Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Ordas civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

II. Rákóczi Ferenc Polgárőr Egyesület Ordas

(közbiztonság,oktatási,egyéb)

6335 Ordas, Kossuth utca 8.
képviselő: Borsódi László titkár, Simon Gábor elnök
a.) a közrend és közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a baleset-megelőzés, az államhatár őrizete, határrend fenntartása, a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi munkát végez, a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban.
b.) a bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése.
c.) a társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, határőrizeti, megelőző vagyonvédelmi, a gyermek- és ifjúságvédelmi, baleset-megelőzési és a környezetvédelmi tevékenység, az e tevékenységekre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése.
d.) Az egyesület céljait megvalósító szervezetek munkáját elősegítő információk: jogszabály-változások, működési környezet változtatásai, módszertani ajánlások és útmutatók, bűnmegelőzési feladatok változásai, egyéb, a működéssel és a feladatokkal kapcsolatos megoldások közvetítése, nemzetközi tapasztalatok, módszerek, ajánlások honosítása, népszerűsítése.
e.) Külföldi, azonos profilú szervezetekkel kapcsolatépítés és a kapcsolatok folyamatos ápolása,
f.) szakmai konferenciák, továbbképzések szervezése, lebonyolítása, segédletek kiadása, terjesztése;
g.) a rendőri és rendvédelmi szervekkel, valamint a helyi (települési) önkormányzattal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés elősegítése; ... >>

Kerub Segélyszervezet Közhasznú Alapítvány

(szociális)

6335 Ordas, Május 1. utca 13.
képviselő: Szabó Zsolt kuratóriumi elnök
Az Alapítvány célja különösen a hit terjesztése, a világ népeivel való megismertetése, ennek alapján az emberek tanítása, kapcsolataik ápolása, gondozása, képességeik fejlesztése, egymással való kapcso-lódásuk érdekében nyelvek tanítása, amely célok mindegyikének alapja a Szentírás, amely Isten igéje és az Apostoli Hitvallás. ... >>

Ordas Jövőjéért Közalapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

6335 Ordas, Kossuth u. 8.
képviselő: Jankovics Sándorné kuratóriumi tag, Markella Istvánné kuratóriumi elnök
Ordas község népművészeti, népi és kulturális hagyományai fejlesztése, az óvodai és iskolai kulturális, képességfejlesztő és ismeretterjesztő programok, az iskolai és óvodai sport segítése, a helyi természetvédelmi jelentőségű helyek megóvása. ... >>

Ordas Községi Sportkör

(sport,természetvédelem)

6335 Ordas, Kossuth u. 8.
képviselő: Szabó Zsolt
A sportegyesület elsődleges célja a rendszeres szervezett sportolás, testedzés biztosítása a közösségi tevékenység előmozdításának keretein belül. A sportegyesület elsősorban a helyi lehetőségek figyelembe vétele mellett aversenyszerű labdarúgűást tekinti célkitűzésének, tekintettel arra, hogy megfelelő számú és képzettségű állampolgárt tud mozgósítani az általa kizűzött célok elérése érdekében. Mindemellett a sportegyesület a későbbiekben igény és megfelelő anyagi fedezet mellett tevékenységének bővítését is tervezi. Az egyesület szorosan együttműködik az elsődleges támogatójával, a községi önkormányzattal, valamint természetes és jogi személyekkel. A sportegyesület jogszabályi keretek között nemzetközi tevékenységet is folytathat. Az egyesület, működési céljaihoz szükséges pénzügyi fedezet előteremtéséhez adománygyűjtést végezhet, gazdasági vállalkozást folytathat. Az adománygyűjtést csak az egyesület részéről kiállított írásbeli meghatalmazás alapján végezhető az egyesület nevében és javára. ... >>

Rákóczi Vagyonvédelmi Egyesület

(környezetvédelmi)

6335 Ordas, Rákóczi u.31.
képviselő: Véger Imre ... >>

Van Kiút Alapítvány

(szociális)

6335 Ordas, Zöldfa utca 11. 3./3.
képviselő: Szabó Barnabás
Mentálhigiéniás problémákkal küzdők kezelésének, illetve rehabilitációjának elősegítése. Az alapítvány tevékenysége a halmozottan hátrányos élethelyzetben lévők esélyegyenlőségének megvalósítására, társadalmi integrációjára, reintegrációjára, hajléktalan személyek és családok lakhatásának megoldására, munkanélküliek foglalkoztatására irányul. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41