Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagypáli civil szervezetek


Találatok száma: 7
1. oldal

Faluért Alapítvány Nagypáli

(egészségügyi)

8912 Nagypáli, Arany J. út 26.
képviselő: Havasiné Beke Zsuzsanna, Molnár Katalin
Az alapítvány segíti az Európához való tartozás követelményeinek, a társadalmi modernizáció szükségleteinek megfelelően azt, hogy a falvak információs áramlása a városokkal egy szintre emelkedjék, növekedjen az önkormányzat információs lehetősége a falu felé. Segíti a községek egészségügyi létesítmények létrehozását, berendezéseinek magasabb színvonalra történő emelését. Közművelődési igények magasabb színvonalra történő emelése. ... >>

Független Helyi Tájékoztatásért Egyesület

(kulturális)

8912 Nagypáli, Millenniumi körtér 35
képviselő: Cserpes Attila
Hiteles kép festése Zalaegerszeg, Zala megye kulturális, és közéleti helyzetéről, az itt lakók mindennapjairól, az egyes eseményekről, történésekről. E munkája során híreket ír, fényképeket, egyéb felvételeket készít és tesz közzé, illetve közvetít úgy, hogy azok megjelenését, tartalmát ne befolyásolhassa sem az aktuális politikai közeg, sem pedig a bulvárosodó országos média elvárásai. Az egyesület kiemelt célja, hogy megtalálja azokat a fórumokat, illetve újságírókat, akik a független, szabad tájékoztatás fontosságát magukénak vallják, s közöttük híd szerepet betöltve elősegítse az információk szabad áramlását, képviselje a véleménynyilvánítás szabadságát önmagukénak valló újságírók, médiumok érdekeit. ... >>

Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesülete

(egyéb)

8912 Nagypáli, Arany J. út 26.
képviselő: Dr. Pásztor László, Köcse Tibor
A közvilágítás, ? mint a települési önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatának ? üzemeltetése, karbantartása, fenntartása. ... >>

Nagypáli Ifjúsági Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

8912 Nagypáli, Arany J. út 26
képviselő: Farkas Ferencné
A Nagypáliban élő és a környékbeli fiataloknak hasznos szabadidő eltöltésének biztosítása, a fiatalok érdekképviselete, a természetjárás népszerűsítése, természetjáró túrák szervezése, lebonyolítása, támogatása, egészséges életmódra nevelés, bűnmegelőzési ismeretterjesztés, más országok fiataljaival való kapcsolatteremtés, konferenciák, vitaestek, előadások szervezése, támogatása és lebonyolítása, diákcserék, táborok szervezése, támogatása és lebonyolítása, kulturális-, szabadidős-, és sportprogramok szervezése, támogatása, lebonyolítása, hagyományőrzés és tradícióápolás, kapcsolatteremtés és kapcsolattartás a hasonló területeken működő társszervezetekkel, felvilágosító és megelőző propaganda folytatása a fiatalok érdekében, minél szélesebb körben információt nyújtani a fiatalokat érintő területekről: művelődés, szabadidő eltöltése, sport, szünidős programok, alkalmi munkavállalás, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, környezet és természetvédelmi propaganda folytatása, konferenciák, vitaestek és akcióprogramok szervezése. ... >>

Polgárőr Egyesület Nagypáli

(közbiztonság,egyéb)

8912 Nagypáli, Arany J. út 26.
képviselő: Farkas Zoltán
A bűncselekmények megelőzése, a vagyon-, ifjúság-, környezet- és tűzvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása rendszeres tevékenységük irányítása, összehangolása. Bűncselekmények elkövetését elősegítő körülmények felderítésével, bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények számának és súlyának mérséklése, vagyonvédelem javítása. Lakossági biztonságérzet növelése és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Zala-menti Polgármesterek és Polgárok Egyesülete

(egyéb)

8912 Nagypáli, Arany J. út 26.
képviselő: Farkas Zoltán, Kozma János, Köcse Tibor
A Zala megyei állampolgárok szerveződésének elősegítése a patrióta, keresztény, konzervatív hagoymányok ápolása és a határon túli magyarsággal való kapcsolattartás céljából. ... >>

Zala-Menti Turisztikai Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

8912 Nagypáli, 030/2. hrsz.
képviselő: Köcse Tibor
A térség (Hegyhát, Göcsej, Észak Zala, Zalalövő és térsége) területén szervezni a turisztikai vállalkozások tevékenységét. Természetjárás népszerűsítése, természetjáró túrák szervezése, lebonyolítása, támogatása. Egészséges életmódra nevelés. Ellátni az idegenforgalommal foglalkozó személyek és cégek érdekképviseletét. Konferenciák, vitaestek, előadások szervezése, támogatása és lebonyolítása. Diákcserék, táborok szervezése, támogatása és lebonyolítása. Kulturális-, szabadidős-, és sportprogramok szervezése, támogatása és lebonyolítása. Hagyományőrző és tradícióápolás. Kapcsolatteremtés és kapcsolattartás a hasonló területeken működő társszervezetekkel. Összehangolni e gazdasági szereplők tevékenységét. Térség idegenforgalmának fellendítése. Településekre érkező vendégek számának növelése. Turisztikai termékfejlesztés. A turisztikai szezon meghosszabbítása. A belföldi vendégek arányának növelése. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41