlék berendezéseinek a műemlék barokk orgona védelme, felújításának, restaurálásának támogatása,
a Bazilikai Plébánia családnapi rendezvényeinek támogatása. ... >>

A Sárospataki Német Kisebbség Kulturájáért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3950 Sárospatak, Comenius út 5
képviselő: Baumgartner János
A Sárospatakon és környékén elő német kisebbség hagyományainak feltárása, nemzeti kultúrájának ápolása és fejlesztése. A kisebbségi kultúra megóvása és átörökítése a jövő nemzedéke számára.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

kulturális tevékenység
kulturális örökség megóvása,
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

A tehetséges gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3590 Sárospatak, Arany János u. 5-7.
képviselő: Bolló Csaba, Gaál Antalné, Sajkó József
A Sárospatakon tanuló és ezen belül a Móricz Zsigmond Kollégiumban élő tehetséges gyermekek nevelésének, oktatásának és szabadidős sporttevékenységének anyagiakban való segítése a tanulmányaik végzése során. ... >>

A "ZEMPLÉNI SZAKKÉPZÉSÉRT" ALAPÍTVÁNY

(oktatási,kulturális,egyéb)

3950 Sárospatak, Arany J. u. 5.
képviselő: Peremiczki Tibor
A minőségi szakképzés megszerzésének elősegítése. A nyelvtanulás támogatása, felkészülni az Uniós csatlakozásra. A szülőföldhöz, a régióhoz való kötődés, a patriótizmus erősítése, a kulturális értékeket hordozó hagyományok ápolása. A szakoktatás feltételeinek javítása, korszerűsítésének segítése. Országos és más területi versenyeken való részvétel anyagi támogatása. Az oktatáshoz szükséges eszközös állagának megóvása (javítások), vásárlások támogatása. A hazai és külföldi cserekapcsolatok segítése, anyagi támogatása. ... >>

Alapítvány egy kiváló tanuló végjutalmazására, IV.A/1950.

(intézményi)

3950 Sárospatak, Rákóczi u.1.
képviselő: Dr.Erdei Pálné elnökh., Dr.Lénárt Attila elnök
A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma - ideértve annak mindenkori jogutód gimnáziumát is - IV.A. osztályában kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanuló részére jutalom folyósítása. ... >>

Árpádházi Szent Erzsébet Történelmi Társaság

(kulturális)

3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 13
képviselő: dr Szabó Irén elnök, Stumpf Gábor alelnök ... >>

ÁRVAY Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3950 Sárospatak, Bartók B. u.2.
képviselő: Maczkó Attila elnök
A tehetséges, kimagasló teljesítményt nyujtó, szociálisan hátrányos helyzetű tanulóinak jutalmazása, támogatása. Az Árvay József Gyakorló Általános Iskola pedagógusainak szakmai fejlődésének ösztönzése. A továbbképzések anyagi alapjainak növelése. Az iskola magas színvonalú oktató-nevelő munkáját elősegítő eszköztár fejlesztése.
Az alapítvány célja, hogy minden rászoruló gyermek számára biztosítsa közhasznú szolgáltatásai igénybevételét.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
-Szociális tevékenység, családsegítés,
-Nevelés, Oktatás, Képességfejlesztés, Ismeretterjesztés,
-Kulturális tevékenység,
-Gyermek- és ifjúságvédelem,
-Tudományos tevékenység, Kutatás,
-Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Árvay Diáksport Egyesület

(sport)

3950 Sárospatak, Bartók B. utca 2
képviselő: Alelnök Belicza János, Elnök Gönczy Zoltán, elnökségi tag Bódiszné Hajnal Alíz, elnökségi tag Csendes István, elnökségi tag László Petra ... >>

"Az Emberért" Egészségügyi Alapítvány

(egészségügyi)

3950 Sárospatak, Comenius u. 20.
képviselő: Dr.Kaselyák András kur.titk., Dr.Lázy János kur.eln.
Slárospatak és társult önkormányzatok lakossága egészségi színvonalának emelése. Egészségügyi ellátás magas fokra emelése. Ezt elősegítő intézmények támogatása, illetve létrehozása. ... >>

" Az Oktatás Korszerűsítéséért " Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3950 Sárospatak, Petőfi u.1.
képviselő: Iván Sándor
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulóinak szellemi, fizikai és erkölcsi fejlődésének segítése. Az iskola felszereltségének javítása, korszerűsítése. Tanulmányutak, szakkirándulások, kultúrális-, sportrendezvények táborozások támogatása. A gyermekekkel kiemelten foglalkozók és egyéb jóléti célú támogatások. ... >>

Baloldali Ifjúsági Társulás Sárospatak

()

3950 Sárospatak, Eötvös u.5.
képviselő: Majoros Krisztián ... >>

Bodroghalászért Egyesület

(tűzoltó,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,egyéb)

3950 Sárospatak, Mátyás király út 1.
képviselő: Tóth Árpádné elnök
6.) A társadalmi szervezet célja:
a.)Bodroghalász városrész közéletének előremozdítása, az ökológiai szemlélet kialakítása, a városrész küllemének javítása, városszépítés, értékmegőrzés, köztisztasági feladatok.
b.)A városrész természeti és történelmi adottságainak kihasználása.
c.)Oktatási és közművelődési feladatokban való közreműködés és szerepvállalás, ennek érdekében együttműködés Sárospatak Város Önkormányzatával.
d.)A helyi ifjúság sport és egészséges életmódra történő nevelésének elősegítése.
e.)Együttműködés Sárospatak város fejődésében, valamint az életminőség javításában valamennyi helyi civil szervezettel.
f.)Kapcsolattartás és együttműködés a Bodroghalászról elszármazott, a településrészért tenni akaró személyekkel.
g.)Együttműködés Sárospatak Város Önkormányzatával a városrész fejlesztésével, adottságaival kapcsolatos programokban, pályázatokban.
h.)Részvétel a hazai és EU-s pályázati lehetőségek kihasználásában.
i.)Kapcsolatfelvétel, illetve kapcsolattartás hazai és külföldi szervezetekkel a városrész fejlődése érdekében, közös programok, pályázatok elkészítése, lebonyolítása.
j.)Ismeretterjesztés kiállítások, előadások rendezésével és kiadványok megjelentetésével.
k.)Környezetvédelem és természetvédelem, lehetőségeink szerint, a városrészben és határain kívül.
l.)Idegenforgalom fellendítése, az alapok megteremtése.
m.)Pályázatok kiírása, rendezvények lebonyolítása, kirándulások, közös programok szervezése.
n.)A városrész ár-, és belvízvédelmében való közreműködés, az ehhez kapcsolódó pályázatokban való részvétel. Ennek keretében együttműködés az Önkormányzattal, a helyi védelmi bizottsággal, a katasztrófavédelmi szervezetekkel, a tűzoltósággal, a rendőrséggel, egyéb szervezetekkel.
o.)Idősek, egyedülállók, nagycsaládosok és a szociálisan rászorulók támogatása az egyesület lehetőségeihez mérten. ... >>

Bodrogközi Művelődési Egyesület

(szociális,kulturális)

3950 Sárospatak, Szent Erzsébet u.19.
képviselő: Jósvainé dr.Dankó Katalin ... >>

Bodrogmenti Sporthorgász Egyesület

(sport,szociális)

3950 Sárospatak, Kossuth utca 65
képviselő: Pingor Zsolt ... >>

Bodrogot Szeretők Egyesülete

(szociális)

3950 Sárospatak, Kossuth u.46.
képviselő: Szalai András ... >>

Bodrogparti Athén Sárospatak Fejlődéséért Közhasznú Egyesület

(szociális,kulturális)

3950 Sárospatak, Kazinczy F. utca 46.
képviselő: Kiss Csaba elnök
Tevékenységével Sárospatak városának és polgárainak anyagi és kulturális gyarapodását, felemelkedését szolgálja. Politikai pártoktól, ideológiáktól független szervezetként Sárospatak várospolitikai életének egyik meghatározójává váljon. ... >>

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Német Önkormányzatok Szövetségének Egyesülete

(érdekképviselet,egyéb)

3950 Sárospatak, Dezső Lajos út 11.
képviselő: Göncfalvi József elnök
Működési kör: érdekképviselet ... >>

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesülete

(kulturális)

3950 Sárospatak, Eötvös utca 6
képviselő: Bordás István elnökségi tag, Kolostori Gábor elnökségi tag, Mátyás Zoltán elnökségi tag, Pappné Szalka Magdolna elnökségi tag, Stumpf Gábor elnök ... >>

Calibra Sportegyesület

(sport)

3950 Sárospatak, Teleki u. 26.
képviselő: Ifj. Juhász Imre ... >>

"Czinke Alapítvány"

(intézményi,egyéb)

3950 Sárospatak, Rákóczi út 1.
képviselő: Dr. Erdei Pálné
A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma tanulóinak - kiemelkedő tanulmányi eredmények jutalmazása, - a tanintézet hírnevét öregbítő sikerek anyagi elismerése, - nehéz anyagi körülmények között élő szülők gyermekének - ha magatartása és tanulmányi eredménye miatt arra érdemes - anyagi támogatás /ösztöndíj/ - helyben nem biztosítható tanulmányi /továbbtanulási/ felkészítés költségeinek fedezése, minden tanévben a tanévzáró alkalmával. ... >>

"Dr. Orbán István Emlékére" Alapítvány

(intézményi,kulturális)

3950 Sárospatak, Rákóczi u. 1.
képviselő: Dr. Lénárt Attila
A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában a földrajz és történelem tárgyak terén kiemelkedő tanulmányi eredményeket és egyéb sikeres teljesítményt nyújtó tanulók számára segítséget jelentsen, illetve teljesítményüket anyagi elismerésben ... >>

"Együtt Sárospatakért" Egyesület

()

3950 Sárospatak, Mikes Kelemen u.8.
képviselő: Bárány István elnök, Kőszegi Bertalan titkár, Szendrei Attila elnökhelyettes ... >>

Esélyegyenlőségért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3950 Sárospatak, Comenius u. 20.
képviselő: Dévay Miklósné
Az egészséges életre nevelés, az oktatás és tudatformálás erősítése, a célzott lakossági szűrővizsgálatok bevezetésével a nagy népegészségügyi jelentőségű betegségek korai felismerése, az egészséges táplálkozás széleskörű elterjesztése, az egészséges élethez szükséges mozgáskultúra fejlesztése, a káros szenvedélyek (túlzott szeszesital fogyasztás, dohányzás, drogfogyasztás) elleni küzdelem, az egészségügyi ellátórendszer népegészségügyi szempontokat is figyelembe vevő fejlesztése, a hátrányos helyzetű néprétegek esélyegyenlőségének biztosítását segítő programok támogatása, szervezése, a preventív egészségfejlesztést segítő "Mintaház" létrehozásánek elősegítése, oktatás, egészségügyi szolgáltatások céljából, az esélyegyenlőségért dolgozó szakemberek továbbképzésének elősegítése, támogatása, szervezése, kutatás, tehetséggondozás, oktatás, szakmai műhelymunka szakmai anyagok, projektek írása, kiadása, terjesztése Az alapítvány közhasznú tevékenysége: szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, emberi és állampolgári jogok védelme, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, euroatlanti integráció elősegítése, közhasznú szervezetek számára biztosított, csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, tudományos tevékenység, kultura, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a ... >>

Függetlenek Sárospatakért Egyesület

(sport,egyéb)

3950 Sárospatak, Tóth Ede utca 12
képviselő: Zérczi László
Sárospatak város fejlesztésének, az önkormányzati munkának, sport és egészséges életre nevelés segítése ... >>

"Hangokkal beszélünk" Zeneművészeti Alapítvány

(kulturális)

3950 Sárospatak, Eötvös utca 2 II/3
képviselő: Keller András
Az 1907. július 5-én Postás Zenekar néven alapított, s ma a Távközlési Zenei Alapítvány keretében működő Magyar Telekom Szinfonikus Zenekar tevékenységének és fejlődésének támogatása, továbbá közreműködés a zenekar baráti körének, támogatói klubjának kiépítésében, és a megalakult szervezet működési feltételeinek segítése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása ... >>

Hazafias Népfront Sárospataki Városi Szervezete

()

3950 Sárospatak, Kazinczy u. 27.
képviselő: Grega Sándor ... >>

"Idős és fogyatékos lakóinkért " Alapítvány

(egészségügyi)

3950 Sárospatak, József Attila u.10.
képviselő: dr. Mátyás Péter
A sárospataki szociális otthonba beutalt időskorúak és fogyatékoslakók szociális gondozása színvonalának emelése. egészségügyi ellátásuk növelése, az orvosi rendelő eszközellátásának bővítése. ... >>

Józseffalváért Egyesület

(kulturális,egyéb)

3950 Sárospatak, Szent József út 59.
képviselő: dr. Kis-Tóth Lajos elnök
Az 1785. június hó 16-án német telepesek által létrehozott Józseffalva városrész hagyományainak ápolása, az összetartozás fenntartása, kápolna állagának megóvása, köztéri szimbólumok ápolása, évfordulók megünneplése, pályázatok írása, támogatások fogadása. ... >>

Kiss Sándor Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

3950 Sárospatak, Eötvös utca 7
képviselő: Feróné Komolay Anikó
A Sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskola arra érdemes hallagatói tanulmányainak támogatása ... >>

Kiwanis Club Zemplén

()

3950 Sárospatak, Rákóczi u. 58.
képviselő: Kiss János ... >>

Ködöböcz József Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

3950 Sárospatak, Eötvös út 5-7
képviselő: Feróné Komolay Anikó
a./ Ködöböcz József a Sárospataki Tanítóképző neves tanára emlékére, ? az ő több évtizedes munkásságának szellemében ? támogatni és segíteni kívánja a sárospataki nevelőképzés eredményességét, akként, hogy az alapítványi vagyon éves kamatának 90 %-a évente, a tanévvégén jutalomként kerül kiosztásra az arra érdemesnek ítélt tanító- vagy óvodapedagógus szakos hallgatók részére.
b./ Az alapítvány a képességfejlesztés területén oly formában kívánja a nevelőképzést elősegítő tanfolyamokat folytatni, hogy anyagi lehetőségeinek keretei között az érdemes tanuló(k)-nak ösztöndíjat fizet.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Kult-túra Közművelődési -és Idegenforgalmi Fejlesztési Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3950 Sárospatak, Eötvös utca 6
képviselő: Bordás István
Az Észak-magyarországi régió kultúrájának, közművelődésének, az idegenforgalom fejlesztésének és az itt élők képzésének előmozdítása.
A regionális kultúra megóvása, továbblépésének elősegítése, a lakossággal történő megismertetése.
A térség hátrányos rétegeibe tartozó embereinek felzárkóztatásában való közreműködés. ... >>

Magyar Comenius Társaság

(kulturális)

3950 Sárospatak, Eötvös u. 7.
képviselő: Dr Földi Ferenc, Kiss Ferenc ... >>

Magyar Református Lelkészegyesület

()

Sárospatak, Rákóczi u. 1. sz.
képviselő: Dr. Tóth Albert eln., Szőnyi Tamás titk. ... >>

Magyar Református Sajtókollégium /MRS/

(intézményi)

3950 Sárospatak, Rákóczi u. 1.
képviselő: Dr Tóth Albert ... >>

Magyarországi Ruszinok /Rutének/ Országos Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

3950 Sárospatak, Kossuth Lajos utca 23.
képviselő: Hatrágyi László ügyvezető titkár, Kozsnyánszky János elnök
A magyarországi ruszin kisebbségi közösség érdekképviselete, ruszin kulturális örökség megőrzése, ruszin anyanyelv ápolása és fejlesztése, a ruszin néphagyomány és vallási értékek megőrzése és ápolása, a külföldön élő ruszin közösségekkel való kapcsolatok ápolása. ... >>

MÉRTÉK Alapítvány

(oktatási)

3950 Sárospatak, Eötvös u.7.
képviselő: Ádám Eszter, Gulácsi Edit
Az Értékközvetítő és Képességfejlesztő Pedagógiai Program szerinti tanulóképzés színvonalának megtartása, javítása. ... >>

Összefogás Sárospatakért Közhasznú Egyesület

()

3950 Sárospatak, Kazinczy u. 27.
képviselő: Földházi István elnök ... >>

"Párbeszéd" zempléniek a közös Európáért Egyesület

()

3950 Sárospatak, Illyés Gyula u.40.
képviselő: Csököly György ... >>

Pataki Asztalitenisz Közhasznú Sport Club

(sport)

3950 Sárospatak, Arany János út 50.
képviselő: Stumpf János elnök
Asztalitenisz sportélet szervezése, versenyek szervezése, asztalitenisz sportszeretők számára edzési - és játéklehetőség nyújtása. Senior sport rendezvények szervezése. Más asztalitenisz sport szervezetekkel kapcsolat kiépítése, közös rendezvények szervezése. Sportban aktív személyek támogatása, cél szerinti rendezvények, események támogatása. ... >>

Pataki Diákok Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

3950 Sárospatak, Kazinczy u. 40.
képviselő: Vécsey Zoltán elnök ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41