Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pilisszentiván civil szervezetek


Találatok száma: 22
1. oldal

Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért

(kulturális)

2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29.
képviselő: Rádler Antalné
A német nemzetiségi kultúra ápolása, hagyoményok népszokások kutatása, bemutatása, táncok tanítása, rendezvények szervezése. A helyi német nemzetiségi táncegyüttes támogatása. ... >>

Az Erzsébetvárosi Neurológiáért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

2084 Pilisszentiván, Lenvirág utca 7.
képviselő: dr. Pánczél Gyula
A klinikai naurológia fejlesztése, a szakemberek továbbképzése, a betegellátás javítása. Mindezek eszközös és szolgáltatási támogatása. Támogatja, hogy a betegek korszerű ellátásban részesüljenek, valamint az e területen munkálkodó orvosok szakmai ismereteiket tovább bővíthessék a jobb betegellátás érdekében. Elő kívánja segíteni a korszerű műszerek beszerzését és az oktatási ill. tudományos munka feltételeinek megteremtését. A kezelt betegek számára a lehető legkorszerűbb technikai és egyéb szociális felté- teleket biztosítson, a biztonságos és hatékony gyógyító munka érdekében. Elő kívánja segíteni a szakorvosok részére a szakmai konferenciákon történő részvételt, a részvétel során a felmerülő költségek biztosítását, a tudományos munkához szükséges eszközök beszerzését.Segítse a neurológusok szakmai továbbképzését, ehhez anyagi támogatást, ill. a tudományos munkához anyagi ösztönzést nyújtson. ... >>

Balaton Vitorlás Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2084 Pilisszentiván, Szabadság u. 127.
képviselő: Hermann Tibor - önállóan -
A hazai vitorlázás és sportklub-élet hagyományainak ápolása és továbbfejlesztése, a tagok részére a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés lehetőségeinek biztosítása, a sportolás iránti igény felkeltése, az ifjúság nevelése és oktatása, hazai és nemzetközi sportkapcsolatok étesítése és fenntartása. ... >>

Együtt az Építőművészetért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2084 Pilisszentiván, Ipartelep 2.
képviselő: Markovics Ferenc
Pályakezdő építészek foglalkoztatásának elősegítése, az építészet magasabb szintű űzők számára tehetségük kibontakoztatásához szükséges feltételek biztosítása. ... >>

MESE Alapítvány

(kulturális)

2084 Pilisszentiván, József Attila u.16.sz.
képviselő: Korbuly Béla elnök, Szentiváni János
Az első Országos Mesefesztivál megren- dezése, magyar szerzők mesekönyvének, CD-k, audi kazetták, Rom-ok megjelené- sének támogatása, gyermekek előadásai- nak, filmek és műsorok létrehozásának támogatása. ... >>

Naturella Alapítvány a Pilisszentiváni Gyermekekért

(intézményi,oktatási,szociális)

2084 Pilisszentiván, Szabadság út 87.
képviselő: Reményi Andrea
Pilisszentiván községben a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai képzésének támogatása. ... >>

Pilisilen Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete

(szociális)

2084 Pilisszentiván, Szegfű köz 4.
képviselő: Grégerné Papp Ildikó elnök
A nagycsaládosok egyéni és közösségi érdekeinek képviselete, a társadalom számára az anyaság, a család és az élet tiszteletének hírdetése, az egyesület tagjaiból alakuló önsegítő csoportok létrejöttének szervezése, kölcsönös, egymást segítő tevékenységük támogatása. ... >>

Pilisszentivánért Alapítvány

(egészségügyi)

2084 Pilisszentiván, Szabadság u.85.sz.
képviselő: Stocker Ferencné
Pilisszentiván művelődési, egészségügyi és szociális körülmények javítása. ... >>

Pilisszentivánért Faluszépítő és Környezetvédő Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

2084 Pilisszentiván, Borbála u. 6.
képviselő: Kovács Béla
A község építészeti, környezeti és természeti értékeinek megőrzése, fejlesztése, szépítése, a hagyományok ápolása. ... >>

Pilisszentiváni Helytörténeti Közhasznú Egyesület

(kulturális)

2084 Pilisszentiván, Ságvári u. 32.
képviselő: Feketéné Ziegler Ágota elnök
Kulturális örökség megőrzése, hagyományőrzés. ... >>

Pilisszentiváni Kulturális Közalapítvány

(kulturális)

2084 Pilisszentiván, Szabadság u.85.sz.
képviselő: Metzger Józsefné (elnök) önállóan
A pilisszentiváni kulturális és helyi nemzetiségi kulturális hagyományok ápolása és őrzése, a fiatal generáció hagyományőrzésre történő nevelése, kuturális és nemzetiségi rendezvények szervezése. ... >>

Pilisszentiváni Nyugdíjas Egyesület

(szociális)

2084 Pilisszentiván, Szabadság u. 71.
képviselő: Bubrovszki Károlyné, Őri Lajos elnök ... >>

Pilisszentiváni Óvodás gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2084 Pilisszentiván, Szabadság u. 31.
képviselő: Klingerné Hajdú Mária
A Pilisszentiváni nemzetiségi óvoda támogatása. Kulturális és sporttevékenység támogatása. Hazai és küölföldi partnerkapcsolatok elősegítése. Hagyományápolás. ... >>

Pilisszentiváni Polgárőrség és Tüzoltó Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,egyéb)

2084 Pilisszentiván, Szabadság u.85.sz.
képviselő: Bodnár Ferenc
Pilisszentiván területén az élet-és vagyonbiztonság, közbiztonság elősegítése. ... >>

Pilisszentiváni Spartacus Sportegyesület

(sport)

2084 Pilisszentiván, Sport tér 3.sz.
képviselő: Futó Károly, Juhász Ferenc ... >>

Pilisszentiváni Sportegyesület

(sport)

2084 Pilisszentiván, Sport tér 3.sz.
képviselő: Jónás Imre ( elnök ) ... >>

Szent János Alapítvány

(kulturális)

2084 Pilisszentiván, Szabadság u. 18/b.
képviselő: Marlok Péter (elnök)
A Pilisszentiváni római katolikus egyházközség vallási, kulturális és szociális helyzetének javítása. ... >>

Szentiváni Charta Országos Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2084 Pilisszentiván, Szabadság út 85.sz.
képviselő: Bodnár Ferenc elnökhelyettes - az elnök és az ügyvezető elnökhelyettes akadályoztatása esetén önállóan, a bankszámla felett az ügyvbezető elnökhelyettessel vagy a titkárral együttesen, dr. Peller György titkár - az elnök és az ügyvezető elnökhelyettes akadályoztatása esetén önállóan, a bankszámla felett az ügyvezető elnökhelyettessel vagy az elnökhelyettessel együttesen, Egerszegi Krisztina ügyvezető elnökhelyettes - az elnök akadályoztatása eseténönállóan, a bankszámla felett az elnökhelyettessel vagy a titkárral együttesen, Kerezsi Loránd elnök - önállóan
A "Szentiván" szó tartalmazó magyarországi és külföldi települések összefogása a kultúra, a hagyománymegőrzés, az oktatás, sport, a turisztika és idegenforgalom, civel, közbiztonsági, katasztrófavédelmi, gyermek- és ifjúsági kapcsolatok területén, továbbá határainkon kívüli kapcsolattartás a "Szentiván" szót tartalmazó külföldi településekkel.
Célja továbbá a tagok kapcsolatainak, együttműködésének elősegítése, az Európai Uniós ismeretek elsajátításának elősegítése, a tagság szélesítése az ehhez szükséges korszerű információellátás és az érdekképviselet biztosításával. ... >>

Szolidart Vizuális Műhely Egyesület

(oktatási,kulturális)

2084 Pilisszentiván, Táncsics Mihály utca 7.
képviselő: Butkovics Tamás alelnök önállóan, Schuck Attila elnök önállóan
A vizuális művészetek területén alkotó fiatal tehetségek támogatása. Kiállítások, filmvetítések szervezése, a modern művészet szélesebb körű megismertetése érdekében. Magyarország művészeti értékeinek bemutatása. ... >>

Testkovács Szabadidő Klub

()

2084 Pilisszentiván, Fnyves u. 28/b.
képviselő: Kovács Béláné ... >>

VARGA MÉNES Gyermek Lovasegyesület

(sport)

2084 Pilisszentiván, Szőlő u. 843/2.
képviselő: Varga Zoltán elnök
szabadidősport, lovas sport támogatása, testedzés előmozdítása, amely a fiatalok és felnőttek igényeit hangolja össze ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41