Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pécs civil szervezetek


Találatok száma: 1504
1. oldal

101.Tüzérezred és Dandár Baráti Köre

(érdekképviselet,egyéb)

7621 Pécs, Kisfaludy utca 5.
képviselő: elnök Juhász Zoltán
A megszűnt 101. Tüzérezred és dandár, valamint az alakulat halottai emlékének megőrzése. Közös programok, rendezvények szervezésével lehetőséget adni azoknak a személyeknek, akik az ezrednél és dandárnál együtt dolgoztak, a közös munka során kialakult baráti kapcsolatok ápolására, elmélyítésére. a MH Nyugat-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság pécsi Toborzó és Érdekvédelmi Irodájával együttműködve, részt venni az ezred és dandár elhalálozott tagjaival kapcsolatos kegyeleti tevékenységben. ... >>

22.Lövészezred Baráti Köre

()

Pécs, Király u. 13.
képviselő: Érsek Sándor elnök, Tóth Ferenc gazd.biz.eln. ... >>

3. Szektor Közhasznú Alapítvány

(szociális)

7621 Pécs, István utca 16.
képviselő: kuratóriumi elnök Hajnal Zsolt
Komplex, a társadalom szempontjából közhasznú programok működtetése, menedzselése és támogatása. ... >>

4 Dimenzió Társadalomtudományi Egyesület

(oktatási)

7632 Pécs, Aidinger J. út utca 32. IX/37
képviselő: elnök Dr. Schadt Györgyné
A társadalomtudományi ? elsősorban a szociológiai ? oktatás és kutatómunka támogatása, valamint szociológiai vizsgálatok megvalósításával és az eredmények közzétételével elősegíteni a társadalmi folyamatok megismerését, a szociális problémák és konfliktusok hatékonyabb kezelését. ... >>

56-os Diákparlament Társaság

()

Pécs, Szigeti u. 37/1.
képviselő: Dr. Péter Károly elnök ... >>

7-es Kör Társaság székhelye: Szigetvári Városi Kórház Alkoholgondozó

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,szociális)

7635 Pécs, Kisdeindol-Hegyhát dűlő 13.
képviselő: elnök Ács József
Az egészséges természetes életmód eszméinek terjesztése, segítségnyújtás szenvedélybetegségben szenvedőknek az állam törvényeit tiszteletben tartva, továbbá olyan emberek átmeneti védett szállással való segítése, - a szállás szervezeti és működési szabályzata alapján ? akik teljes mértékben fel kívánnak hagyni az ivással. ... >>

A Balaton Aranykora Alapítvány

(természetvédelem)

7931 Pécs, Csikor Kálmán u. 35.
képviselő: Bánki Károly kuratóriumi elnök
Turisztikai szempontból a Balaton aranykorának visszaállítása az ökológiai tényezők figyelembevételével, a tó természeti környezetének, szines növény- és állatvilágának megóvása, a civil kurázsi felélesztésével a közös és egysége érdekképviselet létrehozása, a régi megbecsülés visszanyerése. Programok, rendezvények szervezésével a figyelem ráirányítása a Balatonra, a belföldi turizmus hossszútávú fellendítése egyéni üzleti érdekek nélkül, mindez a médiában történő folyamatos és intenzív jelenléttel. ... >>

A balesetben sérült, végtagamputált betegekért Alapítvány

(egészségügyi)

7627 Pécs, Szeder utca 28.
képviselő: a kuratórium elnöke Dr. Molnár Margit, a kuratórium titkára Weimanné Heim Veronika, kuratóriumi tag Dr. Gerner Éva
A traumás femur (és általában végtamamputált) betegek ellátása egy teljesen új rendszerű végtagpótló protézissel, az ehhez szükséges műtéti beavatkozások költségeinek, az implantátumok árának és a rehabilitációs kezelésnek a betegek általi finanszírozáságoz történő hozzájárulás.
Az osseointegráció és az OPRA technika kísérletes vizgálata,kutatása. A fenti módszer tanulmányozása és az elért eredmények bemutatása érdekében külföldi tanulmányutakon, kongresszusokon való részvételhez történő támogatásnyújtás.
OPRA technikával végzett műtéti eljárások bevezetésének elősegítése a klinikumban. A megszerzett tapasztalatok és ismeretek elterjesztése a hazai orvosok között. Tudományos kongresszusok, wordshopok szervezése és lebonyolítása. ... >>

A Bártfa utcai tagóvoda gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

7627 Pécs, Bártfa utca 17.
képviselő: kuratórium elnöke Varga Józsefné sz. Balázs Edit Blanka, kurtóriumi titkár Nagy Zsuzsanna
a Pécs, Bártfa utcai óvodában folyó óvodai nevelés, képességfejlesztés, természetvédelem támogatása. A különböző speciális háttérrel rendelkező gyermekek differenciált óvodai nevelésének -egyéni képességfejlesztésének- támogatása, az ehhez szükséges eszközök beszerzése. Ismeretterjesztést elősegítő eszközök beszerzésének támogatása. Biztonságos, esztétikus, élménygazdag környezet kialakítása, fejlesztése, mely hozzájárul a gyermekek jó közérzetének kialakításához. A gyermekek tanulásának, sportolásának, szabadidős tevékenységének költségeihez való hozzájárulás. Környezettudatos magatartás kialakítása, a természet, az állatok szeretetére való nevelés, az ezzel összefüggő tevékenységek, események, rendezvények költségeinek biztosítása. Óvodapedagógusok szakmai továbbképzésének támogatása. ... >>

A betegek intenzív ellátásáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7621 Pécs, Rákóczi út 2.
képviselő: kuratórium elnöke dr. Verzár Zsófia, kuratórium elnökhelyettese dr. Bogár Lajos
a Baranya Megyei Kórház Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztályon az aneszteziológia és az intenzív terápia fejlesztésének támogatása, a betegek színvonalas ellátása érdekében, technikai eszközök beszerzésének elősegitése, a technikai színvonal fejlesztése az osztályon, orvosok, asszisztensek, nővérek szakmai továbbképzésének támogatása, folyóiratok, könyvek beszerzése, tanfolyamok, külföldi tanulmányutak szervezeése, ezen való részvétel támogatása. ... >>

A Déldunántúli Régió Baleseti Ellátásának Fejlesztéséért Alapítvány

(egészségügyi)

7632 Pécs, Akác utca 1.
képviselő: kuratóriumi tag,képviselő Dr. Dömse Eszter
A déldunántúli régió baleseti ellátásának fejlesztéséhez szükséges anyagi bázis kiszélesítése, beleértve a megelőzést és a baleseti rahabilitációt is. ... >>

A Dr. Majorossy utcai óvoda gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális)

7621 Pécs, Dr. Majorossy I. utca 10.
képviselő: kuratórium elnök Kerék Judit Ágnes
Különböző szociális háttérrel rendelkező gyermekek differenciált óvodai nevelésének támogatása. Ismeretterjesztést elősegítő eszközök beszerzésének elősegítése. Biztonságos, esztétikus, élménygazdag környezet kialakítása, mely hozzájárul a gyermekek jó közérzetének kialakításához. Környezettudatos magatartás kialakítása, a természet, az állatok szeretetére való nevelés. Óvodapedagógusaink szakmai továbbképzésének támogatása. ... >>

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Kultúrális Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

7622 Pécs, Nagy Lajos király útja utca 13.
képviselő: elnök Tari József
A FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKAR működésének segítése. A zeneirodalom alkotásaiból minél többnek ismertté és népszerűvé tétele, illetve intézményes keretek teremtése a tehetséggondozáshoz. A fúvószenekar gyakorlási lehetőségeinek megteremtése. Az utánpótlás nevelésében, oktatásában anyagi támogatással és szereplési lehetőség biztosításával való szerepvállalás. A hasonló egyesületekkel, a Fúvószenekarhoz hasonló zenekarokkal való kapcsolattartás, a bányászünnepek megtartásában, a bányászhagyományok ápolásában való részvétel. A menzetiségi hagyományok megőrzésében és továbbadásában való közreműködés. ... >>

A genomika a rákprevencióért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

7624 Pécs, Szigeti út 12.
képviselő: kuratórium elnök dr. Ember István
az elsődleges megelőzés a primer prevenció módszereinek alkalmazásával, mind társadalomtudományi, mind természettudományi módszerekkel, elsősorban molekuláris biomarkerek fejlesztésével. A PTE ÁOK Orvosi Népegészségtani Intézetének és annak Biomarker Tanszékének támogatása. Tudományos kutatás, rendezvények, publikációk, külföldi kongresszuson való részvétel, kutatási projectek támogatása. ... >>

A GYERMEK ÁLDÁS ! (Tudományos harc a boldog anyaságért) Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7624 Pécs, Édesanyák útja 17. I//6.
képviselő: elnök Dr. Bódis József
A férfi és női meddőség kutatásával, gyógyításával kapcsolatos kutatómunka továbbfejlesztésének elősegítése, a hazai gyakorlat számára kialakított módszerek általánossá tétele a hazai és nemzetközi ismeretszerzés lehetőségeinek biztosításával, valamint az ehhez szükséges anyagi, technikai bázis megteremtésével. A hazai gyakorlat számára megfelelő szakemberek képzése, az in vitro fertilizáció, embrió transzfer program mindennapos gyakorlattá tétele. ... >>

A Gyermekkórház Betegeiért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

Pécs, Nyár u. 8.
képviselő: Dr.Debreceni László, Dr.Harangi Ferenc
A Baranya Megyei Kerpel-Fronius Ödön Gyermekkórház betegellátási feltételeinek elősegítése. ... >>

A határokon Túli Magyar Ifjúságért Alapitvány

(oktatási,egyéb)

Pécs, dr. Veress Endre utca 6.
képviselő: Varga Ferenc
A határainkon túli magyar ifjúság támogatása, a nemzettudat és az anyanyelv ápolása vonatkozásában, a tehetséges és anyagilag rászoruló diákok magyar nyelvű tanulmányainak és képzésének támogatása. ... >>

A jövő elnevezésű Alapítvány

(kulturális)

7633 Pécs, Mezőszél u. 1.
képviselő: Cselikné Juhász Ildikó ... >>

A Korai Fejlesztésért - Napsugár Alapítvány

()

7623 Pécs, József Attila u.7.
képviselő: Dr. Kosztolányi György
A csecsemők és a gyermekek idegrendszeri- és érzékszervi károsodása korai fejlesztésének és kezelésének a támogatása. ... >>

A Köztársaság téri Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

Pécs, Köztársaság tér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Hertelendi Ágnes
Az óvoda működésének anyagi támogatása. ... >>

A Mecseki Kisvasútért Alapítvány

()

7632 Pécs, Eszék utca 25.
képviselő: kuratórium elnök Andróczi István
a mecseki kisvasút működtetésének támogatása. ... >>

A Megyer Törzs Déli Gyepűvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

7621 Pécs, Széchenyi tér 11.
képviselő: elnök Pámer László
középkori lovas és kézműves hagyományaink felélesztése és ápolása. ... >>

A Modern Pécsi Anasztéziáért Alapítvány

()

7621 Pécs, Felsőmalom utca 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Varga Szilárd
a pécsi aneszteziológiai ellátás színvonalának emelése. ... >>

A muzsika hangja a gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

Pécs, Rákóczi utca 68.
képviselő: kuratórium elnök Megyimórecz István
a pécsi Városközponti Óvoda, Általános iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Liszt Ferenc Zeneiskolája (Pécs, Rákóczi út. 68.) keretein belül folyó oktató-nevelő munka és művészeti tevékenység támogatása. ... >>

A Művészetért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

7624 Pécs, Szent István tér 17.
képviselő: elnök Kircsi László, titkár Bozóky Anita
a megszűnő állami mecenatúra szerepét pótlandó, a város és a megye művészete szakmai színvonalának megőrzése, a környezet esztétikai arculatának, kultúrájának javítása. ... >>

A pécsi férfi kosárlabda utánpótlásért és tömegsportért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

7622 Pécs, Verseny utca 11.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr.Teszler Sándor
Pécs város közigazgatási területén kosárlabda sportágban férfi utánpótlás korú játékosokat nevelő, azokat versenyeztető, továbbá tömegsport rendezvényeket szervező sportszervezetek, iskolák, illetve a kiemelkedően tehetséges utánpótláskorú játékosok, valamint a velük foglalkozó pedagógusok és edzők támogatása pénzbeli- vagy/és természetben nyújtott adományokkal a működési feltételek javítása, illetve a sporttevékenység minél magasabb színvonalon történő végzésének elősegítése céljából. ... >>

A Pécsi Néprajz Tanszékért Alapítvány

()

7624 Pécs, Ifjúság utca 6.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Kisbán Eszter
A JPTE Néprajz Tanszék müködésének anyagi támogatása. ... >>

A Pécsi Polgári Szalon Egyesület

(kulturális)

7621 Pécs, Mátyás király utca 5. II//5.
képviselő: elnök dr. Páva Zsolt ... >>

A Pécsi Szórvány Közösségért Alapítvány

(egyéb)

7624 Pécs, Alajos u. 21.
képviselő: kuratórium elnök Kovaliczky János
templomi képállvány elkészítése,közösségi terem kialakítása, hittanterem felszerelése. ... >>

A Pécsi Történettudományért Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7634 Pécs, Ércbányász utca 8. I./1.
képviselő: elnök Fedeles Tamás
történettudományokkal foglalkozó központ kialakítása, amely segíti az egyetemi, főiskolai karok diákjait az egyetemhez kötődő tevékenységük folytatásában, illetve hozzájárul a meg nem szerzett tudás elsajátításához. Segítséget nyújtani a magukat tovább képezni akaró diákok és már végzett bölcsészek számára, konferenciákon, rendezvényeken való részvétel útján, kulturális programok szervezése révén. A fiatalok számára könyvek, szakirodalmak, periodikák, újságok terjesztése, amelyek más helyen nem érhetőek el. A történettudomány fiatal kutatóinak segítése. Javítani az egyetemisták, főiskolások tanuláshoz való esélyét, számítógépes adathordozók előállításával, honlap üzemeltetéssel, valamint egyéb eszközök útján. A hallgatók tudományos kutatásban való részvételének elősegítése. Kutatás feltételeinek biztosítása magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyar fiatalok beilleszkedésének előmozdítása az oktatásba, különös tekintettel a felsőoktatásra. ... >>

A Pszichiátria Haladásáért és Fejlesztéséért" Alapítvány

(oktatási)

7623 Pécs, Rét u.2.
képviselő: Dr.Fekete Sándor, Dr.Trixler Mátyás
Oktatási feladatok támogatása, korszerű gyógyító,-megelőző tevékenység ... >>

A pszichiátriai és pszichoterápiás kutatásokért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,egyéb)

7631 Pécs, Lovász Pál tér 1.
képviselő: kuratórium elnöke dr. Fekete Sándor
A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikáján folytatott pszichiátriai és pszichoterápiás betegségmegelőzési, egészségmegőrzési, gyógyítási, illetve egészségügyi rehabilitációs orvosi gyakorlattal összefüggő tevékenységek teljes körének és ahhoz kapcsolódó természettudományi-, illetve különösen orvosi pszichiátriai és pszichoterápiás kutatások és azok feltételrendszerének segítése, ösztönzése és fejlesztése. ... >>

A Szakszervezeti Szociális Munka Támogatásáért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

7623 Pécs, Szigeti u.12.
képviselő: Borsányi Lászlóné Fritz Zsuzsanna, Dr. Kajtárné dr. Nagy Juli titkár
az egészségügy és a felsőoktatás területén működő szakszervezetek szociális munkájának támogatása, segítése ... >>

A Szőnyi Ottó utcai Német Nemzetiségi Óvoda Gyermekeiért Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7633 Pécs, Szőnyi Ottó utca 3.
képviselő: elnök Lampert Gáborné
Az Óvoda gyermekeinek érdekében a technikai, tárgyi eszközök fejlesztése, szakmai (nevelési) programjainak színvonalas megvalósítása érdekében a szülői aktivitás növelése, egészséges környezet biztosítása, a gyermekek egészséges életmódara nevelése. Németnemzetisége kultúra ápolása és a nemzetiségi hagyományok őrzése. ... >>

A Vesebetegek Ellátásának Fejlesztéséért Fresinius Dializis Centrum

(egészségügyi)

7624 Pécs, Pacsirta u. 1.
képviselő: Bőszéné Székelyhidi Csilla ... >>

A-Z Autó és Motorsport Egyesület

(sport,oktatási)

7636 Pécs, Illyés Gyula utca 38. III/12.
képviselő: elnök Sántha Zoltán
tagjai és más személyek részére megteremteni a motorsport keretein belül a rendszeres és igényes kapcsolatteremtést, az autó- és motorsport gyakorlásának lehetőségét. Szabadidő hasznos eltöltése, sport és testnevelési céllal. Utánpótlásnevelés biztosítása a sport, esetleg a versenysport részére. Tehetséges amatőr sportolóknak szabadidős, vagy versenyszerű autó és motorsport lehetőség biztosítása. Fiatalok megismertetése az autó- és motorsporttal, versenyzés örömével. Más országok hasonló nonprofit egyesületeivel való kapcsolatfelvétel. Saját internetes oldal kialakítása, naprakészen tartása. ... >>

Addiktiátriai Társaság

()

Pécs, Illyés Gy. u. 33.
képviselő: Kelemen Gábor dr. ... >>

Adrenalin Rallye Team Sportegyesület

(sport)

7630 Pécs, Huba u. 29.
képviselő: Németh Zoltán elnök ... >>

Agócsy László Zeneiskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Szent István tér 8-10.
képviselő: kuratórium elnök Dobos Lászlóné
Az alapfokú művészetre nevelés, így különösen zene oktatása a nemzeti alaptanterv és a kerettanterv alapján oktatási törvénynek megfelelően, mely megalapozza a művészi kifejező készséget, előkészítő zenetagozatú művészeti szakközépiskola, óvónőképzői, tanítóképzői, főiskolai és egyetemi továbbtanulásra. ... >>

AGORA Pécsi Ülő Röplabda Egyesület

(sport)

7621 Pécs, Gábor utca 1.
képviselő: elnök dr. Keszthelyi József, elnökhelyettes Karádi Gábor, titkár Gáspár Attila ... >>

Ajak- és Szájpadhasadékos Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi)

7623 Pécs, József A. utca 7.
képviselő: dr. Vástyán Attila
A névben jelzett elváltozás műtéti ellátását végző intézmény, a kezeléssel érintett betegek és a gyógyító tevékenységet végző munkacsoportok támogatása. ... >>

Alajos utcai Közművelődési Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

7624 Pécs, Alajos utca 2/2.
képviselő: kuratórium elnöke Kasza Tibor, kuratóriumi titkár Pagony Zsuzsanna
Baranya megyében elsősorban a kereskedelmi, pénzügyi, vendéglátóipari szakmában dolgozók és magánalkalmazottak, tanulók, nyugdíjasok - valamint hozzátartozóik és egyéb önszerveződők közössége - művelődési, tanulási, át-, vagy továbbképzési, szabadidő, sport és szórakozási lehetőségének segítése, megvalósítása, tevékenységek anyagi támogatása, cél szerinti besorolása, kulturális szabadidős és hobbi tevékenység, egyéb. ... >>

Alapítvány a környezetszennyeződések által kiváltott légúti megbetegedések gyógyítására

(intézményi,egészségügyi)

7623 Pécs, Rákóczi út 2.
képviselő: kuratórium elnök dr. Balikó Zoltán osztályvezető főorvos
a Baranya Megyei Kórház Tüdőgyógyászat ?C? Osztály gyógyító, megelőző tevékenysége szakmai színvonalának javítása, különös tekintettel a környezetszennyeződések által kiváltott légúti megbetegedések gyógyítása. ... >>

Alapítvány a Nemzetközi Kulturális Együttmüködésért

(kulturális,egyéb)

7633 Pécs, Bánki D. utca 23.
képviselő: kuratóriumi elnök Wéber Beáta, titkár Nyári Zsófia
kulturális együttműködés elősegítése és támogatása nemzetközi szinten. ... >>

Alapítvány a Pécs, Bimbó utcai Óvodáért

(intézményi,oktatási)

7632 Pécs, Bimbó utca 1.
képviselő: kuratórium elnöke Miszlovicsné Farkas Ildikó
az óvoda anyagi támogatása. ... >>

Alapitvány a Pécsi Ércbányász Koncert-fuvószenekarért

(kulturális)

7633 Pécs, Hajnóczy utca 41.
képviselő: kuratóriumi elnök Orcsik Ferenc, titkár Gida Attila
a bányász kulturális hagyományok ápolása, Pécs város fuvószenei hagyományainak ápolása, fejlesztése, hangversenyek rendezése, szólisták meghívása, a zenekar kottatárának fejlesztése, katalógizálása, a zenekar működéséhez a tárgyi feltételek biztosítása, a hangszerállomány és a ruházat gondozása, a zenekar külkapcsoaltainak ápolása, külföldi vendégszereplések és zenekarok fogadásának szervezése, támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41