Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sárbogárd civil szervezetek


Találatok száma: 62
1. oldal

"ALSÓTÖBÖRZSÖKI ISKOLÁÉRT" ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

7000 Sárbogárd, Szent István út 79-82.
képviselő: Sárközi Antal a kuratórium elnöke
Az alsótöbörzsöki gyerekek hatékony nevelésének szellemi, testi fejlődésének elősegítése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Aranylabda Alapítvány

(sport)

7000 Sárbogárd, Berzsenyi út 12.
képviselő: Pajor László kuratóriumi elnök
A Labdarúgó Sport Club Sárbogárd keretében folyó utánpótlás-nevelés (U 7, 9, 11 és 13 éves korosztályok) anyagi eszközökkel történő támogatása, a csapatok működéséhez szükséges felszerelések (mez, háló, labda, stb.) vásárlásával, a tornákon való részvétel elősegítése a nevezési díj, útiköltség biztosításával, gyermek labdarúgó tornák szervezésével, lebonyolításával, díjak biztosításával, a szociálisan rászoruló gyermekek sportolásának elősegítésével, anyagi támogatásával. A gyermek futball sport népszerűsítése, szabadidősportként, versenysportként történő széles körben való elterjesztése. A rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, ilyen igények felkeltése. ... >>

Árva Bethlen Kata Alapítvány

(egyéb)

7000 Sárbogárd, Tompa u. 41.
képviselő: Csik Sándorné kuratóriumi tag, Szabó Attila kuratóriumi elnök
A hitéleti tevékenység feltételeinek fejlesztése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Béldi Károly Evangélikus Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

7000 Sárbogárd, Posta utca 5.
képviselő: Lengyel József kuratóriumi elnök
A Sárbogárd - Sárszentmiklósi Evangélikus Egyházközség fejlődésének elősegítése, és így a gyülekezet épületeinek karbantartása, állagának megóvása; az épületek berendezési tárgyainak karbantartása, felújítása; az egyházközösség énekkarának támogatása, illetőleg fellépések támogatása; az egyházközösség közösségi rendezvényeinek támogatása; kirándulások, missziós utak támogatása; az ifjúsági csoportok, gyermek csoportok kirándulásainak, táboroztatásának támogatása; a lelkészek továbbképzésének támogatása; fiatal evangélikus diákok tanulásának, továbbtanulásának támogatása; idős, beteg emberek segítése, támogatása. ... >>

Black Time Sport és Kulturális Egyesület

(sport,kulturális)

7000 Sárbogárd, Szent István u. 66/A.
képviselő: Dr.Farkas Jánosné elnök
Sport népszerűsítése, szabadidő kulturált eltöltése, kulturális értékek népszerűsítése. ... >>

Bogárd és Térsége Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,oktatási,érdekképviselet)

7000 Sárbogárd, Túry Miklós utca 12.
képviselő: Piros Ferenc elnök
Sárbogárd városban és térségében szolgáló és szolgált tűzoltók érdekképviselete, a nyugállományú tűzoltók számára programok szervezése, tűzvédelmi és műszaki mentési feladatok megvalósítása, önkéntes tűzoltók képzésének biztosítása, tűzvédelmi felvilágosításról való gondoskodás. ... >>

"Bogárd-Dal" Kulturális Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

7000 Sárbogárd, Hősök tere 3
képviselő: Szabados Tamás
Sárbogárd város és térsége kulturális életének fejlesztéséért tenni akaró magán és jogi személyek, csoportok összefogása, Sárbogárd város felemelkedése a település és térsége kulturális életének szervezése, működtetése útján, a város zenei hagyományainak ápolása, zenei ismeretterjesztés, a közművelődés elősegítése, rendezvények szervezése, az azokon történő fellépés, művészeti csoportok támogatása, az ifjúság közösségi életbe történő bevonása a szabadidő hasznos eltöltésére, felnőttképzés, kulturális kapcsolatok kialakítása - elsősorban az euroatlanti államokban lévő - településekkel, településeken működő közösségekkel. ... >>

CIVILEK ÖSSZEFOGÁSA SÁRBOGÁRDÉRT EGYESÜLET

(sport,egyéb)

7000 Sárbogárd, Salamon utca 39.
képviselő: Demeterné Dr. Venicz Anita elnök
A helyi közösségi élet fejlesztése, Sárbogárd városért tenni akaró állampolgárok, egyesületek együttműködésének támogatása, szervezése. Fórumot teremteni Sárbogárd város fejlődését, arculatát befolyásoló társadalmi kezdeményezéseknek, nyilvánosságot biztosítani a véleményeknek, ami segíti a civil hálózat fejlesztését, és a párbeszédet az egyes egyesületek között. A szabadidő hasznos eltöltésére közösségi rendezvények szervezésére, amelyek a környezeti nevelésre, az egészséges életmódra nevelésre, a kultúra terjesztésére, népszerűsítésére is szolgálnak, továbbá népszerűsítik a mozgást és a sportot. ... >>

Csipike Egyesület

(szociális)

7000 Sárbogárd, Petőfi S. u. 2/A.
képviselő: Hargitai Enikő elnök ... >>

D - 13 Postagalambsport Egyesület

(sport,kulturális)

7000 Sárbogárd, Salamon utca 22.
képviselő: Palotás József elnök
A település közvetlen környezetében a postagalambsporttal összefüggő tenyésztés és versenyeztetés kifejtése. A postagalambsport hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, a közös versenyzés megszervezése és lebonyolítása. ... >>

Egyenlő Esélyt a Sárbogárdi Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi)

7000 Sárbogárd, Katona u. 1/b.
képviselő: Csizmadiáné Boros Edit kur.elnöke
Sárbogárd város közigazgatási területén élő fogyatékos gyermekek optimális gyógypedagógiai fejlesztése érdekében az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Fejér Megye Déli Térsége Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület

(egyéb)

7000 Sárbogárd, Ady E. út 160/B.
képviselő: Dr. Szabadkai Tamás elnök
Fejér megye déli térsége hátrányos helyzetének javítása, terület-, település- és térségfejlesztés; e térség fejlesztéséért tenni akaró magán és jogi személyek, csoportok összefogása. ... >>

FÜGGETLEN BALOLDALI EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

(sport,egyéb)

7000 Sárbogárd, Hősök tere 3.
képviselő: Neboda Károly elnök
Sárbogárd közösségi életének fejlesztése, Sárbogárdért tenni akaró állampolgárok, egyesületek együttműködésének támogatása, szervezése. Fórumot teremteni Sárbogárd város fejlődését, arculatát befolyásoló társadalmi kezdeményezéseknek, nyilvánosságot biztosítani a véleményeknek, ami segíti a civil hálózat fejlesztését és a párbeszédet az egyes egyesületek között. A szabadidő hasznos eltöltésére közösségi rendezvények szervezése, amelyek a környezeti nevelésre, az egészséges életmódra nevelésre, a kultúra terjesztésére, népszerűsítésére is szolgálnak, továbbá népszerűsítik a mozgást és a sportot. ... >>

Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd

(kulturális)

7000 Sárbogárd, József A. út 15/b.
képviselő: Gál Sándor elnök
A Magyar Honvédséghez való tartozás érzésének fenntartása. ... >>

Hunyadi Horgász Egyesület

(sport)

7018 Pusztaegres, Kossuth utca 58.
képviselő: Rostás Ferenc elnök
Az egyesületi tagoknak a horgászattal összefüggő érdekei képviselete, valamint a kedvező horgászlehetőségek biztosítása; a horgászat népszerűsítése, fejlesztése. ... >>

Kislókért Egyesület

(sport,kulturális)

7000 Sárbogárd, Kislók, József A. utca 4
képviselő: Ferencz Kornél elnök
Kislók településrészért és a térségért tenni akaró magán és jogi személyek, csoportok összefogása a község- és térségpolitikai célok megvalósítása érdekében, a térség kulturális életének szervezése, hagyományainak ápolása, lakossági szabadidősport segítése.
... >>

Környezettudatos Autonóm Polgári Országos Civil Szerveződésű Egyesület

(oktatási)

7003 Sárbogárd, Béke utca 8.
képviselő: Bártfai Antal
Sárbogárd város társadalmi életének sokszínűbbé tétele, lakosságának érdekképviselete, ismeretterjesztés, a város szellemi arculatának formálása. ... >>

Központi Óvodát Segítő Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7000 Sárbogárd, Mikes köz 3.
képviselő: Fiserné Farkas Csilla kuratórium elnöke
A központi óvodába járó gyermekek egészséges életmódra történő hatékony nevelésének szellemi és testi fejlődésének elősegítése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Labdarúgó Sport Club Sárbogárd

(sport,kulturális)

7000 Sárbogárd, Ady Endre út 10.
képviselő: Szakács István elnök
Rendszeres testedzés, sportolás, közösségi sportélet, lakossági szabadidősport, kulturális és sportkapcsolatok. ... >>

Mészöly Géza Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7000 Sárbogárd, József Attila u. 14.
képviselő: Fülöpné Nemes Ildikó kuratórium eln
Az iskolában tanuló gyermekek hatékony nevelésének, szellemi és testi fejlődésének elősegítése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Mozdulj a városért Egyesület

(egyéb)

7000 Sárbogárd, Tinódy utca 43/B.
képviselő: Fodor János elnök
Sárbogárd Város közéletének megújítása, a városért tenni akaró magán és jogi személyek, csoportok összefogása a mindenkori településfejlesztési és térségpolitikai célok megvalósítása érdekében. ... >>

Nagyhörcsöki Zichy Emlékőrző Alapítvány

(egyéb)

7019 SárhatvanNagyhörcs., Mezőfalvi Mezőgazd.Komb.IV.ker
képviselő: Lengyel Józsefné Töröcsik Ilona
A Nagyhörcsök-pusztai temetőben lévő három Zichy sírhely felújítása, gondozása, továbbá a temetőben lévő elhagyott sírhelyek ápolása. ... >>

Nagykarácsony Gyermeksportjáért Alapítvány

(sport)

7000 Sárbogárd, Ady E. út 168.
képviselő: Mergl István kuratóriumi elnök
Labdarúgás utánpótlás nevelése. ... >>

"NIMRÓD" Területnélküli Vadásztársaság

(egyéb)

7000 Sárbogárd, Asztalos J. u. 1/b.
képviselő: Dr. Jakabin János elnök ... >>

Női Kézilabada Egyesület Sárbogárd

(sport,kulturális)

7000 Sárbogárd, Zrínyi út 6.
képviselő: Sárközi László elnök
Lakosság kulturális és sport tevékenységének a fejlesztése. ... >>

Összefogás Pusztaegres Jövőjéért Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

7018 Pusztaegres, Köztársaság tér 12.
képviselő: Magyar Zoltán elnök
Pusztaegres településéért és a térségért tenni akaró személyek összefogása, kulturális életének szervezése, a lakosság egészségének megőrzése, a szabadidősport segítése, az ifjúság, az idősek, a szociális vagy más ok miatt hátrányos helyzetben lévő emberek segítése, támogatása. ... >>

Petőfi Sándor Gimnázium Egészséges Életmódért Alapítványa Sárbogárd

(sport)

7000 Sárbogárd, József Attila u. 4.
képviselő: Novák Kovács Zsolt kuratóriumi elnök
A tanórán kivüli ifjúsági és szabadidő sportban résztvevők rendszeres sporttevékenységének támogatása. Továbbá az alapító okiratban ... >>

Petőfi Sándor Gimnázium Öregdiákjainak Egyesülete

(kulturális)

7000 Sárbogárd, József A. u. 4.
képviselő: Horváth István elnök ... >>

PHILIA Sárbogárdi Protestáns Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

7000 Sárbogárd, Május 1. major
képviselő: Dr. Dizseri András elnök
Segítséget nyújt azoknak a családoknak, egyedül élőknek, idős, testi és értelmi fogyatékos embereknek, akik a saját erejükből nem tudnak maguknak megfelelő életkörülményeket biztosítani; az egyesület olyan alkalmakat, eseményeket szervez, amelyek kulturális, erkölcsi értékeket képviselnek; célja továbbá tanulmányi ösztöndíjak létrehozása, beiskolázási támogatás odaítélése, a hátrányos helyzetű családokban élők anyagi támogatása, a tanulmányaik segítése szaktanárok közreműködésével; szabadidős programok, nyári táborozások, kirándulások, játék és kulturális programok, egyházi ünnepek szervezése, néphagyományok megismertetése; segítségadás a család életviteli problémáinak, mentális gondjainak megoldásában, pedagógusok, pszichológusok, lelkészek bevonásával; hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének segítése, figyelembe véve azt, hogy Sárbogárd a megye egyik legelmaradottabb területe; az egyesület lehetőségeihez mérten támogatja az önálló jövedelemmel nem rendelkezőket, a társadalom perifériájára szorultakat, illetőleg családtagjaikat; az egyesület kész arra is, hogy a magyarországi és etnikai kisebbséggel szoros kapcsolatot tartson fenn, elősegíteni kívánja kapcsolatát az Erdélyben és Kárpátalján élő magyar református gyülekezetekkel, az egyesület vállalja, hogy pénzzel, ottani munkavégzéssel, ruhaneművel és egyéb eszközökkel segíti e gyülekezeteket. ... >>

Pusztaegresért Egyesület

(kulturális)

7015 Pusztaegres, Széchenyi u. 21.
képviselő: Kurgya Attila elnök
Pusztaegres községért és a térségért tenni akaró magán és jogi személyek, csoportok összefogása a mindenkori község- és térségpolitikai célok megvalósítása érdekében. A térség kulturális életének szervezése, hagyományainak ápolása, rendezvények szervezése, stb. ... >>

Pusztaegresi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,egyéb)

7018 Pusztaegres, Köztársaság tér 12.
képviselő: Dala Károly elnök
Közbiztonság, közlekedési helyzet javítása; A bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények elkövetésének megelőzése, és a különböző tulajdonformák védelme érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok (lakosok) összefogása, rendszeres működésük szervezeti összehangolása, valamint vagyonvédelem javítása; Bűnmegelőzési, közbiztonsági, közlekedésbiztonsági, természet- és környezetvédelmi feladatok ellátása; A lakossági biztonságérzet növelése, ezen keresztül a közösségi kapcsolatok erősítése. ... >>

Rétszilasért Egyesület

(egyéb)

7000 Sárbogárd-Rétszilas, Fehérvári u. 95.
képviselő: Rigó László
Elősegíteni Rétszilas, mint Sárbogárd város városrésze fejlődését, felzárkóztatását, infrastruktúrális hátrányának lekűzdését. ... >>

Sárbogárd és Környéke Nemzetőrök Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7000 Sárbogárd, Ady E. u. 29.
képviselő: Mészáros János
Nemzeti hagyományok, nemzetőrség hagyományai ápolása. Haza védelmének támogatása, ifjúság hazafias nevelése, nemzeti tudat erősítése, közérdekű feladatok megoldása, bűnmegelőzés, tagság érdekvédelme, érdekképviselete. ... >>

Sárbogárd és Térségéért Egyesület

(érdekképviselet)

7000 Sárbogárd, Árpád utca 108.
képviselő: Ferencz Kornél
A településért és térségéért tenni akaró magán és jogi személyek, csoportok összefogása a mindenkori városi és térségpolitikai célok megvalósítása érdekében. A civil szervezetek egymás közötti kapcsolattartásának együttműködésének előmozdítása. ... >>

Sárbogárd Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

7000 Sárbogárd, Homok sor 28
képviselő: Rigó István elnök
A jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése és ennek ellátására önkéntes jelentkezők szervezése, egyesítése; tagjainak közösségi életre történő nevelése; szervezett keretek között a tagok tűzvédelmi szakismeretének rendszeres növelése, a helyi tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenység biztosítása. ... >>

SÁRBOGÁRDI ASZTALITENISZ KLUB EGYESÜLET

(sport)

7000 Sárbogárd, Szent István u. 79-82.
képviselő: Domján Tibor elnökségi tag, Papp László elnökségi tag, Tóth Zoltán elnök
Asztalitenisz, íjászat népszerűsítése, sportolási lehetőség biztosítása, versenyeztetés, közösségfejlesztő proramok szervezése. ... >>

SÁRBOGÁRDI GAZDAKÖR

(érdekképviselet)

7000 Sárbogárd, Hősök tere 4./Művelődési Ház/
képviselő: Mészáros Ferenc ... >>

Sárbogárdi Informatikai Közhasznú Egyesület

(oktatási,egyéb)

7003 Sárbogárd, Vörösmarty utca 13.
képviselő: Pintér Tamás elnök
Sárbogárd város és térsége informatikai életének fejlesztéséért tenni akaró magán és jogi személyek, csoportok összefogása; Sárbogárd város felemelkedése a teleülés és térsége informatikai életének szervezése, működtetése útján, ismeretterjesztés, a közművelődés elősegítése, múzeum létrehozása, rendezvények szervezése, informatikai közösségek és csoportok támogatása; ismeretterjesztő informatikai papíralapú és elektronikus kiadványok kiadása; informatikai hulladék környezetbarát módon történő kezelésének elősegítése; az ifjúság közösségi életbe történő bevonása a szabadidő hasznos eltöltésére; felnőttképzés; informatikai kapcsolatok kialakítása - elsősorban az euroatlanti államokban levő - településekkel, településeken működő közösségekkel. ... >>

Sárbogárdi Kártya Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

7000 Sárbogárd, Ady Endre út 93.
képviselő: Steidl Zoltán elnök
A lakosság kulturális és sport tevékenységének fejlesztése, a szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó feltételek megteremtése. ... >>

Sárbogárdi Kosárlabda Club

(sport)

7000 Sárbogárd, Ady Endre u. 160/B.
képviselő: Dr.Szabadkai Tamás elnök
Sport ... >>

Sárbogárdi Kulturális Egyesület

(sport,kulturális)

7000 Sárbogárd, Hősök tere 3.
képviselő: Horváth István elnök
A sárbogárdi emberek kulturális, sport és szabadidős tevékenységének elősegítése, szervezése. ... >>

Sárbogárdi Lovas Egyesület

(érdekképviselet)

7000 Sárbogárd, Ady Endre u. 85.
képviselő: Gosztola József ... >>

Sárbogárdi Múzeum Egyesület

(kulturális)

7000 Sárbogárd, Hősök tere 3. Jó
képviselő: Novák Kovács Zsolt elnök
A Sárbogárdon létrehozandó múzeum és az ehhez kapcsolódó múzeumi mozgalom erkölcsi és anyagi támogatása, társadalmi összefogás útján a helyi értékek és kultúra megőrzése, a múzeum iránt a közönség érdeklődésének felkeltése, közösségformálás elősegítése, a múzeum közművelődési hatásának erősítése. ... >>

Sárbogárdi Nyugdíjas Rendőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

7000 Sárbogárd, Ady Endre utca 85.
képviselő: Horváth Ferenc elnök
A Sárbogárdi Rendőrkapitányság illetékességi területén a települések közbiztonságának javítása, az élet- és vagyonbiztonság magas szintű megteremtésének elősegítése, rendőrségi humánpolitikai feladatok széleskörű és hatékony végrehajtásának elősegítése. A fenti célok érdekében az illetékességi területen fentiekért tenni akaró nyugdíjas rendőrök összefogása, tevékenységük összehangolása. ... >>

Sárbogárdi Wolves Airsoft Team Sport Egyesület

(sport,kulturális)

7000 Sárbogárd, Ady Endre út 92.
képviselő: Somogyvári András elnök
Lakosság kulturális és sport tevékenységének a fejlesztése. ... >>

Sárhatvanért Egyesület

(sport,egészségügyi,kulturális,egyéb)

7019 Sárhatvan, József A. utca 26
képviselő: Baki Ferenc elnök
Sárhatvan településrészért és térségért tenni akaró személyek összefogása a község- és térségpolitikai célok megvalósítása érdekében, a település és térség kulturális életének szervezése, működtetése, hagyományainak ápolása, sportéletének fellendítése, a lakosság egészségének megőrzése, betegségmegelőzés. ... >>

Sárréti Egyetértés Vadásztársaság

(sport)

7000 Sárbogárd, Tüzér u. 24.
képviselő: Méhes Lajos elnök ... >>

"SÁRRÉTI ÍJÁSZ CLUB" Egyesület

(sport)

7000 Sárbogárd, Ady Endre u. 226/b.
képviselő: Ifj. Nagy László elnök ... >>
1. oldal 2. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41