Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Ócsa civil szervezetek


Találatok száma: 50
1. oldal

A-59 Postagalambsport Egyesület

(sport)

2364 Ócsa, Török Ignác utca 16.sz.
képviselő: Czibula Imre titkár, Makkos Tamás elnök ... >>

Bolyai János Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2364 Ócsa, Falu Tamás u.35.sz.
képviselő: Józsa György, Zsadányi László tikár
Jutalmazni, anyagilag támogatni a középiskola legkiemelkedúbb képességű tanulóit. ... >>

Buza Gábor és Péter jövőjéért Alapítvány

()

2364 Ócsa, Bem J. u. 65/A.
képviselő: Kánai András elnök
A tragikus körűlmények között elhunyt dr. Buza Attila polgármester, ország- gyűlési képviselő árván maradt gyerme- kei, Buza Gábor Attila (szül: Budapest 1988. március 29.) és Buza Péter (szül: Budapest 1990. augusztus 29.) nevelte- tésének, illetve taníttatásának megse- gítése. ... >>

Dr.Pártos Lóránt Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

2364 Ócsa, Falu Tamás u.35.sz.
képviselő: Spák József elnök
Jutalmazza és anyagilag segítse a hatosztályos gimnáziumba járó legkiemelkedőbb képességű tanulókat. Tehetséggondozó tanfolyamok, táborok, külföldi tanulmányutakon résztvevő tanulók, tanárok anyagi támogatása, a technikai feltételek javítása, tanulmányi, sport és kulturális versenyek vetélkedőkön elért tanulók jutalmazása. ... >>

Egészségesebb Közösségekért Egyesület

(érdekképviselet)

2364 Ócsa, Bajcsy Zs. út 46-48.sz.
képviselő: Kovács Gábor elnök, Polónyi István alelnök ... >>

Egyetértés Sport Vadásztársaság

(sport)

2364 Ócsa,
képviselő: Bartos Sándor elnök ... >>

Élhetőbb Városunkért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

2364 Ócsa, Kiss János u. 4/b.
képviselő: Fentor László alelnök, Inczeffy Zsuzsanna alelnök, Nyerges Sándorné elnök
Ócsa természeti és lakó környezetének, termőföldjének, vizeinek védelme a szennyezéstől, a szennyező források felkutatása, mérése, természeti értékeinek népszerűsítése, kulturális és közösségi élet fejlesztése ... >>

EQUINA Lovas Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2364 Ócsa, 0259/118.
képviselő: Cselényi Jánosné elnökhelyettes, Matuschné Szegedy Katalin titkár, Simó Anikó elnök
lovassport, szabadidő szervezése, oktatási és kulturális programok szervezése. ... >>

Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány

(kulturális,szociális)

2364 Ócsa, Erdősor u. 13.
képviselő: Prikkel Kálmán
Fogyatékosok nappali ellátásának, szabadidős és kultúrális tevékenységének, foglalkoztatásának szervezése és segítése. ... >>

Falu Tamás Baráti Kör

()

2364 Ócsa, Szabadság tér 3.sz.
képviselő: Hargittai Károly ... >>

Felsőbabádi Állami Gazdaság Sporthorgász Egyesülete

(sport)

2364 Ócsa, Felsőbabádi Állami Gazdaság
képviselő: Fekete János, Molnár Lajos ... >>

FIESTA Kulturális és Szabadidő Sportegyesület

(sport,kulturális)

2364 Ócsa, Kossuth Lajos utca 51.
képviselő: Krisztián László
A tánccsoport népszerűsítése érdekében Magyarországon történő tevékenykedés. ... >>

Hungaria Komondor Klub

()

2364 Ócsa, Kiss János alt.u.44.sz.
képviselő: Lakatos József titkár, Udvardiné Lukács Ilona elnök
Állatvédelem, tenyésztés irányítása. ... >>

Lendületben az Ifjúság Egyesület

(sport,kulturális)

2364 Ócsa, Üllői u. 13/A.
képviselő: Csécsei Balázs ( önállóan )
Helyi kulturális élet felpezsdítése, értékek ápolása, népszerűsítése, hagyományápolás, sportjellegű programok szervezése, környezettudatos életmód népszerűsítése, az alapvető erkölcsi normák megismertetése a fiatalsággal, ifjúságsegítés. ... >>

Mádencia Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

2364 Ócsa, Üllői u. 25.
képviselő: Karácsonyi Károly ( elnök )
A helyi közösség számára kulturális, sport, társadalmi rendezvények kezdeményezése, szervezése és rendezése. Tagjai, valamint a helyi polgárok kulturális gazdagodásának, közügyekbe való tájékozottságának és érdekvédelmének erősítése. A közösségi célok megvalósítására mozgósítás, a helyi identitástudat kialakítása, ifjúság bevonása a társadalmi- és közéletbe. ... >>

Magyar Postagalambsport A-11 Egyesülete

(sport)

2364 Ócsa,
képviselő: Sebők János elnök ... >>

Magyar Postagalambsport Egyesület A/27

(sport)

2364 Ócsa, Bem J.u.61.sz.
képviselő: Barkoczi Boldizsár ... >>

Magyarok Európában Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

2364 Ócsa, Kisfaludy u.13.
képviselő: Albertné Görgey Zsuzsanna elnök
Az ország határain belül és kívül élő magyarokkal, kulturális összejövetelek, közösségi esték szervezése, lebonyolítása. Kiadványok hang-és képanyagok kiadása, ismeretterjesztő kutató-gyűjtő felvilágosító munkával társítva, karitatív feladatok ellátása, egészséges életmódra és szenvedélybetegségek,- az önpusztító életmód elkerülésére. ... >>

Megelevenedő Tájház Alapítvány

(kulturális)

2364 Ócsa, Kálvin u. 11.
képviselő: Papp Ágnes elnök
Az ócsai tájvédelmi környezetben lévő ún. "öregfalu" településszerkezete, építészeti öröksége, a Tájház épületegyüttesének megőrzése és a karbantartásának támogatása. Kulturális programok szervezése. ... >>

Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete

(szociális,érdekképviselet)

2364 Ócsa, Bajcsy Zs. u 2.sz.
képviselő: Csernák Vilmosné elnök, Kanyik Antalné elnökhelyettes ... >>

Ócsa és Környéke Ipartestület

(érdekképviselet)

2364 Ócsa, Bajcsy Zs.u.73.sz.
képviselő: Oláh Sándor elnök ... >>

Ócsa Községi Sportegyesület

(sport)

2364 Ócsa,
képviselő: Lázár József elnök ... >>

Ócsa Öreghegyi Pincesor Egyesület

(kulturális)

2364 Ócsa, Bajcsy Zs. u. 46.sz.
képviselő: Nyulas Pál elnök
környezet-, kulturális-, műemlékvédelem ... >>

Ócsa Város Közútjainak Fejlődéséért Alapítvány

(egyéb)

2364 Ócsa, Bajcsy Zs. u. 46-48.
képviselő: dr. Búzáné Icsó Zsuzsanna elnök
A helyi közműberuházások támogatása. A földutak felszámolása. A csapadékelvezetés támogatása, ennek során a lakosság terhének csökkentése. ... >>

Ócsa Város Zenei Hagyományőrző Közhasznú Egyesület

(kulturális)

2364 Ócsa, Bajcsy Zs. u. 46-48.
képviselő: Serfel Vikrot elnök
Ócsa és környéke zenei hagyományainak, írott és íratlan hanganyagának felkutatása, gyűjtése és feldolgozása, zeneértők és zeneművelők tömörítése, önálló zenekar létrehozása, különös tekintettel az ifjúság zenei nevelésére, kulturális rendezvények, találkozók szervezése, fellépési és szereplési lehetőség biztosítása a zeneművelők, különös tekintettel a zeneművelő ifjúság tészére. ... >>

Ócsa Városi Sportegyesület

(sport)

2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2.
képviselő: Bukodi Károly elnök
Sporttevékenység szervezése, biztosítása. ... >>

Ócsa-Halászy Károly Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2364 Ócsa, Bajcsy Zs.u.2.sz.
képviselő: Dr. Vásárhelyi Tamásné elnök
Az Ócsai Halászy Károly Általános iskola központi épületén - széles lakossági összefogással, támogatással - egyrészt tetőtér beépítése, s azon belül tanterem kerüljön kialakításra, másrészt az épületeket összekötő nyaktag és a tanulóifjúság testedzését elősegítő tornacsarnok megépítése. Ezt követően pedig megteremteni a komplex oktatási centrum berendezéséhez szükséges erő forrásokat, az anyagi lehetőségek függvényében folyamatosan biztosítani az oktatási segédeszközök beszerzését, illetve a működéshez szükséges egyéb eszközöket. ... >>

Ócsai Bírkózókat Támogatók Egyesülete

(sport)

2364 Ócsa, Damjanich u. 1/a.
képviselő: Hajdú Kálmán elnök ... >>

Ócsai Gazdakör

(érdekképviselet)

2364 Ócsa, Bajcsy Zs. u. 46-48. sz.
képviselő: Kerepeczki Ferenc
Az ócsai paraszti társadalom érdekvédelmi, érdekfeltáró és érdekérvényesítő tevékenység. ... >>

Ócsai Madárvárta Egyesület

(természetvédelem)

2364 Ócsa, Madárvárta
képviselő: Dr.Csörgő Tibor
Egyesíteni azokat, akik Ócsa természeti értékeinek védelméért, a természetes és épített környezet jobbá formálásáért aktívan cselekedni kivánnak. ... >>

Ócsai Nagycsaládosok és Rászorulók Egyesülete

()

2364 Ócsa, Damjanich u.33.sz.
képviselő: Kovács Gézáné ... >>

Ócsai Népfőiskolai Erkölcsi és Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

2364 Ócsa, Arany J. u. 15.
képviselő: Juhász Károly elnök
Erkölcsi, kulturális, hagyományőrző és környezetvédelmi oktató tevékenység. ... >>

Ócsai Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2364 Ócsa, Dózsa György tér 1.sz.
képviselő: Simonné Kerékgyártó Mária elnök
Az óvoda nevelő oktató munkájához szük- séges eszközök, technikai berendezések beszerzése, sporteszközök és játékok bővítése. ... >>

Ócsai Polgári Kulturális Egyesület

(kulturális)

2364 Ócsa, Bjcsy Zs. u. 46-48.sz.
képviselő: Pappné Hajdú Katalin elnök
A kulturális élet fellendítése, környezetvédelem, közéleti tevékenység elősegítése, független helyi újság megjelentetése. ... >>

Ócsai Rádióklub

()

2364 Ócsa, Bajcsy Zs.u.29.sz.
képviselő: Dallos László ... >>

Ócsai Református Templom Alapítvány

()

2364 Ócsa, Ady Endre u.2.sz.
képviselő: Hantos Péter
A templom helylreállitása, folyamatos karbantartása, műemlékeinek bemutatása. ... >>

Ócsai Társaskör

(kulturális)

2364 Ócsa, Újvilág utca 33/A.
képviselő: Kánai András (elnök) ... >>

Ócsai Természetvédő Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

2364 Ócsa-Felsőbabád, vadászterület
képviselő: Bartos Sándor elnök, dr. Viola Csaba elnökhelyettes
sporttevékenység ... >>

ÖkoStart Alapítvány

(szociális,kulturális,egyéb)

2364 Ócsa, Géza fejedelem u. 19.
képviselő: Nagy Marietta ( elnök )
Az ÖkoStart Alapítvány a környezet elválaszthatatlan részének tekinti magát az embert, mint a környezet legfőbb értékét; a különböző emberi közösségeket, az emberi kultúra vívmányait, illetve az embert körülvévő, annak életterét alkotó épített környezetet és az ökológiai környezetet egyaránt. Az alapítvány átfogó célja a humán, kulturális, és öko környezet védelme ezen belül:
a) Az emberi jogok védelme, így az ember szabadságához, szabad véleménynyilvánításhoz, emberhez méltó környezethez és az egyenlő bánásmódhoz való jogának védelme.
b) Az etnikai, vallási, gender csoportok, vagy kisebbségek jogainak védelme.
c) Az alacsony érdekérvényesítési képességgel rendelkező csoportok, ezen belül is kiemelten a gyermekek (mint a legkiszolgáltatottabbak) jogainak védelme, ezen csoportok számára segítségnyújtás.
d) A tolerancia, és a környezet értékeinek fontosságára történő figyelemfelhívás, ezen értékek átadása, elsősorban a fiatalok és az új generáció számára..
e) Hátrányos helyzetűek, így a hátrányosan megkülönböztetett személyek, vagy egyéb hendikeppel rendelkező személyek, csoportok segítése.
f) A társadalom figyelmének felhívása a hátrányos helyzetű csoportok segítésére, így a társadalmi szolidaritás erősítése.
g) Az emberi kultúra vívmányainak védelme, így a különböző emberi csoportok hagyományainak őrzése, ebben aló segítségnyújtás.
h) Az épített környezet védelme, ezen belül is a kulturális vagy egyéb eszmei értékkel bíró épületek, szobrok, emberi alkotások, vagy ezek maradványainak védelme.
i) Az ökológiai környezet védelme. Ezen belül a föld-, a víz-, a levető-, az élővilág védelme a káros behatásokkal szemben, illetve ezek megújulásában, regenerálásában való segítségnyújtás.
j) A fenntartható fejlődéssel, környezetvédelemmel kapcsolatos programok tervezése és lebonyolítása. ... >>

Őszinte Gyermekszív Alapítvány

(egészségügyi)

2364 Ócsa, Halászy Károly u. 49.sz.
képviselő: Máté Melinda
18 éven aluli gyermekek körében egész- ségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyí- tó,-rehabilitációs tevékenység. ... >>

Platán Egyesület a Családokért

(érdekképviselet)

2364 Ócsa, Erdősor u. 80.
képviselő: Balázsi Anikó elnök, Csóka Julianna titkár, Herczeg Éva elnökhelyettes ... >>

Roma Rádió Egyesület

()

2364 Ócsa, Kertész u. 12/b.
képviselő: Horváth Margit ... >>

Szent Ferenc Állatotthon Alapítvány

(egészségügyi)

2364 Ócsa, Újerdő sor 33.
képviselő: Merza-Nagy Rita
Az elkóborolt és egyéb módon gazdátlanná vált kutyák és macskák mentése, sérülésük, betegségük esetén orvosi ellátása. ... >>

Szövetség Ócsáért Faluvédő Egyesület

(érdekképviselet)

2364 Ócsa, Bajcsy Zs.u.46-48.sz.
képviselő: Szabó András ... >>

Szülők Egyesülete

()

2364 Ócsa, Pf.20
képviselő: Papp Ágnes ... >>

Utódokért Magyar Sándor Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2364 Ócsa, Bajcsy Zs.u.52.sz.
képviselő: Morvai Lajos
A Halászi Károly Általános Iskola tehtséges tanulóinak támogatása. ... >>

Vállalkozók Szövetsége

(érdekképviselet)

2364 Ócsa, Falu Tamás u.40.sz.
képviselő: Szabó Pál ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41