Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Polgárdi civil szervezetek


Találatok száma: 21
1. oldal

Fekete Sas Motoros Club

(sport)

8154 Polgárdi, Arany J. u. 14.
képviselő: Németh Tibor elnök, Virág Jácint alenök, Vörös Tamás gazdasági vezető ... >>

FILANTRÓP Szociális Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

8154 Polgárdi, Bocskai u. 34.
képviselő: Filep Tünde kuratórium elnöke
Legfőbb célja, hogy az alapítók által használatba adott ingatlanon lévő lakóház és melléképületek átalakításával idős, beteg, sérült emberek részére tartós bentlakásos gondoskodást nyújtson. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

FOGYATÉKOSOKAT ÁPOLÓ, GONDOZÓ OTTHONÉRT POLGÁRDI

(egészségügyi,szociális)

8154 Polgárdi, Somlyói u. 2/a.
képviselő: Sziksz Tibor kuratóriumi elnök
A polgárdi egészségügyi gyemekintézményben ápoltak és gondozottak személyi és tárgyi körülményeinek megóvása, jobbítása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

"INDIÁN NYÁR" Szociális Alapítvány

(intézményi,szociális)

8153 Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói u. 2.
képviselő: Czékmán Károlyné Szabó Erzsébet k.e
A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonában /Polgárdi Ipartelepek/ lakók életkörülményeinek javítása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

"Kék Madár" Vadásztársaság

(sport)

8154 Polgárdi, Balatoni út 15
képviselő: Varga Ferenc elnök
Tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőséget biztosít a jogszabályok betartása mellett. ... >>

Összefogás Polgárdiért Egyesület

(egyéb)

8154 Polgárdi, Liszt Ferenc u.1/a.
képviselő: Suplicz Ferenc elnök
Az önkormányzati munka segítése, a lakosság tájékoztatása a település helyzetéről, helyi újság kiadása és terjesztése, vitafórumok szervezése, a települési képviselők meghallgatása az általuk eddig végzett munkáról, aktív részvétel a település fejlesztésében, stb. ... >>

POLGÁRDI GYERKŐC ALAPÍTVÁNY

(sport,egészségügyi,kulturális)

8154 Polgárdi, Kossuth L. u. 143.
képviselő: Csókás Lajosné kuratórium elnöke
Baleset és egészségügyi szempontokból az udvari játékok és csoportszobák berendezéseinek folyamatos felülvizsgálata, jasvítása, cseréje. Az egészséges életmód kialakításához sportdélutánok szervezése, tartásjavító torna, úszótanfolyamok, kirándulások, gyümölcsnapok szervezése az alapító okirat szerint. ... >>

Polgárdi Lövészklub Egyesület

(sport)

8154 Polgárdi, Bethlen G. u. 10.
képviselő: Hembach Zoltán ügyvezető elnök
A lövészsportot kedvelő polgárok sportolási igényeinek kielégítéséhez, és ehhez kapcsolódó szabadidős programok szervezéséhez a megfelelő szervezeti keret biztosítása. ... >>

Polgárdi Önkéntes Tűzoltóság

(tűzoltó,egyéb)

8154 Polgárdi, Kossuth utca 1470. hrsz
képviselő: Hardi Károly elnök
A működési területén a tűzoltás és a műszaki mentés, mint kötelező önkormányzati közszolgáltatási feladat megvalósítása az 1996. évi XXXI. törvény 2. § /2/ bekezdése alapján. ... >>

Polgárdi Összhang Kulturális, Városszépítő és Érdekvédelmi Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8154 Polgárdi, Liszt F. utca 2/a.
képviselő: Köntös Zoltán elnök
Polgárdi település lakóinak összefogása, a közösségi szellem erősítése, ezen keresztül a helyi demokrácia erősítése. ... >>

Polgárdi Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

8154 Polgárdi, Bartók Béla u. 8.
képviselő: Rábai Zsolt elnök
Az alkotmány védelme, a bűncselekmények megelőzése érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok (lakosok) összefogása, rendszeres működésük szervezeti összehangolása. A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények mérséklése, a vagyonvédelem javítása. Az élet- és a testi épség óvásával a lakossági biztonságérzet növelése, valamint a közösségi kapcsolatok erősítése. A társadalmi bűnmegelőzés kereteinek szélesítése, a lakossági és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködése. ... >>

"Polgárdi Református Egyházért"

(egyéb)

8154 Polgárdi, Kossuth u. 135.
képviselő: Kakuk Sándor kuratóriumi elnök
Az egyházközség épületeinek fenntartása. ... >>

Polgárdi Területfejlesztő Egyesület

(egyéb)

8154 Polgárdi, Liszt Ferenc utca 1/A.
képviselő: Supplicz Ferenc elnök
Polgárdi városképének, meglevő infrastruktúrájának javításának érdekében anyagi és egyéb források megszerzése, ilyen célból pályázatok készítése és kiírása, pályázatokon való részvétel. ... >>

Polgárdi Vadásztársaság

(természetvédelem,egyéb)

8154 Polgárdi, Balatoni út 1.
képviselő: Grund József elnök
A helyi erdő és mezőgazdasági érdekekkel összhangban a környezetvédelmi, természetvédelmi és a vadgazdálkodásra, a vadászatra vonatkozó előírásokra figyelemmel a vadásztársaság tagjai részére kulturált vadászati lehetőséget biztosítani. ... >>

Polgárdi Városi Sportegyesület

(sport,oktatási)

8154 Polgárdi, Sportpálya
képviselő: Takács Lajos elnök
A rendszeres sportolás, versenyeztetés, testedzés, a sport iránti igények felkeltése és ennek jegyében elősegíteni a sportmozgalom fejlődését, eredményességét.
A célok megvalósítása érdekében együttműködik sportkörökkel és sportegyesületekkel (ide értve a megyei szerveket is).
A Városi Sportegyesület lehetőség szerint biztosítja helyi lakosai részére a változatos tömegsportolási feltételeket. Elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak testnevelési és sporttevékenységét. Elősegíti és figyelemmel kíséri a sportszakemberek képzését és továbbképzését. Nemzetközi és gazdasági tevékenységet folytat. Sportlétesítményeket működtet, fejleszt, és gondoskodik az üzemeltetésükről. ... >>

Polgárdi Vegyeskar Egyesület

(kulturális)

8154 Polgárdi, Május 1 utca 42.
képviselő: Kiss József elnök ... >>

POLGÁRDIÉRT Közalapítvány

(egyéb)

8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.
képviselő: Lóránt Jánosné kuratórium elnöke
A székhely község fejlesztésének elősegítése, környezet védelme. ... >>

Postagalambsport Egyesület D 9 Polgárdi

(sport,kulturális)

8154 Polgárdi, Kossuth u. 76.
képviselő: Csenki Sándor
A tagok postagalambsporttal kapcsolatos tevékenységek szervezetszerű biztosítása, tenyésztés, tartás és versenyzés szakszerű irányítása és szervezése, a hagyományok ápolása és fejlesztése. ... >>

RHODÉ Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8154 Polgárdi, Kossuth utca 135.
képviselő: Kovács Zsuzsanna kuratóriumi elnök
A Szentírás szociális tanításait a társadalomban hatékonyan megjelenítse, diakóniai munka felkarolása, családsegítés, időskorúak, lelkészözvegyek gondozása, presbiter utánpótlás, Bibliai és történelmi ismeretek oktatása. ... >>

Veterán Motoros Baráti Kör Sportegyesület

(sport)

8154 Polgárdi, Munkácsy ltp. 9/4.
képviselő: Kaszás László elnök ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41