Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Novaj civil szervezetek


Találatok száma: 12
1. oldal

A Novaji Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3327 Novaj, Hősök tere 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Daragó Anita
Az iskolai tanulók részére személyi és tárgyi feltételek biztosítása, szemléltető eszközök biztosítása, pótlása, szakkörök finanszírozása. A zeneoktatás támogatása; speciális fejlődési lehetőségek támogatása. ... >>

ALAKÍTÁS 2000 Összművészeti és Ifjúsági Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3327 Novaj, Kodály Z. u. 3.
képviselő: Pálfi Zoltán (kuratóriumi elnök)
Összművészeti ifjúsági alkotótáborok létrehozása és lebonyolítása a magyarországi és határon túli magyar anyanyelvű fiatalok számára, illetve ilyen táborok támogatása. A gyermek és ifjúsági korosztályok számára összművészeti képzés létrehozása és lebonyolítása, valamint támogatása. Az alapvető általános és kulturális műveltség fejlesztésének, a fiatalok kreativitásra nevelésének elősegítése. Lheteőség biztosítása a hátrányos helyzetű gyermekeknek, fiataloknak, akik anyagi vagy családi helyzetük miatt nem engedhetik meg maguknak azt, hogy hozzájussanak ezekhez az emberi értékeket növelő, személyiségfejlesztő "juttatás"-okhoz. A fiatalok megismertetése a magyar irodalom, zene, színház, képzőművészet nagyjaival. Elsősorban Eger és Heves megye kulturális életének támogatása. Helyi és szélesebb körű irodalmi, színházi előadások, koncertek szervezése, lebonyolítása és ezek támogatása. Hasonló célkitűzésű, hasonló feladatokat végrehajtó szervezetek, csoportok, alkotóműhelyek támogatása. Fiatal tehetségek felkutatása, pályájukon való elindulásuknak, valamint tehetségük kibontakoztatásának támogatása. ... >>

Kenderkóc Kulturális Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

3327 Novaj, Kodály Z. utca 16.
képviselő: alelnök Sík Péter, elnök Murányiné Liptai Judit
A magyar népi kultúra öregbítése, népszerűsítése, hagyomány teremtése, a "hungarikumok" megőrzése és ápolása.
- Tradíciók, hagyományok, jeles napok felelevenítése, nemzeti értékként történő terjesztése.
- Természetvédelem és környezeti nevelés.
- Minőségbiztosítás a kézműves hagyományok továbbadásában. ... >>

Menedékhely Alapítvány

(egészségügyi)

3327 Novaj, Imre utca 38.
képviselő: k.elnök Dr. Darvai László
A súlyos betegségben szenvedők - beleértve a haldokló betegeket is - ápolása, gyógykezelése, illetve lelki gondozása, valamint az időleges gyógykezelést, ápolást, rehabilitációt igénylő betegek ápolásának biztosítása gyógyintézmény létrehozásával, továbbá az ezen tevékenységgel összefüggő tudományos és oktató tevékenység támogatása. ... >>

Novaj Faluvédő Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

3327 Novaj, Rákóczi út 5.
képviselő: elnök Fórizs Tibor
Az egyesület célja, hogy ápolja Novaj község közösségi és környezeti hagyományait, - megőrizze a község építészeti, településszerkezeti és természeti értékeit, - erősítse a helybéli emberek kötődését lakóhelyükhöz. Ezen tevékenységek középpontjába állítja az egymás iránti szolidaritás érzését, a közösségért végzett munka megbecsülését, népszerűsítését. Pk.60.066/2002/6.sz. végzéssel kiegész.: "az egyesület közhasznú tevékenységként az 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c 5.6.7.8. pontokban foglalt tevékenységeket végzi (5.kulturális tevékenység, 6. kulturális örökség megóvása, 7. műemlékvédelem, 8. természetvédelem, állatvédelem)"
Pk.60066/2002/12. sz. végzéssel célkiegészítés: Az egyesület célja, hogy Novaj községben növelje a biztonságot. ... >>

Novaj-Ostoros Sportkör Egyesület

(sport)

3327 Novaj, Rákóczi Ferenc u. 5.
képviselő: elnök Fodor Péter ... >>

Novaji Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

3327 Novaj, Rákóczi u. 5.
képviselő: elnök dr. Darvainé dr. Kádár Katalin
Az egyesület aktívan részt vesz az Észak-magyarországi régió, Heves megye, valamint Novaj község kulturális értékinek, hagyományainak feltárásában, a feltárt kulturális örökség megőrzésében, ápolásában, közkinccsé tételében, a jövő nemzedékének való átörökítésében.
- A feltárt kulturális örökség megismertetése Magyarország más területein élőkkel és a határon túli magyarsággal, más országok népeivel.
- Részt vesz Novaj község közösségi munkájában, működésével elősegíti a települési kulturális, közösségi céljainak megfogalmazását, illetve segíti azok megvalósulását.
- Elősegíti Novaj község hagyományainak, értékeinek megőrzését és az önszerveződő kulturális, művészeti és egyéb tevékenységek kiszélesítését.
- Kialakítja és ápolja a Novaj község hazai és nemzetközi kapcsolatait ... >>

Novaji Hegyközség

()

3327 Novaj, Rákóczi út 3.
képviselő: Bartók Miklósné sz. Derdák Margit, Cseh Sándor (hegybíró) ... >>

Novaji Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

3327 Novaj, Rákóczi F. u. 2.
képviselő: elnök Szerencsi Miklós
A közrend és közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a baleset-megelőzés, az államhatár őrizete, határrend fenntartása, a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi munkát végez, a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban.
- A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Novaji Vendégfogadók Egyesülete

(kulturális)

3327 Novaj, Petőfi S. út 38.
képviselő: elnök Csuhai Imréné
A Novaj községbe érkezők számára szabadidős, kulturális, gasztronómiai programok szervezése, ennek keretében a vendégek megismertetése a helyi hagyományokkal, életmóddal. Novaj község idegenforgalmi szempontból jelentős adottságainak - földrajzi elhelyezkedés, gazdag népművészeti hagyományok, a méltán híres bor készítés megismertetése - jobb kihasználása érdekében tenni akaró megánszemélyek, jogi személyek, szervezetek, intézmények stb. összefogása. ... >>

Ostoros-Novaj Egyetértés Vadásztársaság

(sport)

3327 Novaj, Petőfi S. út 18.
képviselő: Bartók Béla (elnök), Cseh László dr. (titkár) ... >>

PRO SANITAS Asztalitenisz Club

(sport)

3327 Novaj, Bem út 1.
képviselő: elnök Zachar Zoltán
Az asztalitenisz sportág népszerűsítése, a sportág működési feltételeinek megteremtése, versenyek rendezése, az ifjú-és fiatal felnőtt korosztály sportközpontú egészséges életmódra nevelése. ... >>
1. oldal



Támogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41