Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Rakamaz civil szervezetek


Találatok száma: 31
1. oldal

Az Aranyos Leventéi Íjász Egyesület Rakamaz

()

4465 Rakamaz, Bocskai út 2/8
képviselő: Posta Pál ... >>

CORMORAN Sporthorgász és Természetvédő Egyesület

(sport,természetvédelem)

4465 Rakamaz, Szent István utca 174.
képviselő: Kis Lajos
Kedvező horgászlehetőség biztosítása, tagjai horgászérdekeinek képviselete. A horgászsport népszerűsítése, a tagok horgásztudásának fejlesztése. A tagoknak a tulajdon védelmére, a törvények és szabályok betartására, a természet szeretetére és védelmére nevelése. Tevékenysége hozzájárul a táj, a természetes élőhelyek megőrzéséhez, megóvásához, ezen értékek megóvására neveli a következő generációkat. ... >>

HALADÁS Vadásztársaság

(sport)

4465 Rakamaz, Arany J. utca 15.
képviselő: Ress Istán
A szervezet a vadásztársaságokra vonatkozó jogszabályok megtartásával tagjai részére a szabadidő hasznos eltöltésére kultúrált sport-vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Kassai Erzsébet Alapítvány

(egészségügyi,egyéb)

4465 Rakamaz, Ibolya út 2.
képviselő: Sarvai Ildikó
Gyermekek és ilfjúság oktató, nevelő munkájának elősegítése, a beteg gyrmekek gyógyításához és egészségvédelméhez szükséges feltételek megteremtése.Beteg gyermekek életkörülményeinek javításához szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése, rehabilitáció, és egyéb az alapító okiratban foglaltak alapján ... >>

Országos Roma Kupa Alapítvány

()

Rakamaz, Szent István út 10/a.
képviselő: . közhasznú, Balogh Gyula ... >>

"Országos Roma Kupa" Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

4465 Rakamaz, Szent István út 10/a
képviselő: Balogh Gyula
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítés, magyarországi nemzeti-etnikai kisebbségekkel, határon túli magyarokkal kapcsolattartás, sport és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Országos Roma Vállalkozók és Környezetvédők Foglalkoztatási és Oktatási Szervezete

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

4465 Rakamaz, Szent István út 10/8a
képviselő: Balogh Gyula
a roma kisebbsaég felzárkóztatása, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a tagok érdekvédelme, nevelés- oktatás, munkahelyteremtés elősegítése és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

Összefogás Nyugdíjas Egyesület

(egészségügyi,szociális)

4465 Rakamaz, Szent István út 174.
képviselő: Pásztor Józsefné
A tagság anyagi- szociális helyzetének figyelemmel kísérése. A tagság informálása a nyugdíjasokat érintő jogszabályokról. Az egészség megőrzése és az idősek életvitelének alakítása érdekében orvosi, egészségügyi, életmódbeli ismeretek nyújtása, szakemberek közreműködésével. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

RACITA Technikai és Tömegsportklub

(sport)

Rakamaz, Vörös Hadsereg u.2.
képviselő: Stomp Ferenc ... >>

Rakamaz és Környéke Közbiztonsági Közalapítvány

(egyéb)

4465 Rakamaz, Szent I. utca 116.
képviselő: Balogh Tibor
Rakamaz és környékén a bűnmegelőzési és bűnüldozási tevékenység színvonalának, hatékonyságának segítése, erősítése, továbbá az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

"Rakamaz gyermekeiért" Alapítvány

(kulturális)

Rakamaz, Általános Iskola
képviselő: Perger Frigyes Tiborné ... >>

Rakamazért Egyesület

(oktatási,szociális)

4465 Rakamaz, Petőfi út 22.
képviselő: Molnár István, Muzbek Jánosné, Szin Zoltán
nevelés-oktatás, kulturállis tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok tásadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

Rakamazi Civil Szervezetek Szövetsége

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

4465 Rakamaz, Szent István utca 28.
képviselő: Héri László
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi-, rehabilitációs tevékenység. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. Tudományos tevékenység, kutatás. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Műemlékvédelem. Természetvédelem, állatvédelem. Környezetvédelem. Emberi és állampolgári jogok védelme. Sporttevékenység. Továbbá a szervezet alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Rakamazi Gazdakör

(érdekképviselet)

4465 Rakamaz, Szent István utca 174.
képviselő: Héri László
A tagok érdekeinek képviselete gazdálkodási szakértelem fejlesztése, a mezőgazdasági termelés mennyiségi és minőségi javítása, a termények értékesítésének előmozdítása, a termőföld termőerejének fokozása és a környezet megóvása. ... >>

"Rakamazi Görög Katólikus Templomért"Alapitvány

(egyéb)

4465 Rakamaz, Ady E. u. 1/c.
képviselő: Pirint András ... >>

Rakamazi Hősi Emlékmű Alapítvány

()

képviselő: Szloboda Frigyes ... >>

Rakamazi Magyar-Finn Baráti Közhasznú Egyesület

(oktatási)

4464 Rakamaz, Szent István út 174.
képviselő: Pályi Zoltánné
Az egyesület tagjai elő kívánják segíteni a finn kultúra és életforma megismertetését, támogatják a társadalmi és baráti kapcsolatokat a finn és magyar nép között, elősegítik a két nép barátságának elmélyítését, ápolják Rakamaz és egy finn város testvérvárosi kapcsolatát, valamint nevelés, oktatás, képességfejlestés, ismeretterjesztés és egyéb az alapszabály szerint. ... >>

Rakamazi Művelődési Egyesület

(kulturális)

4465 Rakamaz, Vöröshadsereg utca 174.
képviselő: Filetóth Jánosné
Tagjai és a település művelődésének, szellemi, kulturális gyarapodásának elősegítése, művelődési és közéleti igényeik kielégítése. Kulturális tevékenység. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

"RAKAMAZI ÓVODÁSOKÉRT" ALAPÍTVÁNY

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

4465 Rakamaz, Bocskai út 76.
képviselő: Bodnár Jánosné
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése ... >>

Rakamazi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

4465 Rakamaz, Szent István utca 116.
képviselő: Pirint Frigyes
A jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának elősegítése és ennek ellátására önként jelentkezők szervezése, tagjai tűzvédelmi szakismeretének rendszeres növelése, a helyi tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenység segítése, biztosítása. ... >>

Rakamazi Polgárőrség Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

4465 Rakamaz, Szent István út 131
képviselő: Szász Simon
figyelő szolgálat, bűncselekmények megelőzése, és egyéb az alapszabályban foglaltak alapján ... >>

Rakamazi SPARTACUS Sportegyesület

(sport,oktatási)

4465 Rakamaz, Kossuth út 2.
képviselő: Somlai Sándor
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesület gondoskodik bázisszerve dolgozóinak rendszeres testedzéséről és sportolásáról, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. Továbbá az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

SPARTACUS SE Baráti Kör

(sport)

4465 Rakamaz, ismeretlen
képviselő: Petró Gyula
Sporttevékenység. Továbbá az egyesület alapszabályának II/3.§. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Szabadidős Egyesület

(sport)

4465 Rakamaz, Szent I. utca 174.
képviselő: Farkas Ernő, Hatta József
Önkéntes tagság alapján működő szervezetként a szabadidő hasznos, értelmes, célirányos eltöltésének megfogalmazása, szabadidőhöz kapcsolódó feladatok megvalósítása. Fizikailag edzett, egészséges nemzedék nevelése. Közösségi tér szervezése. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

SZABOLCS ALAPÍTVÁNY

()

4465 Rakamaz, Vadvirág út 20-22.
képviselő: Tóth Jánosné ... >>

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Hátrányos Helyzetűek Esélyteremtő Szövetsége

(szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

4465 Rakamaz, Esze Tamás utca 43.
képviselő: Balogh Albert
A magyarországi kisebbség ujjászervezése, saját kultúrájának megőrzése, fejlesztése a magyar nemzeti valamint az egyetemes kultúra elsajátítása, belső kultúrájának, nyelvének, haladó hagyományainak, történelmének ápolása és megismerése, a hamis előítéletekkel szembeni fellépés, a nemzetségen belül működő közösségek összefogása, segítése, szaktanáccsal való ellátása illetve a munkaerkölcsre való nevelés. ... >>

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Jogvédő RomaAlapítvány

(érdekképviselet,egyéb)

4465 Rakamaz, Esze Tamás u. 43. út 43.
képviselő: Balogh Albert
A megyében élő roma kisebbségi érdekképviselete, érdekvédelmének biztosítása, aki ebből a rétegből rászorul, - ingyenes tanácsadás. Az iroda szerepet vállal továbbá az etnikai jellegű konfliktusok tényfeltárásában, a konfliktusok oldásában és kezelésében. Szociális közvetítés, ezen témában tanácsadás. Az alapítvány eljár a romákat érintő kérdésekben, ha szükséges hazai és nemzetközi fórumokon egyaránt. ... >>

Szakmunkásképző Speciális Továbbképző Általános Iskola Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

4465 Rakamaz, Bocskai út 55/a.
képviselő: Karóczkai Péterné
sporttevékenység és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

Szent István Karitász Alapítvány

(szociális,egyéb)

4465 Rakamaz, Szent István utca 18.
képviselő: Balázs Lajosné szül.: Szloboda Mária
Szociális tevékenység, családsegítés. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Technikai Tömegsportklub Rakamaz

(sport)

Rakamaz, Vörös Hadsereg u.63.
képviselő: Szloboda János ... >>

VERITAS Vállalkozók Egyesülete Rakamaz és Térsége Információs Településfejlesztési Általános Szolgáltatása

(érdekképviselet)

4465 Rakamaz, Szent István út 116.
képviselő: Héri Dezsőné
A civil szféra erősítése Rakamaz város területén és térségben, valamint az Észak-Alföldi Régió egész terültén. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41