Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pogány civil szervezetek


Találatok száma: 14
1. oldal

Adjon az Egészségére Alapítvány

(egészségügyi)

7666 Pogány, Kossuth L. út 65.
képviselő: Wilk Péter
Betegellátással, rehabilitációval, ápolással, szociális munkával kapcsolatos szolgáltatások színvonalának emelése, támogatás nyújtása a gyógyítás, betegellátás, ápolás tárgyi feltételeinek megteremtéséhez. ... >>

AlakArt Művészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

7666 Pogány, Széchenyi utca 12.
képviselő: elnök Bangócs Gábor
elsősorban a Pogányban élő vizuális művészet, (képző-, ipar-, fotóművészet) és zenei-, irodalmi társművészeti alkotótevékenységet folytatók összefogása, alkotómunkájuk segítése. Alkotóház létrehozása és működtetése. Művészeti oktatás és nevelés. Rendezvényeken való részvétel, azok támogatása. ... >>

Gyermekoktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

7666 Pogány, Kossuth Lajos út 65.
képviselő: kuratórium elnöke Wilk Péter
Bölcsödés, óvódás korú gyermekek biztonságos felügyelete, képességeik szakszerű fejlesztése, nevelésükben való részvétel, különösen rászoruló családok gyermekeire, a bölcsődei, óvodai ellátás tárgyi és személyi feltételének javítása, bölcsödében, óvodákban tevékenykedő szakemberek szakmai fejlődésének támogatása. ... >>

Horváth Rally Autós Sport Egyesület

(sport)

7666 Pogány, Széchenyi utca 4.
képviselő: elnök Zejda Viktória
Autóversenyek, rallye versenyek szervezése, lebonyolítása, az egyesületi tagok versenyeztetése, szponzorok szervezése, utánpótlás nevelés. ... >>

Játéktér Egyesület

(egészségügyi,szociális,kulturális)

7666 Pogány, Hunyadi u. 2.
képviselő: elnök Gyócsi Krisztián
a magyar társadalomban tapasztalható gazdasági, szociális, kulturális, feszültségek csökkentése, különös tekintettel a Dél-Dunántúli Régióban élő hátrányos helyzetű fiatalokra és gyerekekre, nőkre, idősekre, munkanélküliekre, kisvállalkozókra, szenvedélybetegekre és roma/cigány származásúakra. Az egyesület ennek érdekében legfőképpen a társadalmi párbeszédet kívánja elősegíteni az empátia, a bizalom és a kölcsönös segítségnyújtás megteremtése céljából, mert vallja, hogy a társadalom minden tagja felelős magáért és egymásért. ... >>

Pécsi Bőrgyár Természetjáró Club

(sport,természetvédelem)

7666 Pogány, Zrínyi utca 23.
képviselő: elnök Muth Gyula
a sport-club rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi tevékenység öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása céljából létrehozott szervezet. ... >>

Pogány-Print Copy Sportegyesület

(sport,kulturális)

7666 Pogány, Széchenyi utca 12.
képviselő: elnök Arany Csaba
tagjai számára a szabadidő kulturált eltöltése, kikapcsolódás felüdülés biztosítása, kulturális és sportolási igényeinek kielégítése, a lakosság részére színvonalas szabadidő eltöltés lehetőségének kialakítása, klubélet kialakítása és működtetése, sportolási tevékenység lehetőségének biztosítása széles embertömegek részére. ... >>

Pogányért Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

7666 Pogány, Rozmaring utca 16.
képviselő: kuratóriumi elnök Juhász Zoltán
Pogány falu lakossága szociális problémái megoldásának segítése, egészségügyi, kultúrális, sport, oktatási létesítmények támogatása, ezen szolgáltatások részére történő épületek létesítésében, kialakításában való részvétel, a falu természeti, építészeti és kultúrális hagyományainak megőrzése és ápolása; a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és támogatása. ... >>

Pogányért Polgári Kör Érdekvédelmi Egyesület

(érdekképviselet,környezetvédelmi)

7666 Pogány, Nyárfás utca 6.
képviselő: elnök Tarnóczi Lajos, első-alelnök Losonci László, második alelnök Vasvári Gyula ... >>

Pogányi Horvát Nemzetiségi Egyesület

(kulturális)

7666 Pogány, Széchenyi utca 12.
képviselő: elnök Székelyiné Orovicza Erzsébet
nemzeti és nemzetiségi hagyományőrzés; honismereti és helytörténeti kutatások; fiatalok bevonása a hagyományok ápolásába; szabadidős és kulturális rendezvényeken történő megjelenés, szereplés; a községből elszármazottakkal a kapcsolat tartása; kapcsolattartás horvátországi társszervezetekkel. ... >>

Pogányi Német Nemzetiségi Egyesület

(kulturális)

7666 Pogány, Széchenyi utca 12.
képviselő: Birkenstock János ... >>

Pogányi Öttusa és Lovasklub

(sport)

7666 Pogány, Jókai utca 7.
képviselő: elnök Dolmány János
Hazai és külföldön megrendezésre kerülő versenyeken való eredményes szereplés. Tanfolyamok, előadások, szakmai összejövetelek szervezése. Országos fórumokon képviseltetni magát, véleményt nyilvánítani. ... >>

Pogányi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

7666 Pogány, Széchenyi utca 12.
képviselő: elnök Salgó Sándor
a helyi közrend és közbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás, a környeztvédelem, a gyermek-és ifjúságvédelem. A helyi bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények számának mérséklése. A lakosság, és a bűnüldöző, valamint rendvédelmi szervek a környezetvédelemért, a gyermek-és ifjúságvédelemért felelős állami, önkormányzati, és más társadalmi szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Pogányi Turisztikai és Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7666 Pogány, Széchenyi utca 12.
képviselő: alelnök Dolmány János, elnök Poprócsi Melinda, elnökségi tag Dragovácz Ágnes
Pogány község lakosságának bekapcsolódása turisztikai termékek előállításába, különös tekintettel a falusi turizmus megteremtése és a lovas turizmus feltételrendszerének kialakítása és működtetése. A hazai és a külföldi fizetőképes kereslet számára a szellemi és fizikai regenerálódást szolgáló tevékenységek népszerűsítése, különösképpen; az iskolai tanulók sportolási turisztikai igényeinek kielégítése. Megteremti a tevékenység alapját képező alapszolgáltatásokat és önerejéből, valamint más forrásból előteremti a fejlesztéshez, a működtetéshez elengedhetetlen anyagi eszközöket. Kialakítani az Országos szervezetekkel a kapcsolatot és a kistérségi tervek megvalósításában ? saját arculatának megtartása és önállóságának megőrzése mellett ? részt vesz. Kapcsolódik (pl. gyógy turizmus, borturizmus régión belüli terveinek megvalósításához, valamint más szakosztályi munkában részfeladatok elvégzését vállalja ? mint például a sportrepülés lehetőségeinek kiaknázása. A helyi sporttevékenység fejlesztése, támogatása. Résztvevők megélhetésének más forrásait feltáró módon, a kedvezőtlen gazdasági körülmények kikerülése, a lakosság foglalkoztatása, a község általános épülését szolgáló tevékenység folyamatossá tétele, a falu értékeinek megőrzése és a hagyományok felelevenítése, ápolása. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41