Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pilis civil szervezetek


Találatok száma: 45
1. oldal

A jövő Gyermekeiért Alapítvány a Fővárosi Általános Iskola Diákotthon és Gyer- mekotthon Alapítványa

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 31.sz
képviselő: Osvalda Zoltánné
A személyiség fejlődését hatékonyan biztosító diákottnoni nevelés felté teleinek megújítása, az ifjúság új erkölcsi értékrendjének kialakítása. A diákotthoni növendékek személyiségét építő, kreativitásukat fejlesztő öntevékenység létrehozása és azok anyagi támogatása..Önmegvalósításra, kibontakozásra, egészséges mentális és testi életmódra, a demokratikus önszerveződő társas élet motiváló diákotthoni pedagógiai realizálása. Tehetséggondozás, illetve a szociális hátrányos helyzetűek részére ösztöndíjak kiírása. A diákotthoni diáksport, az egészséges életmód eszményének kialakítása a bentlakásos diákok szemléletében. Káros szenvedélyek kialakulásának elterjedésének megelőzése, preventív ismeretterjesztési formák támogatása. A diákotthoni művelődési lehetőségek bővítése, a meglévők továbbfejlesztése, értékes hagyományok ápolása. Hon-és nemzetismereti programok létrehozása, ennek érdekében tanulmányi kirándulások és természetjárások rendszeres szervezése. A családi életre felkészítés érdekében nevelési program kialakítása és megvalósítása, felvilágosítás és ismeretterjesztés. A hatékonyabb diákotthoni pedagógiai munkavégzés érdekében az információ és oktatás technikai rendszer fejtése és kiegészítése. A diákotthoni környezet otthonossá tétele és fejlesztése. A pedagógusok szakmai továbbfejlesztését biztosító tapasztalatcserék szervezése, továbbképzések támogatása. ... >>

Boldog Gyermekkor Pilis, Rákóczi úti Óvodai Intézmény Alapítványa és Közhasznú Szervezete

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2721 Pilis, Rákóczi u. 42.
képviselő: Berkiné Hegyi Klára ( elnök )
Támogatja az óvoda tevékenységét, szakmai folyóirat beszerzése, pályázatokhoz anyagi háttér biztosítása, kirándulásszervezés, sporttevékenység, újszerü pedagógiai programok bevezetése. ... >>

Csillagfészek Alapítvány a Gyermekekért, Ifjakért, Családokért

(egyéb)

2721 Pilis, Rákóczi út 30.
képviselő: Dr. Ecsedi László elnök
Elsődlegesen pilisi gyermekek, ifjak, családok segítése. ... >>

Dísz- és Röpgalambtenyésztő Egyesület

(sport)

2721 Pilis, Bicskei u.27.sz.
képviselő: Cserna János ... >>

Emberséggel Egymásért Egyesület

(szociális,egyéb)

2721 Pilis, Erdő u 5.
képviselő: Németh Erzsébet (elnök)
A hátrányos helyzetűek és rászorultak integrációjának segítése, a társadalmi beilleszkedés elősegítése, az esélyegyenlőség megteremtése a társadalmi és gazdasági élet terén. ... >>

Epres Alapítvány a Pilisi Széchenyi utcai Általános Iskola Alapítványa

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2721 Pilis, Széchenyi u. 28.sz.
képviselő: Tóth Tamás elnök
Iskolai oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javítása, informatikai eszközök fejlesztése, iskolai szabadidős programok szervezése, tanulmányi, kulturális, sportversenyek. ... >>

HARMATRÁZÓ-TURUL Vadásztársaság

(sport)

2721 Pilis, Bence u.14.sz.
képviselő: Boldoczki Pál elnök, Hoffman Antal titkár ... >>

Internetes Oktatás Fejlesztéséért Kiemelten Közhasznú Egyesület

(oktatási)

2721 Pilis, Petőfi Sándor u. 14.sz.
képviselő: Jernei Jánosné elnök, Kis Tókus jegyző, Sándor Pálné titkár
Megismertetni az emberekkel szerte a világon az internet lehetőségeit a távoktatás terén. ... >>

Jön A Jövő Nemzedék Egészségéért Egyesület

(egyéb)

2721 Pilis, Vogyiszka dűlő 4.
képviselő: Fodor András alelnök, Sidló Ferenc elnök
a felnövő fiatal nemzedék egészséges fejlődésének támogatása ... >>

Karcolat Irodalmi és Művészeti Tehetségkutató Egyesület

(oktatási,kulturális)

2721 Pilis, Bicskei u. 16.
képviselő: Czinkos Éva elnök önállóan, Szendrei Dóra elnökhelyettes önállóan, Tóth Beáta titkár önállóan
Magyar nyelvterületen élő, magyar anyanyelvű, irodalom és művészet iránt érdeklődő, vagy ezen ágakban alkotó tehetséges fiatalok felkutatása, közösségben való tömörítése, tevékenységük segítése, támogatása, alkotásaiknak a széles nyilvánosság előtt való megjelenítésének elősegítése. Országos irodalmi és művészeti pályázatok kiírása, értékelése (szakmai zsűri segítségével), díjazása, publikális segítése nyomtatott formában, illetve elektronikus-virtuális adathordozók (CD-DVD, Internet, rádió-és tv felvételek) megjelenésének elősegítése, terjesztése, időszakos kiadványok megjelentetése, terjesztése, találkozók, kiállítások szervezése. Weblapok működtetése, művészeti és kulturális értékek megóvása, elősegítése, valamint ezek közzététele céljából. ... >>

Kis-Quattro Rally Team Sport Egyesület

(sport)

2721 Pilis, Petőfi u. 21.sz.
képviselő: Boldog Zoltán titkár, Boldog Zoltánné elnök ... >>

Magyar Rodeo Egyesület

(sport)

2721 Pilis, Kölcsey u. 58.
képviselő: Nádor József ( önállóan )
A rodeo sport megismertetése minél szélesebb körben Magyarországon. Célja találkozók, versenyek szervezése, a rodeohoz kapcsolódó közösség kialakítása. ... >>

Nagycsaládosok Pilisi Egyesülete

()

2721 Pilis, Dózsa Gy.u.2.sz.
képviselő: Péterman Erika elnök ... >>

NAPSUGÁR a Pilisi Kávai úti Óvoda Alapítványa és Közhasznú Szervezete

(intézményi,oktatási,kulturális)

2721 Pilis, Kávai u.19.sz.
képviselő: Sedró Sándorné elnök
Az óvodai oktatáson keresztül és közvetlenül is támogatni az óvoda célkitűzéseinek megvalósítását. ... >>

NEMZETI GÁRDA Egyesület

()

2721 Pilis, Aba Sámuel u.3.sz.
képviselő: Szűcs János elnök ... >>

Nép és Gazdakör Pilis

(természetvédelem,kulturális)

2721 Pilis, Dózsa György u. 2.
képviselő: Szabó Márton Elemérné
A tagok érdekeinek képviselete,szakmai,jogi,kereskedelmi összefogása,gazdálkodási szakértelem fejlesztése, mezőgazdasági termelés, értékesítés javítása, föld termőerejének fokozása, természetvédelem, helyi hagyományok őrzése. ... >>

Pesterzsébet -Kapitánypusztai Kutyaiskola és Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

2721 Pilis, Kossuth u. 89.
képviselő: dr. Bencsik István ( elnök )
A kutyatartók segítése, képzése. Kultúrált szabadidő eltöltésének lehetőségét biztosítani. Kóbor, elárvult egyedek felkarolása. Erősíteni az emberi kapcsolatokat, a közösséget formálni. ... >>

Pilis Nagyközség Óvodai Intézmény Attila úti Tagóvódája "Szivárvány" Telepi Óvodai Alapítványa

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2721 Pilis, Attila u.8.sz.
képviselő: Füredi Istvánné Molnár Mária
Óvodai technikai eszközök bővítése, tárgyi feltételek javítása, óvodai ren- dezvények szervezése, sporttevékenység támogatása. ... >>

Pilisi Diáksport Egyesület

(sport)

2721 Pilis, Kossuth L.u.46.sz.
képviselő: Balázs Györgyné elnök, Juhos János elh, Székely István ... >>

Pilisi Evangélikusok Erős Vár Alapítvány

()

2721 Pilis, Kossuth u. 34.
képviselő: Földvárszki Ferenc
A pilisi evangélikus község támogatása. ... >>

Pilisi Faluvédő Egyesület

()

2721 Pilis,
képviselő: Pásztor János ... >>

Pilisi Gerje Horgász Egyesület

(sport)

2721 Pilis, Bajcsy Zs.u.9.sz.
képviselő: Gajdos Károly elnök
Tagjai horgászérdekei képviselete, horgászsport fejlesztése, népszerűsítése ... >>

Pilisi Hírközlési Egyesület

(kulturális)

2721 Pilis, Kossuth L . u. 30.
képviselő: Tóth Zoltán elnök
Közszolgálati televízió üzemeltetése, hagyományok, emlékek megörökítése az utókornak, információáramlás biztosítása, rendezvények szervezése. ... >>

Pilisi Ipartestület

(érdekképviselet)

2721 Pilis, Kossuth .u.36.sz.
képviselő: Rojcsik József ... >>

Pilisi Labdarugó Klub

(sport)

2720 Pilis, Dózsa György u. 33.sz.
képviselő: Bencze Zoltán alelnök, Duchaj Ildikó titkár, Tóth Mihály elnök
A sportélet fejlesztése ... >>

Pilisi Motoros Egyesület

(sport,kulturális)

2721 Pilis, Báró szőlő hrsz. 6591/1.
képviselő: Ilg Péter alelnök, Lukács László elnök
A helyi motoros baráti kör egyesítése, érdekképviselet, túrák, találkozók, rendezvények szervezése, amatőr versenyek, zenei fesztiválok, részvétel a térség közösségi kulturális életében. (sport- és kulturális tevékenység) ... >>

Pilisi Nemzeti Összefogás Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

2721 Pilis, Baltáserdő u. 9.
képviselő: Kovács Attila ( elnök )
A kulturális javak és a kulturális örökség elemeinek megóvása, megőrzése, felkutatása,. A lakókörnyezet kulturáltságának megőrzése, a természeti környezet megóvása, környezetvédelem. Magánszemélyek és közösségek közügyek iránti nagyobb érdeklődésének az elősegítése és támogatása, a fenti célok fontosságának elfogadtatása. ... >>

Pilisi Összefogás Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

2721 Pilis, Táncsics M. u. 15/A.
képviselő: Domonyi Károly alelnök önállóan, Hadas Jánosné tikár önállóan, Kertesi Tamás elnök önállóan, Kovács Gábor alelnök önállóan
A helyi település fejlesztésében aktív részvétel. A helyi oktatási intézmények támogatása és fejlesztése. Kulturális programok szervezése és rendezése. Együttműködés hasonló profilú szervzetekkel. ... >>

Pilisi Petőfi Vadásztársaság

(sport)

2721 Pilis, Bucka tanya 1.
képviselő: Lendér Csilla titkár, Rubi Károly elnök
A jogszabályok megtartásával korszerű vadgazdálkodással tagjai részére kulturált vadászati lehetőség biztosítása. ... >>

Pilisi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság)

2721 Pilis, Arany J. u. 43.sz.
képviselő: Németh István elnök
Közbiztonság védelme. ... >>

Pilisi Református Templomért Alapítvány

(egyéb)

2127 Pilis, Rákóczi u.30.sz.
képviselő: Ducsai István, Szelepcsényi György Istvánné
Pilisen a református templom megépítése. Istentiszteleti szolgálat, az ifjúság nevelése. ... >>

Pilisi Római Katolikus Egyházért Kiemelten Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális)

2721 Pilis, Rákóczi u. 3.sz.
képviselő: Sándor László elnök
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés. Hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Pilisi Rózsahegyi és Báróhegyi Hegyközség

(érdekképviselet)

2721 Pilis, Rákóczi u.18.sz.
képviselő: Reis József ... >>

Pilisi Sport és Szabadidő Egyesület

(sport)

2721 Pilis, Széchenyi köz 29.
képviselő: Magyar Zoltán - elnök
A testkultúra fejlesztése, elsősorban a városi sportélet fellendítése, a városi sporttevékenység szervezett segítése, a városi tömeg- és szabadidő sport beindítása, népszerűsítése, megszervezése, feltételek megteremtése, fejlesztése. Tagjainak a sporttevékenység folytatásához szükséges eszközök beszerzéséhez anyagi hozzájárulás, valamint erkölcsi támogatás nyújtása. Más, elsődlegesen sporttal foglalkozó szervezetek és a sportegyesület közötti együttműködés szervezése, illetve külföldi és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartás. ... >>

Pilisi Tömegsport Egyesület

(sport)

2721 Pilis, Rákóczi u. 40.
képviselő: Hoffer Antalné, Hrobár Pál ... >>

Pilisi Zenész Egyesület

(kulturális)

2721 Pilis, Ady E. u 6.
képviselő: Nagy Sándor (elnök)
A zenekultúra művelése, a zene egyetemleges, hagyományainak őrzése, értékeinek át örökítése, a társas zenélés tradídiójának gondozása, elsősorban Pilis város kultúrális életében. ... >>

PilisVárosért Közalapítvány

(sport,kulturális)

2721 Pilis, Kossuth L.u.47.sz.
képviselő: Simó Gáborné elnök önállóan, Soltész Józsefné titkár önállóan
A község arculatának formálása, szabadidőpark kialakítása, kulturális és sportlétesítmények támogatása. ... >>

PKSK Postagalambsport Egyesület

(sport)

2721 Pilis, Dózsa Gy.u.2.sz.
képviselő: Havasi Mihály ... >>

Puskás Imre Vadásztársaság

(sport)

2721 Pilis, Csaba u. 13.sz.
képviselő: Dr. Sipos Zoltán elnök, Szabados Gyula titkár ... >>

Régió Rádió Szervezőbizottsága Egyesület

()

2721 Pilis, Attila u. 32. sz.
képviselő: Németh Tihamér ... >>

Rózsatanya Hagyományőrző Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

2721 Pilis, Nyáregyházi u. 29.
képviselő: Varga Jánosné Sztanó Erzsébet
Az egyesület célja az élet, mint az univerzális evolúció megnyilvánulása - benne a család, a személyiség, az egészség, a természeti és művi környezetünk - mint legfőbb értékünk összefüggéseinek bemutatása, védelme, gyarapítása és népszerűsítése. Az Egyesület célja a fentiek iránt elhivatottságot érző személyek önkéntes közösségének megteremtése, ápolása. ... >>

Segítjük, Óvjuk Sorsodat Alapítvány

(sport,egészségügyi)

2721 Pilis, Nagy Sándor u.21.sz.
képviselő: Novotny József
Kiskorú beteg gyermekeknek gyógyszeres és terápiás kezeltetése, a femerülő or- vosi, esetleges műtéti költségekhez va- ló hozzájárulás. Gyógyulásukat, utóke- zelésüket elősegítő üdülési vagy sport- programok szervezése, támogatása. A be- tegségek megelőzése érdekében végzett egészségügyi ismeretterjesztésekhez, kutatásokhoz szükséges anyagi fedezetek támogatása és felkutatása. ... >>

"SEGITÜNK" a Gubányi Károly Általános Iskola Alapítványa

(intézményi,sport,oktatási)

2721 Pilis, Kossuth L. u. 30. sz.
képviselő: Major Pálné ( elnök )
Támogatja az iskolai tanórán kivüli foglalkozásokat, szakköröket, kiváló eredményü diákokat, tanulmányi sport- versenyek szervezése, anyagi finanszí- rozása, hátrányos helyzetü tanulók bel- földi és külföldi cserekapcsolatok, ki- rándulások támogatása, új pedagógiai programok bevezetése, kiemelkedő pedagógusok,dolgozók támogatása, nyugdijas pedagógusok esetenkénti támogatása. ... >>

Társasági Kutyák Országos Klubja

(oktatási,érdekképviselet)

2721 Pilis, Táncsics Mihály u. 14.
képviselő: Görbe Benjamin
Az egyesülethez tartozó fajták tenyésztése, kiképzése, az állatvédelem támogatása, egyéb humánus célok támogatása, a klub- tagok szakmai képzése, továbbképzése, érdekvédelme, kapcsolatte- remtés hasonló célkitűzésű hazai és külföldi szervezetekkel. ... >>

Zene mindenkié, a Pilisi Általános és Zeneiskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2721 Pilis, Kossuth L.u.30.sz.
képviselő: Haluszka Klára
A zeneoktatás feltételeinek javítása, versenyek, rendezvények, tanulmányutak szervezése, támogatása, zenei kapcsolatok építése és ápolása. Tehetséges tanulók támogatása, jutalmazása. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41