Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pécel civil szervezetek


Találatok száma: 97
1. oldal

Alois Alzheimer Szociális Közhasznú Alapítvány

()

2119 Pécel, Ady E. utca 8.sz.
képviselő: Harmati Ferencné elnök
Szociális tevékenység, időskorúak gon- dozása. ... >>

Biblia Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

2119 Pécel, Kálvin tér 2/b.sz.
képviselő: dr. Makrai Tibor elnök önállóan, Dr. Mikolicz Gyula titkár önállóan, dr. Sípos Ete Álmos főtitkár önállóan, dr. Viczián Miklós alelnök önállóan
Az evangélium hirdetése és a keresztyén etikai normák képviselete a társadalomban. ... >>

Biztosítók Károsultjainak Egyesülete

(szociális)

2119 Pécel, Pesti út 120.
képviselő: Horváth Klára Henriett, Nagy Sándor, Nagy Sándor István elnök
Elsősorban a biztosító társaságok tevékenysége során kárt szenvedettek részére segítség-nyújtás, szociális célú támogatás, a rászorulók részére tanácsadás és érdekképviselet. ... >>

Bornemissza János Hagyományőrség Egyesület

(kulturális)

2119 Pécel, Tas Vezér u. 30.
képviselő: Szendefi Márton ( elnök ) ... >>

Bravó Gym Testépítő és Fitness Sportegyesület

(sport,oktatási)

2119 Pécel, Blaha Lujza u. 11.
képviselő: Poór Miklós elnök
a tagok és pártolók részére rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, oktatás, verseny-felkészítés, versenyeztetés és versenyzés egyesületi formában történő biztosítása. ... >>

Candela Egyesület Értékes Világunkért

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2119 Pécel, Mikszáth u. 10.
képviselő: Kolozsvári Tamás elnök, Vígh Lívia elnök
természetvédelem, állatvédelem ... >>

CERBEROS Kutyabarát Egyesület

(természetvédelem)

2119 Pécel, Zsigmondi u.32.sz.
képviselő: Németh Magdolna
Természetvédelmi ... >>

Csökmei Kör

()

2119 Pécel, Korányi u.14.sz.
képviselő: Heltai Miklós
Pedagógiai,szociálpszihológiai kutatások, ezek népszerűsítése. ... >>

DuDance Tánc-Egyesület

(kulturális)

2119 Pécel, Pekáry u. 2/a.
képviselő: Ifj. Dudás Tibor ... >>

Ébredés Alapítvány

()

2119 Pécel, Kálvin tér 2/b.sz.
képviselő: Szabó László
Lelki szolgálatok, vallásos rendezvények támogatása, ily tartalmú folyóiratok, kiadványok támogatása. ... >>

Eclipse Lovasklub Sportegyesület

(sport)

2119 Pécel, Március 21.u.28.sz.
képviselő: Losonczy Zoltánné elnök ... >>

Egymást Segítő Egyesület

(oktatási,szociális)

2119 Pécel, Pihenő u.2.sz.
képviselő: Némethy Mária elnök
Az ország területén élő rászorult emberek, közösségek felderítése, a velük való kapcsolat megteremtése segítségnyújtás céljából. Célul tűzi ki továbbá, hogy együttműködésével támogassa a már működő karitatív csoportokat, elősegítse új szervezetek alakulását. Ezen túlmenően keretet adna minden humán célú egyéni és társas kezdeményezésnek, társadalomsegítő közösségnek. A fent megjelölt általánosabb célokon belül különösen feladatának tekinti a következőket:

- munkanélküliség csökkentését célzó programok szervezése
- a hátrányos helyzetű gyermekek támogatása és családok támogatása
- a kihelyezett állami gondozottak és ezzel kapcsolatban a nevelőszülők nevelési tevékenységének segítése
- nagycsaládosok segítése
- erkölcsnemesítő oktatási elvek érvényesítésére, elterjesztése
- veszélyeztetett gyermekek pártfogolása
- egyedülállók, időskorúak segítése, szociális alap és szakellátásokkal
- modellkísérlet megvalósítása humanitárius társadalmi szervezetek működésére
- szociális szakmai képzések szervezése
- új civil segítő szervezetek létrejöttének segítése, többcélú kistérségi civil központ létrehozása
- közoktatási intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat intézmény alapítása, működtetése és fenntartása
- szociális intézmények létesítése és fenntartása
- rehabilitációs foglalkoztatás elősegítése, szervezése
- felnőttképzési programok szervezése
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, munkaerő-közvetítés és a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása.

Ezeket a célokat személyes közreműködéssel, segélyezési és gyűjtési akciók, széleskörű szolidáris kezdeményezések szervezésével, szakmai rendezvények és tanfolyamok lebonyolításával, pályázatok megírásával valósítja meg. A humanitárius társadalmi szervezetek működésének modellkísérletét a Péceli Szociális Központ, valamint az isaszegi Alemany Erzsébet Segítő Ház létesítésével kívánja megoldani. ... >>

Életmóddal az Egészségért Alapítvány

(egészségügyi)

2119 Pécel, Ráday u. 12.
képviselő: Czakó László elnök, Dr. Nagy Vilmos tag, Gáspár Zsolt tag, Mayor Nóra tag, Ősz-Farkas Ernő titkár
Pénzügyi források biztosítása és közvetítése az emberek testi és lelki egészségének és környezetének javítására, a betegségek megelőzésére
és gyógyítéséra. ... >>

Eleven Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

2119 Pécel, Bem József u. 11.
képviselő: Bíró Bálint Zsolt ( elnök ), Kósa Dániel, Kovács Dávid ( elnökhelyettes), Kulcsár György ( elnökhelyettes), Sári Bence
A helyi szellemi és sportélet szélesebb körű kibontakozásának elősegítése, a közösségért tevékenykedő ember aktivitásának támogatása. Ennek keretében Pécel kulturális, művészeti, természeti értékeinek felderítése, védelme és gazdagítása, a város lakosságának Pécel szeretetére, értékeinek megbecsülésére és megóvására való nevelés, a tevékeny lokálpatriotizmus ápolása. Az egyesület további célja tagjai egészségmegőrzésének és szabadidős sportolási lehetőségei biztosításának elősegítése, valamint ezen keresztül a sportélet gazdagítása, ápolása. Az egyesület tevékenységével hozzájárul a város fejlesztéséhez, kulturális örökségeink megőrzéséhez, a város természeti, építészeti értékeinek megóvásához, ápolásához. Aktívan támogat minden olyan intézkedést, cselekvést, amely az emberibb környezet érdekét szolgálja. ... >>

Erdei Ferenc Kistenyésztők és Kertbarátok Egyesülete

()

2119 Pécel, Thököly u.6.sz.
képviselő: Kaliczka Tibor ... >>

Fáy András Gazdakör

()

2119 Pécel, Kossuth tér 1/b.sz.
képviselő: Podmaniczki Béla ... >>

FÉNY-ESE Szociális Központ Alapítvány

()

2119 Pécel, Pihenő u. 2.
képviselő: Apróné Orosz Margit ügyvezető igazgató - önállóan, a bankszámla felett az alapító okirat szerint együttesen, Durkó Sándor
Pécel, Maglód, Gyömrő, Isaszeg-Ecser települések szociálisan rászoruló embereinek segítése, személyes gondozással. A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése. ... >>

"Fénysugár Alapítvány"

(kulturális)

2117 Pécel, Damjanich u. 15.
képviselő: Obritovics László
Mezőkövesd és vonzáskörzete gyógyellátásának segítése és támogatása elsősorban.....AZ ÚT ... elnevezésű szanatórium működtetésén keresztül Humán gyógyszerkutatás és környezetbarát anyagok, műszerek fejlesztése, támogatása. Egészségmegőrzés, testi, lelki harmónia visszaállítása, gyógyellátás segítése és támogatása, elsősorban a ... Harmónia Központ ... működésén keresztül. Humán Gyógyszerkutatás, MAS (Magneto Abszobciós Spetrométer) műszer használatával diagnosztizáló, gyógyító és egészségmegőrző tevékenység végzése, egészségmegőrző műszerek fejlesztése, kutatások támogatása. Az ősi magyar hagyományok újjáélesztése, beépítése a mai modern életkörülményekbe. Ezzel kappcsolatos ... >>

Fészer Alkotó Egyesület

(oktatási,kulturális)

2119 Pécel, Maglódi út 6.
képviselő: Csernovszkiné Antal Zsuzsanna együttesen, Kazár Miklós együttesen, Szabó István József elnök önállóan
Segítség nyújtása az alkotó tevékenységhez szükséges feltételek megteremtéséhez, művészeti tevékenységet folytató amatőr alkotók segítése, kiállítások, fórumok, továbbképzés szervezése, alkotó műhely létrehozása. ... >>

Független Polgári Szövetség

(érdekképviselet)

2119 Pécel, Szemere Pál u. 16. sz.
képviselő: Ifj. Puskás Ferenc
Érdekvédelem ... >>

Galgamente Nemzetőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

2119 Pécel, József Attila u. 3.
képviselő: Pillis János önállóan
Helyi bűnmegelőzés, vagyonvédelem. Önkéntes tűzoltás, katasztrófa elhárítás. Járőrözés, kapcsolattartás a rendőrséggel, tűzolósággal. ... >>

Ha megvetted tekerd Turisztikai és Rekreációs Egyesület

(intézményi,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

2119 Pécel, Fegyverkovács u. 1/d.
képviselő: Csébi András ( elnök )
Kerékpáros túrák szervezése, e tevékenység népszerűsítése, a kerékpáros turizmuson kívül minden szabadban végezhető turisztikai tevékenység végzése, népszerűsítése, iskolás korú gyermekek számára nyári táborok, kirándulások szervezése, küzdelem a kerékpáros turizmus biztonságosabbá tételéért, a kerékpárosok érdekvédelméért, összefogásáért és a kerékpározás általános feltételeinek jobbításáért. ... >>

Harmónia - Pécel Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2119 Pécel, Kossuth tér 3.sz.
képviselő: Márkus János
A helyi állami zeneiskola és a nagyközönség zenei életének fejlesztése ... >>

Hetednapi Adventista Egyház

()

2119 Pécel, Ráday u. 12.
képviselő: Ócsai Tamás ... >>

Ifjakért, Öregekért és a Környezetért Alapítvány

(szociális)

2119 Pécel, Lázár Vilmos u. 8.
képviselő: Dolhai János elnök
Támogatásra szoruló fiatalok segítése. Időskorúak gondozásának támogatása. Környezetvédelmi ismeretek szélesítésének támogatása. ... >>

KATICA a Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2119 Pécel, Szent Imre krt.13.sz.
képviselő: Mányné Papp Mária
javítása, óvodai bővítés, körszerűsí- tés, ehhez szükséges anyagi eszközök biztosítása. szakmai, egészségügyi feltételeinek Az óvodáskorú gyermekek környezeti, ... >>

Kincskereső Óvodás Gyermekeket Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2119 Pécel, Szent Imre krt.1.sz.
képviselő: Vezsenyi Béláné ( elnök )
Az óvodás korú gyermekek szellemi, tes- ti fejlődésének elősegítése, az oktatás tárgyi és személyi feltételeinek javí- tása,szakemberek továbbképzésének támo- gatása. ... >>

Környezetünk Árva Kutyái Alapítvány

(környezetvédelmi)

2119 Pécel, Újtelepi út 51.
képviselő: Czeyda-Pommersheim Mária Magdolna elnök, Mihalek Anett
Állatmenhely létesítése, állatok átmenetei ellátása, gazdákhoz történő kihelyezése. ... >>

Köz- és Vagyonbiztonsági Egyesület

()

2119 Pécel, Kossuth tér l.sz.
képviselő: Bisján Imre, Sebők Gábor ... >>

Magyar Csincsilla Klub

()

2119 Pécel, Gyár utca 32/d.
képviselő: Buda Edina Orsolya, Kocsis Krisztina, Pató Diána, Szabó Enikő
Információszolgáltatás, állatvédelem, adatok nyilvántartása, kapcsolattartás, közösségi élet. ... >>

Magyar Hitelfelvevők Országos Szövetsége

(érdekképviselet,szociális)

2119 Pécel, Pesti út 120.
képviselő: Horváth Klára Henriett, Nagy Sándor, Nagy Sándor István elnök
A kárt szenvedett hitelt felvevők segítése, elsősorban a szociálisan rászorulók részére. ... >>

Magyar Nemzetőr Lovas Bandérium

(sport,természetvédelem,kulturális)

2119 Pécel, Kossuth L. u. 15.
képviselő: Török Mihály elnök
szociális, sport, kulturális, természetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, etnikai kisebbség integrálásának elősegítése stb. ... >>

Magyar Postagalambsport A-33 Egyesület

(sport)

2119 Pécel,
képviselő: Debreczeni József ... >>

Magyar Rovók és Hagyományőrzők Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

2119 Pécel, Pesti út 95.sz.
képviselő: Koricsánszky Attila elnök ... >>

Millenniumi Nemzeti Hagyományőrző Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2119 Pécel, Szent Imre krt. 15.sz.
képviselő: Bitter Jánosné
A honfoglaló, honalapító magyarok életformájának, életvitelének, kulturális életének megismertetése, az alapítvány regionális szervezetének létrehozása, országos hálózat kiépítése. Hagyományteremtés (rövid, közép és hosszútávú) tömegsport és kulturális programok kidolgozása. A tömegsport és a mindig azonos témájú (a magyar nép eredete, ősi kultúrája, honfoglalás, honalapítástól 1526-ig történelme) szellemi vetélkedő kétévenként (minden páros évben) történő megrendezése. Az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, különös tekintettel a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésére. A hátrányos szociális és egészségügyi helyzetben lévő emberek védett foglalkoztatásának megszervezése, rehabilitációs foglalkoztatási programok gyakorlati megvalósítása a munkaerőpiacról tartósan kiszorúlt emberek társadalmi stabilizálása. Szövő és más kézműves műhelyek, oktató és bemutató termek létesítése. Ismeretterjesztő előadások, szaktanfolyamok és más szakmai fórumok szervezése. Szakmai kapcsolatok kialakítása, együttműködési szerződések, megállapodások kötése. Kihalóban lévő ősi mesterségek (szíj-és lószerszámkészítő, fazekas, fafaragó, textil festő, szövő stb.) oktatása, népművészeti és kézműves tanfolyamok szervezése. Kihalóban lévő növény-és állatfajok védelme, termesztése, tartása, tenyésztése. Folyóiratok és más szakmai kiadványok közzététele. Állattartó, állattenyésztő és növénytermesztő telepek fenntartása. Ösztöndíj alapítás. Pályázatok kiírása. Népművészeti, kézműipari termékek értékesítése. ... >>

MOGYI Autósport Egyesület

(sport)

2119 Pécel, Szondy u. 29.sz.
képviselő: Mogyorósi Miklós elnök ... >>

Mozogjunk együtt Alapítvány

(szociális)

2119 Pécel, Párhuzamos út 0370/80 hrsz.
képviselő: özv. Lados Józsefné, Szendrei István
Mozgáskorlátozottaknak, hipoterápiás kezelésének elősegítése, a kezelés feltételeinek javítása. ... >>

Művészet a dombok között Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2119 Pécel, Maglódi út 12.
képviselő: Tóth Benedek
A Pékáry kastény Pécel kultúrális központjává tétele, tehetséggondozás. ... >>

Nemzetközi Gazdasági és Kulturális Kapcsolatok Fejlesztése Alapítvány

(kulturális,szociális)

2119 Pécel, Isaszegi u. 11/a.sz.
képviselő: Kovácsik Józsefné elnök
Magyarország nemzetközi, gazdasági kul- turális, tudományos, szociális és egyéb kapcsolatainak fejlesztése. ... >>

Nemzetközi Szent György Lovagrend Egyesület

(szociális,érdekképviselet)

2119 Pécel, Hasznos utca 14.
képviselő: elnök Balla Miklós
A Magyarországon vagy Európa bármely országában "Szent György Lovaggá" avatott rendtestvérek baráti kapcsolatainak kiépítése és ápolása. A "Szent György Lovagrend"-ek tagjai által fogadalmukban vállalt karitatív tevékenység összehangolása, segítése. Az együttes fellépés segítése a nemzetközi fórumokon, különösen a Szent Szövetségek Rendjében a Lovagrendek Nemzetközi Tanácsában. Együttes Szent György Lovagrendi álláspont kialakítása a karitatív célokat illetően, különös figyelemmel a helyi önkormányzatok szociális feladatai segítésére. ... >>

"NEMZETKÖZI SZENT GYÖRGY" Lovagrend Alapítvány

(szociális,egyéb)

2119 Pécel, Hasznos utca 14.
képviselő: elnök Bihari Péter
Az alapítvány általános célja - a lovagrendek egyetemes feladataiból adódóan - a lovagi kultúra és eszmerendszer magyarországi terjesztése. Konkrét célja az alapító okirat preambulumában megfogalmazottak szerint a szegénység egynítése, a szociálisan rászorulók karitatív támogatása, az egyház szociális tanításainak megismertetése, azok gyakorlati évényesülésének elősegítése. ... >>

Nyitnikék Óvodáért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2119 Pécel, Petőfi S.u.5.sz.
képviselő: Hargitai Zoltán elnök
Az óvoda tárgyi feltételeinek gazdagítása, a fejlődésben elmaradt gyermekek felzárkóztatásához szükséges, valamint a tehetséges gyermekek képességfejlesztésére alkalmas eszközök biztosítása ... >>

Oázis-21 Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

2119 Pécel, Pesti út 54.
képviselő: Prekopa Zoltán elnök
Közösségfejlesztő programok létrehozása. Kreatív szolgáltatások támogatása és működtetése.(beteglátogatás, házigondozás) ... >>

Országos Bibliaiskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2119 Pécel, Kálvin tér 2/B.
képviselő: Földvári Tibor, Zila Péter
reformátori alapokon keresztény nevelés ... >>

PartyPont Egyesület

(kulturális)

2119 Pécel, Iharos utca 36.
képviselő: Korpa Julianna ... >>

Pécel Egészséges Környezetéért Alapítvány

(egyéb)

2119 Pécel, Kossuth tér l.
képviselő: Dolhai János elnök önállóan
Pécel község közműberuházásainak segtése. E célból az önkormányzat és a lakosság pályázatának elkészítésében segítség nyújtása. ... >>

Pécel és Pest Megye Lakosságáért Egyesület

()

2119 Pécel, Maglódi u. 145.sz.
képviselő: Kuszák Róbert elnök
érdekképviselet ... >>

Pécel Fejlődéséért Közalapítvány

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

2119 Pécel, Kossuth tér 1.sz.
képviselő: Kiss József
Épített és természeti-környezet védelme csapadékvíz elvezetés, lakossági önszerveződés támogatása (szociális és kulturális tevékenység is). ... >>

Pécel Ifjuságáért Közalapítvány

()

2119 Pécel, Kossuth tér 1.sz.
képviselő: dr. Horváth Mária elnök
Pécel ifjuságának szellemi fejlődése és művelődés elősegítése. ... >>

Pécel Jövője Alapítvány

()

2119 Pécel, Kossuth tér 1.sz.
képviselő: Dr.Hardy F.Gábor
Közrend, közbiztonság színvonalának növelése. ... >>
1. oldal 2. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41