Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nyírbátor civil szervezetek


Találatok száma: 89
1. oldal

A Kör Egyesület

(szociális)

4300 Nyírbátor, Ifjúság út 13.
képviselő: Kovács Róbert
Észak-alföldi régió területén az enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos, gyermekvédelmi gondoskodásban élő, hátrányos helyzetű roma illetőleg nem roma fiatalok megsegítése. Hátrányos helyzetű fiatalok szabadidejének hasznos eltöltéséhez szükséges kézműves jellegű foglalkozások szervezése, az így létrejött termékek jelképes áron történő étékesítésében való segítség. Információs szolgáltatás pályázati lehetőségek illetőleg diákmunkák területén. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Alternatív Kultúrális Társulás

(kulturális)

Nyírbátor, Szabadság u.6.
képviselő: Bischoff Henrik ... >>

Arany Sárkány Focisuli Nyírbátor Sportegyesület

(sport)

4300 Nyírbátor, Sport utca 4-6.
képviselő: Csonka Gábor
sport,- és szabadidőtevékenység ... >>

BALKÁNY FANATIK Motoros Egyesület

(sport,oktatási)

4300 Nyírbátor, Debreceni utca 67.
képviselő: Benke Zsolt
A motorsport népszerűsítése, megismertetése. A motorsport szabályainak ismertté tételével a fiatalok közlekedési szokásainak, vezetési kultúrájának helyes irányú befolyásolása. Sportolási lehetőség biztosítása a motorsport iránt érdeklődők részére. Szabadidős programok szervezése. Továbbá nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, sporttevékenység. ... >>

Báthori István Nyugdíjas Klub

(egyéb)

4300 Nyírbátor, Édesanyák útja 3.
képviselő: Kovácsné Posta Enikő
A nyugdíjasok, illetve az időskorúak emberi, állampolgári jogainak védelme, társadalmi és anyagi jogainak érvényre juttatása, érdekeinek képviselete, életminőségének javítása, és egyéb, az alapszabály szerint. ... >>

BÁTHORI ISTVÁN Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

4300 Nyírbátor, Esze Tamás út 2.
képviselő: Dr. Marozsán Károly
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a természetvédelemre, a fegyver és lőszertartására, valamint használattára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával tagjai számára kultúrált vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Báthory István Múzeum Baráti Kör

(kulturális,egyéb)

4300 Nyírbátor, Károlyi utca 21.
képviselő: Lórántné Hudák Katalin
Nyírbátor város és vonzáskörzete történelmi és kulturális örökségének feltárása, s bemutatása, hagyományainak ápolása. A helyi lakosság történet-etnikai tudatának elmélyítése, formálása. ... >>

Báthory István Rendőr Szakszervezet

(érdekképviselet,egyéb)

4300 Nyírbátor, Bocskai utca 2-4.
képviselő: Gönczöl Mihály elnök
A rendőrség állományába tartozó tagjainak érdekvédelme, képviselete és egyéb az alapszabály szerint. ... >>

"Báthory István" Diák Sportegyesület

(sport,kulturális)

4300 Nyírbátor, Ifjúság út 2.
képviselő: Csapos Zsolt, Horváth Gáborné, Rácz Tiborné
sport, kulturális, egyéb az alapszabály szerint ... >>

Bátor Körrnyezetvédők Egyesülete

(természetvédelem,környezetvédelmi)

4300 Nyírbátor, Árpád út 97.
képviselő: Tóthné Nagy Éva
Környezetvédelem, természetvédelem, szabadidős tevékenységek, programok szervezése. Egészséges életmód, közösségi nevelés. Különböző tevékenységi formák és tanulási folyamatok kialakítása. Szakmai tanácsadások. ... >>

Bátori Nőegylet Egyesület

(kulturális)

4300 Nyírbátor, Dezső utca 1.
képviselő: Csatári Balázsné
A rászoruló idős emberek, ártatlan gyermekek, kallódó fiatalok segítése, támogatása minden eszközzel. Kulturális rendezvények, ünnepségek szervezése, ezeken való részvétel, kapcsolatteremtés a város lakosságával, továbbá a kapcsolatok ápolása Nyírbátor testvérvárosa, Szilágysomlyó Nőegyletével. Az emberek hitbéli érzelmének erősítése, lelki egyensúlyának megteremtéséhez való segítségnyújtás. ... >>

Bátori Tenisz Egyesület

(sport)

4300 Nyírbátor, Bajcsy-Zs. út 88.
képviselő: Nagy István
tenisz, sport ... >>

Bátoriak Baráti Köre Civil Összefogás Kulturális Sport és Hagyományőrző Nonprofit Egyesület

(sport,szociális,kulturális)

4300 Nyírbátor, Szentvér út 15.
képviselő: Virágné Pancsák Mária
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése és egyéb az alapszabályban meghatározott ... >>

"Bethlen Gábor Szakképző Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4300 Nyírbátor, Füveskert utca 9.
képviselő: Kissné Szalontai Judit elnök
Tanulók, pedagógusok és dolgozók anyagi támogatása ... >>

Diák Női Kézélabda Klub Nyírbátor

()

képviselő: dr.Fekete Erzséber ... >>

ÉDEN Bérkilövő Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

4300 Nyírbátor, Debreceni utca 59.
képviselő: Szarka Gyögy
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a természetvédelemre, a fegyver és lőszertartására, valamint használattára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával tagjai számára kultúrált vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

EDISON Rádió Club

(természetvédelem,egyéb)

4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.
képviselő: Molnár Gábor
természettudományi tevékenység, és egyéb az alapszabály szerint ... >>

"EGÉSZSÉGÜNKÉRT" Alapítvány

(környezetvédelmi)

Nyírbátor, Füveskert u. 8.
képviselő: Kenézi Miklós ... >>

Egyenlő Esélyért Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4300 Nyírbátor, Kert utca 9.
képviselő: Széplaki Imréné
Sérült gyermekek megsegítése, nevelés, oktatás napközis otthon keretében, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, kulturális tevékenység. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, rehabilitációs foglalkoztatás. ... >>

Éltes Diáksport Egyesület

(sport)

Nyírbátor, Debreceni u.67.
képviselő: Gyenes Mihály ... >>

Éltes Diáksport Egyesület

(sport,oktatási,szociális)

4300 Nyírbátor, Debreceni utca 67.
képviselő: Popovics József
A fiatalok egészséges fejlődésének elősegítése, mozgásgazdag életmódra nevelése, rendszeres testedzés biztosítása, sportolási kultúra kialakítása. A hátrányos helyzetű, tehetséges fiatalok sportolási és versenyzési lehetőségeinek biztosítása. A tanulásban akadályozott és az értelmileg akadályozott tanulók sportolási lehetőségeinek kiemelten való kezelése. Tehetséggondozás, utánpótlás nevelés. A határon túli gyerekekkel való kapcsolattartás, közös rendezvények, sportesemények szervezése. ... >>

Értékvédő Alapítvány

(kulturális)

Nyírbátor, Zrínyi u. 47.
képviselő: Gubik László ... >>

ÉRTETEK Karitatív Egyesület

(oktatási,szociális)

4300 Nyírbátor, Pócsi út 94.
képviselő: Bartha Edina
Szociális tevékenység, tudományos tevékenység, nevelés és oktatás, gyermek- és ifjúságvédelem. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. Ár- és belvízvédelemmel kapcsolatos tevékenység. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

FEDICS MIHÁLY Vadásztársaság

(sport)

4300 Nyírbátor, Árpád út
képviselő: Dr.Petis Mihály
Sporttevékenység és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

Független Polgárok Egyesülete Nyírbátor

(egyéb)

Nyírbátor, Zrínyi u.25.
képviselő: Dr.Kovács Lajos ... >>

Függetlenek Nyírbátor Városért Egyesület

(egyéb)

Nyírbátor, Füveskert u.44.
képviselő: Szabó László ... >>

Gebe és Környéke Vadásztársaság

(természetvédelem,egyéb)

4300 Nyírbátor, Szentvér út 15
képviselő: Bákonyi Balázs József
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a természetvédelemre, a fegyver és lőszertartására, valamint használattára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával tagjai számára kultúrált vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

"Gyermekeinkért-egy szebb világért" Alapít-vány

()

Nyírbátor, Fáy A.u.17.
képviselő: Barna Gábor, közhasznú szervezet ... >>

"KELEMEN DIDÁK ALAPÍTVÁNY A NYÍRBÁTORI MINORITA TEMPLOM REKONSTRUKCIÓJÁÉRT"

(intézményi,egyéb)

4300 Nyírbátor, Károlyi utca 19.
képviselő: Miterli János
A Minorita templom teljes rekonstrukciója. A leéget torony toronysisakjának helyreállítása, harangok felállítása. A többszintes toronyépület kiállító-teremként való helyreállítása, hasznosítása. A világhírű oltárok megmentése. A kripta feltárása. A barokk kolostorudvar alkalmassá tétele nyári színházi darabok előadására. Külső-belső falfelületek felújítása. ... >>

KELET-MAGYARORSZÁG FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT

(természetvédelem,oktatási,szociális,egyéb)

4300 Nyírbátor, Zrínyi utca 47.
képviselő: Dr. Demeter Zsolt
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. Euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

Keleti Motoros Egyesület

(szociális)

4300 Nyírbátor, Szabadság tér 8.
képviselő: Vígh Béla
A Keleti térség motorosainak összefogása, érdekeinek védelme, közös programok szervezése, az információáramlás elősegítése, szakmai, jogi tanácsadás, határon túli kapcsolatok kialakítása és azok ápolása, fiatal motorosok patronálása, közös programok, rendezvények szervezése, a motorosok érdekeinek ellátása, karitatív tevékenység, segítségnyújtás. Továbbá az egyesület alapszabályának 2.§-ban foglaltak szerint. ... >>

LIONS CLUB Alapítvány

(egyéb)

4300 Nyírbátor, Kossuth út 38.
képviselő: Dr. Pusztaföldi Ágnes
Fogyatékos emberek támogatása, gyógykezelése. Gyógyászati segédeszközök beszerzése. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Négyosztályos "Báthory" Alapítvány

(oktatási)

4300 Nyírbátor, Ifjúság út 2.
képviselő: Danyi Szilvia kuratórium tagja, Dr. Sztanojev Péter kuratórium tagja, Gégényné Tóth Éva kuratórium tagja, Hadházi Albert kuratórium tagja, Horváthné Makrai Ildikó kuratórium tagja, Juhász Ferencné kuratórium tagja, Kozma Lászlóné kuratórium elnöke, Nagy Zoltánné kuratórium tagja, Usztics Zoltán kuratórium tagja
A négy- illetve ötosztályos gimnáziumi oktatásban résztvevő tanulók és pedagógusok magas szintű tevékenységének ösztönzése, a kiemelkedő eredmények elismerése. ... >>

Nyírbátor és Környéke Méhészek Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

4300 Nyírbátor, Bajcsy-Zsilinszky utca 61.
képviselő: Módis Péter
A Nyírbátorban és környékén élő, vagy Nyírbátorban és környékén méhészkedő méhészek összefogása, szakmai továbbképzése, méhegészségügyi hálózat újjászervezése, méhegészségügyi felelősök kiképzése, tanulmányutak szervezése, a méhészetet érintő hatósági- és egyéb érdekvédelmi ügyekben közreműködés az illetékesnél, méhészeti termékek és méhészeti felszerelések értékesítésének szervezése. ... >>

Nyírbátor Város Közbiztonságáért Alapítvány

()

Nyírbátor, Szabadság tér 7.
képviselő: Tóth Zoltán ... >>

Nyírbátorért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

4300 Nyírbátor, Szabadság tér 6.
képviselő: Dr. Demeter Zsolt, Kiss György
Minden olyan tevékenység és kezdeményezés erkölcsi és anyagi támogatása, mely Nyírbátor város és körzete jelenét és jövőjét szolgálja. Kulturális tevékenység. Kulturális örökség megóvása. Környezetvédelem. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Nyírbátori Asztalitenisz Sportegyesület

(sport)

4300 Nyírbátor, Bajcsy-Zs. utca 62.
képviselő: Csekő Sándor, Dr. Szarka György, Horváth Gábor
A helyi sportközösségek fejlesztése, ezen belül kiemelten az asztalitenisz sportág népszerűsítése, utánpótlás nevelése, versenyzési lehetőségek biztosítása Nyírbátorban. ... >>

Nyírbátori BÁTOR Mazsorett Egyesület

()

Nyírbátor, Fáy u 31.
képviselő: Márton József ... >>

Nyírbátori Cigányok Egyesülete

(egyéb)

Nyírbátor, József A.ut.35.
képviselő: Varga Sándor ... >>

Nyírbátori Football Club Sportegyesület

(sport,oktatási)

4300 Nyírbátor, Sport utca 4.
képviselő: Baracsi Balázs
A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, tagjai közös érdekeinek képviselete és védelme, sportesemények, versenyek, bajnokságok szervezése, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és egyéb az alapszabályban foglaltak alapján. ... >>

Nyírbátori Fúvószenei Egyesület

(kulturális)

Nyírbátor, Zrínyi u.4.2/50.
képviselő: Fazekas Mihály ... >>

Nyírbátori Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete

(érdekképviselet)

4300 Nyírbátor, Sport utca 15.
képviselő: Szabó László
A galamb és kisállattenyésztők társadalmi összefogása, célkitűzéseinek megvalósítása, szakmai ismeretek gyarapítása. Kisállattenyésztés elősegítése és népszerűsítése, a tenyésztői munka összefogása. ... >>

Nyírbátori Határőr Igazgatóság Nyugdíjasai Egyesület

(egészségügyi,kulturális)

4300 Nyírbátor, Bocskai utca 2-4.
képviselő: Bücs János
Fenntartani és erősíteni tagjainak a Belügyminisztériumhoz, a Határőrséghez, a korábbi munkahelyhez fűződő kapcsolatait. Elősegíteni tagjainak közművelődési és szórakozási igényeinek kielégítését. Figyelemmel kísérni a tagok szociális, egészségügyi helyzetét, képviselni érdekeiket. Az idős betegek segítése. Együttműködés más nyugdíjas szervezetekkel. Rendszeres tájékoztatás a nyugdíjasokat érintő jogszabályok változtatásáról. Továbbá nyugdíjasok üdültetése. ... >>
1. oldal 2. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41