Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Ságvár civil szervezetek


Találatok száma: 15
1. oldal

Békevár Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

8654 Ságvár, Fő utca 16. (Kultúrház)
képviselő: elnök Bor Ferenc
Az Egyesület a többségében már eddig is működő tevékenységeket fogja össze egyesületi formában és nyújtja szolgáltatásait helyi, kistérségi, regionális és országos szinten, illetve határon túl: a) Családsegítés keretében a boldog emberi életforma kibontakoztatásának elősegítése az ifi-párkapcsolat-házasság-család területén. b) Szociális tevékenység, betegek felé való szolgálat, lelki gondozás, hitéleti tanácsadás, minden korosztály számára. c) Ismeretterjesztő előadások: többek között a harmónikus házasság kialakítása és fenntartása, egészségmegőrzés, gyarapodás, siker, személyiségfejlesztés témakörében.
d) A bibliai életszemlélet terjesztésével az egészséges családi és közösségi élet lehetőségének megteremtése: rendezvények, bibliatanítások, hitoktatói munka keretében.
e) Az Evangélium alapjain nyugvó erkölcsi, életvezetési és hitéleti életforma megismertetése és igény szerinti gyakorlása.
f) A teljes evangéliumi hitoktatói munka támogatása.
g) Rendezvények szervezése, megtartása, rendezvényeken való részvétel.
h) Együttműködés az Egyesület célját támogató más szervezetekkel.
i) Egyházi kiadványok, vallási jellegű ajándéktárgyak terjesztése, értékesítése. ... >>

Isteni Magyar Alapítvány

(oktatási)

8654 Ságvár, Újtelep I. utca 20.
képviselő: Finszter Gábor
Magyar emberek igazságérzetének és erkölcsi kultúrájának fejlődése. ... >>

Junior Sportegyesület Ságvár

(sport)

8654 Ságvár, Fő utca 16.
képviselő: Kecskés Gábor
A Sportegyesület - a Sportról szóló 2004. évi I. törvényben foglaltakat - az egyesülési jogról szóló 1989. éi II. törvény, illetve a Ptk. szabályai szerint működő olyan társadalmi szervezet, amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. ... >>

Kis-Koppány Íjász Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

8654 Ságvár, Petőfi utca 13.
képviselő: Boda Csaba
Az iskolai diáksport színvonalának emelése, illetve magas szintű sportmunka utánpótlásának megteremtése a sportegyesület székhelyén és környékén, valamint szoros együttműködés kialakítása területi, országos szervezetekkel és olyan személyekkel, akik a sportélet alakításában részt vesznek. ... >>

Magyarországi "Villámgyors Fejlesztés a Fejlődésért" Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

8654 Ságvár, Szőlőhegy 1843/1.hrsz.
képviselő: elnök Hamar Rajmund
Hátrányos helyzetű csoportok- egyének, magyarországi nemzeti, etnikai társadalmi rétegek - elsődlegesen alap és közép végzettségű munkaerők, pályakezdők integrálása a munkaerő piaci foglalkoztatásba, érdek és jogképviselet. Nevelés és oktatás esélyegyenlőségének elősegítése, gyermek és ifjúságvédelem ellátása szociális tevékenység keretében. Társadalmi felelősségvállalás, közösségépítés, országos és helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezések, kis és közép vállalkozások működési hatékonyságának, humán erőforrásának növelése. ... >>

"MOZDULJ" Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 13.
képviselő: elnök Somi Levente, kuratóriumi tag Balassa Lászlóné, kuratóriumi tag Dr. Bartó László, titkár Kristáné Soós Melinda
Községi sportcsarnok építése. Sportcsarnok működtetésének segítése. A felnövekvő nemzedék egészséges sportos nevelésének biztosítása. Ságvár község oktatási intézményeinek sport tevékenységének elősegítése. A Ságvár községben folyó művészeti és hagyományőrző tevékenységek támogatása. ... >>

SÁGVÁR KÖZSÉG "SZIVÁRVÁNY" NYUGDÍJAS KLUB EGYESÜLET

(kulturális,érdekképviselet)

8654 Ságvár, Fő utca 18.
képviselő: Szecsődi Sándorné
Ságvár község területén élő időskorú emberek összefogása. Segítséget nyújtani a időskorú emberek szabadidejének kellemes és hasznos eltöltéséhez. Ságvár község és Somogy megye kulturális hagyományainak ápolása. Az időskorú emberek részvételének szervezése a község közösségi életében. ... >>

SÁGVÁRÉRT EGYESÜLET

(kulturális)

8654 Ságvár, Fő út 16/A.
képviselő: Kovács Béláné
Ságvár községben a honismereti, hagyományőrző tevékenység elősegítése, a községszépítő munkában a lakosság szervezése, mozgósítása. ... >>

Ságvári Cigány Egyesület

(szociális,érdekképviselet)

8654 Ságvár, Újtelep II. utca 29.
képviselő: Horváth Ferenc
Somogy megyében és kiemelten Ságvár és környékén élő hátrányos helyzetűek érdekképviseleti szervezete, mely a társadalmi élet területén fejti ki tevékenységét. Ellátja az általa képviseltek érdekének érvényesítését. ... >>

Ságvári Cigány Szervezet

(érdekképviselet)

8654 Ságvár, Malom utca 5.
képviselő: Óvári Imre ... >>

Ságvári Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8654 Ságvár, Fő utca 16.
képviselő: Právics Zoltán ... >>

SÁGVÁRI SZŐLŐHEGYI GAZDÁK EGYESÜLETE

(érdekképviselet)

8654 Ságvár, Fő út 16.
képviselő: dr. Bartó László ... >>

Siófoki Népdal és Nótakedvelők Egyesülete

(kulturális)

8654 Ságvár, Újtelep II. utca 12/a.
képviselő: Illés Erika Erzsébet
Az egyesület szociális, kulturális céllal alakult. Alapvető célkitűzése: Siófok városa és környékén élő emberek kulturális igényeinek újabb, változatosabb módszerekkel való kielégítése. Fontosabb célkitűzése: a kulturális örökség megóvása. Őrizni, óvni, ápolni mindazt, ami része a magyar népi kultúra örökségének, - a népdalt, a népzenét, néptáncot, magyarnótát, népi diszítőművészetet, operettet, stb. - önálló, saját rendezvényeken való megjelenítéssel. ... >>

"TRICCIÁNA" Rádióamatőr Klub

(sport)

8654 Ságvár, Petőfi u. 13.
képviselő: Májer György ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41