Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Piliscsaba civil szervezetek


Találatok száma: 96
1. oldal

2006 Szövetség Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

2081 Piliscsaba, Fő út 150.
képviselő: Kővári Péter elnök
Piliscsaba közéletének aktivizálása, az önkormányzati tevékenység segítése, figyelemmel kísérése ... >>

A Jövőért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2081 Piliscsaba, József A.u.2.sz.
képviselő: Börzsönyi Tünde
az iskola tanulóinak teljesitménydijazása évi egyszeri alkalommal ... >>

A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

()

2081 Klotildliget, Vörösmarty u. 16.
képviselő: Dr. Bogdán Emil
A hazai népi-nemzeti, konzervatív irányultságú kultúra és sajtó támogatása. ... >>

Alapítvány a hátránnyal indulókért

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2081 Piliscsaba, Hegyalja utca 11-13.
képviselő: Baji Gabriella
A hátrányos helyzetű csoportok, a "más fogyatékkal élő" - diszlexiás, diszkalkuliás, diszgráfiás, hiperkatív, magatartászavarral küzdő - diákok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, előkészítésük a munka világába való belépésre; Sajátos tehetségüknek megfelelő oktatás, nevelés; Társadalmi stigmatizációjuk, hospitalizációjuk megszüntetése, európai színvonalú integrációjuk megvalósítása; Erre a sokrétű, több lépcsős pedagógiai - gyógypedagógiai tevékenységen alapuló munkára alkalmas műhelyek, fórumok, intézmények létrehozása, fenntartása, működtetése.
Alap-, illetőleg középfokú (gimnázium, szakközépiskola, szakképzőiskola) nevelési, oktatási intézmény alapítása, fenntartása. A nevelés, oktatás rendszerébe szervesen illeszkedő személyiség- és képességfejlesztés, tehetséggondozás, reformpedagógiai eszközökkel, módszerekkel történő megvalósítása. Alternatív nevelési rendszerek, életvezetési módszerek bemutatása - például a fogyatékkal élők és a család, a társadalom, a beilleszkedés, a megelőzés témakörében ismeretterjesztő programok, háttérfoglalkozások szervezése országszerte és külföldön. Hátrányos helyzetű csoportok fizikai, mentális, emocionális szükségleteinek kielégítésére irányuló tevékenység (pl. étkeztetés, üdülés, kulturális igények, tehetségesek kiemelése). Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet európai normák szerinti megvalósítása. Szakmai igényű felmérések, kutatások készítése és készíttetése (szükség szerint felkért szakemberek bevonásával). Szakmai tanulmányutak szervezése, koordinálása, bel- és külföldi kapcsolatok kialakítása és ápolása gyógyászati, pedagógiai, gyógypedagógiai szakmai körökben. Pályázatírás, civil szervezettek és egyéb társszervezetekkel, szervezetekkel való együttműködés irányítása, részvétel a pályázati célok megvalósításában. Civil szervezetek kapcsolatainak létrehozása, koordinációja, információs adatbázis létrehozása és működtetése, hasonló célok pályázat útján való támogatása. kapcsolatszervezés a nyilvánosság fórumaival társszervezetek részére is. ... >>

ALGINIT a Mezőgazdaságért és Környezetvédelemért Alapítvány

()

2081 Piliscsaba, Wesselényi u. 10.
képviselő: Dr.Tóth Csaba
Az alginit nevü földtani képződmény kutatási eredményeinek és ásványvagyonának mezőgazdasági környezetvédelmi és humán célú hasznosításának megvalósítása, az ezzel kapcsolatos kutatások támogatása. ... >>

Berek Lovassport Egyesület Piliscsaba

(sport)

2081 Piliscsaba, Berek u. 015/4. hrsz.
képviselő: Móczár Melinda Elvira elnök
A lovassportok (díjlovaglás, ugratás stb.) gyakorlása. a lovassportok népszerűsítése. ... >>

Campus Közhasznú Egyesület

(oktatási)

2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
képviselő: Nagy László
A Pázmán Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karával együttműködve segíteni a katolikius szellemiségű bölcsész és társadalomtudományi képzést és tudományos munkát. A tudományos élet fejlesztése érdekében kapcsolatot tartani magyar, külföldi vagy nemzetközi tudományos szervezetekkel, illetve felsőoktatási intézményekkel. ... >>

Cédrus Egyesület

(környezetvédelmi)

2081 Piliscsaba, Munkácsy M. u. 3.sz.
képviselő: Régheny Tamás elnök ... >>

Csaba-Kör Közösségszervező és Hagyományőrző Egyesület

(oktatási,kulturális)

2081 Piliscsaba, Wesselényi u. 10.
képviselő: Ugrin András elnök (önállóan, a bankszámla felett az alelnökkel vagy a titkárral együttesen)
A település szellemi és tárgyi értékeinek megóvása, történelmi hagyományainak ápolása, továbbá a helyi hagyományteremtő és őrző tevékenység támogatás.
- Piliscsaba gazdasági, kulturális fejlődésének, fejlesztésének elősegítése, az erre irányuló kezdeményezések felkarolása.
- A helyi társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, ösztönzése.
- Szoros kapcsolat építése és együttműködés a település mindenkori önkormányzatával, kisebbségi önkormányzataival és Piliscsaba területén működő, valamint a településhez kötődő intézményekkel, civil szervezetekkel.
- A településen élő, illetve ahhoz kötődő tehetséges fiatalok támogatása, kiemelten a közép- és felsőfokú intézményekben tanuló diákok segítése. ... >>

Csabagyöngye Környezetvédelmi Érdekvédelmi Egyesület

(érdekképviselet,környezetvédelmi)

2081 Piliscsaba, Kilátó u. 9.
képviselő: Kocsis Kálmán elnökhelyettes önállóan, Németh András elnök önállóan
A csabagyöngye lakókert környezetének védelme A Pilis és a Budai Hegyek élővilágának védelme. ... >>

D.A.D.A. Gyermek- és Ifjúságvédelmi Kiemelten Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,szociális,egyéb)

2081 Piliscsaba, Templom tér 11.
képviselő: Papp Zsolt Péter ( elnök ) - önállóan -
a) a drogprevenció aktív támogatása és elősegítése, b) kábítószer egyeztető fórum működtetése, c) a függőséget okozó káros élvezeti szerek elterjedésének megakadályozása, d) egészséges életmódra nevelés gyakorlása, illetőleg támogatása, e) a rendszeres testedzés fontosságának népszerűsítése mind az ifjúság, mind a felnőtt korosztály körében, f) a családon belül erőszak megelőzése, krízishelyzetek kezelése, g) kényszerítés ? áldozatvédelem, h) idősek védelme, i) segélykészülékek kihelyezése, j) balesetmegelőzési oktatás, k) táborok szervezése, l) gyerekek busszal történő szervezett eljuttatása foglakozásokra, táborokba, m) állami gondozott gyerekek továbbfoglalkoztatása, n) kortárs segítés, oktatás, o) jogi és pszichológiai tanácsadás, p) internetes védelem, külső, bejövő problémák ellen (programblokkolás), q) egyéb sporttevékenység. ... >>

Deutsche Schule Piliscsaba Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

2081 Piliscsaba, Templom tér 7.sz.
képviselő: Tázer Marianna elnök
Piliscsaba Német Nemzetiségi Általános Iskola pedagógiai programját támogatva és kiegészítve a német nemzetiségi hagyományok ápolása, tánc és ének megismertetését a gyermekek és felnőttek számára. Egészséges életmódra és rendszeres sportolásra való nevelés, az iskola működésének, oktatási és nevelői munkájának segítése, a személyi és tárgyi feltételek javítása. E tevékenységek keretében úszóoktatást és egyéb szabadidős és sport programokat szervez és támogat, nyári nyelv és hagyományápoló táborok szervezése,támogatja a tehetséges gyermekek képzését, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózását. Tanulmányi versenyeket, vetélkedőket szervez és jutalmazza a helyezést elérteket. ... >>

Dr. Gál Ferenc Hallgatói Közéletért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,kulturális)

2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.sz.
képviselő: Bobák Szabolcs
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem szellemiségében, annak Bölcsészettudományi Karán szakkollégiumi műhely támogatása, az Egyetem hallgatóinak tudományos munkájával kapcsolatos, tanulmányaikat, lehetőségeiket segítő átfogó tevékenység: hallgatói közélet szervezése, támogatása, hallgatók kulturális tevékenységének támogatása, kiadványok készítése. megjelentetése, rendezvények szervezése, lebonyolítása, tudományos szakmai élet segítése, támogatása, tanulmányi utak szervezése. ... >>

Dr. Göllner Mária Alapítvány

()

2081 Piliscsaba, Kenderesi út 34.
képviselő: Balázs Gabriella ... >>

Dr.Göllner Mária Waldorf Egyesület

(intézményi,oktatási)

2081 Piliscsaba, Levente u. 13.
képviselő: Dobos Ágnes elnök
Óvoda közérdekből történő létrehozása és működtetése, valamint a waldorf pedagógia alapelveinek a
megismertetése. ... >>

Egyházközségi Nővérek Társasága

()

2081 Piliscsaba, Klotildliget,Mátyás kir.u.38.
képviselő: Gáti Edit Ágnes vezetőnővér
Egyházközségi munka. ... >>

Együtt a Holnapunkért Egyesület

(kulturális,egyéb)

2081 Piliscsaba, Szent István király útja 132.
képviselő: Bácskai Beáta, Tázer Marianna ( elnök )
Piliscsaba fejlődésének, fejlesztésének elősegítése, a település és polgárainak anyagi és kulturális gyarapodásának szolgálata. Célja továbbá a helyi közéleti tisztaság megteremtése, környezetvédelmi tevékenység, településfejlesztési, környezetvédelmi és egyéb kérdésekben való állásfoglalás és véleményformálás. ... >>

Erdész Természetbarát Bérkilövő Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

2081 Piliscsaba-Klotildliget, Deák Ferenc utak 14.
képviselő: Rozovits Ferenc
A kulturált sportvadászati lehetőség teremtése, valamint a vadászati tevékenység során a környezetvédelem szempontjainak fokozott érvényre juttatása. ... >>

Esztergomi Szociáldemokrata Egyesület

(szociális,egyéb)

2081 Piliscsaba, Szent László u. 53.
képviselő: Nagy Beáta elnök, Soltész Éva elnökhelyettes
A szociáldemokrata eszmeiség ápolása és terjesztése. Hasonló gondolkodású személyekkel kapcsolat felvétel. A hátrányos helyzetű emberek érdekérvényesítésének tudatosítása és segítése. ... >>

Európai Hallgatók Egyesülete -Piliscsaba

(egyéb)

2081 Piliscsaba, Szent István király útja 63.
képviselő: Kocsis Dóra ( elnök )
Az európai eszmét hirdesse a fiatal európaiak körében, kapcsolatok kialakítása, együttműködésének és hallgatók közötti integráció támogatása révén a kontinens minden országára kiterjedően. ... >>

Fekete Kő Hegymászó Egyesület

(sport)

2081 Piliscsaba, Béla király u.98-102.sz.
képviselő: Csiky Gábor, Németh Kristóf ... >>

FÉNYMAG Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

2081 Piliscsaba, Kossuth L. u. 25.
képviselő: dr. Madari Tibor, dr. Tóth Zoltán József ( elnök ), Kollár László Tamás
Támogassa a Kárpát-medencei térségben a magyar szellemiségű oktatást és az értékek teremtését, különös tekintettel a magyar anyanyelven alapuló képzésre. A Kárpát-medencei magyarság hagyományainak, tudásának, műveltségének és nemzeti értékeinek védelmére, ismertetésére, tanítására, őrzésére, gyarapítására szolgáló tevékenységeket. A természet védelmére, szeretetére és az egészséges életmódra való nevelést. A régiből eredő, magyar hagyományok útján létre jövő új nevelési, tanítási módszert, s annak elterjedését. ... >>

Finnugor díj Vértes Edit emlékére Alapítvány

(oktatási)

2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.sz.
képviselő: *Migrációval* *Nem jött át*
Finnugor nyelvészeti,valamint néprjazi, történelmi, irodalmi területen tevékenységet folytató 40 év alatti magyar anyenyelvű oktató, kutató munkájának anyagi elismerése. ... >>

Gazda Alapítvány

()

2081 Piliscsaba, Klotild tér 4..
képviselő: Fekete Lajosné
Újszerű és mintagazdaságok megtervezésének támogatása. ... >>

GURU Barlangkutató és Oktató Egyesület

(egyéb)

2081 Piliscsaba, Radnóti u. 4.
képviselő: Nagy Sándorné elnök
Magyarországon és külföldön barlangfeltárás és kutatás. Ezzel kapcsolatos ismeretterjesztés és tudományos együtműködés más szervezetekkel. ... >>

Gyerekkincs Alapítvány

()

2081 Piliscsaba, Deák F.u.24.sz.
képviselő: Dr.Hanusz Klára
Új és korszerű gyermekközpont kialakítása Piliscsabán. ... >>

Hajnalcsillag Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2081 Piliscsaba, Béla király útja 72.sz.
képviselő: Bángi-Magyar Attila
A tanárok és a diákok között a keresztény szellemiség kialakulásának elő segítése. Az iskola és a rendház fejlesztése, karbantartása. ... >>

Harangért Alapítvány

()

2081 Piliscsaba, Deák F. u.54.sz.
képviselő: Kokas Márton
Piliscsaba községben a református templomban harang vásárláshoz és felszereléséhez, óraszerkezettel való ellátásához anyagi támogatás. Az egyházközség tulajdonában álló ingat-lan felújítása és közművesítése. ... >>

Három Holló Alapítvány (Drei Raben Stiftung)

(kulturális)

2081 Piliscsaba, Egyetem utca 7. 3./11.
képviselő: Vekerdy János Géza
A magyar nyelvű irodalom megismertetése a hazai és a külföldi közönséggel, valamint a német nyelvű irodalom megismertetése a hazai és külföldi közönséggel. A magyar és a német irodalmi művek népszerűsítése, az olvasói közönséghez való közelebb juttatása más országokban. E célból Ady Endre Andrássy úti Három Holló irodalmi kávéházi hagyományainak megőrzése és felelevenítése. Irodalmi estek szervezése és rendezése, író-olvasó találkozók szervezése, az irodalmi kávéhaz hangulatának és hagyományainak felelevenítése. A magyar irodalom és a német irodalom kiemelkedő személyiségeinek irodalomtörténeti elemzése., biográfiák összegyűjtése, életművek elemzése. ... >>

Hun-Magyar Kisebbségért Egyesület

(kulturális)

2081 Piliscsaba, Szent István u. 61.
képviselő: Ugrin András
Minden magyar őstörténelemben meggyőződött és hagyományokat újra élő és ápoló, hun-magyar értékrendet követő és ezáltal állampolgári közösségért előre mutató nemzeti tevékenységet folytatni kívánó ember összegyűjtése. ... >>

HWE Első Magyar Pankrátor Sportegyesület

(sport)

2081 Piliscsaba, Veres Péter utak 12.
képviselő: Perutek János
Sporttevékenység ... >>

Iosephinum Fejlesztéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2081 Piliscsaba, Fő út 2/a.
képviselő: dr. Maróth Miklós elnök
A már működő Közel-Kelet Kutatóintézet székhelyének létrehozása. Új egyetem megalapítása. A Piliscsabán működő német nemzetiségi iskola felépítése. Kollégiumi hálózat kialakítása. ... >>

Jászfalu Közművelődéséért Alapítvány

(sport)

2081 Piliscsaba-Jászfalu, Mező Imre u.23.sz.
képviselő: Gaál Áron
A falu történelmi emlékeinek feltárása, sport, környezetvédelem, közművelődés. ... >>

JAWA-Czetka Klub Magyarország

(sport)

2081 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
képviselő: Kmethy Gergely alelnök, Tóth László elnök ... >>

Katesz Roma Táncművészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

2081 Piliscsaba, Végső u. 32.
képviselő: Balogh Katalin (elnök)
Cigány táncművészeti, népművészeti hagyományok gyűjtése, őrzése, tehetségkutatás és tehetséggondozás. ... >>

Katolikus Egyetemi Alapítvány

(oktatási)

Piliscsaba, Egyetem 1.
képviselő: Dr. Kőfalvy Erzsébet
A humán tudományok keresztény szellemi oktatására katolikus egyetem létrehozása. ... >>

Keresztény Kollégiumokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2081 Piliscsaba, Fő u. 2/a.
képviselő: Gállfy István ( elnök )
Elősegíteni elsősorban az alapító diákotthonaikban a hallgatók tehetséggondozását, közéleti szerepvállalását, az értelmiségi feladatokra történő felkészülést, tudományos tevékenységét, kutatását. A diákotthonok és szakkollégiumokat érintő tudományos rendezvények, továbbképzések, tanulmányutak szervezése, támogatása. A diákotthonokban zajló tudományos és kutatómunka támogatása, ösztönzése, jótékonysági célú sport- és kulturális programok rendezése. ... >>

Klotild Szabadidő Klub

()

2081 Piliscsaba, István u.61.sz.
képviselő: Ugrin András elnök ... >>

Klotildligeti Egyházközségért Alapítvány

(oktatási)

2081 Piliscsaba-Klotildliget, Klotild tér 1.sz.
képviselő: Csiky Gábor
Keresztény szellemű nevelés. oktatás, templombővítés, ingatlanok karbantartása. ... >>

Klotildligeti Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2081 Piliscsaba, Szent László király út 53.sz.
képviselő: Telepó Anna
A jelenleginél jobb feltételek biztosí- tása az óvodás gyermekek fejlődése ér- dekében. A korszerű nevelőmunka felté- teleinek megteremtése. Néphagyományok megismerése, ápolása. ... >>

Korona Csereklub Egyesület

(szociális)

2081 Piliscsaba, Szent István király útja 61.
képviselő: Ugrin András
Olyan egyesület létrehozása, amelynek keretében a tagok együttműködnek a szociális, az ifjúsági és a családellátás területén. Ennek érdekében az egyesület a tagok között a kölcsönös segítségnyújtást egy csereklub keretén belül valósítja meg. A csere folyamán pénzforgalom nem történik, a felek a csere értékét egymás között pontok alapján számolják el. A pontokat az EGYESÜLET elektronikus adatbázisában tartja nyilván. Minden tag az általa addig felhalmozott pontjai alapján várhatja el akár egy harmadik tagtól,hogy igényeit pontszámának megfelelően kielégítse. Az elszámolást egy egységes pontrendszer teszi lehetővé. ... >>

Közösség a Piliscsabai Magdolna-völgyért Egyesület

(kulturális)

2081 Piliscsaba, Somlyó u. 18. G. I/1.
képviselő: Schneider Erika ( elnök )
Kultúra, környezetvédelem, érdekképviselet. ... >>

Magdolna Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2081 Piliscsaba, Ferenc forrás útja 34.
képviselő: dr. Tóth János tikár együttesen, Haraszti Jenő elnök együttesen
A Piliscsaba közigazgatási területéhez tartozó Magdolna-völgy elnevezésű lakópark területén óvodai - későbbiekben igény szerint bölcsődei - ellátás biztosítása, elsősorban Magdolna-völgy és ugyancsak Piliscaba közigazgatási területéhez tartozó Garancstető lakóparkokban élő kisgyermekes családok számára. A Piliscsaba közigazgatási területéhez tartozó Magdolnavölgy elnevezésű lakópark területén óvodai - a későbbiekben igény szerint bölcsödei és általános iskolai képzés - ellátás biztosítása, elsősorban Magdolna-völgy és ugyancsak Piliscsaba közigazgatási területéhez tartozó Garancstető lakóparkokban élő kisgyermekes családok számára. ... >>

Magdolna-völgy Egyesület

(kulturális)

2081 Piliscsaba, Ferenc forrás útja 34.
képviselő: Dr. Tóth János elnök
Kulturális tevékenység ... >>

Mária Szíve Leányai Társasága

()

képviselő: Van Linden Mária
Ifjuságnevelés, pasztorációs és szociáslis munka. ... >>

Más-Világ Egyesület

(környezetvédelmi)

2081 Piliscsaba, Kossuth u. 3-5.sz.
képviselő: Győrfi Béla elnök ... >>

Motorosokat Segítő Társadalmi Célú Közhasznú Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

2081 Piliscsaba, Dévényi u. 7.
képviselő: Ocskay Endre István
Bajba került motorosok, illetve érintett családtagok részére segítségnyújtás. Országos mentőszolgálat motor szekciójának támogatása. Az egészséges életmód és a szabadidősport feltételei megteremtésének és fejlesztésének elősegítése, egészség megóvása. Motorsportban kiemelkedő tehetségek támogatása. Tehetséggondozás és valamennyi korosztály egészséges, sportszerető életmódra nevelése. Magyar és nemzetközi sporthagyományok ápolása, kiadványok készítése, terjesztése. Hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, konferenciák szervezése, tartása, sportrendezvények szervezése, megtartása. Tömegsport rendezvények támogatása, szervezése, az egészséges életmód elősegítése a sport révén. Az alapítvány támogatja a közösségi lélekvédelmi szolgálatot, szociális, egészségügyi mentálhigiénés programokat. Az alapítvány segítséget nyújt civil szervezetek céljainak megvalósításában, valamint azokkal együttműködik, helyi kistérségi, megyei, regionális, országos hatáskörrel. Motorosok képzése, versenyeztetése, motorozás népszerűsítése, versenyeztetés. A motorosok biztonságát és kényelmét szolgáló találmányok támogatása. ... >>

Mozgáskorlátozottak Akadálymentes Jólétért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,érdekképviselet)

2081 Piliscsaba, Templom tér 13.
képviselő: Major Sándorné ( elnök )
A mozgáskorlátozottak közúti közlekedési eszközökön történő szállítása, érdekvédelem, az állapotrosszabbodásuk megakadályozása, rehabilitációjuk elősegítése, a család segítése, képzésük, foglalkoztatásuk elősegítésée. ... >>

Német Nemzetiségi Táncsoport Piliscsabai Egyesülete

()

2081 Piliscsaba, Hársfa u. 1.
képviselő: Áy Tiborné ... >>

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsésztudományi Karának Sportegyesülete

(sport)

2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.sz.
képviselő: Hargita Gábor elnök, Ótott Kovács Attila elnökhelyettes ... >>
1. oldal 2. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41