Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pilisvörösvár civil szervezetek


Találatok száma: 82
1. oldal

"A TEMPO" Koncertfúvós Zenekar Közhasznú Egyesület

(kulturális)

2085 Pilisvörösvár, Zöldfa u. 29.
képviselő: Baska Ferenc ( elnök ) - önállóan -, Miskó Róza ( alelnök ), Wippelhauser Zoltán ( titkár ) Az egyesületre kötelezettséget előíró jogviszony létesítésére a képviselők közül ketten együttesen jogosultak és kötelezettek.
Fúvószenekari hagyományok ápolása. Kulturális rendezvényeken, ünnepségeken műsorszolgáltatás. Zenei utánpótlás nevelés. Nemzetközi kapcsolatok kiépítése. ... >>

ADENSSA Közhasznú Sporttánc Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2085 Pilisvörösvár, Kálvária u. 15.
képviselő: Bogár-Chrenkó Anikó ( elnök )
Sporttevékenység, kultúrális, szabadidős, oktatási és hobby tevékenység. ... >>

Civil Egyesület Pilisvörösvár

(egyéb)

2085 Pilisvörösvár, Hősök tere 1. a.
képviselő: Breier János ... >>

Égi Vándor Repülős Sportegyesület

(sport)

2085 Pilisvörösvár, Görgey u. 101/a.
képviselő: Kovács Gyula Csaba ügyvezető elnök, Kovács Zsolt elnök
Légi sporttevékenység ... >>

Épülő virgonc gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2085 Pilisvörösvár, Rákóczi utca 8.
képviselő: Fehér Gyula Józsefné sz:Balázs Kornélia, Horváth Rigler Katalin, Sinkó László
Normál napközi otthoni nevelés biztosítása értelmi sérült gyermekek részére keresztény nevelési háttérrel, három éves kortól 18 éves korig; Környezetbe való beilleszkedés segítése; A napközi otthonban egyéni fejlesztési és szabadidős programok megvalósítása; Naponta reggel 7-től este 20 óráig történő nyitvatartás a dolgozó szülők segítése érdekében." ******* - Normál napközi otthoni nevelés biztosítása értelmi sérült gyermekek részére keresztény nevelési háttérrel 3 éves kortól 23 éves korig. - Óvodás korig integráció lehetősége, hogy a testvérpárok együtt tudjanak nevelődni. - Képzési kötelezettséget vállalunk az egyéni fejlesztésre szorulók részére, 3-23 éves korig. ******* Gyógypedagógiai szakszolgálat működtetése, korai fejlesztő felkészítés. Sérült gyermekek részére átmeneti elhelyezést nyújtó gondozóház, vagy panzió működtetése. ... >>

Eszterlánc Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2085 Pilisvörösvár, Széchenyi u. 5.sz.
képviselő: Bellovits Istvánné elnök önállóan, Bihariné Nick Aranka tikár önállóan
A pilisvörösvári német nemzetiségű óvoda felszerelésének javítása,közös- ségi rendezvények támogatása. ... >>

Fénysugár Egészségvédő Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2085 Pilisvörösvár, Dózsa köz 1.
képviselő: Manhercz Balázs
A természetgyógyászat, illetve az orvostudomány eredényeit felhasználó egészségmegőrző, betegségkezelő eljárások támogatása. Az egészséges életre nevelés és a prevenicós felvilágosító oktatások, tanfolyamok támogatása és elterjesztése. A sportolási lehetőségek biztosítása az egészségmegőrzés érdekében. Szellemi kikapcsolódást nyújtó kulturális rendezvények támogatása, szervezése. ... >>

Fiatalok Vörösvárért Ifjúsági és Polgári Egyesület

(kulturális)

2085 Pilisvörösvár, Iskola utca 19.sz.
képviselő: Preszl Gábor elnök ... >>

Futam Motorsport Club

(sport)

2085 Pilisvörösvár, Báthory utca 3576/3.
képviselő: Csuka Attila
A magyar autó- és motorsporton belül egyes sportrendezvényeken részt venni. ... >>

GRADUS Egyesület

(oktatási)

2085 Pilisvörösvár, Hősök tere 3
képviselő: Matt Mária
Keresztényi alapokra épülő német nyelvű katolikus intézményi keret létrehozása a nevelés, oktatás kultúra területén. ... >>

Gyermekeinkért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2085 Pilisvörösvár, Hősök tere 3.
képviselő: Fogarasi Hajnalka elnök
A gyermekek fejlődését célzó rendezvények támogatása, német nyelvű, keresztény szellemű óvodaépület építése, vagy a meglévő bővítése, korszerűsítése, kultúra, nyelvi, zenei képzés. Nevelők és továbbtanulók támogatása. ... >>

Hétpettyes Gyermekvilág Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

2085 Pilisvörösvár, Dobó István utca 99.
képviselő: Kis Róbertné elnök
Budapesten és környékén működő gyermekintézményekben művészeti, kulturális programok támogatása. Pedagógus továbbképzés támogatása. Hátrányos helyzetű gyermekek kiemelt segítése a fenti programokban. ... >>

Hilfswerk Hungary Közhasznú Alapítvány

(szociális)

2085 Pilisvörösvár, Fő u. 130.
képviselő: Magony Szilvia Márta elnök
Az alapítvány a helyi intézményekkel együttműködve az országos politikai célkitűzések és az idevágó törvényi szabályozások keretei közt szolgáltatásokat nyújt a családdal, a népjóléttel és az egészségüggyel kapcsolatos területen. Ennek során központi törekvése a megelőző segítségnyújtás, az öngyámolítás támogatása, valamint a személyes élethelyzetek és az együttélés javítását célzó segítség. ... >>

Hostnik Motor Sportjáért Alapítvány

(sport)

2085 Pilisvörösvár, Vasút köz 7.
képviselő: Dusnoki Csaba
Hostnik József autóversenyző és csapatának támogatása. ... >>

KÁLVIN Jótékonysági Alapítvány

()

2085 Pilisvörösvár, Vágóhíd u.1.sz.
képviselő: Riskó János
Alkoholizmus elleni küzdelem. ... >>

Kártyabarátok Egyesülete

(sport,egyéb)

2085 Pilisvörösvár, Fő út 17.
képviselő: Takács Roland
A póker kártyajáték, mint sport és mint hobby tevékenység terjesztése, megismertetése és elfogadtatása. ... >>

Kitárt Kapuk Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,szociális)

2085 Pilisvörösvár, Fő u. 147.
képviselő: Lantosné Berkesi Judit ( elnök )
A Pest Megyei Önkormányzat Pilisvörösvári Speciális Otthonában elhelyezett fogyatékos személyek életminőségének javítása, társadalmi beilleszkedés elősegítése, részükre szervezett kulturális, szabadidős és sportprogramok támogatása. Az ellátottak üdülésének elősegítése, az ellátottakkal közvetlenül foglalkozó intézményi dolgozók képzésének, továbbképzésének támogatása, az intézmény tárgyi feltételeinek gazdagítása. ... >>

Közösen Gyermekeinkért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2085 Pilisvörösvár, Vásártér 1.sz.
képviselő: Dr.Lieber Márton, Farkas Gáborné, Koós Ferenc
A vásártér l.sz.alatti német nemzetiségi általános iskola tanulóinak díjazása. ... >>

Kulturális Alapítvány a Pilisvörösváron élő német nemzetiségért

(kulturális)

2085 Pilisvörösvár, Bajcsy-Zs.tér l.sz.
képviselő: Sörös János
Pilisvörösváron élő német nemzetiség kulturájának ápolása és a Német Szöv.Köztársasággal fennálló kulturális kapcsolat elmélyítése. ... >>

Látássérültek Pilis Völgye Egyesülete

(szociális)

2085 Pilisvörösvár, Szt. János u. 38. sz.
képviselő: Peller Terézia elnök, Sheller Tibor alelnök
Vak és gyengén látó személyek sokoldalú segítése, érdekeik védelme és érvényesítésében segítésük. ... >>

Liget Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

2085 Pilisvörösvár, Bajcsy-Zs. tér 1.
képviselő: Müller József, Scheller Zsolt elnök, Tóth István elnökhelyettes
Bűnmegelőzés, közbiztonság ... >>

Ligeti Cseperedő Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2085 Pilisvörösvár, Zrínyi u. 48.
képviselő: Gemela Gáborné
A hatókörzetben működő óvoda n4evelési munkájának támogatása. ... >>

Ludotéka Játékpedagógiai és Képességfejlesztő Alapítvány

(oktatási,szociális)

2085 Pilisvörösvár, Fő út 33.sz.
képviselő: Szakszonné Mohácsik Ágnes
Az oktatási és szociális igényekhez i- gazodó szolgáltatások kialakítása és fejlesztése. Bekapcsolódás a komplex oktatási és szociális ellátórendszerbe, valamint a gyermekek veszélyeztetettsé- gének jelzése, szerepvállalás a gyer- mekvédelem jelzőrendszerében, együttmű- ködés állami, önkormányzati egyházi és civil intézményekkel. ... >>

Magyar A 49 Postagalambsport Egyesület

(sport)

2085 Pilisvörösvár, Fürdő köz 2.sz.
képviselő: Tagscherer György ... >>

Magyar Postagalamb Sport B.l9. Egyesülete

(sport)

2085 Pilisvörösvár, Fő u.138.sz.
képviselő: Gemele István elnök, Kozek Mátyás tikár ... >>

Magyarországi Adósságkezelők Egyesülete

()

2085 Pilisvörösvár, Ponty utca 7.
képviselő: Győri Péter, Péterfi Mária
Az eladósodott vagy az eladósodás veszélyével fenyegetett magánszemélyekből álló háztartások támogatása prevencióval, tanácsadással, a szociális munka eszközeivel. ... >>

Magyarországi Anatóliai Juhászkutya Klub

(sport,oktatási,egyéb)

2085 Pilisvörösvár, Bocskai u. 69.
képviselő: Kürsad Kilic ( elnök )
Az anatóliai juhászkutya magyarországi állományának fenntartása és népszerűsítése, szakszerű tenyésztésének irányítása, használati alkalmasságának javítása. A fajtára vonatkozó populáció genetikára alapozott törzskönyv megvalósítása és ennek - mint a Magyar EB Törzskönyv (MET) részére - vezetése. A fajta tenyésztői, kiképzői és kedvelői részére a legkedvezőbb feltételek létrehozása, valamint kedvtelésük társadalmilag is elismert gyakorlásának biztosítása. A fajtával kapcsolatban kinológiai tudományos kutatást végez, kutatást támogat, fajtakutya kiképzésével foglalkozókat oktat, fajtával kapcsolatos ismeretterjesztést végez, sportversenyeket szervez. ... >>

Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület

(kulturális)

2085 Pilisvörösvár, Szt. János u. 8. sz.
képviselő: Ruda Gábor elnök ... >>

Muttnyánszky Ádám Szakképzési Alapítvány

(oktatási)

2085 Pilisvörösvár, Rákóczi u. 8.sz.
képviselő: Molnár Sándor elnök, Müller János
A közoktatásról és a szakképzésről szó- ló törvényben megfogalmazott szakmai képzési, valamint nevelés-oktatási fel- adatok ellátásának segítése. ... >>

Óbudai Sport és Túra Egyesület

(sport)

2085 Pilisvörösvár, Szt. Erzsébet u.14.
képviselő: Andrush-Fóti Mária elnök önállóan, Anrusch János együttesen, Dáva Iván együttesen
Az egyesület tagjai számára rendszeres tömegsport biztosítása, túrák szervezése, amatőr versenyeken való részvétel koordinálása. ... >>

Pán Zenei Alapítvány

()

2085 Pilisvörösvár, Szabadság u. 21.
képviselő: Szlovencsák Péter ( elnök )
Zenei kultúra fejlesztése. ... >>

Pereputty Családokat Segítő Alapítvány

(oktatási)

2085 Pilisvörösvár, Budai-Nagy Antal u. 12/a.
képviselő: Juhász Dóra, Kocsor Judit, Korbuly Ágnes
Örökbefogadási helyzetben lévő családok problémáinak kutatása. Ezzel összefüggésben mentálhigiénés programok kidolgozása, ezek ismereteinek terjesztése. Információk tárolása, szakmai programok kidolgozása. ... >>

Pilis CROSS-COUNTRY Club

(sport)

2085 Pilisvörösvár, Fő út 50.sz.
képviselő: Balajti Krisztián elnök ... >>

Pilis Tájegység Ritmikus Gimnasztika Sportegyesület

(sport)

2085 Pilisvörösvár, Dobó I. u. 104.
képviselő: Aliczky Barbara elnök, Aliczky György titkár
szabadidő és versenysport szervezése és működtetése a ritmikus gimnasztikai sportágban ... >>

Pilis-medence Egészségügyi Alapítvány

(egészségügyi)

2085 Pilisvörösvár, Fő u.188.sz./Szakorvosi Rend./
képviselő: Dr.Für Zoltán
Egészzségügyi alapellátás modern kialakítása, mentőállomás létrehozása, mentőellátás, orvosi ügyelet, műszer- ellátás támogatása, dolgozók anyagi elismerése. ... >>

Piliscsabai Iskolaalapító Egyesület

(intézményi,oktatási)

2085 Pilisvörösvár, Fő u. 134.
képviselő: Gilián Mária elnök
Iskola átfogó szakmai anyagának megalkotása, iskola megalapítása és támogatása. ... >>

Pilisi Alkotó Kaptár Egyesület

(kulturális)

2085 Pilisvörösvár, Hunyadi u. 70.
képviselő: Czeglédi Gizella elnök
A település kulturális, művészeti értékek, segítése, támogatása, összefogása. ... >>

Pilisi Kulturális Örökségünk Védelméért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2085 Pilisvörösvár, Fő u. 47.
képviselő: Molnár Sándor elnök
Kézműves szakmák oktatásának támogatása. Hagyományőrző tevékenység és szervezetek támogatása. A működési területén lévő műemlékek építészeti tárgyak védelme. ... >>

Pilisi Medence Közbiztonságáért Közhasznú Alapítvány

(közbiztonság)

2085 Pilisvörösvár, Fő út 39.sz.
képviselő: Kovács Antal
A Pilisi Medence térségében a közbiz- tonság javításának, a rendőri munka eredményesebbé tételének, a rendőrség anyagi és technikai feltételeinek elő- segítése, valamint a szolgálati vagy egyéb méltányolható okból nehéz hely- zetbe került rendőrök és családtagjaik segítése. ... >>

Pilisi-Kistérség Otthon Segítünk Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2085 Pilisvörösvár, Kossuth L. u. 14.
képviselő: Dr. Szabados Judit
Még nem iskoláskorú gyermekeket nevelő családok segítése. Kisgyermeket nevelő nők munkaerőpiacra való visszatérésének segítése. Szociálisan hátrányos helyzetű családok segítése. ... >>

Pilisi-Medence Kulturális Alapítvány

(kulturális)

2085 Pilisvörösvár, Kápolna u.20/a.sz.
képviselő: Fogarasy Attila
Pilisi-medence települései kulturális életének fellendítése és nemzetiségi kapcsolatok /kultura/ ápolása. ... >>

Pilisvörösvár és Környéke Ipartestület

(érdekképviselet)

2085 Pilisvörösvár, Fő út 47.sz.
képviselő: Molnár Sándor elnök
A kisiparosok és más egyéni, valamint társas vállalkozók gazdasági, szakmai érdekeinek kifejezése, továbbá ezen érdekek védelme. ... >>

Pilisvörösvár és Környéke Német Kulturális Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

2085 Pilisvörösvár, Fő u.127.sz.
képviselő: Bednarek János alelnök, Manhertz Mártonné elnök, Sajtosi János alelnök
A 300 éve Pilisvörösváron és környékén élő német származású magyar állampolgárok kulturális - érdekvédelmi egyesülete. ... >>

Pilisvörösvár Környezetéért Alapítvány

()

2085 Pilisvörösvár, Fő u.69.sz.
képviselő: Gábeli Endréné
Közterület parkosítása, játszótér létesítése, fásítás, környezetvédelem. ... >>

Pilisvörösvár Labdarugó Utánpótlásért Alapítvány

(sport)

2085 Pilisvörösvár, Kálvária u. 4/a.
képviselő: Heer István elnök
A Pilisvörösvári Labdarugó Sport Club utánpótlásának folyamatos biztosítása. ... >>

Pilisvörösvári Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

2085 Pilisvörösvár, Kápolna u. 10.
képviselő: Gromon Andrásné
Helytörténeti anyag gondozása, védelme népi értékek felkutatása. ... >>

Pilisvörösvári Horgász Egyesület

()

2085 Pilisvörösvár, Harcsa u.34.sz.Pf.2.
képviselő: Berényi Béla alelnök, Havas Ferenc elnök ... >>
1. oldal 2. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41