Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sarkad civil szervezetek


Találatok száma: 45
1. oldal

Andi Biliárd Klub

(sport,oktatási)

5720 Sarkad, Jókai utca 39/a.
képviselő: Kincses András, Kovács Károly
Az aktív biliárdsportélet és kapcsolódó szabadidős programok szervezése, rendezése, bajnoksági pontszerző és egyéb helyi és országos bábus biliárd versenyek szervezése, illetve a tagok részvételének ösztönzése, támogatása, a kulturált biliárdjáték és versenyzés tárgyi feltételei megteremtésének elősegítése, támogatása, a bábus biliárd játékvezetők képzésének elősegítése. ... >>

Békés - Bihar Kistérség Fejlesztő Egyesület

(környezetvédelmi)

5720 Sarkad, Kossuth utca 22.
képviselő: elnök Dr. Sipos Lajos, Jova Tibor
Lehetőséget biztosít tagjai számára a közös pályázati lehetőségek együttes kiaknázására, más, működésüket, fejlesztésüket, feladataik egyéb megvalósítását szervezeteik létrehozásának előkészítésére, elősegítse a térség euroatlanti integrtációját. ... >>

Cégvezetők és Vállalkozók Sarkadi Egyesülete

(érdekképviselet)

5720 Sarkad, Gyepes út 5.
képviselő: Dr. Vass György elnök
Sarkad városában működő társas és egyéni vállalkozások vezetőinek együttműködése elősegítése, pályázati lehetőségek és a vonatkozó jogszabályanyag ismertetése, ezzel a térség gazdasági élete előmozdítása. ... >>

Cukorbetegek Sarkadi Egyesülete

(egészségügyi,oktatási)

5720 Sarkad, Anti út 21.
képviselő: Major József
Elősegíti a betegek képzését, nevelését, támogatja a cukorbetegek ügyét szolgáló komplex társadalmi, egészségügyi tevékenységeket. Érdekképviseletet biztosít az e betegségben megbetegedetteknek, szoros együttműködésben minden olyan szervezettel, amely e betegek érdekében tevékenykedik. Segíti a cukorbetegek gondozását, szinvonalának és hatékonyságának növelését, a későbbi szövődmények kialakulásáank megelőzése. Részt vesz a diabétesz megelőzésével kapcsolatos egészségnevelő, felvilágosító tevékenységében. ... >>

Diák Önsegélyező Alapítvány /Sarkad/

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,szociális)

5720 Sarkad, Vasút u. 2.
képviselő: Kajári György
Iskolai nevelés, oktatás színvonalának fokozása. Kulturális és sport rendezvények támogatása. ... >>

EGYETÉRTÉS Alapítvány

()

5720 Sarkad, Veress S. u. 15.
képviselő: Mezei Sándor elnök
A sarkadi Református torony teljes felújítása, valamint a mechanikus orgona restaurálása. ... >>

Egyetértés Alapítvány /Sarkad/

()

5720 Sarkad, Veress S. u. 15.
képviselő: Péntek István
A sarkadi református torony teljes felújítása, valamit a mechanikus orgona restaurálása. ... >>

Fészek Nagycsaládos Egyesület Sarkad

(szociális)

5720 Sarkad, Gyár u. 20.
képviselő: Kaszás Julianna ... >>

Habakuk Ifjúsági Társaság Sarkad

(kulturális)

5720 Sarkad, Veress S. u. 15.
képviselő: Molnár Judit elnök, Sárközi Andrea elnökhelyettes, Sós Enikő titkár
A sarkadi gyermekek és fiatalok számára tartalmas szabadidő eltöltésének biztosítása. A sarkadi gyermekek és fiatalok számára tartalmas szabadidő eltöltésének biztosítása, a keresztyén értékek közvetítése, a keresztyén, az egyetemes és nemzeti kultúra közvetítése. Ennek során Sarkad város szellemi és kulturális életének felpezsdítése. ... >>

Hadirokkantak, Hadiözvegyek, Hadiárvák Sarkad és körzete Egyesülete

(szociális,egyéb)

5720 Sarkad, Árpád fejedelem tér 2.
képviselő: elnök Szitás Antal, elnökhelyettes Hízó Béláné
A hadirokkantak, hadiözvegyek, hadiárvák körében az együvétartozás érzésének ápolása. A közös gazdasági, társadalmi, erkölcsi és jogi érdekek elismertetése, előmozdítása és megvédése. A tagság részére járó támogatásokkal segélyezésekkel kapcsolatos tanácsadás. ... >>

Idegen Nyelv Oktatása Alapítvány Sarkad

(oktatási)

5720 Sarkad, Vasút u. 2.
képviselő: Bendéné Mundrucz Julianna tag, Hadabás Piroska tag, Illyés Imréné elnök, Lesi Zoltánné titkár, Szilágyiné Kotroczó Ibolya tag
A modern nyugati nyelvek angol, francia, német oktatásának helyi ... >>

Idegeny Nyelv Oktatása Alapítvány Sarkad

(oktatási)

5720 Sarkad, Vasút u. 2.
képviselő: Bendéné Mundrucz Julianna tag, Hadabás Piroska tag, Illyés Imréné elnök, Lesi Zoltánné titkár, Szilágyiné Kotroczó Ibolya tag
A modern nyugati nyelvek - elsősorban az angol, francia, német - bevezetésének, illetve továbbfejlesztésének feltételeit kívánja lehetővé tenni a település ... >>

K.E.S. 2005 Környezetért, Egészségért, Sportért Egyesület

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

5720 Sarkad, II. Körzet Tanya 16/A.
képviselő: Nagy Zoltán elnök
A környezet védelme, sportolás, kiemelten a horgászat, halászat, természetjárás népszerűsítése, kistérségek turisztikai értékének bemutatása. ... >>

KAIROS Nemzeti Egységért és Határon Túli Magyarokért Alapítvány

(kulturális,szociális)

5720 Sarkad, Veress S. u. 15.
képviselő: Kalmár János elnök
Sarkad és környéke vonzáskörzete legrászorultabb lakosainak teljes körű szociális otthoni ellátása és gondozása, a nemzeti kultúra védelme és ápolása, annak széles körű megismertetése, továbbá a határon túli magyarság kultúrális, szociális segítése és támogatása. ... >>

Kónya Sándor Kamarakórus Egyesület

(oktatási,kulturális)

5720 Sarkad, Vasút u. 2.
képviselő: Nagy Edit elnökhelyettes, Nagy Ferenc elnök, titkár Soós Mihály Attila
Tagjai számára a kamarakórusban való éneklés, mint művészeti önmegvalósítás, közösségi és társadalmi együttlét, mint művészeti és szellemi tömörülés, a szabadidő leghasznosabbnak tartott formájának megvalósítása anyagi és szellemi alapjainak és keretének megszervezése. Kónya Sándor, Sarkadon született, világhírű operaénekes művészi alkotásának és szellemiségének megőrzése, és a zene útján való terjesztése, a zene szeretetének és művelésének átörökítése az elkövetkezendő nemzedékek számára. Sarkad város szellemi és kulturális életének felpezsdítése, a zeneileg tehetséges sarkadi fiatalok támogatása. ... >>

Körösmenti Kisgazda Polgári Egyesület

(egyéb)

5720 Sarkad, Stefánia u. 1/b.
képviselő: Dobi Sándor elnök
Agrár és környezetvédelem helyi fejlesztése, helyi polgárok bevonása a közéletbe. ... >>

Lovas és Fogathajtó Szabadidő Sport Klub

(sport)

5720 Sarkad,
képviselő: Szabó Sándor
Az adott kisközösségen belül szakágak, önköltséges tanfolyamok és egyéb szabadidősport igények felkeltése. biztosítása, valamint a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

PELIKÁN Asztalitenisz Sportklub

(sport)

5720 Sarkad, Veress Sándor u. 11. I/8.
képviselő: Varga József elnök
Szabadidősport-igények felkeltése, kielégítése, szakágak, önköltséges tanfolyamok szervezése. ... >>

Pelikán Vadásztársaság Sarkad

(sport)

5720 Sarkad, Sarkadkeresztúri u. Vadászház
képviselő: elnök Dr. Szabó Zoltán
Tagjai részére sportvadászati lehetőséget biztosít. Vadkárok megelőzése érdekében intézkedéseket tesz. Bel- és külföldi bérvadásztatás. Vadászati kultúra ápolása. ... >>

Postagalamb Egyesület Sarkad

(sport)

5720 Sarkad, Gyulai u.4.
képviselő: Molnár Imre
Jogszabályban meghatározott feladatok megvalósítása, önként jelentkezők szervezése, tagjainak közösségi szellemre való nevelése. ... >>

Roma - Reménység Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

5720 Sarkad, Gyulai utca 7.
képviselő: kuratóriumi elnök Lakatos Árpád
Az alapítvány székhelye szerinti cigányság támogatása, tehetséges gyermekek iskoláztatásának biztosítása, egyedül élő emberek gondozsának megszervezése, elesettek segítése, szociális gondozás. ... >>

Sarkad és térsége Ifjúságáért Egyesület

(kulturális,szociális)

5720 Sarkad, Vár utca 2/B.
képviselő: elnök Nagy Richárd
Sarkad város és kistérsége ifjúsága kulturális, szabadidős tevékenységének támogatása, tanulmányaikhoz segítség nyújtás. ... >>

Sarkad és Térsége Közbiztonságáért Közalapítvány

(közbiztonság)

5720 Sarkad, Kossuth L. u. 27.
képviselő: elnök Farsang Jánosné
A Sarkadi Rendőrkapitányság illetékességi területén a bűnözés megelőzése, a közbiztonság megszilárdítása, ezzel egyidejűleg a rendőrkapitányság személyi és tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Sarkad és Térsége Mentő Alapítvány

(oktatási)

5720 Sarkad, Szent István tér 11.
képviselő: elnök Kiss Gergő
Sarkad és térsége mentő-ellátásának javítása, a mentéshez, a mentés oktatásához szükséges eszközök beszerzése, pótlása, a mentésben részt vevők folyamatos oktatásának, továbbképzésének támogatása, elősegítése, a lakosság elsősegélynyújtási ismereteinek növelése, a mentőállomás szociális körülményeinek felszereltségének bővítése, korszerűsítése, a dolgozók munkafeltételeinek javítása. ... >>

Sarkad és Vidéke ÁFÉSZ Nyugdíjas Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet)

5720 Sarkad, Vár utca 2/b.
képviselő: elnök Perei Károlyné
A Sarkad és környékén élő nyugdijas állampolgárok érdekvédelme, képviselete és szolgálata, közéleti, kulturális szociális és egészségvédelme. ... >>

Sarkad Közművelődéséért, Oktatásáért, Sportjáért, Művészetéért Közalapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

5720 Sarkad, Kossuth L. utca 27.
képviselő: kuratóriumi elnök Jakó Ferenc
Sarkad Város közművelődési, oktatási, sport és művészeti életének fejlesztése, személyi és tárgyi feltélteleinek javítása, a tehetségek kibontakoztatásának elősegítése. A térségre kiterjedő művészeti, kulturális centrum kialakítása. A lokálpatriotizmus és a mecenatúra meghonosítása, a város szellemi fejlődésének elősegítése, kulturális felemelése. ... >>

Sarkad Város Egészségéért Közalapítvány

(egészségügyi)

5720 Sarkad, Kossuth L. u. 27.
képviselő: Bánfiné Kiss Etelka tag, Boros Erika tag, Dr. Pintér Gabriella titkár, Juhász Istvánné elnök, Molnár József tag
Sarkad városi népegészségügyi platform megteremtésének és működésének támogatása. Sarkad egészségpolitikájának támogatása. A városi népegészségüyi adatbázis megteremtésének és működtetésének támogatása. Az egészséges városi környezet kialakításának támogatása, ezen belül különösen a Sarkadon folyó egészségvédelmi, környezetvédelmi és ifjúságvédelmi tevékenységek szerveződések és akciók támogatása. Az egészséges városi környezethez szüksgées infrastrukturális feltételrendszer kialakításának, működtetésének és fejlesztésének támogatása. A Közalapítvány céljaival megegyező akciókban, pályázatokban stb. történő részvétel támogatása a városban ... >>

Sarkad Város és Térsége Infrastruktúrája Fejlesztéséért Közhasznú Közalapítvány

(természetvédelem,egyéb)

5720 Sarkad, Kossuth utca 27.
képviselő: elnök Dr. Szabó Zoltán
A város és térsége infrastruktúrája fejlesztésének elősegítése, az ilyen célú pályázatok önerejének teljes vagy részbeni kiváltása; műemlékvédelem, környezet- és természetvédelem. ... >>

Sarkadért Egyesület

(kulturális)

5720 Sarkad, Vécsey út 5.
képviselő: Nagy István elnök
Tagjai számára a polgári politikai önmegvalósítás, a helyi közösségi és civil társadalmi együttlét, mint politikai, kulturális és szellemi tömörülés, a szabadidő leghasznosabbnak tartott formájának megvalósítása, anyagi és szellemi alapjainak és keretének megszervezése. ... >>

Sarkadi Bárkás Horgászegyesület

(egyéb)

5720 Sarkad, Vasút utca 37.
képviselő: Debreczeni Gábor
A horgászat népszerűsítése, a horgász utánpótlás nevelése. Az egyesület tagjai és vendégei számára a szabadidő hasznos és értelmes, kulturált biztosítása, elsősorban a horgász tevékenység keretei között. Az egyesület tagjaival és más érdeklődőkkel a hazai halfauna megismertetése, a horgászatra vonatkozó szabályok ismertetése, a halfauna védelmezése. Halasítás, haltelepítés. Horgászversenyek szervezése és lebonyolítása. ... >>

Sarkadi Horgász Egyesület

(sport)

5720 Sarkad, Cukorgyár
képviselő: Czeglédi Károly elnök, Hízó Imre alelnök
Az egyesület tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. ... >>

Sarkadi I. számú Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5720 Sarkad, Kossuth L. u. 17.
képviselő: elnök Sós Tiborné Bodnár Magdolna
Az önhiábjukon kívül hátrányos helyzetbe került, tehetséges gyermekek iskolán belüli segítése, az iskolai diákönkormányzat munkájának támogatása, segítése. ... >>

Sarkadi Ipartestület

(érdekképviselet)

5720 Sarkad, Veress S. u. 1.
képviselő: Sárközi Sándor elnök
Az egyéni és társas vállalkozók gazdasági, szakmai érdekének képviselete, védelme. ... >>

Sarkadi Kinizsi Labdarúgó Egyesület

(sport)

5722 Sarkad, Cukorgyár
képviselő: elnök Simon Lajos, elnökhelyettes Diószegi Imre
A szabadidő hasznos eltöltése, a labdarúgó sport Sarkadon történő biztosítása, fejlesztése. Versenyek, mérkőzések szervezése. Ifjúsági és serdülő labdarúgó sport támogatása. ... >>

Sarkadi Kinizsi Tenisz Egyesület

(sport)

5722 Sarkad, Cukorgyár
képviselő: Molnár Imre Tibor elnök
A szabadidő hasznos eltöltése, a teniszsport Sarkadon történő meghonosítása. Ennek érdekében az egyesület szakosztályai és tagjai révén: - bekapcsolódik a különböző szintű teniszversenyekbe, - tanfolyamok szervezésével támogatja az ifjúsági és amatőr teniszsportot. ... >>

Sarkadi Középiskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

5720 Sarkad, Vasút u. 2.
képviselő: Debreczeni Imréné elnök, Sós Tiborné
Ösztöndíj folyósítás hátrányos helyzetű diákok számára, ingyenes tankönyv biztosítás, tehetséges diákok versenyen való részvételének támogatása, kulturális, sport versenyek rendezési költségei támogatása, informatikai rendszerek szinten tartásának biztosítása. ... >>

Sarkadi Lendület 2010 Tenisz és Sportegyesület

(sport)

5722 Sarkad, Cukorgyár 29 B.
képviselő: Kocsor András, Szigeti Zoltán, Telekdy Attila
Tagjai sporttevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá közös érdekeik védelme, tagjai számára a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, a sportegyesülettel kapcsolatban álló magánszemélyek szabadidős sportjának segítése, sportkapcsolatok létesítése. ... >>

Sarkadi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet,szociális)

5720 Sarkad, Vár utca 2.
képviselő: elnök Dr. Vass Györgyné
Sarkad városban élő nyugdíjas állampolgárok érdekvédelme, képviselete és szolgálata, közéleti, kulturális, szociális és egészségvédelmének támogatása. ... >>

Sarkadi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság)

5720 Sarkad, Kossuth utca 25.
képviselő: elnök Plank László, elnökhelyettes Belanka Károly Ferenc, titkár Nagy Sándor
A bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres működésük szervezeti összehangolása. A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények mérséklése, a vagyonvédelem javítása. A lakossági biztonságérzet növelése, és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. ... >>

Sarkadi Városszépítő Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

5720 Sarkad, Vasút utca 1.
képviselő: Mórocz Tibor Attila elnök
Mindazon erők összefogása, akik készek önzetlenül tevékenykedni a település történelmi, építészeti és természeti értékeinek védelmében, a település szépítésében. Az egyesület ápolja a lakóhely hagyományait, erősíti a lakosság szeretetét a szülőhelyéhez, otthont adó környezetéhez. ... >>

Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

5720 Sarkad, Gyepes utca 5.
képviselő: Dr. Vass György elnök
A holtág természetes környezetének védelme, ápolása, a vízterület megóvása. A holtág partján lévő közterületek ápolása, horgászturizmus fejlesztése. A holtág által határolt területen lévő zártkertek tulajdonosainak képviselete a területfejlesztési kérdésekben. A gyomaendrődi Sóczózugi holtágon - az egyesület vízterületén - a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. A holtágon szakszerű hal- és vízgazdálkodási feladatok ellátása. A környező földterületeken gazdálkodókkal való kapcsolattartás, környezetvédelmi előírások, gazdálkodási feladatok ... >>

Újteleki Iskola Alapítvány, Sarkad

(intézményi,oktatási)

5720 Sarkad, Gyulai utca 17.
képviselő: Dr. Tóth István
A Sarkadi 2. számú Általános Iskola anyagi tgámogatása, mind az iskolában folyó oktatási, nevelési tevékenység, mind pedig az iskola diákjainak tekintetében. ... >>

Utánpótlás Sport Club Sarkad Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

5720 Sarkad, Rózsa utca 33.
képviselő: alelnök Felföldi József, elnök Kovács Zoltánné Tankó Edit, titkár Pap Kálmán László
Sportolni akaró gyerekek képzése, versenyeztetése, utánpótlás-nevelés, egészségmegőrzés, természet és környezetvédelem. ... >>

Városi Tűzoltóegyesület

(tűzoltó)

5720 Sarkad, Kossuth L. u. 27.
képviselő: Sztancs József elnök, Tarcali Mihály titkár
Tűzvédelmi és műszaki-mentési feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése, és ennek ellátása. ... >>

Veress Ferenc Polgárőrség, Sarkad

(közbiztonság,egyéb)

5720 Sarkad, Vár utca 2.
képviselő: Debreczeni Imre, Farsang Jánosné Béres Margit, Sárosi Mátyás
A bűncselekmények megelőzése és a különböző tulajdonformák védelme érdekében önkéntes feladatot felvállaló állampolgárok munkájának összehangolása, szolgálati fellépésének megszervezése, rendszerbe foglalása, a tevékenység szervezeti összehangolása. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41