Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nyíregyháza civil szervezetek


Találatok száma: 1081
1. oldal

17.Sz.általános Iskola Lövészklub

(intézményi,oktatási)

Nyíregyháza, Árok u.17.
képviselő: Pókáné Lizák Éva ... >>

2 Step Tánc-Sport Kulturális Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 2. 6./38.
képviselő: Asztalos Gyula
A hip-hop táncstílus népszerűsítése, oktatása, közvetítése. A táncok segítése, felkészítése. Fellépések szervezése. Rendezvényeken való részvétel biztosítása. ... >>

3. Generáció Egyesület

()

4400 Nyíregyháza, Szüret utca 28.
képviselő: Katona Edina
Az ifjúsági korosztály tájékoztatása az uniós csatlakozással kapcsolatosan és az alapszabály II. fejezete szerint ... >>

4 ÁSZ Sportegyesület

(sport)

4400 Nyíregyháza, Pacsirta utca 20.
képviselő: Magyar Sándor elnök
A sportegyesületekre vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával, a társadalom érdekeivel összhangban, tagjai részére a kártya-sport űzésének lehetőségét biztosítsa, valamint a kártyasport társadalmi elismertségét növelje. ... >>

"4 for Dance Family" Észak-kelet Magyarországi Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvány

(oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Jó út 11/a
képviselő: Enyedi Lászlóné
A humán erőforrás tudás- és készségszintjének fejlesztése. Nevelés és oktatás, képesség fejlesztés, ismeretterjesztés és egyéb az alapító okirat szeirnt. ... >>

4 FOR DANCE Tánc, Sport és Kulturális Egyesület

(sport,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Jó út 11/a.
képviselő: Gál Sándor
kulturális tevékenység, egyéb az alapszabályban meghatározott ... >>

9.sz. MICIMACKÓ BÖLCSŐDE MICIMACKÓ Alapítványa

(oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Stadion utca 8/a.
képviselő: Koszta Györgyné
A bölcsőde gondozási, nevelési és oktatási célkitűzéseihez szükséges eszközök bővítése. Játékok, bölcsődei berendezési tárgyak bővítése, fejlesztése. Audiovizuális eszközök beszerzése, bővítése, fejlesztése. A bölcsődei programokhoz kapcsolódó szellemi tőke megszerzéséhez anyagi támogatás nyújtása. A bölcsőde vagy szülők, patronálók által szervezett bölcsődei programok anyagi támogatása. Gondozás, nevelés-oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. ... >>

" A 100 Éves Templomért és Orgonáért" Alapítvány

(egyéb)

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 4.
képviselő: Bosák Nándor elnök
A Debrecen-Nyíregyháza Egyházmegye Társszékesegyházának és orgonájának felújítása, kiegészül az Örökösföldön megépítendő kápolna megépítésének támogatásával. ... >>

A BALETT KULTURÁÉRT Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4405 Nyíregyháza, Tímár utca 37.
képviselő: Feketéné Kun Ildikó a kuratórium elnöke
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Kulturális örökség megóvása. Tehetséges gyermekek kiválasztása, a balett együttesbe való bekerülésüknek elősegítése, az együttes tevékenységének elősegítése. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

A Földhivatali Szakszervezeti Tagokért és Földhivatali Dolgozókért Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet,szociális)

4400 Nyíregyháza, Báthori utca 13
képviselő: Falcsikné Lipták Szilvia
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye körzet dolgozói számára kíván segítséget nyújtani: a nehéz egészségügyi-, szociális helyzetbekben, a dolgozók kiemelkedő képességű gyermekeinek továbbtanulásában, a földhiavatali dolgozók kulturális-, művelődési-, és sporttevékenységében illetve a földhivatali alkalmazottak üdülési igényeinek kielégítésében. ... >>

A Gyermekek Jogaiért Egyesület

(szociális)

Nyíregyháza-Nyírszőlős, Szegély út 68.
képviselő: Nyíri Ferencné elnök ... >>

A jövő egészségesebb nemzedékéért, a kölcsönkapott Föld megóvásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Tünde utca 2.
képviselő: Szakács Lászlóné
A Nyíregyházi 23. Sz. Napközi Otthonos Óvoda oktatási és nevelési célkitűzéseinek, intézményünk gyermekeinek egészséges életmódra szoktatásához a pénzügyi fedezet biztosítása. Környezetünk védelmének megszerettetése, hogy minél egészségesebb környezetben nőhessenek fel. Szociális háló kiépítése az intézménybe felvett és arra rászoruló gyermekek számára a célok megvalósítása érdekében. ... >>

"A JÖVŐ SZÁZAD FOCIJA" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 24.
képviselő: Felbermann Endre, Gáspár László
A labdarúgás utánpótlás fejlesztése, tehetségek felkutatása, nevelée, iskoláztatásának rendszeres anyagi támogatása, felszerelések biztosítása, díjazások jutalmak fedezetének biztosítása, felmérő tornák rendezése, és egyéb az alapítói okiratban foglaltak szerint. ... >>

"A jövő tanácmüvészeiért" Egyesület

(kulturális)

4400 Nyíregyháza, Szabolcs út 8.
képviselő: Szilágyi Zsolt intézőbizottság elnöke
táncművészet, más népek tánchagyományainak megismerése (alapszabály II.rész) ... >>

"A kardiológia támogatása" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.
képviselő: Dr. Polgár Péter
a Sz.Sz.B.Megyei Kardiológiai ellátás fejlesztése, javítása, képzés, továbbképzés, oktató- és tudományos munka fejlesztése, szakmai konferenciákon történő részvétel feltételeinek biztosítása és egyéb az alapító okiratban meghatározott ... >>

A Kereszt Utcai Óvoda Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Kereszt utca 8.
képviselő: Hadobás Istvánné
Az óvodába járó gyermekek szellemi és testi fejlődésének érdekében az óvoda feltételeinek javítása, az óvoda épületének és udvarának egészségmegóvást, esztétikus környezetet és a gyermekek korszerű elhelyezését eredményező tárgyi feltételek javítása, a hátrányos és fogyatékos gyermekek támogatása és felzárkóztatása, és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

A Keresztény Ifjúságért a Jövőért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 4.
képviselő: Felföldi László
Segíteni az ifjúságot keresztényi nevelésében, krisztusi életének fejlődésében. Segíteni hittancsoportok létrejöttét, támogatni azok munkáját. Hittan- táborok szervezése. Bátorítani a fiatalokat a helyi keresztény közösség életébe való bekapcsolódásban. Támogatni minden olyan programot, rendezvényt, ahol a keresztény közösség érdekei ezt megkívánják. Olyan ifjúság kinevelése, amely alapját képezi egy keresztény szellemű Magyar Társadalom létrejöttének. Továbbá nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak védelme. ... >>

A Külföldön Élő Magyar Ajkúak Megsegítéséért Alapítvány

(oktatási)

4400 Nyíregyháza, Csillag köz 9 4
képviselő: Szarvas György Zsoltné
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, érdekképviselet, ismeretterjesztés ... >>

A Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezet

(oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Nádor utca 54/ C I/10
képviselő: Baranyai Zoltánné, Demarcsek Györgyné alelnök ... >>

A Mezőgazdasági Főiskola Kollégiumának Megújulásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

4400 Nyíregyháza, Rákóczi út 69
képviselő: Dr. Vágvölgyi Sándor a kuratórium elnöke
A GATE Mezőgazdasági Főiskola karán a felsőfoku mezőgazdasági szakemberképzés érdekében végzendő oktató-nevelő, tudományos kutató hallgató közösségi munka támogatása. A hallgatók életkörülményeinek, tevékenységük színvonalának jobbítására, teljesítméynük díjazására, dologi feltételek biztosítására pályázati formában. ... >>

A népi hagyományok ápolásáért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.
képviselő: Bistey Attila
Az Igrice Néptáncegyüttes munkájának segítése, koreográfiák vásárlásával, szakmai táborok szervezésével. Ruhatárának folyamatos felújítása, külföldi utazásuk támogatása. ... >>

A Néptánc Kultúra Ápolásáért Alapítvány

(kulturális)

Nyíregyháza, Szabadság tér 9.
képviselő: Roma Lászlóné ... >>

A Nyíregyházi 17. sz. Óvodáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 4-6.
képviselő: Lippai Lászlóné
Az óvoda nevelési-oktatási feladataihoz, kiemelten az egészségvédelem és egészségmegőrzés feladataihoz a pénzügyi eszközök biztosítása. Az asztmás és a krónikus légúti beteg gyermekek gyógyulása, továbbá az egészséges gyermekek egészségmegőrzése érdekében SOMADRIN gyógy-terápia megvalósítása. Az óvoda külső- és belső környezetének, eszközfeltételeinek javítása. A működéshez szükséges anyagi és szellemi javak megszerzése és szakszerű felhasználása pályázatok útján. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

A Nyíregyházi 8.sz. Nefelejcs Bölcsőde Gyermekeiért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Sarkantyu út 36
képviselő: Benkó Gáborné
A nyíregyházi 8. sz. Nefelejcs Bölcsőde gondozási, nevelési feltételeinek javítása, oktatás-nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

A NYÍREGYHÁZI BÚZA UTCAI ÓVODÁSOK EGÉSZSÉGESEBB ÉLETÉÉRT

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Búza utca 7-17.
képviselő: Herczku Pálné
A Nyíregyházi 11. Sz. Óvoda nevelési célkitűzéseihez, a gyermekek egészséges életmódra neveléséhez a pénzügyi fedezet biztosítása. A környezet megszerettetése, védelme. Továbbá az alapító okirat 5. pontjában foglaltak szerint. ... >>

A nyíregyházi evangélikus nagytempomért Alapítvány

(egyéb)

4400 Nyíregyháza, Luther tér 14.
képviselő: Demcsákné Balczó Ildikó
a nyíregyházi evangélikus nagytemplom felújítása ... >>

A Nyíregyházi Főiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b
képviselő: Dr. Jánosi Zoltán
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, tudományos tevékenység, kutatás, kulturális örökség megóvása és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

A NYÍREGYHÁZI REPÜLÖS KÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31 b
képviselő: Szelestey Gyula
A Nyíregyházi Főiskolán folyó repülőgépvezető- és repülőmérnök-képzés támogatása, az oktatás, különösen a gyakorlati képzés korszerű feltételeinek biztosítása, fejlesztése, a tehetséges hallgatók tanulmányainak támogatása, az alulfinanszírozott képzés hiányának pótlása. ... >>

"A SZELLEMI FOGYATÉKOS, BÉNA ÉS EPILEPSZIÁS TÓTH EDIT, VALAMINT AZ EPILEPSZIÁS FOGYATÉKOS FIATALOK MEGSEGÍTÉSÉÉRT" ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,szociális)

4400 Nyíregyháza, Kéz út 12.
képviselő: Braun Mária
Tóth Edit epilepsziás, béna és szellemi fogyatékos kislány lakáskörülményeinek javítása, gyógyításának finanszírozása. Továbbá a fiatal epilepsziás és fogyatékos betegek életfeltételeinek, lakáskörülményeinek javítása, a gondtalanabb élet biztosítása, az őket gondozó családok anyagi nehézségének oldása. ... >>

"A tanulás uniójáért" Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 36. III./12.
képviselő: Hajdú Sándor elnök
Az Euró Atlanti integráció elősegítésének jegyéban a Magyarországi kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás. A célkörbe tartozó személyek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése céljából, fokozott figyelemmel a határon kívüli magyarság segítését, az Euró Atlanti integrációs folyamatban, ezen belül kiemelten kezelve a nevelés, oktatás képességfejlesztés kérdéskörét és a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítését Magyarországon és a környező országok magyar nemzetiségű és nem magyar lakosságánál egyaránt. ... >>

"A tehetségért-a Zrínyiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 29-33.
képviselő: Pintér Miklós
Lehetővé teszi a tehetséges tanulók képességeinek további kibontakoztatását, gondolkodásmódjának, szemléletének a hazai és nemzetközi ismeretszerzésen nyugvó kiteljesítését. Elősegíti az iskola kulturális életének (ünnepségek, újság, diáknap, stb.) fellendítését. ... >>

"A teljes életért" Rehabilitációs, Közhasznú Egyesület

(egyéb)

4400 Nyíregyháza, Lujza út 4.
képviselő: Székely József
egyéb az alapszabály szerint ... >>

A Váci Mihály Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Rozsrétbokor 17
képviselő: Kvaka Árpádné
Az intézményben folyó pedagógiai munka színvonalának emelése, és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

A Vidék Szépségéért Egyesület

(kulturális)

4400 Nyíregyháza, Pazonyi tér 9-10. fszt./1.
képviselő: Oláh Lívia Ágnes
Falusi környezetet szerető és igénylő családok, fiatalok egyéni és csoportos turisztikai, kulturális, zenei, egészségmegőrző, képességfejlesztő, szabadidős programjának szervezése. Falusi turisztikai szolgáltatások, szabadidős programok biztosítása. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. Továbbá az egyesület alapszabályának II. pontjában foglaltak szerint. ... >>

"Ablak a 3.évezredre" Alapítvány

(kulturális)

Nyíregyháza, Epreskert u.10.
képviselő: Deme Katalin ... >>

ABRONCS Szakszervezeti Bizottság

(érdekképviselet)

Nyíregyháza, Bottyán u.15.
képviselő: Takács Lászlóné ... >>

ADELANTE ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,szociális)

4400 Nyíregyháza, Állomás tér 5. fszt./1.
képviselő: Mráz Sándor Zoltán
A szenvedélybetegek számának csökkentése. A társadalmi esélyegyenlőtlenségből eredő egészségbeli egyenlőtlenségek csökkentése. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi életesélyeinek javítása. Egészségügyi, szociális, társadalmi vonatkozású kutatások, felmérések készítése. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Adjuvans Caritas Közhasznú Alapitvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 1 4/51
képviselő: Szabó István
Szellemi fogyatékos emberek szociális és szellemi fejlődését segítő tevékenység támogatása és egyéb az alapító okiratban foglaltak alapján.
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, rahabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, nevelés-oktatás, képességfejlesztés, hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

ADMIR-AL Egészségügyi és Szociláis Támogatást Nyújtó Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

4400 Nyíregyháza, Rákóczi út 27.
képviselő: Dr Újvári Attila
Az ér és légzési betegek gondozása, érsebészeti munka és sóklima terápia gyakorlati és tudományos módszereinek fejlesztése ... >>

Aeroclub Nyíregyháza Egyesület

(sport)

4400 Nyíregyháza, Repülőtér 1.
képviselő: Horváth Péter
A vitorlázó- és motoros repülés, a sárkányrepülés, és a hőlégballonos repülés, mint sportrepülés feltételeinek biztosítása, az egyesület tagjainak a sport repülésben való részvétele, részvételük és felkészülésük elősegítése a sport repülésre és a sportrepüléssel kapcsolatos verseny és szabadidős sportolásra. Továbbá a résztvevők elméleti ismereteinek megőrzése, fejlesztése, a sportági versenyeken való aktív részvétel, a sportrepülés népszerűsítése, kapcsolattartás. ... >>

ÁFÉSZ Nyugdíjas Egyesülete

(egészségügyi,szociális)

4400 Nyíregyháza, Búza tér 6.
képviselő: Szakács Árpádné
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása és egyéb az alapszabály szerint ... >>

"ÁFÉSZ-ek és társaságaik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szövetsége"

(érdekképviselet,egyéb)

4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Csaba utca 71.
képviselő: Béni Mihály
A Szövetség alapvető célja mind a szövetségi tagok, mind a szövetkezeti tagok érdekeinek védelme, gazdasági tevékenységük előmozdítása. ... >>

AGRÁRIFJÚSÁGÉRT Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.
képviselő: Majorné Bíró Éva a kuratórium elnöke
Az oktatás feltételeinek javítása, nyelvtanulás, kulturális, szabadidős porgramok anyagi támogatása, esélyegyenlőség javítása. ... >>

AGRO HOROG SPORT HORGÁSZ Egyesület

(sport)

4400 Nyíregyháza, Rákóczi út 44.
képviselő: Maleczki Tamás
sporttevékenység és egyéb az alapszabályban meghatározott ... >>

"AIP-Nyíregyháza Szabadidő Sportegyesület

(sport)

Nyíregyháza, Derkovits u. 106-108.
képviselő: Dagonya Zoltán elnök-helyettes, Leányvári Attila titkár, Lénárt Krisztián elnök ... >>

AIR-AQUA Búvárklub

(sport,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Stadion út 7.
képviselő: Bunkóczi Attila
A szabadidő hasznos eltöltése érdekében tanfolyamokat, technikai bemutatókat, kiállításokat és előadásokat szervez. Sporttevékenység, oktatás-nevelés, művelődési tevékenység és egyéb az alapszabályban fogaltak szerint ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41