Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Porrogszentkirály civil szervezetek


Találatok száma: 4
1. oldal

Gazdakör Porrogszentkirály

(érdekképviselet)

8858 Porrogszentkirály, Polgármesteri Hivatal
képviselő: Göbölyös Jenő ... >>

Porrog és Környéke Egészség Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,szociális,érdekképviselet)

8858 Porrogszentkirály, Fő utca 91.
képviselő: Dr.Sik József
Az életminőség olyan komplex fogalom, amelynek összetevői a testi-lelki egészség, az ember és a természet közötti harmónia és a közösségi életbe való beilleszkedés. Az egyesület fő célja a községekben élő lakósok életminőségének javítása egy olyan egészségterv összeállítása és megvalósítása azáltal, amelynek főbb területei: egészségmegőrzés, környezetvédelem és a civil társadalom fejlesztése. A fenti cél érdekében együttműködik a területről elszármazott Somogy megyei és távoli személyekkel, kapcsolatot épít ki a területhez kötődő szakemberekkel és az országban tevékenykedő hasonló célból létrejött szervezetekkel. Az Egyesület fő céljainak elemei a következők: 1. az egészséges életmód elterjesztése - az egészséges táplálkozási szokások elsajátításának elősegítése, - a dohányzás,- az alkohol- és a drogellenes küzdelem, - az örömteli mozgás és sporttevékenység elősegítése által 2. az egészségügyi ellátó rendszer megelőzés-centrikusságának elősegítése, illetve az egészségügyi szolgáltatások minél szélesebb körű elérhetőségének támogatása, 3. a lelki egészség megőrzésének elősegítése, 4. természet védelme, a környezeti ártalmak csökkentése, 5. az aktív közösségi élethez szükséges ismeretek elterjesztése, kézségek fejlesztése, 6. az életminőség fejlesztése ágazatközi módon, az ebben érdekelt magánszemélyek, intézmények, vállalkozások együttműködésének ösztönzése, szövetségének létrehozása. 7. az életminőséggel kapcsolatos adatok gyűjtése és közismertté tétele, 8. az idős korúak gondozása, segítése, a munkanélküliek felzárkóztatásának segítése, 9. hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének javítása. ... >>

Porrogszentkirályi Turisztikai és Szabadidő Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8858 Porrogszentkirály, Fő utca 47.
képviselő: elnök Vargáné Pap Ágnes
Az egyesület kiemelt célja az alább megfogalmazott célok elérésének elősegítése Porrogszentkirály településen, együttműködve az Önkormányzattal, gazdálkodó szervezetekkel, intézményekkel, más társadalmi szervezetekkel, és a lakossággal. Porrogszentkirály település fejlődésének elősegítése. A turisztikai fejlődés elősegítése. A szabadidő hasznos eltöltését elősegíti. A település területén található építészeti és természeti értékeknek megőrzése, azok korszerű és esztétikus fejlesztése, szépítése. A térségi és helyi közösségek kezdeményezéseinek ösztönzése, összehangolása, hagyományainak ápolása, megőrzése, műemlékeinek védelme. A lakosság kötődésének erősítése a szülőhelyéhez és annak környezetéhez. A település társadalmi-gazdasági szerepének erősítése, gazdaságának fellendítése. A térség gazdasági teljesítőképességének növelése, az életminőség és gazdálkodás feltételeinek javítása. A munkahelyteremtés, a munkalehetőségek érdemi bővülésének elősegítése. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. Rendezvények szervezése, táboroztatás biztosítása. A gazdasági, társadalmi, kulturális kapcsolatok kiépítése, erősítése más térségben élőkkel. Nemzetközi kapcsolatok erősítése. A térség fejlesztésének nemzetközi együttműködés keretében történő elősegítése. Az egyesület azokat tömöríti, akik mindezen célokért készek önzetlenül tevékenykedni, közhasznú szervezet formájában. Az egyesület a céljait a település (és a térség) polgáraival együttműködve kívánja megvalósítani. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41