Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Salgótarján civil szervezetek


Találatok száma: 459
1. oldal

A "Háztartások Foglalkoztatásáért" Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

3104 Salgótarján, Kálmán Imre út 39.
képviselő: Bábel Mónika
A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek élethelyzetének javítása. A célcsoport ismeretterjesztésének, képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, szabadidős - kulturális - és sportprogramjainak szervezése. Otthoni segítés idős és testileg vagy szellemileg fogyatékos embereknek, háztartási alkalmazotti munkák, gyermekfelügyelet, tanulási nehézségekkel küszködő fiatalok korrepetálása, lakóházak őrzése, főzött étel, vásárolt áruk házhozszállítása és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások kialakítása.A célcsoport képviselete, jogvédelme és problémáinak kommunikációja a nyilvánosság felé, szakmai együttműködés és érdekképviselet megvalósítása hasonló célú társadalmi szervezetekkel. ... >>

A Keriért Alapitvány

()

3100 Salgótarján, Zemlinszky R. ut 4.
képviselő: Tőzsér Zoltán ... >>

A Salgótarjáni Atlétikáért Alapitvány

()

3100 Salgótarján, Pécskő ut 12/B.
képviselő: Angyal János ... >>

A Salgótarjáni Gyermektáncért Alapitvány

()

3100 Salgótarján, Medves krt. 33. fsz. 2.
képviselő: Dénes Annamária ... >>

A Zagyva-völgye Emberi Környezetéért Alapítvány

()

3100 Salgótarján, Kertész út 2.
képviselő: Kecskeméti Sándor dr.
A Zagyva folyó völgyében az emberi környezet megóvása, - a Zagyva-völgyben a környezetre veszélyes szennyeződések, ártalmak és más károsodások okainak feltárása, - a környezeti károsodások megelőzése, csökkentése, illetőleg megszűntetése módjának és feltételeinek megállapítása; - a feltételek megteremtéséhez a közösségi összefogás elősegítése, szervezése, propaganda és pályázatok benyújtása útján; - a Zagyva folyó vízminőségének a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő helyreállítása, fenntartása. ... >>

A Zagyvapálfalvai Iskoláért Alapitvány

(intézményi,oktatási)

3104 Salgótarján, Budapesti ut 66.
képviselő: Dr. Kun András ... >>

A Zenélő Ifjúságért Alapítvány

()

3100 Salgótarján, József Attila út 2/A.
képviselő: Gordos Kálmán ... >>

A.I. Sar Rallye Team

(sport)

3100 Salgótarján, Hársfa ut 11/A.
képviselő: Balász István ... >>

ABIGÉL Közhasznú Egyesület

(oktatási,érdekképviselet,szociális)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Kővári Edit
A pervazív fejlődési zavarral élők oktatásának, integrálásának elősegítése, foglalkoztatása és lakhatási gondjaik megoldása. Életúttervezés, önálló életvitel kialakításának segítése. A fenti állapottal együtt élők családtagjainak egy közösségbe tömörítése, számukra közösségi élet biztosítása. Családi napközi létrehozása, szabadidős programok szervezése. Együttműködés a társszervekkel, az országosan kialakított autizmussal kapcsolatos törekvések megvalósításában és az érdekvédelemben, érdekérvényesítésben. A segítő szakmai szervezetek munkájának segítése. A társadalomban széles körben ismertté tenni fenti problémák mibenlétét, kezelésének módszereit, elfogadásának lehetőségeit. ... >>

Acélgyár Környéke Polgárőr Egyesület /kiemelkedően közhasznú/

(közbiztonság,egyéb)

3100 Salgótarján, Salgó út 21. mf./5.
képviselő: Csohány Tibor
A közrend és a közbiztonság javítása, a bűncselekmények és balesetek megelőzése, az álamhatár őrizete, a határrend fenntartása, a gyermek és ifjuságvédelem, a katasztrófa elhárítás, valamint környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenység kifejtése, ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése az egyesület működési területén élő állampolgárok felé. ... >>

Acélgyári Gyermekcsapat Egyesület

()

3100 Salgótarján, Acélgyári ut 24.
képviselő: Luleczky Beatrix ... >>

ÁFÉSZ-ek Nógrád Megyei Szövetsége

(érdekképviselet)

3100 Salgótarján, Rákóczi ut 13.
képviselő: Dr. Egyed Ferdinánd ... >>

Alapitvány a Szolidaritásért

()

3100 Salgótarján, Kossuth L. ut 8.
képviselő: Domonkos Tamás ... >>

Alapitvány az Agrárszakemberekért Alapitvány

()

3100 Salgótarján, Rákóczi ut 192.
képviselő: Frisch Oszkár ... >>

Alma Alapitvány

()

3100 Salgótarján, Karancs ut 32.
képviselő: Almási Kornél kuratórium elnöke ... >>

Anno lloo

()

3100 Salgótarján, Kisfaludy S. ut l3.
... >>

Arany János Általános Iskoláért Alapitvány

(intézményi,oktatási)

3100 Salgótarján, Budapesti út 66.
képviselő: Kispál Tiborné
Az Arany János Általános Iskola és Szakiskola tanulóinak sokoldalu segitése. Az iskola szakmai felszereltségének javítása, nevelőmunka teltételeinek javítása, korszerűsítése, a tanulókkal kiemelkedően foglalkozók eredményeket elérők elismerése, támogatása, egyéni és csoportos tanulmányutak, szakmai kirándulások, kutatások támogatása. Az idegen nyelv választhatóságának minél teljesebb támogatása, feltételeinek korszerűsítése. A számítástechnika, informatikai ismeretek oktatásának bővítése, korszerűsítése belső diákpályázatok támogatása, egyéb szociális és jóléti célú támogatások. ... >>

Artmanager Club

(kulturális)

3100 Salgótarján, Hotel Karancs
képviselő: Pataki László ... >>

Atlantisz Röplabda Sport Egyesület

(sport,természetvédelem)

3100 Salgótarján, Alkotmány út 3.
képviselő: Prajsnár József
A röplabda sport fejlesztése, rendszeres sportolási alkalmak biztosítása, utánpótlás nevelése és versenyzési lehetőségek teremtése egy egészségesebb és természetesebb életmód érdekében. ... >>

Avana Magyar Tudományos Fantasztikus Müvészetért Országos Egyesület /közhasznu/

(természetvédelem,kulturális)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Bódi Ildikó elnök, Csupor Béla elnökhelyettes, Pocsai László titkár
Kulturális, művelődési egyesület célja a magyar nyelvterületen élő tudományos-fantasztikus művészeti ágban alkotó vagy tevékenykedő, illetve azt segítő természetes, illetve jogi személyek egy közösségbe való tömörítése, országos művészeti tárgyú pályázatok kiírása, értékelése, díjazása, időszaki kiadványok megjelentetése, terjesztése, stb. ... >>

Az anyaságért, a nők Védelméért és az Egészségügyért Alapitvány

(egészségügyi,oktatási)

3100 Salgótarján, Forgách Antal út 98/J.
képviselő: Dr.Al-Ghaoui Nadim
Nógrád és Heves megye szülészeti, nőgyógyászati ellátási színvonalának emelése, a demográfiai helyzet javítása, a születendő utódok egészségének biztosítása érdekében az érintett két megye egészségügyi intézményében működő szülészeti, nőgyógyászati felszereltségének korszerűsítése. Az egészségügyi ellátás színvonalának emelése, minőségének javítása. Az egészségügyben dolgozó szakemberek szakmai továbbképzésének anyagi támogatása. ... >>

Baglyasalja Barátainak Köre

(természetvédelem,kulturális)

3100 Salgótarján, Petőfi ut 96.
képviselő: Báti Jánosné
Baglyasalja társadalmi - elsősorban bányászattörténeti - hagyományainak és kulturális örökségének értékeinek feltárása, ápolása, megőrzése, tanácskozások szervezése, kiadványok létrehozása, kiadása; a közösségi - elsősorban a családi - művelődés különböző formáinak szervezése, népszerűsítése; a mindennapi kultúra különböző területeinek népszerűsítése, alkalmainak szervezése; fórumok megteremtése és a természeti környezet védelmére, a környezetfombolás, szennyezés egakadályozására, az ökológiai szempontok és a településfejlesztés és szépítés kérdéseinek megvitatására. ... >>

Baglyasaljáért Közhasznu Alapitvány

(kulturális)

3102 Salgótarján, Petőfi ut 83/c.
képviselő: Cserháti József
Egészségmegőrzés, rehabilitációs tevékenység érdekében háziorvos támogatása, kulturális tevékenység és kulturális örökség megóvása érdekében a baglyasaljai baráti körök támogatása, hagyományőrzős rendezvények támogatása. ... >>

Baglyasaljai Fiatalok Köre

(sport,kulturális)

3100 Salgótarján, Petőfi út 96.
képviselő: Sebó János
A baglyasaljai fiatalok számára kulturális, sport, művelődési és egyéb rendezvények szervezett formában tör- ténő megrendezése, kiadványok létrehozása, kiadása. A közösségi - elsősorban fiatalokat érintő - szervezeti formák népszerűsítése, a településen élő fiatalok emberi kapcsolatainak fejlesztése, kapcsolat- teremtés a baglyasaljai civil szervezetekkel, tevékenységük segítése a kölcsönös előnyök figyelembe ... >>

Baglyasi Óvodásokért Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3102 Salgótarján, Erkel út 29.
képviselő: Czikoráné Bejczy Zita
A Baglyasi Tagóvodába járó gyermekek támogatása, kiemelten hátrányos helyzetű roma és nem roma gyermekek esélyegyenlőségének elősegítése. Az óvoda és a családok kapcsolattartásának erősítése, népi hagyományok ápolása.A családok egészséges életmód alakításának segítése, az óvoda nevelő testülete önképzésének támogatása, az intézmény szakmai tárgyi ellátottságának, innovációs tevékenységének támogatsa. ... >>

"Baglyaskő" Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3102 Salgótarján, Petőfi út 92-94.
képviselő: Hajnal Józsefné
Baglyaskő Idősek Otthonában elhelyezett személyek életkörülményeinek, gondozásuk tárgyi, személyi feltételeinek javítása, s ezzel életminőségük növelése. Az intézményi ellátottak foglalkoztatásának segítése, alapozva meglévő képességükre, adottságaikra. A magasabb szintű intézményi szakmai munka érdekében az ellátó személyzet képzésének, továbbképzésének segítése. ... >>

Balassi Bálint Asztaltársaság

()

3100 Salgótarján, Kassai sor 2.
képviselő: Orbán György ... >>

Bányász Nyugdijas Alapitvány

(szociális)

3100 Salgótarján, Kassai sor 44-48.
képviselő: Rákos József
Nógrádi Szénbányák nyugdíjasainak, azok özvegyeinek szociális célú segítségnyújtása. ... >>

Bauer Rudolf Nógrád Megyei Atlétikai Dobóklub

(sport)

3100 Salgótarján, Bartók Béla út 10.
képviselő: Kriston János ... >>

Befogad-Lak Állat- és Természetvédő Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

3100 Salgótarján, Szerpentin út 25. 2/7.
képviselő: Surányi Andrea
Állatvédelem, állatmentés. Állatmenhely létrehozása, működtetése. A gazdátlan kóborebek megmentése, új gazdikhoz juttatása. Ideigleneg befogadó gazdik keresése, a felelős állattartásra való nevelés, ismeretterjesztés, szemléletformálás. Szervezetten működő menhely működésébe bekapcsolódás, a működés átvétele lehetőség szerint. Együttműködni más állatvédő szervezetekkel. Állattartás természetre gyakorolt káros hatásainak csökkentése. Vadon élő állatok természetes életterének védelme. Köztudatba juttatni, hogy Salgótarjánban állatmenhely működik és miért van rá szükség. Örökbefogadó napok szervezése. Állatok etetése, gondozása a menhelyen, orvosi ellátásuk megoldása. Nyílt napok, örökbefogadó napok rendszeres jelleggel történő szervezése. Rendezvények szervezése, illetve különböző rendezvényeken való részvétel. Kiadványok készítése, iskolai felvilágosítás szervezése. Aktivisták bevonása a működésbe. A támogatók körének bővítése. ... >>

Béke Bérkilövő Vadásztársaság

()

3100 Salgótarján, Beszterce tér 2.
képviselő: Mocsári Zoltán ... >>

Belszervi Betegek Salgótarjáni Egyesülete

(egészségügyi)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Mákos Józhsefné ... >>

Beszterce Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

3100 Salgótarján, Beszterce tér 4.
képviselő: Szabó Attila
Az ÁMK Beszterce-lakótelepi Általános Iskola nevelő-oktató munkájával összhangban az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kíírt játék, turisztikai, versenyzési és versenylehetőségek tervezése és szervezése. Az egyesület célja a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítás, sportkapcsolatok létestése és fenntartása, a sporttal való nevelés. ... >>

Beszterce Kosárlabda Klub / közhasznu /

(sport,kulturális)

3100 Salgótarján, Medves körút 86. VII/40.
képviselő: Dávid József, Dávid Krisztián, Kovács Gábor
Sportegyesület, célja az egyetemi sport és kulturális élet javítása, sportcsapatok szervezése, működésük elősegítése, kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása, az önkéntes egyetemi szerveződések segítése. ... >>

Beszterce Telep Sportjáért Alapitvány

(sport)

3100 Salgótarján, Sebaji ut 5.
képviselő: Gábor Zsolt ... >>

Bólyai János Alapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Kissomlyó út 1.
képviselő: Soósné Axmann Zsuzsanna
Kiemelten kívánja támogatni a Bolyai szellemiség, valamint az iskolai hagyományok ápolását, a Bolyai nevet viselő iskolákkal való kapcsolattartást. ... >>

Bolyais Öregdiákok Egyesülete

(kulturális)

3100 Salgótarján, Kissomlyó ut 1.
képviselő: Székyné Sztrémi Melinda ... >>

BORBÉLY ESÉLY Alapitvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3100 Salgótarján, Csokonai ut 21-29.
képviselő: Kovács Anita
A kulturális, az oktatási és nevelési folyamatok megvalósításának segítése, a diákönkormányzat működésének támogatása, tehetséggondozás, felzárkóztatás a rászoruló tanulók esetében, a hátrányos helyzetűek és az etnikai kiseggségi tanulók támogatása. Kiegészítés táborozások szervezéséhez kiemelkedő tanulói teljesítmények elismerése, a kollégiumi élet gazdagítása berendezésekkel, programokkal, ifjusági és szabadidősport feltételeinek biztosítása, a nevelőtestlet tagjainak diákoknak továbbképzése, tanulmányutak támogatása. ... >>

Budapesti Rádiótechnikai Gyár SE

(sport)

képviselő: Mosonujvári Frigyes ... >>

Cantabile Kamarakórus Egyesület

(kulturális)

3100 Salgótarján, József Attila út 2/A.
képviselő: Radnai Zsuzsanna
A magyar kóruskultúra hagyományainak megőrzése, a kóruséneklés magas színvonalú művelése, a város zenei életének színesítése, zenei ismeretterjesztés. ... >>

Ceredvölgye Vadásztársaság

()

3100 Salgótarján, Úttörők útja 31/A. I/2.
képviselő: Sulcz Zoltán
vadásztat ... >>

Civil Gazdasági Tanácsadó Egyesület

()

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Gajdár Istvánné
A nonprofit szervezetek gazdálkodásának szakmai támogatása, a civil szervezetek mindennapi munkájának és adományszervezési, pályázati tevékenységük szervezése. ... >>

"Civilek a megyéért" Egyesület

(egyéb)

3100 Salgótarján, Liget út 1. fszt.4.
képviselő: Bali Dániel
A ?Civilek a megyéért? Egyesület pártokhoz nem kötődő társadalmi szervezet. Közéletiségre szakosodott Egyesület, amelynek célja, hogy találkozási és együttműködési lehetőséget teremtsen a Nógrád megyében működő civil szerveződések, és a velük együttműködő, őket támogató, segítő magánszemélyek, valamint intézmények, önkormányzatok képviselői számára. Biztosítson önkormányzati képviseletet a pártokhoz nem kötődő, de aktív közéletiséget vállaló polgárok részére. Tevékenységével járuljon hozzá a civil szerveződések társadalmi súlyának növekedéséhez, azok helyi, közéleti aktivitásának erősödéséhez, valamint segítse elő további civil szervezetek létrejöttét. ... >>

Csarnai MX Racing Sportegyesület

(sport)

3100 Salgótarján, Úttörők útja 11. II./1.
képviselő: Csarnai István
A motocross és enduró sportágban versenyzők versenyeztetése élsport és amatőr szinten, hazai és nemzetközi versenyeken egyaránt. A motocross és enduró sportágban versenyek szervezése. A motocross és enduró sportág kedvelőinek, rajongóinak összefogása. A sport és szabadidős tevékenységek koordinálása, a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése. Az ország hasonló egyesületeivel, klubjaival való kapcsolatteremtés. A fiatalok megismertetése a sportolás, versenyzés örömével, annak hasznos voltával. ... >>

Csend Hangjai Alapitvány

(sport,kulturális)

3100 Salgótarján, Május 1. út 70.
képviselő: Lőrik Mária Magdolna
A siketek és nagyothallók társadalmi beilleszkedésének elősegítése, különös tekintettel a kisebbségre Az időskorú siketek és nagyothallók támogatása. Az intézetből kikerült fiatalok tanulásának elősegítése. Sport és kulturális tevékenységük támogatása. ... >>

Cserháti Erdőkért Természetvédelmi és Erdészeti Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

3100 Salgótarján, Liliom út 12.
képviselő: Gregán Emil
Nógrád megye, ezen belül a cserháti tájegység erőterületeinek óvása, az erdő civil védelmének szervezése mellett az ökológiai és materiális értékek bemutatása, a környezettudatos erdők védelmét, ésszerű hasznosítását elősegítő gondolkodásmód erősítése és terjesztése. Az erdész társadalom, illetve az erdőhöz kapcsolódó tulajdonosi kör közös érdekének, közéletének és érdekvédelmének biztosítása. Az erdőgazdálkodásban dolgozó érintettek szabadidős és kulturális tevékenységének előmozdítása és szervezése. ... >>

CSI-GA Ház Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Gracza Mária
A testi-lelki-szellemi egységet és egészséget szolgáló fejlesztő, szemléletformáló életmódprogramok, a hagyományos magyar és keleti egészségfejlesztő eljárások gyakorlása, alkalmazása, ismertetése, terjesztése és elsajátítása. A lakosság az itt élő egyének és közösségek (korra, nemre, helyzetre való tekintet nélkül) ösztönzése, az egészségtudatos életvitel, magatartás kialakítására. Szolgáltatásaival, programjaival szolgálni kívánja a mentális egészség védelmét, megőrzését, az életvezetési kompetenciák, az öngondoskodás képességének, fejlesztését, a mozgáskultúra, a sport megjelenését, beépülését az emberek életébe. Segíteni kívánja a női szerepek, a nőiség kiteljesedését, megélését a mindennapokban. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41