Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Orfű civil szervezetek


Találatok száma: 15
1. oldal

APHRODITÉ a Nők Esélyegyenlőségéért a Déli Régióban Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

7677 Orfű, Naposdomb utca 6.
képviselő: kuratórium elnöke Páncél Andrea
a nők munkaerőpiacra való visszatérésének ösztönzése. A nők foglalkoztathatóságának javítása. A nők által létrehozott vállalkozások megerősítése.
A munkaerőpiac szempontjából aktív korú nők helyzetének javítása. A nők egészségvédelme. A nők egészségügyi és lelki rehabilitációja, valamint felkészítése a munkakereséshez és a munkába álláshoz. Oktatás és átképzés a nők produktív munkavállalásához. A munkanélkülivé válástól megtört, kedélybeteg nők rekreációja és rekonverziója. ... >>

Malomkő Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

képviselő: kuratórium elnöke Náfrádi Balázs, kuratóriumi elnökhelyettes Simon Rafael Wintermans
Az Orfűi Malommúzeum működésének segítése, az épített kulturális örökség védelme. A tradicionális malomipari tevékenységek és más hagyományos mesterségek megőrzése és a fiatal nemzedék számára történő átadása. Az Orfűi Malommúzeum üzemetetése, hosszú távú fenntartása, és fejlesztése, múzeumi céljainak kiszélesítése, szakmai és kulturális hátterének bővítése. Sport- és szabadidős tevékenységek támogatása az Orfűi Malommúzeum környezetében. Kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása az Orfűi Malommúzeumnál, mint helyi és regionális kulturális központban. Oktatási és kutatási célok támogatása a magyar malom-kultúra és a hagyományos ipari érdekek védelmében, továbbadására. Erdei iskolai programok szervezése az Orfűi Malommúzeumban. Az erdőgazdálkodás és a mezőgazdaság kulturális értékeinek megjelenítése az Orfűi Malommúzeumban. Tűzvédelmi, rendvédelmi, katasztrófavédelmi, bűnmegelőzési, elsősegélynyújtásai programok szervezése és kiállítások bemutatása az Orfűi Malommúzeum környezetében. Településfejlesztési célok megvalósítása a szakmai, kulturális, sport, rekrációs és szabadidős tevékenységek helyi lehetőségeinek bővítésével. Környezetvédelmi és természetvédelmi programok szervezése, diák-és szakmai csereprogramok lebonyolítása, hazai- és nemzetközi szakmai konferenciák szervezése. A hátrányos helyzetűek, a nemzeti- és etnikai kisebbségek, a fogyatékkal elők, gyermekek és az idősek számára kiemelten az Orfűi Malommúzeum szolgáltatásainak bemutatása, szabadidős, sport- és kulturális tevékenységeik elősegítése. ... >>

Mecsek Háza Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

7677 Orfű, Barlangkutató utca 1.
képviselő: elnök Balázs Franciska
Orfű községben felépített, a Mecsek északi előterében elhelyezkedő Mecsek Háza fenntartása, fejlesztése és működtetése. Az egyesület a Mecsek Háza fenntartásán és szakmailag nívós üzemeltetésén keresztül a természet szeretetének, védelmének, megőrzésének gondolatát kívánja terjeszteni. A Mecsek Háza működésével a Mecsek hegység természeti értékeinek a bemutatása, a karsztos jelenségek kutatása és bemutatása, valamint kiemelten a barlangok feltárása, kutatása és bemutatása, barlangturisztikai központ, menedékház kutatóbázis, és egy olyan szakmai műhely, amely a fenntartható fejlődés, a természetszeretet, a természettudományok és a környezeti nevelés iskolája, központja. ... >>

Orfű Községi Sportegyesület

(sport)

7677 Orfű,
képviselő: elnök Gelencsér Zoltán, elnökhelyettes Kender Béla ... >>

Orfűért Közalapítvány

(egyéb)

7677 Orfű, Széchenyi tér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Fodor János ... >>

Orfüi Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

7677 Orfű, Széchenyi tér 1.
képviselő: elnök Pásztor László
Sportszerű eszközökkel és módszerekkel történő halfogás, a horgászsport népszerűsítése, a horgászat tisztaságának őrzése. Korszerű horgászati lehetőség biztosítása tagjai számára. A természet és vízi környezet védelmére és szeretetére való nevelés, a horgászkezelésű víz értékmegőrző fejlődésének biztosítása. Tagjai érdekképviseletének és érdekvédelmének biztosítása. ... >>

Orfűi Kézműves Egyesület

(oktatási,kulturális)

7677 Orfű, Malom Múzeum 540/2 hrsz.
képviselő: elnök Juhász András
Kézműves hagyományok felkutatása, megismerése - különös figyelemmel a famegmunkáló tevékenységre - megismertetése, megőrzése, ápolása, élő műhelyek kialakítása, szabadidő kulturált közösségi eltöltése. Kézműves mesterségek szerszámainak gyűjtése, ezekből gyűjtemény létrehozása, bemutatása, használatuk elsajátítása, hagyományos technikák megismerése, megőrzése, továbbadása az ifjúságnak. Kézműves kultúra tudományos igényű kutatása, dokumentálása, rendszerezése, bemutatása. Együttműködés múzeumokkal, oktatási és tudományos intézményekkel. Kézművesség fellelhető értékeinek gyűjtése, restaurálása, bemutatása. Kézműves társadalom életvitelének, szokásainak, ünnepeinek megismerése és megismertetése. Céhhagyományok megismerése, bemutatása, értékeinek átmentése mind a jelen érdeklődők, mind az utókor számára. Szakkörök, szakmai technikai bemutatók szervezése, alkotótelep kialakítása, új értékek teremtése. ... >>

Orfűi Kopácsy Sándor Díjas Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

7677 Orfű, Széchenyi tér 1.
képviselő: elnök Füziné Kajdy Zita
A helyi közrend és a közlekedésbiztonság védelme, a bűncselekmények megelőzése, a bűn és baleset megelőzése, a környezetvédelem a gyermek és ifjúságvédelem érdekében az önkéntes tevékenységet fejt ki a társszervekkel, szervezetekkel és más társadalmi szervezetekkel együttműködve. A helyi bűnalkalmak korlátozásával és ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közrend és a közbiztonság javítása, a lakosság a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom, és együttműködés erősítése. ... >>

Orfűi Lovas Klub Egyesület

(sport)

7677 Orfű, Kossuth Lajos utca 46.
képviselő: alelnök Pichler József, elnök Bögyös Sándor ... >>

Orfűi Szállásadók Egyesülete

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

7677 Orfű, Széchenyi tér 1.
képviselő: elnök Álmosné dr. Kajdy Ella
az Orfűre és környékére látogató bel- és külföldi vendégek magas színvonalú kiszolgálása érdekében a magánszállásadók tevékenységének összehangolása, szállásadók érdekképviselete. Óvni és védeni Orfű és környéke természeti értékeit, épített és nem épített környezetet, valamint a térségben kialakult hagyományokat. ... >>

Orfűi Szörf Klub

(sport)

7677 Orfű, Dollár u. 42.
képviselő: elnök Gajdics Gábor ... >>

Orfüi Társaskör Egyesület

(kulturális)

Orfű, Ady Endre utca 6.
képviselő: Dr. Harmat Béla ... >>

Orfűi Turisztikai Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

7677 Orfű, Széchenyi tér 1.
képviselő: elnök Gonda Tibor
Orfű és térsége turisztikai vonzerejének, ahhoz kapcsolódó turizmusnak fejlesztése, fejlesztés elősegítése. Természet- és tájvédelem; helyi hagyományőrzés, közösségteremtés, közösség megerősítés. ... >>

Orfűi Vitorlás Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

7677 Orfű, Naposdomb utca 14.
képviselő: elnök Anka Attila
az elsősorban az orfűi tavon szervezendő táborokkal, tanfolyamokkal, oktatásokkal a serdülő- és ifjúsági korosztály számára a vitorlázó sport népszerűsítése, annak megkedveltetése.
Tagjain keresztül a természet védelmére és szeretetére történő nevelés, valamint az egészséges életmód kialakításának elősegítése.
A vitorlázó sport népszerűsítése.
A vitorlázó sporttal kapcsolatos tevékenységen keresztül emberi kapcsolatok kialakításának elősegítése, más sportklubokkal és azok tagjaival történő kapcsolattartás. Helyi, esetleg belföldi vitorlásversenyek megszervezése, azok lebonyolításában való közreműködés, ezeken eredményes versenyzői részvétel biztosításának elősegítése. ... >>

Pécsi Kistérségi Fejlesztő Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7677 Orfű, Széchenyi tér 1.
képviselő: elnök Metzing József
A Pécs Kistérség érdekeinek hatékonyabb megjelenítése a megyében, a régióban, a kistérségi együttműködés koordinálása, továbbá a tagok együttműködésének előmozdítása a kistérség fejlesztésének megvalósítása érdekében. Terület és vidékfejlesztés. Vidéki közösségek újraszervezése, a helyi lakosság széleskörű bekapcsolása a fejlesztő munkába. Integrált szemléletű helyi terület és vidékfejlesztési stratégiák elkészítése, azok megvalósítása. A Pécsi Kistérség területén élő lakosság életminőségének, jövedelmi és foglalkoztatottsági helyzetének javítása. Helyi erőforrások felértékelése, vidék-város partnerség erősítése és a kistérségi lakosság identitástudatának megerősítése. A helyi közösségek minél nagyobb mértékű bevonása a tervezési folyamatokba, a társadalmi tőke feltárása és mobilizálása, a helyi tudás és gyakorlat alkalmazása a programok kidolgozása, megvalósításába. Az alulról jövő kezdeményezések beépítése a vertikális intézményrendszerbe, a tervek megvalósításának segítése. A foglalkoztatás bővítése, a hátrányos helyzetű csoportok képzése, átképzése révén a munkanélküliség csökkentése a kistérségben. Az épített és természeti örökség védelme, a művészeti és kulturális hagyományok megőrzése, ápolása. A Pécsi Kistérség összehangolt infrastruktuális fejlesztése. A falusi turizmus koordinálása, szervezett fejlesztése. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41