Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pap civil szervezetek


Találatok száma: 7
1. oldal

Pap Község Fejlődéséért Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

4631 Pap, Kossuth út 95.
képviselő: Maximovits György
Véleménynyilvánításaival, javaslataival, tevőleges közreműködésével elősegíteni a település fejlődését, az itt lakó emberek gondolkodásmódjának formálása a környezetvédelem, természetvédelem, kulturális tevékenység és a kulturális örökség megóvása érdekében. Aktív részesévé válni az élhetőbb falu kialakításában. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Pap Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó,egyéb)

4631 Pap, Kossuth út 102.
képviselő: Maximovits György
A jogszabályban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése és ennek ellátására önként jelentkezők szervezése, egyesítése. Tagjainak közösségi életre történő nevelése. Szervezett keretek között- tagjai tűzvédelmi szakismeretének rendszeres növelése, a helyi tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenységek biztosítása. ... >>

Pap Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

4631 Pap, Kossuth utca 102
képviselő: Kovács Károly
A bűnmegelőzés és a közrendvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet kifejtő személyek működésének támogatása, munkájuk összehangolása. E személyek működéséhez nélkülözhetetlen egységes jogi szabályozás és jogi védelem kidolgozása és alkalmazásának elősegítése, érdekeik képviselete és védelme. ... >>

Pap Sportegyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

4631 Pap, Kossuth utca 102.
képviselő: Toldi Miklós
Az egészséges életmód szemléletének kialakítása, fejlesztése érdekében a verseny- és szabadidősportok széles körének elterjesztése, gyakorlásának szervezése, népszerűsítése, oktatása, gyakorlásához szakmai háttér biztosítása. Sportágak megismertetése, bemutatása. Versenysportágak szervezeti kereteinek kialakítása. Sporttúrák szervezése. Szabadidősportokat kedvelők sportágankénti összefogása. Verseny- és szabadidősportok gyakorlásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. Továbbá érdekvédelem és érdekképviselet. ... >>

Papi Iskolás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

4631 Pap, Kossuth utca 75.
képviselő: Kovácsné Kovács Tünde
Az általános iskolás gyermekek egészséges életmódra nevelése, az egészségmegőrzésük feltételeinek támogatása. Az általános iskolás gyermekek képességének fejlesztése, ismeretszerzésre ösztönzése. Az iskolában a már jól kialakult népi hagyományok ápolásának megtartása, fejlesztése. Nevelés és oktatás. Képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. ... >>

Papi Napköziotthonos Óvoda Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

4631 Pap, Kossuth utca 79.
képviselő: Czérnáné Krakk Orsolya Zsuzsa
Az óvodás gyermekek egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek biztosításának támogatása, az óvoda környezeti feltételei megőrzésének és javításának támogatása. Az óvodában a népi hagyományok ápolásának megtartása és fejlesztése. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Sansz Közhasznú Egyesület

(egyéb)

4631 Pap, Petőfi utca 1.
képviselő: Rubóczkiné Szabó Melinda
Az emberek életkörülményeinek és életfelfogásának javítása, elsősorban a fogyatékkal élők számára végzett könnyítő, segítő tevékenység. Továbbá az egyesület alapszabályának II. fejezetében foglaltak szerint. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41