Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nemesnádudvar civil szervezetek


Találatok száma: 15
1. oldal

Delfin Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6345 Nemesnádudvar, Petőfi u.40.
képviselő: Dr.Farkas József
A nemesnádudvari Általános Művelődési Központ Általános Iskolája tanulóinak - tanulmányi, kultúrális és a sport területén végzett tevékenységek támogatása, tanulmányi versenyeik, kultúrális és sport rendezvényeinek támogatása, - szabadidő tartalmasabb eltöltését szolgáló feltételek megteremtésének támogatása, A gyermekek érdekében és a gyeremekekért tevékenykedők jobb együttműködésének elősegítése. ... >>

Kis Feszültség Alapítvány

(sport,egészségügyi)

6345 Nemesnádudvar, Petőfi utca 34
képviselő: Dr.Szigecsán Tamás Zsolt kur.eln.
1.) Széleskörű ismeretterjesztéssel tudatosítani, hogy a tartósan fennálló stressz egyik fő forrása a le nem vezetett munkahelyi feszültség. 2.) Tudatosítani a munkavállalókban, hogy a tartós stressz betegségeket okoz, a meglévő betegségeket nehezen kezelhetővé teszi, szétzilálja a családokat. 3.) Megértetni a munkaadói oldallal, hogy a tartós munkahelyi stressz következménye a produktivitás csökkenése, munkaerő elvándorlás, műhiba perek számának növekedése, munkaeszközök megrongálása lehet, mely összességében csökkenti a bevételeket, növeli a költségeket, és súlyos erkölcsi értékcsökkenést eredményezhet. 4.) Felvilágosító munkával tudatosítani, hogy van hatékony megoldás a tartós munkahelyi stressz okozta problémák leküzdésére, mely mind a munkaadó, mind a munkavállaló részéről aktív közreműködést igényel. 5.) Munkahelyre specifikus stresszforrások megkeresése, azok tudatosíása a munkaadókban és a munkaválalókban egyaránt. 6.) Segítség nyújtása önállóan végezhető psychológiai módszerek elsajátításában. 7.) Aktív részvétel a rendszeres aerob sporttevékenységben, foglalkozások szervezése, népszerűsítése, a munkahelyi sportélet fellendítése. 8.) A tartós stressz megelőzésének, illetve levezetésének minden elismert formájának támogatása, beleértve a stresszforrások tudatos csökkentését, a magánélet határozott elkülönülését a munkahelyi feladatoktól. 9.) Munkavállalók munkakapcsolaton kívüli, egyéb társadalmi kapcsolatainak erősítése, civil kezdeményezésekben való részvétel, vallási közösségekbe való integrálódás, családi harmónia megőrzése. 10.) Érdekeltté tenni a munkáltatót és a munkavállalót egyaránt abban, hogy a munkahelyi stressz levezetése a munkahelyen, munkaidő kereten belül történhessen, legalább napi 20, vagy heti kétszer 50 percben. 11.) Az egészséges munkahelyi légkör megteremtését biztosító pályázati lehetőségek folyamatos figyelése, pályázatok készítése. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység, sport, a munkaviszonyban és a polgárjogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Kossuth Sporthorgász Egyesület Nemesnádudvar

(sport,természetvédelem)

6345 Nemesnádudvar, Petőfi u. 70.
képviselő: Bartháné Kormos Gizella elnök, Pálinkás János alelnök
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint horgászlehetőség biztosítása., A horgászcsoport fejlesztése, népszerűsítése., A horgászerkölcs tiszeletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való ösztönzés. ... >>

MERKBAU Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6345 Nemesnádudvar, Petőfi S. u. 40.
képviselő: Vígné Fogl Mária kuratóriumi elnök
Nemesnádudvaron és környékén az általános iskolai német nyelvoktatás és német nyelvű oktatás elősegítése. A nyelvoktatás és német nyelvű oktatás elősegítése. A nyelvoktatáshoz szükséges technikai eszközök beszerzése, német anyanyelvű tanárok tartózkodási költségeihez való hozzájárulás. Általános iskolai diákok és tanárok német csereoktatáson való részvételének előmozdítása. A német nyelv propagálása a térségben a lakosság nemzetiségi összetételével összhangban. ... >>

Nemesnádudvar Fejlődéséért Közalapítvány

(egyéb)

6345 Nemesnádudvar, Dózsa Gy. tér 1.
képviselő: Heltainé Panyik Erzsébet kuratóriumi titkár, Schindler Józsefné kuratóriumi elnök
A településfejlesztési, településrendezési, vízrendezési, csatornázási és közterület fenntartási tevékenységek támogatása az Alapító Okirat II.pontja szerint. ... >>

Nemesnádudvari Gépkör

(egyéb)

6345 Nemesnádudvar, Petőfi u. 11.
képviselő: Kirschner István ... >>

Nemesnádudvari Hegyközség

(oktatási)

6345 Nemesnádudvar, Dózsa tér 1.
képviselő: Mezőfi János
A hegyközség célja, területén a szőlőműveléssel és bortermeléssel foglalkozók e tevékenységükhöz kapcsolódó érdekeinek előmozdítása, az előállított termékek színvonalának emelése, piacképességének javítása, valamint a korszerű származás-és minőségvédelem meghonosítása és érvényesítése. ... >>

Nemesnádudvari Ifjúsági Táncegyesület

(kulturális)

6345 Nemesnádudvar, Dózsa tér 1.
képviselő: Bakonyi Andrea ... >>

Nemesnádudvari Községi Sportegyesület

(sport,oktatási)

6345 Nemesnádudvar, Petőfi utca 36.
képviselő: Heltai Gábor elnök
A labdarúgás szakmai színvonalának lehetőségekhez mérten történő emelése, a sportág népszerűsítése. Saját futballszakosztály versenyszerű működtetése. A Sportegyesület tagjai részére a rendszeres edzés és versenyzés biztosítása. A diáksport fejlesztése, a helyi oktatási intézményekkel szoros együttműködés kiépítése. Utánpótlás-nevelés, az ifjúság rendszeres testnevelésének és sporttevékenységének elősegítése, a sportolás népszerűsítése. ... >>

Nemesnádudvari Nimród Vadásztársaság

(sport)

6345 Nemesnádudvar, Belterület 554.
képviselő: Etsberger József elnök, Schindler Mátyás titkár
A Vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra ás a vadásztra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő-és mezőgazdasági előíráskora figyelemmel, szakszerű és tervszerű gazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel, tagjai részére kultúrált sportvadászati lehetőséget bizotsítson. ... >>

Nemesnádudvari Női Kézilabda-és Szabadidő Egyesület

(sport,kulturális)

6345 Nemesnádudvar, Bajai utca 9.
képviselő: Gruber Andrea elnök
A község női kézilabda igényeinek felmérése, kielégítése, tömegsport és minőségi versenysport szervezése, feltételeinek biztosítása, jó sporthagyományok kialakítása és ápolása és elsősorban részvétel a megyei női kézilabda bajnokságban. ... >>

Nemesnádudvari Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,környezetvédelmi)

6345 Nemesnádudvar, Dózsa György tér 1.
képviselő: Éles Béla titkár, Fiedler János elnök, Titl András elnökhelyettes ... >>

Sporttal a Nemesnádudvariak Egészségéért Alapítvány

(sport,egészségügyi)

6345 Nemesnádudvar, Petőfi S. u. 7.
képviselő: Császár Zoltán kuratóriumi elnök, Rátai Róbert kuratóriumi tag
Az ifjuság sportra nevelése, szabadidő hasznos eltöltéséhez feltételek biztosítása, idősebb korosztály részére rendszeres sportolási lehetőség biztosítása, sportolási lehetőség biztosítása minden korosztály számára, egészségügyi rehabilitáció segítése sportolási lehetőség biztosításával az alapító okirat 4. pontja szerint. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41