Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Parádsasvár civil szervezetek


Találatok száma: 10
1. oldal

Alapítvány az erdőért és az egészségért

(természetvédelem,környezetvédelmi)

3242 Parádsasvár, Fényespuszta 041/14.hrsz.
képviselő: kuratóriumi tag Bogádi Nóra
A természeti környezet, kiemelten az erdők védelmének támogatása, ehhez kapcsolódóan az egészséges életmód, a pihenés, az egészség megőrzésének segítése. ... >>

Együtt Parádsasvárért Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3242 Parádsasvár, II. Rákóczi F. út 30.
képviselő: elnök Gotyárné Polgár Ildikó
a) családsegítés,
b) nevelés és oktatás, tanfolyamok szervezése,
c) környezetvédelem,
d) kulturális tevékenység,
e) sport- és szabadidős tevékenység szervezése,
f) munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. ... >>

Ép Testben Ép Lélek Jód Alapítvány

(egészségügyi)

3242 Parádsasvár, Rákóczi u.25.
képviselő: Buga Imre (ügyvezető elnök)
A magyar lakosság testi és lelki egészségének, ezen belül a gyermekek, az ifjúság kiegyensúlyozott fejlődésének elősegítése a Magyarország egész területén észlelt és Heves megyét is sújtó jódhiány okozta problémák orvoslásával és megelőzésével. ... >>

Jövőnk Nemzedékeiért Alapítvány

(természetvédelem,szociális)

3242 Parádsasvár, Rákóczi u. 2O.
képviselő: Nagy Barnabás
A fiatal generációk érdekérvényesítő képességének növelése, az ilyen irányú szervezetek és kezdeményezések támogatása. A hátrányos helyzetű fiatalok életkezdési esélyeinek növelése. Az ifjúság hatékonyabb környezet- és természetvédelmi nevelése, erre való felkészítése. Az ifjúság egészségesebb életmódjának, életszemléletének kialakítása. ... >>

MÁTRA MOTORSPORT EGYESÜLET

(sport)

3242 Parádsasvár, Rákóczi utca 20.
képviselő: elnök Holló István Gábor
A gyermek, ifjúsági és felnőtt személyek autó-motorsportban való részvételének biztosítása.
Az autó-motorsport népszerűsítése.
Hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel biztosítása, a versenyzők támogatása.
Kapcsolatteremtés más hazai és nemzetközi autó-motorsport szervezetekkel. ... >>

Parádsasvár Községért Közalapítvány

(tűzoltó,sport,kulturális)

3242 Parádsasvár, Kossuth L. u. 29.
képviselő: Gotyár Endréné (kuratróiumi elnök)
Elősegíti a Község általános fejlődését, a rendezési terv alapján és azzal összhangban, a települési infrastruktúra kiépítéséhez hozzájárulás, a közterületek rendezettségének, parkosításának, egységes arculatának kialakítása, a közösségi kulturláis és sporthagyományok, valamint értékek ápolása, és ilyen célú rendezvények támogatása. Pk.60.055/2002/6.sz.végz.-el célkieg.: -támogatást nyújt a megrendezésre kerülő kulturális rendezvények lebonyolításához - szociális helyzetüknél fogva rászoruló családok esetenkénti támogatása, - a községi tömegsport eszközigényéhez támogatás és tömegsport rendezvények szervezése, - a közrend védelmének, valamint az önkéntes tűzoltók eszközeinek fejleszté- se, működésükhöz anyagi támogatás bizto- sítása, katasztrófahelyzetekben közvet- len fedezete, - Parádsasvár község önkormányzatának tulajdonában lévő közút, hídfenntartás- sal, karbantartásssal kapcsolatos költ- ségek fedezete. ... >>

Parádsasvári Bérkilövő Vadásztársaság

(sport)

3242 Parádsasvár, Rákóczi u. 1.
képviselő: Gotyár Endre (elnök) ... >>

Sárkány Motorsport Egyesület

(sport)

3242 Parádsasvár, Rákóczi út 16.
képviselő: Császár László (titkár, önállóan), Hidvégi Ildikó (elnök, önállóan) ... >>

Sas-Vár Sport Kultúr és Ifjúságnevelő Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

3242 Parádsasvár, Ságvári utca 4.
képviselő: Jánosi Péter
A lakosság minden rétege számára, korra, nemre, etnikai hovatartozásra tekintet nélül, a szabadidő hasznos és egészséges élet eltöltése érdekében, a fiatalok elkallódásának megakadályozására, kultúr, sport rendezvények szervezését, tanfolyamok, oktatások szervezése, a számítógépes ismeretek továbbadása, az idős emberekkel való törődés, a roma lakosság bevonásával. ... >>

Sasvár Baráti Egyesület

(kulturális)

3242 Parádsasvár, Petőfi u.l5/a.
képviselő: Szemán Erzsébet (elnök) ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41