Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Őrbottyán civil szervezetek


Találatok száma: 43
1. oldal

2=1 Családsegítő és Házasmisszió Magyarország Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

2162 Őrbottyán, Domb u . 8.
képviselő: Muzslai Gábor
A keresztény alapokon álló, a keresztény értékrendre épülő házasságra való felkészítés, jegyességgondozás, házasság gondozás, családgondozás, válságba jutott családok segítése, a válás megelőzése. Hátrányos helyzetű, vagy nehéz szociális helyzetbe kerülő emberek lelki, szellemi segítése. A fiatalok hagyományos értékeken alapuló családi életre való nevelése, családközpontú gondolkodás erősítése, Az élet, a család, az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése. Felmutatni azokat az értékeket, amelyeket a családok képviselnek. Gyermek-, és ifjúságvédelem, valamint a társadalom peremére sodródott fiatalok támogatása. Hátrányos helyzetű családok gyermekeinek fejlődésének, tanulásának, tehetséggondozásának segítése, az analfabétizmus és a szegénység elleni küzdelem. A többségi és kisebbségi társadalom - különösen a magyarok és romák - egymás mellett éléséhez, egymás elfogadásához való segítségnyújtás és felvilágosítás, a családi és a tágabb közösségek segítése a közösség fejlődése érdekében. Munkahelyteremtés, foglalkoztatás, továbbképzés elősegítése különböző állami, illetve civil oktatási és segítő intézmények, szervezetek tevékenységének bekapcsolása, szolgáltatásaikhoz való hozzáféréshez elősegítése. ... >>

56-os Szabadságharcos Lovagrend

(kulturális)

2162 Őrbottyán, Ady Endre utca 19.
képviselő: elnök Sinkovics Gyula
Kulturális tevékenység. ... >>

Accademia di Fonte (Forrás Akadémia) Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2162 Őrbottyán, Bartók Béla út 95. /B.
képviselő: Tuska Zoltán
Az Accademia di Fonte (Forrás Akadémia) Zeneművészeti Iskola létrehozása és működtetése a jogszabályoknak megfelelően, azaz az illetékes szakhatóság engedélyével és az előírt egyéb hatósági engedélyek beszerzésével, az Accademia di Fonta (Forrás Akadémia) Zeneművészeti Iskolában alkalmazandó speciális tanterv kidolgozása, a működés tapasztalatainak összegzése és tanterv folyamatos felülvizsgálata, a speciális tanterv célja a tanulók egyéni adottságainak figyelembe vételével a képességeinek magas színvonaló kifejlesztése.
A magyarországi tehetséges fiatalok felkutatása és a zenei pályára való felkészítése, a tehetséges fiatalok felkutatása során az alapítvány különös figyelmet fordít a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekhez - kiemelten a roma fiatalokra -, illetve határon túli magyarokhoz tartozó fiatalokra, az Accademia di Fonte Zeneművészeti Iskola, mint modellintézet működtetése és a tapasztalatok alapján nemzetközi iskolalánc létrehozása.
A rendszeres jótékonysági koncertek tartása, amelynek keretében az Alapítvány által képzett fiatalok bemutathatják a nagyközönségnek a tudásukat és ezzel széles körben megismertethetik a saját zeneművészeti fejlődésüket és az Alapítvány működését és tevékenységét, a képzésbe beépülésre kerülnek a magyar zenei hagyományok, a képzés része a még meglévő és feltárható zenei örökség felkutatása. ... >>

Baráti Kör Bérkilövő Vadásztársaság

()

2162 Őrbottyán, Arany János u. 8.
képviselő: Kiss Ferenc ... >>

Bottyán EQUUS Hungaria Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,környezetvédelmi)

2162 Őrbottyán, Erkel Ferenc utca 0246/1
képviselő: Vörös Regina
A gondozásba vett lovak fajtájának,korának és élettani szükségleteinek, megfelelő életfeltételeinek biztosítása. Állatpanzió, állatmenhely működtetése. Belföldi vagy külföldi, magán vagy állami tulajdonú sérült,beteg lovak ápolása felépülésükig,kiöregedett lovak tartása életük végéig. Sérült, lovaglásra, kocsizásra alkalmatlan lovak befogadása és tartása, gondozása életük végéig, ha a tulajdonos nem szeretné elaltatni. ... >>

Cigány Gyermekek Jövőjéért Alapítvány

()

2162 Őrbottyán, Tulipán u. 7024 hrsz.
képviselő: Sárközi Ferenc ... >>

Energy Moto Team Sport Egyesület

(sport)

2162 Őrbottyán, Rákóczi út 139/c.
képviselő: Boros Tamás elnök, Lantos Józsefné titkár, Makainé Szalay Valéria elnökh.
Motorsport, s egyéb extrém sportok, szabadidő eltöltése, sportra való felkészülés, rendezvények támogatása. ... >>

Füleskuvik Környezet- és Természetvédelmi Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

2162 Őrbottyán, Kvassay telep 6.
képviselő: dr. Kertész Péter elnök bármelyik kuratóriumi taggal együtt
A környezetvédelmi kultúra terjesztése. Gyermekek lovaglási oktatása és foglalkoztatása. Természetvédelem. ... >>

Hétpróba SE

(sport)

2162 Őrbottyán, Tó u. 7627 hrsz.
képviselő: Gáborné Farkas Zsuzsanna, Molenda Rudolf, Oberritter Andrea elnök
sporttevékenység, szabadidős és hobbitevékenység ... >>

Hit-Remény-Szeretet Alapítvány

()

2162 Őrbottyán, Kvassay telep 1.sz.
képviselő: Berinkei Ferenc elnök
A teljes gondozásra szoruló szellemi fogyatékosok segítése. ... >>

Horizont Horgászegyesület

(sport)

2162 Őrbottyán, Bartók Béla utca 53.
képviselő: Kerényi Péter Tamás
Véleményt nyilvánítani, képviseli a tagok döntéseit, érdekeit; horgászati információgyűjtés, átadás; kapcsolattarás más horgász szervekkel, szervezetekkel; tagok sport okmányokkal való ellátása; horgásztanya kialakítása; víz és környezetvédelmi tevékenység támogatása. ... >>

India Barátai Egyesület

(oktatási,kulturális)

2162 Őrbottyán, József A. u. 143.
képviselő: Hummel Rozália ( elnök ), Kiss Gábor ( titkár )
India és Magyarország közötti baráti, kultúrális, oktatási és hagyományos gyógyászati tapasztalatok cseréje, elmélyítése. ... >>

Kvassay Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2162 Őrbottyán, Rákóczi u. 84.
képviselő: Balázsné Gyenes Ildikó elnök, Fézlerné Murányi Mária, Greff Tünde, Kmetty Károly, Móczó Attiláné, Pittlikné Bóta Judit
A Kvassya család hagyományainak őrzése.A Kvassay Jenő Általános Iskolában az oktatás tárgyi feltételeinek javítása. Tehetséges tanulók részére ösztöndíj biztosítása, pedagógusok továbbképzésének támogatása, szakmai konferenciák szervezése, támogatása. ... >>

Kvassay Jenő Klub

(érdekképviselet)

2162 Őrbottyán, Rákóczi u. 90..
képviselő: Benedek Lászlóné elnökhelyettes, Béres István elnök
Idősek és más korabeliek érdekvédelme. A magyar népdal, nóta terjesztése. Klub élet kialakítása. ... >>

Kwassay Jenő Klub Alapítvány

(kulturális,érdekképviselet)

2162 Őrbottyán, Rákóczi F.u.84.sz.
képviselő: H.Tóth László
Idős, nyugdíjas, fiatalok társadalmi érvényesülésének segítése, érdekvédel- me. Kulturális igények kielégítése. ... >>

Lovagkirály Alapítvány

(sport,természetvédelem)

2162 Őrbottyán, Arany J. u 2/b
képviselő: Borka Balázs /elnök/
A gyermekek testi, lelki és szellemi egészségben való kiteljesedésének a természetre építve történő segítése, sajátos eszközeivel hozzájárulva a felnövekvő generációkon keresztül a társadalom harmonikus fejlődéséhez. ... >>

Magyar Keresztény Alapítvány

(oktatási)

2162 Őrbottyán, 0120/2 hrsz.
képviselő: Mr.Otto Bixler
A keresztény oktatási programok kidolgozása, imaszolgálat, leki tanácsadás. Tanitókonferenciák megrendezésének keresztényszemléletü információk terjesztésének támogatása. ... >>

Magyar Sport Közhasznú Egyesület

(sport)

2162 Őrbottyán, Gyár u. 12.sz.
képviselő: Orosz Csaba elnök ... >>

Őrbottyán Csapatok Sport Egyesület

(sport,természetvédelem)

2162 Őrbottyán, Bartók B. u. 48.
képviselő: Bene János önállóan, Csapó Károly önállóan, Lőrincz Zoltán önállóan, Pospis Csaba önállóan, Soulavy Péter önállóan
A sport és az edzés területén szerzett tapasztalatok és ismeretek továbbadása,terjesztése elsősorban az interneten keresztül, továbbá az internetes kultúra minél szélesebb körben való elterjesztése. Közös edzések, kirándulások, edzőtáborok és egyéb programok szervezése, az egészséges életmód kialakítása és megtartása a mindennapi élet során, a szabadidő hasznos, értelmes eltöltésének beépítése a mindennapi életbe. Az életmódból eredő, az életkori, egyéb testi, lelki eredetű bántalmak megelőzése. Tevékenységén keresztül felhívni az emberek figyelmét a környezet-, természetvédelem alapvető fontosságára és egy a környezetéért felelős látásmód kialakítása. ... >>

Őrbottyán Egészségéért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

2162 Őrbottyán, Bem u. 3.
képviselő: dr. Császi Andrea ( elnök )
Az egészségre törekvés tudatának kialakítása a lakosság körében. Betegségmegelőzés, egészséges életmódra nevelés elősegítése az oktatási intézményekben. Az egészséges étkezés, mozgás jelentőségének tudatosítása a lakosság körében. A gyógyító munka feltételeinek biztosítása, javítása. A rehabilitáció fejlesztése, egészségház létrehozása a községben és működtetése. ... >>

Örbottyán Községi Sportegyesület

(sport)

2161 Őrbottyán, Váci u.2.sz.
képviselő: Burai János elnök
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása az ilyen igények felkeltése, tagjai nevelése. ... >>

Őrbottyán Labdarugóiskola és Szabadidősport Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2162 Őrbottyán, Bartók Béla u. 8.sz.
képviselő: Bán Károly elnök, Pesti András titkár együttesen
A helyi és kistérségi területen labda- rugóiskola létesítése gyermekek számá- ra. ... >>

Őrbottyán Polgári őrség Egyesület

(egyéb)

2162 Őrbottyán, Fő u. 63.
képviselő: Szoboszlai József elnök ... >>

Őrbottyáni Asztali-Labdarugó Egyesület

(sport)

2162 Őrbottyán, Dózsa Gy. u. 160.sz.
képviselő: Schleer Gábor ... >>

Őrbottyáni Barátság Horgász Egyesület

(sport)

2162 Őrbottyán, Tó u.
képviselő: Béres István elnök, Hermann György alelnök ... >>

Őrbottyáni Civil Kör Közhasznú Egyesület

(oktatási)

2162 Őrbottyán, Táncsics M. u. 62/a.
képviselő: Dr. Gedeon Csaba elnök, Grubics Mártonné alelnök
Nevelés, oktatás ... >>

Őrbottyáni Gyermekmosoly Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2162 Őrbottyán, Táncsics Mihály utca 53.sz.
képviselő: Balázsné Fazekas Mária elnök
Az őrbottyáni önkormányzati óvoda tár- gyi és személyi feltételeinek javítása. Hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóz- tatásának támogatása. ... >>

Őrbottyáni Polgári Kör

(egyéb)

2162 Őrbottyán, Arany J. u. 378.
képviselő: Bíró Attila elnök
a helyi lakosság közérzetének javítása, a nagyközség szellemi arculatának formálása, a lét és tudatformák erősítése ... >>

Őrbottyáni Üdülőközösség Egyesület

(érdekképviselet)

2162 Őrbottyán, Ősz u.7002.sz.
képviselő: Balogh Antal elnök ... >>

Őrszentmiklós-Vácbottyán Falu-Fórum

()

2162 Őrszentmiklós, Vácbottyán,Rákóczi u.43.sz.
képviselő: H.Tóth László, Hoffer János ... >>

Ring-Car Racing Team Sportegyesület

(sport)

2162 Őrbottyán, Arany J. u. 69.
képviselő: Dinka Róbert elnök, Röffler Krisztián titkár, Ruttkay István alelnök
Sportolás és versenyzési lehetőség biztosítása a tagok számára. ... >>

Salamon Történelmi Club Egyesület

(sport,kulturális)

2162 Őrbottyán, Táncsics M. utca 62/a.
képviselő: Lebek Péter
Történelmi - főleg középkori - hagyományok ápolása, sportolás, kulturális tevékenység. ... >>

Schmál Stúdió Postagalambok Rövid- és Középtávú Versenyeinek Klubja

()

2161 Őrbottyán, Béke u. 5.
képviselő: Smál Ferenc
Postagalamb versenyek szervezése. ... >>

SHADOWNERS Magyarország Motorsport Egyesület

(sport)

2162 Őrbottyán, Bajcsy-Zs. u. 53.
képviselő: Brunner Viktor ( elnök )
sporttevékenység ... >>

Spiritus Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,szociális)

2162 Őrbottyán, Gyár u. 1298/12/A/1.
képviselő: Szarvas Mónika alelnök, Vanda Lajos elnök
A modern, természetes életnek megfelelő holisztikus és humanisztikus pedagógiáknak a nevelés és oktatás területén való elméleti és gyakorlati alkalmazása, ennek érdekében Waldorf oktatási intézmények létrehozása és működtetése. A waldorf pedagógia az oktatás és a nevelés szerves és elengedhetetlen részének tekinti a művészeti nevelést. Az egyesület feladatának tekinti szűkebb és tágabb környezete védelmét. A waldorf iskolák kerettantervében foglaltakkal összhangban az alapítók célkitűzése annak az alapvető folyamatnak a támogatása, mely során a gyermekek testi, lelki és szellemi fejlődését egyenlő arányban kell a nevelőnek, az iskolának segítenie. Az egyesület kiemelt céljainak tekinti, hogy a gyermekek sporttevékenységéhez megfelelő kereteket biztosítson, hogy a holisztikus orvoslás szellemében egészséges életre nevelést végezzen, és hogy a szociális tevékenységek ösztönzése során nevelői hatással éljen. Gyermekek napközbeni ellátása, kirándulások, táborok szervezése, tartása, egészséges, sportos életmódra nevelés, természet szeretetére és környezetvédelemre nevelés, Waldorf- pedagógia megismertetése, terjesztése. ... >>

Szlezák László alapítvány a megsemmisült, elveszett harangok pótlására

()

2162 Őrbottyán, Rákóczi u. 121.
képviselő: Rancz Lajos
A kommunista rezsimben elpusztított harangok pótlása. ... >>

VEGAS FARM Sport és Szabadidős Lovas Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

2162 Őrbottyán, Kvassay telep 66/5.
képviselő: dr. Kertész Péter ( elnök )
A Magyar Lovas Szövetség és különféle szakágai által szervezett versenyeken való részvétel. Lovasok magas szintű, szakszerű oktatása kezdőtől a haladó szintig, a lovak, a lovas sportok, az egészséges életmód és a lovas életérzés népszerűsítése. A Magyarországon élő, a lovaglás különféle ágaiban versenyző tehetséges sportolók, ill. sportszimpatizánsok támogatása, segítségnyújtás tehetségük kibontakoztatásához, edzés és versenylehetőségek biztosítása. Közreműködés a szabadidős- és sportlovasok képzésére szolgáló tanfolyamok, kurzusok szervezésében, koordinálásában. A szabadidős és hobbi lovaglás népszerűsítése, lovas túrák és találkozók szervezése. A sport, túra és a szabadidős lovaglás lehetőségeit felölelő információs adatbázis létrehozása: Sport-, Túra lehetőségek, Sport-, Túraajánlatok, Lovas térkép, Eseménynapló, Lovarda és szálláshely ajánlatok. Közreműködés a lovas versenyekhez kapcsolódó vagy azoktól függetlenül megrendezett, a lovaglást népszerűsítő események szervezésében. Közreműködés a lovaglásról szóló, azt népszerűsítő kiadványok megjelentetésében, a sportbarátság elmélyítése, a magyar lovas hagyományok ápolása, valamint a fenti célok megvalósítását biztosító lovak tenyésztése, kiképzése. ... >>

Végh Bencéért Alapítvány

(szociális)

2162 Őrbottyán, Bartók B. u. 64/a.
képviselő: Litavecz Anna elnök
A jelenleg kiskorú halmozottan sérült személy - Végh Bence - gyógykezelésének támogatása. A mozgássérült gyerekek helyzetére vonatkozó ismeretek terjesztése. ... >>

Veresi Küzdősport Egyesület

(sport,kulturális)

2162 Őrbottyán, Bartók Béla u. 103.
képviselő: Ilyés Gyula elnök
a kűzdősport hagyományának ápolása ... >>

Veritas Jogvédő Kommunikációs és Településfejlesztési Alapítvány

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

2162 Őrbottyán, Dózsa György u. 7.
képviselő: dr. Balog András Levente (elnök együttes, dr. Flamich Györgyi (alelnök) együttes
Helyi kulturális értékek feltárása, nyilvánosságra hozatala. Állami és helyi önkormányzati szervekkel együttműködve természetvédelmi, környezetvédelmi tevékenység. A gyermek- és ifjúságvédelmi szervek támogatása. A közrendet biztosító szervekkel való együttműködés. Emberi és állampolgári jogok védelme a helyi közélet fórumain az írott és elektronikus média által kínált lehetőségek teljes körű kiaknázásával. Az euró atlanti integrációs szervezetekben betöltött magyar tagságából adódó lehetőségek felkutatása és kiaknázása Őrbottyán Nagyközség fejlődésének előmozdítása érdekében, az illetékes állami és önkormányzati szervekkel és intézményekkel, a helyi egyházközségekkel, érintett szervezetekkel való együttműködés keretében közreműködés a helyi szintű szociális problémák kezelésében, új települési sporttevékenységek megkezdésének elősegítése, meglévők támogatása, hozzájárulás a bűnmegelőzés és az áldozatvédelem területén jelentkező helyi szintű feladatok megoldásához. Az alapítvány - lehetőségeihez mérten - közhasznú tevékenységeit a Veresegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulást létrehozó településeken, Pest megyében és országos szinten is kifejti. ... >>

Vért-Szentgyörgy Területes Vadásztársaság

(sport)

2162 Őrbottyán, Arany János út 8.
képviselő: Kiss Ferenc elnök ... >>

Vizicsikók Szabadidő Közhasznú Sportegyesület

(sport)

2162 Őrbottyán, Tó u. 115.
képviselő: Mester Géza elnök ... >>

Weiger Erika Biztonságos Életért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

2162 Őrbottyán, Tó utca 7654 hrsz.
képviselő: Lányi László ( eln ök )
Segítse a lelki betegek és más rászorulók szakápolási lehetőségét, ösztönözni az ezzel foglalkozó szolgáltatások létrejöttét, mentesíteni az állami, illetve önkormányzati szervek vonatkozó terheit, támogassa a gondoskodást nyújtó szervezeteket, gyógytornát végző szakembereket, szervezeteket, Weiger Erika cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy szakápolásáról, gondoskodásáról élete végéig. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41