Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagyrécse civil szervezetek


Találatok száma: 5
1. oldal

Bacónak-hegyért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

8756 Nagyrécse, Kossuth út 6/a
képviselő: Fábián Lászlóné
Kulturális tevékenység, a hagyományok védelme, gyarapítása művészeti és turisztikai értékek ápolása, segítése. Bacónak-hegy szellemi életének felpezsdítése, a belső alkotókedv kibontakoztatása. Alulról kezdeményezett település-megújító, vidékfejlesztési feladatok segítése, a globalizáció negatív hatásainak kivédésére irányuló kezdeményezések támogatása, a versenyképesség javítása érdekében a hazai és külföldi együttműködés keresése. Tudományos konferenciák, előadások, találkozók, továbbképzések, bemutatók, koncertek, kiállítások, fesztiválok szervezése, lebonyolítása. Kutatások, szakmai kiadványok megjelenítése. A környezet és természetvédelmet segítő tevékenységek népszerűsítése, támogatása. ... >>

Nagyrécse Községért Közalapítvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

8756 Nagyrécse, Kossuth út 48.
képviselő: Dr. Horváth Csaba
A község ifjúsági, közművelődési, oktatási, művészeti, sport életének támogatása, civil szervezetek lakossági önszerveződő csoportok, ifjúsági és gyermekrendezvények támogatása, település infrastrukturális helyzetének javítása, a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok megoldásában való közreműködés. ... >>

Nagyrécsei Faluvédő Egyesület

(egyéb)

8756 Nagyrécse, Haladás út 2.
képviselő: Keifer Károly
A község lakossága érdekeinek, céljainak, véleményének figyelembe vételével a község középületeinek, közterületeinek, erdőinek védelme, környezetvédelme. ... >>

Nagyrécsei Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8756 Nagyrécse, Kossuth 48.
képviselő: Németh Lajos
Működési területén a bűncselekmények megelőzése, valamint a vagyonvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok rendszeres működésének szervezeti összehangolása. Tevékenységének alapelvéül az állampolgárok védelmét, biztonságát és vagyonának védelmét határozza meg. ... >>

Nagyrécsei Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

8756 Nagyrécse, Kossuth L. út 48
képviselő: Nyitrai József
A községben a verseny- és tömegsport feltételeinek biztosítása, sportrendezvények szervezése. A gyerekek és az ifjúság, a fiatal tehetségek és minden nemű sporttevékenység ápolása, gondozása, pártolása, Sportoló, valamint alkotóközösségek létrehozása és fejlesztése, a bemutatkozási lehetőségek megteremtése. Partnerkapcsolatok, valamint együttműködések támogatása. A környezet védelmi, a kultúra és a hagyományok őrzése, létrehozása és közvetítése. Egészséges, sportszerű életre való nevelés, az ifjúság hasznos szabadidő eltöltésének elősegítése, gyakorláshoz szervezet keretek biztosítása, tehetséggondozás. A tanítványok versenyeken való indítása, bemutatókon való részvétel, hazai és nemzetközi versenyek szervezése amatőr és professzionális sportolók részére, valamint edzőtáborok, szakmai továbbképzések szervezése. A sport és az egyesület népszerűsítése, marketing és reklámtevékenység, olyan rendezvények és megmozdulások támogatása, ahol a sportot népszerűsítik, segítik. Kapcsolatok létesítése és fenntartása külföldi szakmai szervezetekkel, klubokkal, egyesületekkel. A sportegyesület részt kíván venni nyílt szabadidős kulturális rendezvények, programok létrehozásában, valamint a magyarországi sportélet tevékenységében és szervezésében. Aktíván támogatja az egészséges életmódot, tagjai a sport tisztaságának megőrzésére vállalkoznak. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41