Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sándorfalva civil szervezetek


Találatok száma: 33
1. oldal

"AKÁCVIRÁG" DÉL-ALFÖLDI TURISZTIKAI EGYESÜLET

(egyéb)

6762 Sándorfalva, Ady Endre utca 7.
képviselő: Paragi Sándor
A turisztika - különösen a falusi turizmus - fejlesztése, koordinálása, hatékonyságának növelése Sándorfalván. ... >>

ArtStab Kulturális Egyesület

(kulturális)

6762 Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 25.
képviselő: Paku M. Zsófia, elnök
Fiatal, pályakezdő művészek szakmai elindítása, művészetük helyi kulturális jellegének erősítése. ... >>

Dél Alföldi Hivatásos Nevelőszülők Egyesülete

(szociális)

6762 Sándorfalva, Aradi u. 18.
képviselő: Bodor Jánosné elnök ... >>

Dél-Alföldi Egészséges Életmódot és Sporttevékenységet Támogató Alapítvány

(sport)

6762 Sándorfalva, Dr.Bod u.31.
képviselő: Sebestyén András kuratóriumi elnök
Sándorfalva sportéletének fellendítéséhez a feltételek megteremtése. Sándorfalva egész lakosságának a kisgyermekkortól kezdve az idős korig megteremteni a lehetőséget, hogy az egészséges életmódnak megfelelő, kiegészítő sport és szabadidős tevékenység gyakorolható legyen. Az alapítvány támogatni kívánja Sándorfalva mindenféle sportját, ezen belül a szabadidős tömegsport feltételeinek megteremtését, tömegsportok szervezését és rendezését, valamint a község egyéb sportjainak támogatását, amely sportágak közül azok részesülhetnek támogatásban, amelyek az alapítvány székhelyén működnek és az alapítvány székhelyének nevét viselik. A cél az alábbiak szerint változik: Feltételeket biztosít az egészségmegőrzés, nevelés, képességfejlesztés és a sporttevékenység, a térség egész lakosságának, különösen a falun lakóknak a kisgyermekkortól kezdve az idős korig, megteremteni a lehetőséget, hogy az egészséges életmódnek megfelelő környezet, kiegészítő sport, a sporton és a szabadidős tevékenységen keresztül a gyermek-és ifjúságvédelem gyakorolható legyen. ... >>

Dél-Magyarország Esélyegyenlőségért Szövetség

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6762 Sándorfalva, Szabadság tér 3.
képviselő: Kohári Nándor, elnök
Segíti a nonprofit szervezetek hatékonyabb, professzionálisabb működését, tömöríti és képviseli ezen szervezeteket, kulturális, oktatás-képzési, tudományos, szolgáltatásokat alakít ki számukra. ... >>

DÉLI BLOKK MOTOROS EGYESÜLET

(szociális,kulturális)

6762 Sándorfalva, Ady Endre utca 7.
képviselő: Berta István, elnök, Gajdos Tibor, titkár
A dél-alföldi régió motorosainak összefogása, közös programok szervezése, információáramlás segítése, fiatal motorosok patronálása, karitatív tevékenységek támogatása. ... >>

"Együtt Egymásért" Nyugdíjas Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

6762 Sándorfalva, Kassai utca 15.
képviselő: elnök Ocskó Julianna
Érdekvédelmi,szabadidős és kulturális tevékenység. ... >>

"Együtt Homokpusztáért" Kulturális Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

6762 Sándorfalva, Kuti dűlő 42.
képviselő: Czirok Sándor, elnök
Homokpuszta (Sándorfalva és Dóc között) környezetének, természeti értékeinek, lakóinak, hagyományainak, épületeinek és kultúrájának megóvása, népszerűsítése és támogatása. ... >>

Első Magyar Veterán Hadi- és Gépjárműtechnikai Egyesület

(egyéb)

6762 Sándorfalva, Május 1. tér 3-4.
képviselő: elnök Gémes Endre
Szabadidős és hobbitevékenység. ... >>

"Kékszivárvány" Mozgáskorlátozott Egyesület

(szociális,egyéb)

6762 Sándorfalva, Kis körút 14.
képviselő: Bata Szilveszterné elnök
Főként Sándorfalva területén élő mozgássérültek segítése, érdekképviselete, szabadidős programok szervezése. ... >>

"Lila Akác" Nyugdíjas Egyesület

(egyéb)

6762 Sándorfalva, Ady Endre utca 7.
képviselő: Horváth Sándorné, elnök
A nyugdíjasok érdekeinek és jogainak védelme, képviselete, részükre színvonalas programok szervezése. ... >>

Magyarok Közösségépítő Egyesülete

(egyéb)

6762 Sándorfalva, Szabadság tér 3.
képviselő: Bakai Csaba, elnök
A magyar autóstársadalom érdekeinek képviselete, érvényesítése, tagjai részére közösségi programok szervezése, az autósturisztika fellendítése. ... >>

Polgárőr Egyesület Sándorfalva

(közbiztonság,egyéb)

6762 Sándorfalva, Ady E. utca 7.
képviselő: Kovács Lászlóné sz. Bodor Paula Gabriella, elnök
Élet- és vagyonvédelem, bűnmegelőzés, környezet és ifjúságvédelmi tevékenység. ... >>

Sándorfalva Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó,egyéb)

6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.
képviselő: Darázs Sándor, elnök
Helyi tűzvédelmi feladatok megvalósításának segítése, önkéntes jelentkezők szervezése, ár- és belvízvédelmi munka segítése. ... >>

Sándorfalva Város Fejlődéséért Alapítvány

(egészségügyi,kulturális,egyéb)

6762 Sándorfalva, Szabadság tér 2.
képviselő: Juhász P. György
Sándorfalva nagyközség fejlődésének, az ott lakó emberek egészségügyi, kulturális, művészeti tevékenységének elősegítése, hagyományok ápolása, a határon túli magyarsággal való kapcsolattartás. ... >>

Sándorfalváért Alapítvány

(egyéb)

6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.
képviselő: Darázs József a kuratórium titkára, Kónya József a kuratórium elnöke
A falu fejlődésének segítése. ... >>

Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 15-17.
képviselő: Katos Attila, a kuratórium elnöke
A sándorfalvi általános iskola tanulói nevelésének, oktatásának segítése, különös tekintettel az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javítására, az idegen nyelvek tanításának elősegítésére, a számítástechnika oktatásának fejlesztésére, az iskolai szabadidős programok támogatására, a tanulmányi, a sport és kulturális versenyek, vetélkedők, pályázatok lebonyolításának előmozdítására, kiemelkedő tanulmányi eredmény és sportteljesítmény elérésének ösztönzésére, a nehéz körülmények között élő tanulók segítésére, valamint az egészséges életmódra nevés feltételeinek javítására. ... >>

Sándorfalvi Citerások Egyesülete

(kulturális)

6762 Sándorfalva, Ady Endre u. 7.
képviselő: Rodler László, elnök
Sándorfalva és a Dél-alföldi Régió népművészeti hagyományainak őrzése, utánpótlás nevelés. ... >>

Sándorfalvi Civil Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

6762 Sándorfalva, Ady Endre utca 7.
képviselő: Sipos György, elnök, Szekeres Károly, alelnök
Tagjai és más non-profit szervezetek együttműködésének elősegítése, új szervezetek létrehozásának segítése, támogatása, non-profit szakmai szolgáltatások szervezése, érdekvédelem és érdekképviselet. ... >>

Sándorfalvi Gyermekmosoly Egyesület

(oktatási)

6762 Sándorfalva, Kis krt.1. IV.sz.Óvoda
képviselő: Pataki Ildikó elnök ... >>

Sándorfalvi Horgászegyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

6762 Sándorfalva, Sövényházi út 8.
képviselő: Kis Tibor Attila, elnök
Tagjai részére kedvező horgászlehetőségek biztosítása, érdekeiknek védelme, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, természet és környezet szeretetére nevelése, szabadidő kellemes eltöltése. ... >>

Sándorfalvi Ifjúsági Közhasznú Egyesület

(egyéb)

6762 Sándorfalva, Széchenyi utca 26/A.
képviselő: Kristóf Attila, alelnök, Oberdlik Ferencné, alelnök, Paskuj Angéla, elnök
A sándorfalvi fiatalok foglalkoztathatóságának, alkalmazkodóképességének és mobilitásánek elősegítése, részükre szabadidős programok szervezése. ... >>

Sándorfalvi Ipartestület

(érdekképviselet,egyéb)

6762 Sándorfalva, Ady Endre u. 15.
képviselő: Molnár Szabolcs, elnök
Tagjai érdekeinek képviselete és védelme. ... >>

Sándorfalvi Kulturális Egyesület

(kulturális)

6762 Sándorfalva, Ady E. u. 7.
képviselő: Gajdosné Pataki Zsuzsanna Mária, elnök
A település kulturális fejlődésének elősegítése. ... >>

Sándorfalvi Nagycsaládosok Egyesülete

(kulturális,szociális)

6762 Sándorfalva, Ady Endre u. 7.
képviselő: Ráczné Rauk Erika, elnök
A nagycsaládosok érdekeinek képviselete, részükre különféle programok szervezése, Sándorfalva fejlesztése, szépítése, hagyományainak ápolása. ... >>

Sándorfalvi Őszikék Nyugdíjas Egyesület

(egyéb)

6762 Sándorfalva, Ady Endre utca 7.
képviselő: Kovács Józsefné, alelnök, Siska Antal, elnök
A sándorfalvi nyugdíjasok érdekeinek védelme, képviselete, részükre színvonalas programok szervezése. ... >>

Sándorfalvi Sport Klub Egyesület

(sport)

6762 Sándorfalva, Kis körút 17.
képviselő: Sebestyén András, elnökhelyettes, Széll József, elnök
A helyi tömegsport tevékenység támogatása, az egészséges életmódra nevelés, a támogatott sportok különösen a labdajátékok, az autós rally és a küzdősportok. ... >>

Sándorfalvi Sportegyesület

(sport)

6762 Sándorfalva, Nincs adat
képviselő: Kiss Zoltán ... >>

Sándorfalvi Utánpótlás Közhasznú Sport Egyesület

(sport,oktatási)

6762 Sándorfalva, Petőfi utca 24/B.
képviselő: Barna István, elnök
Sándorfalva térségben élő sport iránt fogékony gyermek és fiatalok tehetség-gondozása rendszeres és szervezett sportolási, versenyeztetési, testedzési lehetőség biztosítása. ... >>

Sándorfalvi Vadásztársaság

(egyéb)

6762 Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 6.
képviselő: Budai Zoltán titkár, Nemes Nagy János elnök
Tagjai részére kulturált vadászati lehetőség biztosítása. ... >>

Sándorfalvi Városszépítő és Környezetvédő Egyesület

(egyéb)

6762 Sándorfalva, Ady Endre u.7.
képviselő: Sipos György, elnök
Sándorfalva város szépítése, fejlesztése, értékeinek megőrzése, a turizmus segítése. ... >>

Száz Éves Életkorért Egészségügyi Alapítvány

(egészségügyi)

6762 Sándorfalva, Aradi u. 1.
képviselő: Dr. Nagymihály Tamás kuratóriumi e., Dr.Balogh Elemér, Dr.Tóth István
Az emberekkel megismertetni az egészség megőrzésének feltételeit, a betegségek megelőzésével és a gyógyítás módjainak ismertetésével. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41