Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pusztaszabolcs civil szervezetek


Találatok száma: 29
1. oldal

A nyelvi kultúra fejlesztéséért

(intézményi,oktatási)

2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 16-20.
képviselő: Végh Kornél kuratórium elnöke
A Velinszky László Gimnázium és Szakközépiskolában a nyelvtanulás és nyelvtanítás eszközrendszerének támogatása. Továbbá az alapító okiratban írtak. ... >>

Agárdi MEDOSZ Horgász Egyesület

(sport)

2490 Pusztaszabolcs, Felsőcikola
képviselő: Elek Péter elnök ... >>

Csipesz Ifjúsági Egyesület

(kulturális)

2490 Pusztaszabolcs, Szabolcspuszta 3.
képviselő: Radics Anikó elnök
Kultúrális élet támogatása, fellendítése, ifjúsági önszerveződések segítése, környezetvédelem. ... >>

EGÉSZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi)

2490 Pusztaszabolcs, Kastély út 46.
képviselő: Kranauer László kuratórium elnöke
Pusztaszabolcs lakosai számára helyi hétvégi orvosi ügyelet működtetése, finanszírozása. Továbbá az alapító okiratban írtak. ... >>

"ERŐNLÉT" SPORTEGYESÜLET, PUSZTASZABOLCS

(sport)

2490 Pusztaszabolcs, Szilágyi E. út 36.
képviselő: Somogyi Béla elnök
A Pusztaszabolcs nagyközségben élők sportolási lehetőségeinek bővítése, az egészséges életmód, életszemlélet fontosságának tudatosítása, gyakorlati formáinak bemutatása, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása. ... >>

Golden Lions Rögbi Spot Egyesület

(sport)

2490 Pusztaszabolcs, Rövid út 10.
képviselő: Horváth Zotán elnök
Tagjai, illetve a település rögbi sport iránt érdeklődőinek összefogása. Rendszeres sportolási lehetőség biztosítása tagjainak és a tagsággal nem rendelkező érdeklődőknek. Gyermek, ifjúsági és felnőtt csapatok létrehozása és versenyeztetése. A sportág népszerűsítése és megismertetése a kistérségen belül. Versenyek szervezése. Egészséges életmódra nevelés különös tekintettel a gyermek és ifjúsági korosztályra. A foglalkozásokon részt vevők elméleti, fizikai fejlesztése és szinten tartása. ... >>

"HARMÓNIA" NYUGDÍJAS EGYESÜLET

(kulturális)

2490 Pusztaszabolcs, Bajcsy Zs. utca 20
képviselő: Talló Ferencné elnök
Pusztaszabolcs településen a kulturális értékek erősítése, a nyugdíjasok közösségi tevékenységének fellendítése, ezen belül a Nyugdíjas Énekkar szervezett keretek között történő működtetése. ... >>

"JÓZSEFES GYERMEKEKÉRT"

(intézményi,oktatási)

2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.
képviselő: Pfeffermann Gyuláné kuratóriumi elnök
Az általános iskolás tanulók továbbtanulásának elősegítése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

KIAI DOJO SPORTEGYESÜLET

(sport,oktatási)

2490 Pusztaszabolcs, Szabolcsliget 7. 2/6.
képviselő: Simon László elnök
Elő kívánja mozdítani a karate sport és a tömegsport fejlődését, lehetőséget kíván adni a tehetséges versenyzők mind magyarországi, mind külföldi versenyeztetésére. Tevékenységével fel kívánja kelteni a karate sport iránti érdeklődést, elő kívánja segíteni a közösségi élet kibontakoztatását. Hangsúlyt fektet a sportbaráti kapcsolatok ápolására és bővítésére mind Magyarországon, mind külföldön. Az egyesület anyagi lehetőségéhez mérten támogatni és menedzselni kívánja a kiváló és tehetséges sportolókat. ... >>

Kotta Egyesület

(kulturális)

2490 Pusztaszabolcs, Ady Endre út 39/B.
képviselő: Sztupa József elnök
Pusztaszabolcs területén élőknek a zene szeretetének átadása, rendezvényekkel kistérségi összetartozás erősítése. Életviteli problémáinak feltárása és életminőségének javítása. A családok számára kulturális és szabadidős tevékenységének szervezése a partnerség és a szolidaritás elvei alapján. Az Egyesület politikamentes, politikai pártot nem támogat és attól támogatást nem fogad el. ... >>

"Magyarországi Keresztény Misszió Szövetség" Egyház

(egészségügyi,érdekképviselet,egyéb)

2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 67.
képviselő: Nemet József elnök, vezető pásztor
Tanúságot tenni és terjeszteni az Evangélium igazságait az országon belül és kívül, külön hangsúlyt helyezve Jézus Krisztusra, mint Egyetlen és Elégséges Megváltóra, aki megmenti a bűnöst, megszenteli a hívőt, meggyógyítja a beteget és aki ismét eljön, hogy megalapítsa Egyetemes Királyságát. ... >>

Manóvár Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 65.
képviselő: Gulyás Judit kuratóriumi elnök
A pusztaszabolcsi Manóvár Óvodába járó gyermekek személyiségének fejlesztése, környezetvédelmi és egészséges életmódra nevelése; az óvoda tárgyi feltételeinek javítása, játékszerek, oktatási eszközök, felszerelési tárgyak vásárlása, tanulmányi kirándulások finanszírozása; színházi, planetáriumi előadások látogatásának finanszírozása a 3-8 éves óvodás korosztály számára; néphagyományok ápolása óvodai kézműves foglalkozások keretében; szabadidős foglalkozások keretében meghívott előadóművészek műsorainak támogatása; egészséges életmóddal kapcsolatos programok szervezése. ... >>

Motor Ördögei Baráti Egyesület

(oktatási,kulturális)

2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 69.
képviselő: Máté Sándor elnök
Működési területén a motorosok és a quadosok oktatása, nevelés, ismeret- és képességfejlesztése, rendezvények, kulturális és szakmai programok szervezése, lebonyolítása. ... >>

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs

(tűzoltó,egyéb)

2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 65.
képviselő: Koczkás József elnök
Pusztaszabolcs településen tűzmegelőzési, tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátása. ... >>

Öreg Diákok Baráti Egyesülete

(intézményi,oktatási,szociális)

2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.
képviselő: Domak Istvánné elnök
József Attila Általános Iskola támogatása /Pusztaszabolcs/. ... >>

Pusztaszabolcs Szebb Jövőjéért Kulturális Alapítvány

(kulturális)

2490 Pusztaszabolcs, Árok út 3.
képviselő: ifj. Barics József kuratórium elnöke
A pusztaszabolcsi kulturális, szociális és közbiztonsági helyzet pozitív irányba terelése, segítése. Ifjúsági központ létrehozása és működtetése Pusztaszabolcs területén. ... >>

Pusztaszabolcsi FORCE GYM Sportegyesület

(sport)

2490 Pusztaszabolcs, Iskola u. 18.
képviselő: Varga Árpád elnök ... >>

Pusztaszabolcsi Gazdász Vadásztársaság

(sport)

2490 Pusztaszabolcs, Kastély utca 15.
képviselő: Nóniusz Gábor elnök
Sportvadászati lehetőség biztosítása. ... >>

Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány

(kulturális)

2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 16-20.
képviselő: Csányi Kálmán kuratórium elnöke
Népi hagyományok gondozása, az alapító okirat részletezése szerint. Pusztaszabolcsi civil szervezetek tevékenységének koordinációja, ?Messzeringó gyermekkorom világa? Civil Kurázsi Kiválósági Díj adományozása. ... >>

Pusztaszabolcsi Kulturális Értékmentő Egyesület

(kulturális)

2490 Pusztaszabolcs, Szent István u. 41.
képviselő: Csányiné Pergel Andrea elnök
A helyi kulturális értékek, a helyi zenei kultúra hagyományainak védelme, a helyi védett tárgyi értékek megóvása.
... >>

Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub

(oktatási,érdekképviselet)

2490 Pusztaszabolcs, József u. 7.
képviselő: Csombók Pál elnök
A település kutyabarátaninak, tenyésztőinek összefogása, a kultúrált kutyatartás elterjesztése; a kutyák figyelemre való nevelése, őrző-védő kiképzés; kistérségi szakmai kapcsolatok fejlesztése; érdekvédelem. ... >>

Pusztaszabolcsi Nyitott Kapu Egyesület

(kulturális,szociális)

2490 Pusztaszabolcs, Május 1. vásártelep 8.
képviselő: Erber Irén elnök
Pusztaszabolcs területén élők esélyegyenlőségi, életviteli problémáinak feltárása és életminőségének javítása. A családok számára kulturális és szabadidős tevékenységek szervezése a partnerség és szolidaritás elvei alapján. ... >>

Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület

(egyéb)

2490 Pusztaszabolcs, Szilágyi E. u. 13.
képviselő: Csányiné Pergel Andrea elnök, Dr. Kovácsai Sándorné titkár ... >>

Pusztaszabolcsi Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.
képviselő: Kovács Dénes elnök
Bűnmegelőzés és figyelő járőr szolgálat. ... >>

Pusztaszabolcsi Sport Club

(sport)

2490 Pusztaszabolcs, Sport utca 2.
képviselő: Jónás Mihály elnök
A rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, a szabadidő egészséges és kultúrált eltöltésének biztosítása. ... >>

Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület

(sport)

2490 Pusztaszabolcs, Mária utca 11.
képviselő: Kőkuti Lászlóné elnök
Tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, a lakosság szabadidősportjának segítése, sportkapcsolatok létesítése, fejlesztése. ... >>

"SEBES FOLYÓ" GYERMEKEKET, IFJÚSÁGOT ÉS CSALÁDOT SEGÍTŐ ÉS KÉPZŐ KERESZTÉNY ALAPÍTVÁNY

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 67.
képviselő: Nemet József kuratóriumi elnök
Magyarországon ? elsődlegesen Pusztaszabolcson és környékén ? és a környező ? magyar kisebbség által lakott ? országokban élő szegény, krízishelyzetbe került emberek, családok, gyermekek részére segítségnyújtás szociális és egyéb karitatív tevékenységgel, és életük felépítése, jobbrafordítása érdekében képzés, támogatás vallási, faji, nemzetiségi, kisebbségi hovatartozástól függetlenül a Bibliai hitelvek átadásával. A kétezer éves, eredeti Bibliai kereszténység szellemi és erkölcsi értékeinek ápolása és népszerűsítése, valamint kulturális és társadalmi hatásainak gyakorlati alkalmazása, keresztény centrum létrehozása, keresztény konferenciák szervezése, keresztény közösségek megalakulásának elősegítése és támogatása. Az alapítvány célul tűzi ki továbbá Pusztaszabolcson egy sport- és rendezvény-csarnok felépítését, amelyben lehetőség van a sportoláson túl oktatási, szociális és kulturális rendezvények, kiállítások megtartására és a falusi rendezvények megszervezésére. ... >>

Tiszta utak, élő táj Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2490 Pusztaszabolcs, Jókai út 6.
képviselő: Sebesi Béla elnök
Pusztaszabolcs területén a természeti és épített környezetének megóvása, ápolásában való közreműködés a családok bevonásával. ... >>

Zsiráf Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

2490 Pusztaszabolcs, Deák Ferenc utca 21/1.
képviselő: Csiki Andrea kuratóriumi elnök
A Pusztaszabolcson működő Zsiráf Óvoda gyermekeinek neveléséhez, képességfejlesztéséhez, környezeti neveléséhez, valamint az egészséges életmóddal kapcsolatos ismereteinek bővítéséhez való hozzájárulás; kulturális értékek, hagyományok kialakítása, ápolása; a szülők pedagógiai, pszichológiai tájékozottságának növelése, nevelési tanácsadása; hátrányos helyzetű gyerekek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41