Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pákozd civil szervezetek


Találatok száma: 18
1. oldal

Aggteleki Barlangkutató Csoport

(sport,oktatási,egyéb)

8095 Pákozd, Kossuth utca 50
képviselő: Eisenberger Krisztina elnökhelyettes, Kardos Ádám titkár, Szabó István elnök
A barlangászat extrém sport, és barlangászat feltárás, kutatás népszerűsítése;barlangászat-turizmus létrehozása;oktatás és kurzusok szervezése ... >>

Ghawazee Karaván Tradicionális Hastánc és Sportrekreációs Egyesület

(sport,egyéb)

8095 Pákozd, Ribizli u. 24.
képviselő: Balláné Pozsgai Eszter elnök, Tóth Éva alelnök
a hastánc népszerűsítése. Az egészséges életmódra nevelés. A fogamzó képesség segítése. A sportrekreációs képesség fejlesztése stb. ... >>

Irgalmas Szamaritánus Alapítvány a Pákozdiak Egészségéért

(kulturális)

8095 Pákozd, Hősök tere 10.
képviselő: Dr. Németh Attila kuratórium elnöke
A Pákozdon lévő háziorvosi rendelő orvosi készülékekkel való ellátása, és orvosi készülékekkel történő fejlesztése. Ráutaltsági alapon támogatás nyújtása Pákozdon élő lakosok részére. ... >>

KORMORÁN Sporthorgász Egyesület Pákozd

(sport,természetvédelem)

8095 Pákozd, Bem u. 56.
képviselő: Kiss László elnök
Az egyesületi tagok érdekképviselete, versenyhorgászat szervezése, az ifjúsági horgásznevelés segítése, a természet szeretetére nevelés, valamint a szabadidő hasznos eltöltése. ... >>

Mini Club Hungary

(egyéb)

8095 Pákozd, Ingókő utca 15/b.
képviselő: Linczmayer Balázs elnök ... >>

Napraforgó Családi Napközi Alapítvány

(szociális)

8095 Pákozd, Széchenyi utca 27.
képviselő: Ivony István a kuratórium elnöke
A Pákozd és vidéke körzetében élő családok gyerekeinek napközbeni színvonalas ellátása, jól képzett szakemberek alkalmazásával, a gyerekek életkorának megfelelő gondozása, családi napközi működtetése. ... >>

PÁKOZD ISKOLÁSAIÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,szociális)

8095 Pákozd, Arany J. u. 1-5.
képviselő: Szabó Gábor kuratóriumi elnök
A pákozdi iskola mindenkori iskolásainak támogatása az értük tevők tevékenységének összehangolása, táborozás, úszástanulás, osztálykirándulások utiköltségéhez támogatás, valamint a célokban megfogalmazottak. Az alapítvány az 1997. évi CLVI. tv. 26.§."C"/4. pontja szerinti közhasznú tevékenységet látja el: - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Pákozd Községi Polgárőrség

(közbiztonság,érdekképviselet)

8095 Pákozd, Hősök tere 9.
képviselő: Törzsök Tibor elnök
A közrend és közbiztonság érdekében bűn- és baleset-megelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi, áldozatvédelmi, valamint környezetvédelmi feladatokat lát el a szervezet. ... >>

Pákozd Óvodásaiért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8095 Pákozd, Hősök tere 8.
képviselő: Göbölösné dr.Sztafa Dorota kur.eln.
Az óvodáskorú gyermekek értelmi, érzelmi, kulturális fejlődéséhez ségítségnyújtás, a gyermekek és szüleik természet- és környezetvédelemre nevelése, egészséges életmód kialakításához segítség. ... >>

PÁKOZD-ért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

8095 Pákozd, Hősök tere 9.
képviselő: Kupi Lászlóné ügyvívő, Takács Ferenc kuratóriumi elnök
Pákozd község és térségének gyarapítása az egyéni és a közösségi akarat felkarolásával, a községi közösségi lét és a közjó érdekében. Ennek keretében elsősorban a település fejlesztésére és fejlődési hátrányainak ledolgozására alkalmas programok kidolgozása, a község kulturális hagyományai megőrzésének elősegítése, a térség műemlékeinek védelme. ... >>

Pákozdi Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

8095 Pákozd, Móga János u. 2.
képviselő: Varga Pál elnök
A természet és a halállomány védelme. A horgász szakismeret terjesztése, általánossá tétele, oktatás, vizsgáztatás. A sporthorgászat, mint aktív pihenés (szórakozás, kikapcsolódás) népszerűsítése. A tagság érdekeinek képviselete ?kifelé?, az önkormányzat, vízkezelő stb. vonatkozásában. Adminisztratív tevékenység gyakorlása, a tagok horgászati okmányokkal való ellátása (horgászjegyek, napi jegyek, területi engedélyek, stb.) A horgász közélet szervezése, közgyűlés, más területi szervek ülései, társadalmi munka, kollektív kirándulás, táborozás. Együttműködés, kapcsolattartás szervezése (vízirendőrséggel, vízkezelővel, APEH-lal, szövetséggel, önkormányzattal, természetvédelmi szervekkel, társegyesületekkel, stb.) Segíteni a horgászvizek hasznosítóit és a hatóságokat az orvhorgászat megelőzésében, felszámolásában. ... >>

PÁKOZDI KULTURÁLIS EGYESÜLET

(kulturális)

8095 Pákozd, Budai út 72.
képviselő: Szilágyi Dénesné elnök
A helyi kultúra szellemi-, tárgyi- és épített örökségének megóvása, azok ? aktív kulturális tevékenységgel történő ? tovább-hagyományozásának elősegítése; a helyi amatőr művészet ? népművészet előadó- és tárgyalkotó valamint egyéb kulturális, és alkotócsoportok tevékenységének támogatása. ... >>

Pákozdi Lovasklub Sportegyesület

(sport,érdekképviselet)

8095 Pákozd, 046/8. hrsz.
képviselő: Dr. Fábián Károly elnök, Molnár Kármen Petra alenök
Minél szélesebb körben megismertetni, népszerűsíteni a lovagolást, mint sportágat, mint a szabadidő eltöltésének egészséges és szórakoztató módját Magyarországon. A lovagolást elérhetővé tenni úgy, hogy valamennyi generáció lehetőséget kapjon a sporthoz, de ezen túl általában is a testmozgáshoz, a közös családi, szabadtéri programok szervezéséhez, az egészségesebb élethez. Egyéb sportegyesületekkel, szövetségekkel együttműködve kiterjeszteni a lovagoláshoz való hozzáférést olyan módon is, amely egyedi szervezetek számára nem lehetséges (hálózatosság); segítséget nyújtani a sporthoz anyagi erőforrások hiánya miatt hozzá nem férő személyek, különösen a gyerekek, fiatalok részére ? a felszerelés biztosításával ? ahhoz, hogy az egészséges életmódtól, a sporttól ne essenek el. ... >>

Pákozdi Lövész Klub

(sport)

8095 Pákozd, Budai utca 134.
képviselő: Törzsök Tibor ügyvezető elnök
Szervezi a minőségi és tömegsport tevékenységet, az ifjúságnevelést, a honvédelmi nevelést, valamint biztosítja az utánpótlás nevelést, valamint szponzorok bevonásával saját bevételek megteremtésével biztosítja a sport ifjúsági és honvédelmi tevékenység anyagi hátterét. ... >>

Pákozdi Sport Egyesület

(sport)

8095 Pákozd, Budai út 67.
képviselő: Csordás Zsolt elnök
A helyi szabadidő és tömegsport segítése, népszerűsítése, fejlesztése. ... >>

Premier Ablakrendszerek Dolgozói Szakszervezete (PREDOSZ)

(sport,kulturális,érdekképviselet)

8095 Pákozd, Napraforgó út 1.
képviselő: Horváth Ildikó elnök
Tagjainak munkaviszonyához, munkavégzéséhez, élet- és munkakörülményeihez kapcsolódó érdekek feltárása, képviselete, védelme és érvényesítése. A szervezett dolgozók, tagok által végzett munka elismertetése. A tagság egészét, illetve egyes rétegét érintő szociális intézkedésekben, a szociálpolitika elveinek megfelelő folyamatos, meghatározott célokat közelítő fejlesztés megvalósítása. A szociálpolitika keretein belül a szakszervezeti segélyezés megvalósítása, elsősorban a nagycsaládosok és az átmenetileg nehéz anyagi körülmények közé került tagok körében. A szakszervezeti tagok üdültetési koncepciójának kialakítása, fejlesztése. Tagjainak és családtagjainak részére sport, kulturális rendezvények szervezése. E célok megvalósítása érdekében a tárgyi feltételek biztosítása. A megfelelő érdekképviselet érdekében szakértői érdekegyeztetések, véleménycseréken kialakított álláspont kialakítása. A tagság közérzetének javítása, az emberi értékek elismerése, megbecsülése, az általános szakmai tudás gyarapítása. A szakszervezet vagyoni helyzetének, anyagi eszközeinek védelme, bővítése. A tagdíjbevétellel történő célszerű gazdálkodás. A tagok megfelelő érdekképviselete érdekében korrekt partneri kapcsolat kialakítása a munkáltatóval. Megfelelő Kollektív Szerződés előkészítése. ... >>

"Sportsebészet alapítvány"

(intézményi,sport,egészségügyi)

8095 Pákozd, Sáska út 1.
képviselő: Fokvári Adrienn kuratórium elnöke
Anyagi támogatás nyújtása Fejér megye és a környező megyék kórházai sebészeti és baleseti sebészeti osztályain folyó, elsősorban sportsérülésekkel kapcsolatos magasabb szintű ellátás érdekében. Továbbá az alapító okiratban írtak. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41