Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Ráckeve civil szervezetek


Találatok száma: 68
1. oldal

200 éves Ráckevei Római Katolikus Templom Felújításáért Alapítvány

()

2300 Ráckeve, Szent János tér 12.sz.
képviselő: Csótiné Mádai Rita
A ráckevei Római Katolikus Templom teljes felújítása. Cél kibővült: a ráckevei Szent Domonkos Temető ravatalozó kápolnájának és Szent Kereszt Kápolnájának, valamint kereszt- útjának felújításával. ... >>

A Magyarországon Élő Hátrányos Helyzetű Emberekért Alapítvány

(szociális)

2300 Ráckeve, Szt. István tér 2.
képviselő: Ötvös István elnök
munkabiztosítás és segítése a hátrányos helyzetű emberek részére ... >>

Alapítvány a Városi Ifjuság és Tömegsport Támogatásáért

(sport)

2300 Ráckeve, Szent István tér 4.sz.
képviselő: Borkovics József
A város ifjusági és tömegsportjának támogatása, a helyi sportot szolgáló intézmények,létesítmények fenntartása. ... >>

Alapítvány Ráckeve Óvodás Gyermekeiért

(intézményi,oktatási)

2300 Ráckeve, Vörösmarty utca 40
képviselő: Horákné Novák Éva
Az óvodapedagógiai nevelés-oktatási feltételek fejlesztése, új óvodai prog- ramok bevezetésének elősegítése. ... >>

Alapítvány Ráckeve Városáért

(természetvédelem)

2300 Ráckeve, Szent István tér 4.sz.
képviselő: Huszár István
Településfejlesztés, településrendezés, épített és természeti környezet- védelem, üdülőterület fejlesztése. ... >>

Alkotóművészek és Művészbarátok Ráckevei Egyesülete

(kulturális)

2300 Ráckeve, Thököly u. 3.
képviselő: Mertl Attila elnök
Tagjainak szakmai segítése, kulturális rendezvények szervezése ... >>

Angyali-szigeti Csónakos Egyesület

()

2300 Ráckeve, Angyali-sziget 398.sz.
képviselő: Kövesdy Róbert ... >>

APAJ-FISCH Horgász Egyesület

()

2300 Ráckeve, Radnóti u. 3.
képviselő: Fehér Sándor ... >>

AQUACARITAS DUNA EGYESÜLET

()

2300 Ráckeve, Somlyó u.41.sz.
képviselő: Leidl Tibor ... >>

Architektúra Európai Gyorslakóház Alapítvány

(természetvédelem,szociális,környezetvédelmi)

2300 Ráckeve, Eötvös u. 67.
képviselő: Dr. Czerny Károly
Otthonteremtési támogatás rászorulók, nagycsaládosok, hajléktalanok, természeti katasztrófák áldozatai részére, természetvédelem, környezetvédelem, egyéb humanitárius célok. ... >>

Bocskay István Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2300 Ráckeve, Bercsényi utca 2.sz.
képviselő: Dr. Szakál Károlyné
Tehetséges szegény sorsú magyar gyer- mekek támogatása a kuratórium döntésé- nek megfelelően, iskoláztatásának befe- jezéséig. Ezen támogatás magában fog- lalja a gyermek teljes körű szociális támogatását. Az arra rászorultak kirán- dulásának támogatása, szervezése. Nagycsaládosok, idős emberek alkalom- szerű támogatása. ... >>

Danceparty Sporttánc Egyesület

(sport,oktatási)

2300 Ráckeve, Szent Vendel utca 27.
képviselő: Kiss Zoltán
Sporttevékenység és egészségfejlesztés. A tánc, mint sport, hazai és nemzetközi népszerűsítése, fiatal tehetségek felfedezése, oktatása. ... >>

Élhető Ráckevéért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u. 21.
képviselő: Novák Csaba elnökhelyettes, Simon László elnök
Minden generáció számára élhető Ráckeve megteremtése. A kisvárosi városszerkezet megőrzése, természeti, kulturális örökség megóvása, településfejlesztés támogatása. a helyi gazdaság és kiskereskedelem fellendítésével, a kisvárosi életforma, közösségtudat építésében segítőleg részt venni. Segíteni kívánja a környezetvédelmi ismeretterjesztést, állampolgári jogok védelmét, a munkavállalói és szakmai érdekképviseleteket, időseket, egészségkárosultakat, rászoruló családban élőket. ... >>

Fémszer-Csali Horgászegyesület

()

2300 Ráckeve, Keszeg sor 21.sz.
képviselő: Eisrick Nándor elnök ... >>

FIDELIO Időseket Támogató Alapítvány

()

2300 Ráckeve, Szitakötő u.2.sz.
képviselő: Mónus Tamás Krisztián elnök
Idős korú emberek elhelyezésére alkalmas otthont szervezni, fenntartani, működtetni. Az alapítvány ennek megfelelően személyes gondoskodás keretében elhelyezi az alapítvány szolgáltatásait igénylő,támogatásra rászoruló idős korúakat, részükre teljes ellátást, szakszerűü gondozást, testi-, szellemi-, és lelki ápolást, kulturált életkörülményt biztosít. ... >>

Gulyás Kálmán emlékére, a nemzeti és keresztény értékekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2300 Ráckeve, Szent István tér 22.sz.
képviselő: Brezina Károly /esperes/
Megőrizni Gulyás Kálmán tanító 47 éven át végzett kiemelkedő keresztény, nem- zeti és hazaszerető nevelő munkájának szellemiségét. Elősegíteni a nemzeti és keresztényi értékrend szellemében a Szent Imre Római Katolikus Iskola okta- tó, nevelő munkáját, lehetőséget terem- teni az 5-8 osztályos tanulók közül a területi tanulmányi versenyeken helye- zést elért tanulók jutalmazására. Az a- lapívány célja továbbá könyvtári köny- vek /sz oktatással összefüggő tárgyi eszközök/ beszerzésének elősegítése. ... >>

Gyógyító Technika Alapítvány

(egészségügyi)

2300 Ráckeve, Szent István tér 5.sz.
képviselő: Szomor Dezső
A város egészségügyi ellátás feltételeinek bővítése, a szakrendelő munkájához anyagi, szakmai segítség nyujtása. ... >>

Kék-Duna Majorette Táncegyüttes Alapítvány

(kulturális)

2300 Ráckeve, Bajcsy Zsilinszky utca 7.sz.
képviselő: Horváth Zoltánné
A Ráckevén működő Majorette Táncegyüttes támogatása. ... >>

Kis-Duna Menti Waldorf-Pedagógiai Egyesület

(intézményi,oktatási)

2300 Ráckeve, Kifli út 14.
képviselő: Erdős Lászlóné ( elnök )
Waldorf szellemiségű óvoda, általános és középiskola létrehozása és működtetése. Waldorf típusú nevelési módszerek népszerűsítése, ismeretterjesztés. ... >>

Kis-Duna-Menti Vidékfejlesztési Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

2300 Ráckeve, Dömsödi út 1/a
képviselő: Farkas József
Kulturális, oktatási, településfejlesztés, nemzetközi és egyéb tevékenység, a helyi kulturális értékek megőrzése, ismertetése, az idegenforgalom, a helyi civil és ifjúsági társadalom fejlesztése, a helyi gazdaság hatékonyságának, versenyképességének megalapozása, fejlesztése, eredményességének növelése, a jövedelemszerzés lehetőségeinek feltárása, bővítése, a környezet és természet megóvása, védelme, az egyesület működési területén az egészség-megőrzés térségi elősegítése, az oktatás, a közművelődés fejlesztése, segítése. ... >>

Kisdunamenti Civil Szervezetek Szövetsége

(sport,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 51.
képviselő: dr. Molnár Pál elnök
A kistérségi civil szervezetek együttműködésével elősegíteni a térség fejlődését. Önkéntesen vállalt közfeladatok ellátása. Kulturális, sport, ifjúsági, közbiztonsági stb. feladatok összehangolása. ... >>

Közép Magyarországi Roma Kulturális Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

2300 Ráckeve, Pipa u. 1.
képviselő: Id. Kun Pál elnök
Kulturális, szabadidős, hobbi, oktatási, kutatási, környezetvédelmi, szociális, egészségügyi, jogvédő és nemzetközi tevékenység s szakmai ... >>

KUL-TUR Sziget Kulturális és Turisztikai Egyesület

(kulturális)

2300 Ráckeve, Mécs köz 4.
képviselő: Budai Gábor elnök
A magyar népművészet megismerésén keresztül a nemzeti identitástudat erősítése. Közösségi, turisztikai tevékenység. Nemzeti, etnikai kisebbségek támogatása. Határon túli magyarsággal közös programok szervezése. ... >>

Magyar Vízépítési és Környezetvédelmi Alapítvány

(oktatási,környezetvédelmi)

2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 113.
képviselő: Tóth Ákos elnök
Elsősorban a humán erőforrás védelmében Magyarország és a régió vizei tisztaságának megóvása, szenyezett vizeinek tisztítása és egyéb környezetvédelmi tevékenység, valamint kapcsolódó kommunikáció, oktatás és tudományos munka. ... >>

Magyar-Német Baráti Társaság Egyesülete

(kulturális)

2300 Ráckeve, Móricz Zsigmond u. 23.
képviselő: Szále Zsolt Dénesné elnök
Kulturális tevékenység ... >>

MEST-R Nyugdíjasok Szociális és Rehabilitációs Alapítvány

(szociális)

2300 Ráckeve, Sillingi út 338/25. hrsz.
képviselő: Takács Ferenc
Nyugdíjasok életminőségének javítása, szociális ellátás javítása. Nyugdíjas házak építése és üzemelteté-
se. Egészségmegőrző bentlakásos folgalkozások szervezése. ... >>

Mészáros Sportegyesület

(sport)

2300 Ráckeve, Kossuth L.u.40.sz.
képviselő: Mészáros Tiborné ... >>

Nagycsaládosok Ráckevei Egyesülete

()

2300 Ráckeve, Ifjuság u.3.sz.I.em.5.ajtó
képviselő: Forgács György
Családvédelem, érdekképviselet. ... >>

Nemzedékek Alapítvány

()

2300 Ráckeve, Ady E.Gimnázium,Kossuth L.u.82
képviselő: Szalay Tamásné
LRáckevei tnaulókat ösztökélje, támogassa,éspedig az irodalom terén kiemelkedőket, és a KEVI-Diák cimű diákujság támogatása. ... >>

Országház Dolgozóinak Horgász Egyesülete

()

2300 Ráckeve, Tókert sor 92. sz.
képviselő: Ács László ... >>

Pannon Vitézlő Oskola Történelmi Vívó, és Hadi Hagyományőrző Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2300 Ráckeve, Ságvári Endre u. 6.
képviselő: Bálint Sándor Zoltánné, Gál Ferenc, Seregély József
A középkori hadi hagyományok őrzése, bemutatása, és oktatása. Meghatározott sportrendezvények, versenyek elősegítése a középkori hadi hagyományok őrzését, az egészséges életmód kialakítását, a szabadidő hasznos eltöltését, továbbá a megfelelő szakmai fejlődést. Tagjait nevelje és oktassa a középkori hadi hagyományokra, és általában a sport szeretetére és tiszteletére, az egészséges, sportszerű sport-, és hadi kultúra. ... >>

Patay László Emlék-kép(p) Közhasznú Egyesület

(kulturális)

2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u. 36.
képviselő: Siklósiné Patay Edit elnök
Kulturális tevékenység. ... >>

Pest-Budai és Ráckevei Városszépítő és Mőemlékvédő Egyesület

()

2300 Ráckeve, Peregi Dunasor 30.sz.
képviselő: dr. Czerny Károly ... >>

Petőfi Sporthorgász Egyesület

(sport)

2300 Ráckeve, Angyali sziget 119.
képviselő: Sziklai István elnök
Tagjai, horgászérdekeinek képviselete, kedvező horgászlehetőség biztosítása, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése ... >>

Piton Box Klub

(sport)

2300 Ráckeve, Úttörő utca 6.
képviselő: Kovács Attila elnök
A sport és ökölvívást szerető emberek érdeklődésének felkeltése, aktivitásuk megnyerése az ökölvívósport érdekében. ... >>

Pro Dentes Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

2300 Ráckeve, Szent István tér 5.sz.
képviselő: Zakariás Zoltán
Karitatív, szociális, oktatási, egész- ségügyi betegségmegelőző feladatok el- látása Ráckeve vonzáskörzetében. Fogá- szati prevenció,fluor program, egészsé- ges életmódra nevelés, hátrányos hely- zetű gyermekek üdültetése, partner szervezetekkel együttműködés. ... >>

Pusztai Gyula a magyar nyelvért Alapítvány

(kulturális)

2300 Ráckeve, Kossuth L.u.82.sz.
képviselő: Molnár László
Minden évben a Ráckevei Ady Endre Gimnázium legjobb helyesíróját 10.000.- forinttal jutalmazza, megőrizve ezzel a gimnáziumban 1955-től 1993-ig magyar nyelv és irodalmat tanító Pusztai Gyula tanár úr eredményes munkáját és fáradozását, amelyet a magyar nyelv művelése, helyesírásának tanítása és megszerettetése érdekében végzett tanítványai körében. A legjobb helyesírót az alapítvány kuratóriuma választja meg. Az alapítók ezzel kívánják támogatni lehetőségeikhez képest a tanulók ösztönzését a helyesírásra, és egyúttal megőrizni a szeretett férj és édesapa, Pusztai Gyula emlékét.
Célja továbbá a Ráckevei Ady Endre Gimnázium által évente szervezett tavaszi kulturális vetélkedő rendezvény támogatása évente max. 25.000.- forinttal, valamint a gimnázium nyugdíjba menő magyar nyelv- és irodalom szakos tanárai részére a gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata szerint odaítélendő jubileumi emlékgyűrű adományozása, amely a ballagási ünnepségen kerül átadásra. ... >>

Ráckeve Érték Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u. 12.
képviselő: dr. Szántó Györgyné elnök
Az irodalom a művészetek és a hagyományok népszerűsítése, a kultúra szerepének erősítése a nevelés szolgálatában. A természet és a társadalom kovásza a család, ezért a családtudat erősítése a nemzeti felemelkedésért. Nemzeti és nemzetközi kapcsolatok építése. Városunk Ráckeve kiemelt programját az idegenforgalom fejlesztését is támogatva. Egészségünk óvása, környezetünk alakítása és a természet védelme. ... >>

Ráckeve Térségi Közhasznú Mentő Alapítvány

(egészségügyi)

2300 Ráckeve, Móricz Zs. u. 37.
képviselő: Mester Csaba (elnök)
Ráckeve város vonzáskörzetébe tartozó települések mentő ellátásának javítása. ... >>

Ráckeve Város Amatőr Futball Club

(sport)

2300 Ráckeve, dömsödi u. 34.
képviselő: Kalapács Károly ( elnök )
Sporttevékenység ... >>

Ráckeve Városi Kézilabda Sport Klub

(intézményi,sport,oktatási)

2300 Ráckeve, Dömsődi út 34.
képviselő: Jónás Péter (elnök)
A rendszeres sprtolás, testedzés, versenyzés, felüdülés biztosítása. Az egészséges élet iránti igény felkeltése. A kézilabda sport területén különböző korosztályos sporttevékenység szervezése. Kiemelt figyelem fordítása az utánpótlás nevelésére. A városi önkormányzat sporttevékenységének elősegítése az önkormányzat által megfogalmazott célkitűzések megvalósításában közreműködés. A kézilabdázás fejlesztésére vonatkozó sportszakmai feladatok megvalósítása. A különböző korosztályos csapatok folyamatos és színvonalas versenyzésének biztosítása. Az általános iskolában vagy tömegsport keretében játszó tehetséges, fiatal kézilabdázó képzése, továbbfejlődésének, előrelépésének elősegítése. A különböző formában megrendezett kézilabda mérkőzések nézőinek színvonalas szórakoztatása, a kézilabdázás népszerűsítése. A Fair Play magatartás érvényre juttatása a kézilabdázás egész területén. A klub saját vagyonának, illetve a klubra bízott vagyon állagának megőrzése, gyarapítása. A város és az egyesület támogatói hírnevének öregbítése. ... >>

Ráckeve Városi Női Futball Club

(sport)

2300 Ráckeve, Dömsödi út 34.
képviselő: Bezsenyi Sándor elnök
Sporttevékenység, utánpótlás nevelése ... >>

Ráckeve Városi Sportegyesület

(sport)

2300 Ráckeve, Dömsödi u.34.sz.
képviselő: Fodor Ferenc ... >>

Ráckevei Csali Közhasznú Tevékenységű Horgász Egyesület

(sport)

2300 Ráckeve, Árpád u.53.sz.
képviselő: Klein József elnök ... >>

Ráckevei Duna Baráti Kör

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2300 Ráckeve, Tanács u. 18.
képviselő: Detrich László elnök
Környezet- és természetvédelem, turizmus fejlesztése. ... >>

Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség

(érdekképviselet)

2300 Ráckeve, Kossuth L.u.94.sz.
képviselő: Dr. Molnár Pál elnök
Tagegyesületek képviselete és érdekvédelme ... >>

RÁCKEVEI FEKETE HOLLÓK Motoros Baráti Kör

(oktatási,egyéb)

2300 Ráckeve, Selyem u. 13.
képviselő: Fésű Lajos Vendel ( alelnök ) - a másik alelnökkel együttesen -, Hári János Pál (elnök) - önállóan -, Juhász László (alelnök) - a másik alelnökkel együttesen -
A motorkerékpár típusú gépjárművel rendelkező tagok részére a következő tevékenységek folytatása:
tájékoztatásuk, rendszeres klubélet biztosítása és ezen keresztül a tagok közötti emberi kapcsolatok megteremtése és elmélyítése,
igény szerint motor szakmai és ismeretterjesztő kiadványok és szakirodalom beszerzése, a tapasztalatcsere lehetőségének biztosítása, motoros kirándulások és találkozók szervezése, motorkerékpárokkal kapcsolatos bemutatók elősegítése, kapcsolatok kiépítése más hasonló célok eléréséért tevékenykedő szervezetekkel. ... >>

Ráckevei Horgász Egyesület

(sport)

2300 Ráckeve, Keszeg sor 6.sz.
képviselő: Sifrik Ferenc elnök ... >>

Ráckevei Íjász Közhasznú Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2300 Ráckeve, Kálvin tér 3.
képviselő: Dénes Lajos titkár ketten együttesen, Dr. Kovács József elnökhelyettes ketten együttesen, Kókai Mihály elnök ketten együttesen
Olyan közösség létrehozása Ráckevén, amelynek tagjai a rendszeres szabadidő sporton kívül a versenysportot és a tradicionális íjászathoz tartozó hagyományőrző tevékenység népszerűsítése, az íjászatnak, mint szabadidősportnak terjesztése, az ifjúsággal való megismertetése, versenyzési feltételek biztosítása az iskolákkal együttműködve az utánpótlás felkutatása érdekében. ... >>

Ráckevei Kick-Box Sportegyesület

(sport,oktatási)

2300 Ráckeve, Arany J. u. 75.
képviselő: Kovács Attila ( elnök )
Kick-box sporttevékenység szervezése, feltételeinek megteremtése, a kick-box népszerűsítése, bemutatása, oktatása. ... >>
1. oldal 2. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41