Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nyírbogdány civil szervezetek


Találatok száma: 15
1. oldal

Alkalmazkodó Ember Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

4511 Nyírbogdány, Ady Endre utca 18.
képviselő: Mátraházi Zoltán
Magyarországon élő magyar és nem magyar állampolgárok életminőségének javítása. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi-, rehabilitációs tevékenység. Szociális tevékenység, kutatás. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Ászok a Pályán Kulturális és Szabadidős Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

4511 Nyírbogdány, Ady E. utca 18.
képviselő: Lisovszki Tamás
Szabadidős, sport és kulturális tevékenységekre irányuló programok szervezése, lebonyolítása, az ehhez kapcsolódó pályázatok készítése. Szervezett szabadidős, kulturális tevékenységek biztosítása. Szabadidős és hobbitevékenység, sportélet támogatása, ismeretterjesztés, környezetvédelmi tevékenység, érdekképviselet, nemzetközi tevékenység, kulturális tevékenység. Képzések, tréiningek szervezése, lebonyolítása, oktatás, egyéb közösségi célú szolgáltatás, kiadvány és adatbázis szerkesztése, készítése és egyéb az alapszabály II. 4. pontja szerint ... >>

Béke Nyugdíjas Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

4511 Nyírbogdány, Gyártelep 12.
képviselő: Székely Gáborné
Egészségügyi, szociális, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, fogyasztóvédelem, euroatlanti integráció elősegítése, határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység, továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

ISTENSZÜLŐ OLTALMA ALAPÍTVÁNY

(kulturális)

4511 Nyírbogdány, Fő út 32
képviselő: Sinka Lajosné
Kultúrális tevékenység és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

KARATON Motoros Egyesület

(egyéb)

4511 Nyírbogdány, Kéki utca 72.
képviselő: Juhász Zsolt
A motorozás, mint hobbi és szabadidő tevékenység népszerűsítése, ezen életmód kultúrájának megismertetése, szervezett és kultúrált túramotorozás népszerűsítése, a motorkerékpáros technikai örökség ápolása, megmentése. ... >>

Keresztény Ifjúsági Egyesület

(egyéb)

4511 Nyírbogdány, Kéki út 1.
képviselő: Rozsnyai István
lelki munka, a kerestyén irodalom és kultura terjesztése, ismetetterjesztés, tudományos előadások szervezése és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

KRISTÁLY Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

4511 Nyírbogdány, Sényői utca 1.
képviselő: Kovács Istvánné
Nevelés-oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, szociális tevékenység, kulturális tevékenység, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, családi napközi szervezése, gyermekfelügyelet ellátása, gyermekek iskolai felkészítése, felnőttoktatás és képzés, tréningek, szellemi foglalkozások szervezése, lebonyolítása, természetgyógyászati módszerek ismertetése, természetgyógyászati ellátások szolgáltatások és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

Nyírbogdány Község Tehetséges GyermekeinekTanulásáért Közalapítvány

(oktatási,egyéb)

4511 Nyírbogdány, Kéki út 2.
képviselő: Szilágyiné Sinka Zsuzsanna elnök
ösztönözve az embereket azok csoportjait, közösségeit Nyírbogdány község tehetséges gyermekei tanulásának elősegítésére ... >>

Nyírbogdány Községi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

4511 Nyírbogdány, Kéki utca 2.
képviselő: Pisla András
A bűnmegelőzés és a közrendvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet kifejtő személyek működésének támogatása, munkájuk összehangolása. E személyek működéséhez nélkülözhetetlen egységes jogi szabályozás és jogi védelem kidolgozása és alkalmazásának elősegítése, érdekeik képviselete és védelme. ... >>

Nyírbogdány-Gyártelepi Ifjúsági Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4511 Nyírbogdány, Ady E. út 38.
képviselő: Tolnai Tamás
nevelés-oktatás, képességfejlesztés, gyeremek- és ifjúságvédelem, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi egyenlőségének elősegítése, sport, és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

Nyírbogdányi Diáksportegyesület

(sport)

4511 Nyírbogdány, Fő utca 3.
képviselő: Oroszi István
Rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felkészülés, felüdülés, a szabadidő helyes eltöltésének biztosítása. Nyírbogdány diáksportjának fellendítése elsősorban tömegsport szinten, továbbá labdarúgás, atlétika, kézilabda sportágak tekintetében. Hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. Klubszerű öntevékeny közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Nyírbogdányi Községi Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

4511 Nyírbogdány, Kéki utca 2.
képviselő: Fegyver Tamás
A jogszabályban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése és ennek ellátására önként jelentkezők szervezése, egyesítése. Tagjainak közösségi életre történő nevelése. Szervezett keretek között- tagjai tűzvédelmi szakismeretének rendszeres növelése, a helyi tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenységek biztosítása ... >>

Nyírbogdányi Őszikék Nyugdíjas Egyesület

(kulturális,egyéb)

4511 Nyírbogdány, Fő utca 8.
képviselő: László Károlyné
A nyugdíjasok, illetve az időskorúak emberi, állampolgári, társadalmi és anyagi jogainak érvényre juttatása, érdekeinek egyéni és kollektív védelme, valamint képviselete. Különös figyelmet fordít az idősek társadalmi megbecsülésének erősítésére, egészségvédelmére, kulturális igényeinek lehetőség szerinti kielégítésére, szociális helyzetük figyelemmel kisérésére. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Székely Elek KÖzművelődési Egyesület

(kulturális)

4511 Nyírbogdány, Fő út 8.
képviselő: Farkasné Takács Ilona elnök
művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés, nemzetiségi kultúra ápolása, valamint az alapszabály 2. pontja alapján ... >>

SZELID JÖVŐ ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,kulturális)

4511 Nyírbogdány, Kéki utca 92.
képviselő: . közhasznú, Dr. Mező Zsigmondné
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat, a gazdálkodása során elért eredményeket csak az alapítványi célok megvalósítására használja fel. A Nyírbogdányi Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola támogatása, továbbá az alapító okiratban foglaltak szerint. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41