Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Polgár civil szervezetek


Találatok száma: 35
1. oldal

Csicsergő Polgári Gyermekekért Alapítvány

()

4090 Polgár, Bocskai u. 1/A.
képviselő: Lukács Lászlóné kur. elnök ... >>

Élet Virága Egészségvédő Egyesület

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

4090 Polgár, Hunyadi u. 22.
képviselő: elnök Sándori-Nagy Jenőné
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység. Szociális tevékenység, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Életbiztonság és Esély Alapitvány

(kulturális)

4090 Polgár, Barankovics tér 2.
képviselő: Oláh József elnök ... >>

FUKU-DO Sportegyesület

(sport)

4090 Polgár, Kiss Ernő u 5/A II/5
képviselő: Tóth István elnök ... >>

Gyermek és Pónilovasok Országos Szövetsége

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

4090 Polgár, Dózsa György u. 2-8
képviselő: elnök Sáli Gábor
A magyar lovas hagyományok értékeinek megőrzése, a gyermek és pónilovas sport népszerűsítése, lovassport utánpótlás nevelése,
a lovassport különböző szakágaiban versenyző tehetséges és ifjúsági lovasok támogatása stb. ... >>

Horgász Egyesület Polgár

(sport,természetvédelem)

4090 Polgár, Báthory u. 2.
képviselő: elnök Turáni Zoltán
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. A horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére való nevelés. ... >>

Ifjúsági Drog Ellenes Alapítvány

(szociális,egyéb)

4090 Polgár, Hősök u. 30.
képviselő: Tóth Józsefné ... >>

József Attila Gimnázium Diáksportköre

(sport)

4090 Polgár, József A. Gimn. Kiss E.u.10.
képviselő: Fleischer Tibor DSK elnök, Simon Antal ... >>

Minőségi Oktatásért Gyermekekért Alapítvány

(oktatási)

4090 Polgár, Zólyom u. 14.
képviselő: Dr. Kormos Mária kur. elnök ... >>

Morotva Vadásztársaság

()

4090 Polgár, Selypesköz-24.
képviselő: elnök György József ... >>

Polgár és Környéki Települések Méhész Egyesülete

()

4090 Polgár, Árpád u. 10.
képviselő: Tóth Balázs elnök ... >>

Polgár és Térsége Közműveinek Fejlesztéséért Alapítvány

(környezetvédelmi)

4090 Polgár, Barankovics tér 5.
képviselő: Szigeti Béláné elnök ... >>

Polgár Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítvány

()

4090 Polgár, Barankovics tér 5.
képviselő: Oláh József elnök ... >>

Polgár Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

4090 Polgár, Fürdő u. 2.
képviselő: Béke Gyula elnök ... >>

Polgár Város Gazdakör

(érdekképviselet)

4090 Polgár, Szabadság tér 5.
képviselő: Lengyel Mihályelnök ... >>

Polgár Város Kézilabda Sport Klub

(sport)

4090 Polgár, Szabadság tér 5. sz.
képviselő: elnök Szarka József
Kézilabda sportág népszerűsítése, sportág tagjainak érdekképviselete ... >>

Polgár Városért Alapítvány

()

4090 Polgár, Szabadság tér 5.
képviselő: Oláh József elnök ... >>

Polgár Városi Sportegyesület

(sport)

4090 Polgár, Rákóczi u. 101. Vársoi Sportt.
képviselő: elnök: Mészáros László
Polgár területén a tömegsportot, valamint az egyesületbe tömörülő sportágakat általánosan népszerűsítse, eredményességét növelje. Szevezeti keretet nyújtson, szervezze, támogassa Polgár város tömegsportját. Rendszeresen biztosítsa a széleskörű és színvonalas sportolást a tagok, a pártoló tagok és a sportolni vágyók részére. Ennek érdekében irányítja, szervezi a szakosztályaiban folyó tevékenységet. ... >>

Polgári Gyermekmosoly Alapítvány

()

4090 Polgár, Bessenyei út 4-5.
képviselő: Molnár Endréné ... >>

Polgári Huszár és Íjász Hagyományőrző Közhasznú Egyesület

(kulturális)

4090 Polgár, Papp tanya 0728/8. hrsz.
képviselő: elnök Kacsa László Attila
a magyar huszár- és íjászhagyományok megőrzése, megismertetése és korhű megjelenítése ... >>

Polgári Lovas Hagyományőrző Egyesület

(sport,kulturális)

4090 Polgár, Bajcsy u. 7.
képviselő: elnök Murvai Lajos Zsolt
a magyar lovas hagyományok értékeinek felkutatása, megőrzése, ápolása,
bemutatása, a lovassport, a lovaglás és a lovas kultúra népszerűsítése,
megismertetése, lovas programok szervezése, népszerűsítése, a belföldi
lovas turizmuson keresztül a vidéki életforma megismertetése. ... >>

Polgári Nyugdíjasok Klubja Egyesület

(szociális)

4090 Polgár, Rozmaring u. 2.
képviselő: elnök Takács Károlyné
Polgár városban és vonzáskörzetébe tartozó településeken élő nyugdíjasok érdekképviselete. ... >>

Polgári Partizán Kosárlabda Klub

(sport)

4090 Polgár, Szabadság u. 5.
képviselő: Makó Máté elnök ... >>

Polgári Plébániai Karitász Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

4090 Polgár, Barankovics tér 10.
képviselő: elnök Dr. Linczenbold Levente
A Polgári Római Katolikus Egyházközség működésének, egyházközségi létesítményeinek és más egyházi intézmények támogatása, fenntartása mind személyi, mind dologi vonatkozásban, egészséges és fogyatékos gyermekek nevelése, oktatása, karitatív tevékenység végzése. ... >>

Polgári Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

4090 Polgár, Barankovics tér 5.
képviselő: Szabó Tiborné
Polgár város és közvetlen vonzáskörzetében a közrend és közbiztonság védelme, a bűncselekmények csökkentése, a közbiztonság javítása, a gyermek- és ifjúságvédelem, gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről való gondoskodás. Környezetvédelem, együttműködés mindazokkal, akik a környezet védelme érdekében együttműködnek. ... >>

"Polgári Reformátusokért" ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,szociális,kulturális,egyéb)

4090 Polgár, Taskó u. 118.
képviselő: kuratórium elnöke Barát Zsuzsanna
A református hitélet megújítása, az egyházközség működésének elősegítése, az emberi hit és az erkölcs erősítéséhez szükséges feltételek biztosítása. A Polgári Református Templom valamint szórványainak az istentisztelet helyéül szolgáló épületek fenntartása, karbantartása és működési eredményeként új imaház illetve templom építése. Az alapítvány célja a keresztyén és történelmi hagyományok ápolása. Az ifjúsági csoportok és nagycsaládosok táborozásának illetve üdültetésének helyet adó, az egyházközség használatában lévő épületek létrehozása illetve karbantartása a hozzá tartozó környezet megszépítésével. Célunk, az idősek, magányosak, betegek segítése és más hátrányos helyzetű csoportok támogatása; szociális tevékenységen és családsegítés valamint az időskorúak támogatásán keresztül. Az egyházközösség amennyiben testvér gyülekezeti kapcsolatot teremt egy másik gyülekezettel, akkor ennek a kapcsolatnak az előmozdítása, különös tekintettel, a határainkon túl élő gyülekezettekkel történő kapcsolattartásra; illetve az ökumenikus szellemű gyülekezeti-városközösséget építő programok támogatása. Polgári Református Missziói Egyházközség tulajdonában lévő református templom és a hozzá tartozó épületek, épületrészek felújítása, felújításának támogatása, állagának folyamatos megóvása; karbantartásának, technikai és más eszközökkel való felszerelése; valamint a gyülekezetben önkéntes segítséget nyújtókkal kapcsolatban felmerült költségeknek a megtérítése: utazással, szállással és élelmezéssel kapcsolatos költségek. ... >>

Polgári Roma Polgárjogi Mozgalom

(egyéb)

4090 Polgár, Vereckei u. 46.
képviselő: alelnök: Szitai István, elnök: Balogh Gusztáv
Fellépés a romák egyenjogúságáért, emberi méltóságért, társadalmi szolidaritásért és méltó helyük kiküzdéséért az európai népek közösségében. ... >>

Polgári Vásárhelyi Diáksport Egyesület (PVDSE)

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

4090 Polgár, Zólyom út 14.
képviselő: elnök Makó Dávid
A rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása. Az iskola nevelő-oktató munkájával összhangban, az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt játék, turisztikai, versengési lehetőségek megtervezése és megszervezése. Sportkapcsolatok létesítése és fenntartása a sporttal való nevelést tervezni, szervezni és összehangolni a tanulók tanórán kívüli testnevelését, sportolását. ... >>

Polgári Vizi Sportegyesület

(sport)

4090 Polgár, Selypesköz Tanya 1/B.
képviselő: Sóvágó Mihály elnök ... >>

Polgáriak a Városért Egyesület

()

4090 Polgár, Aradi u 2.
képviselő: Károlyi Attila elnök, Oláh József ügyvez. elnök ... >>

Polgáriak Polgár Város Közéletéért és Fejlődéséért Egyesület

(egyéb)

4090 Polgár, Zólyom u. 22.
képviselő: elnök Oláh József
Polgár város közéletében való részvétel, a kultúra fejlesztése. ... >>

Por Lingvo Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4090 Polgár, Kiss Ernő u. 10.
képviselő: Kiss Balázsné elnök
A gimnáziumi tanulók nyelvi felkészültségének bővítése, a nyelvoktatás korszerűsítése. Tanulmányi versenyek benevezési díjának átvállalása, utazási költségek fedezése. Középiskolai oktatás támogatása. ... >>

Regejárók Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

(sport,kulturális)

4090 Polgár, Kun u. 8.
képviselő: Bolgár László, Képesné Nagy Zsuzsanna, Molnár Erzsébet, Puskás Ferenc, Rapcsák Judit, Szilvási Gáborné, Török Katalin
a kultúra színvonalának emelése, társadalmi kapcsolatok erősítése, sport , népi hagyományok
széleskörű terjesztése, oktató- nevelő célú tevékenységek szervezése, stb. ... >>

SHORTLINE Vizisport Egyesület

(sport)

4090 Polgár, Dante utca 41
képviselő: Pócsi Sándor ... >>

Tiszamenti Intézmények Szakmai Társulása

(egyéb)

4090 Polgár, Zólyom út 14.
képviselő: elnök Dr. Faragóné Béres Edit
érdekképviselet ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41