Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagykozár civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

A Nagykozári Óvodás Gyermekekért Közalapitvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7741 Nagykozár, Kossuth L. utca 17.
képviselő: kuratórium elnöke Kuruczné Horváth Judit
Az önkormányzat intézményeként működő óvodának a Rogers féle nevelési elvek gyakorlati megvalósításával összefüggő anyagi támogatása. ... >>

Aranyfény Szociális Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

7741 Nagykozár, Ifjúság utca 36.
képviselő: kuratóriumi elnök Franyó Roland
Társadalmilag hátrányos helyzetűek támogatása, érdemi segítséget nyújtani nekik a munkához jutásban, iskolába járásban, tanfolyamra jelentkezésben, egészségmegőrzésben, betegségmegelőzésben. ... >>

Bocipaci Lovassport Egyesület

(sport)

7741 Nagykozár, Ifjúság utca 22.
képviselő: elnök Murin Mária Julianna
A vidéken, elsősorban Pécs és környékén élők egészsége javítása a lovassport és a lóterápia által. ... >>

Nagykozár Községi Sportegyesület

(sport)

7741 Nagykozár, Bogádi utca 37.
képviselő: elnök Korpa Roland, elnökségi tag Baron Tibor
Nagykozár község lakosságának tömegsport igényének kielégítése. Szakosztályok szervezésével sportmozgalom irányítása, biztosítása fairplay szellemében. Egészséges életmód, kulturált szabadidő eltöltésének megszervezése. Ifjúság testmozgással kapcsolatos szabadidő programjainak szervezése. A községi önkormányzat sport tevékenységével kapcsolatos feladataiban történő együttműködés. Szakosztályok szakmai munkájának irányítása, ellenőrzése. Sport propagálása, sportrendezvények szervezése. Együttműködés gazdálkodó és társadalmi szervezetekkel sporttal kapcsolatosan. ... >>

Nagykozárért Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális)

7741 Nagykozár, Petőfi Sándor utca 33.
képviselő: kuratórium elnök Palatinusz Imre
Nagykozár község települési életszínvonal emelésének elősegítését, környezetvédelem, környezeti állapotok javítását célzó, az idegenforgalmi szerepkört-erősítő, sport és szabadidő tevékenységet erősítő, egészségmegőrzést, betegségmegelőzést, kulturális tevékenységet, kulturális örökség megóvását, műemlékvédelmet, település fejlődést, arculatának megteremtését helytörténeti, közgazdasági, művészeti, szociológiai tanulmányokkal, alkotásokkal, tevékenységekkel, köztéri alkotások megjelenítését segítő kezdeményezéseket támogatni. ... >>

Nagykozári Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,oktatási,egyéb)

7741 Nagykozár, Kossuth Lajos utca 32.
képviselő: elnök Fuksa Ágnes
A bűncselekmények megelőzése és a különböző tulajdonformák védelme érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok összefogása, működésük megszervezése, rendszerbe foglalása, a tevékenység szervezeti összehangolása. Az élet és testi épség óvásával, a vagyonvédelem és a közbiztonság javításával a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, a közösségi kapcsolatok erősítése.
A bűnalkalmak korlátozásával a társadalmi megelőzés kereteinek szélesítése. A lakosság és a rendvédelmi szervek közötti bizalom, együttműködés és kapcsolattartás erősítése, fejlesztése.
Azonos profilú szervezetekkel kapcsolatok létesítése és fenntartása. Közreműködés a környezetvédelmi feladatok végrehajtásában. A különböző csoportok tevékenységét elősegítő információk, tapasztalatok, módszerek közvetítése és ajánlása. Rendkívüli helyzetekben együttműködés a katasztrófavédelem és a tűzvédelem illetékes szerveivel, közreműködés a károk helyreállításában, a rend fenntartásában, az őrző- és védelem területén és a forgalomszabályozásban. Lakossági járőrözések szervezése a bűnügyileg veszélyeztetett területeken, a veszélyeztetett intézmények és személyek ingó- és ingatlan vagyontárgyai védelmére. A helyi önkormányzattal és a helyi rendőrségi, valamint határőrségi szervvel együttműködés a közbiztonsággal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése érdekében. A rendőrség, a határőrség és a vám- és pénzügyőrség felkérésére részvétel közös akciók végrehajtásában. A bűnmegelőzés és a vagyonvédelem érdekében propaganda és oktatási tevékenység kifejtése. ... >>

OMEGA 2010. Sportegyesület

(sport,kulturális)

7741 Nagykozár, Jókai utca 40.
képviselő: elnök Guhr Péter
A tagjai sporttevékenységének biztosítása, a közösségi élet szervezése, kibontakoztatása. A lovassport, a lovas túrázás, a sétalovaglás megismertetése, megkedveltetése, gyakorlása, a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése, lovas hagyományok felkutatása, a tradíciók megőrzése és megtartása. ... >>

Schlossberg Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

7741 Nagykozár, Kossuth L. utca 7/2.
képviselő: elnök dr. Nyári Roland
az egyesületekre, a vadászatra és a vadgazdákodásra, a fegyver és lőszer tartására és használatára vonatkozó szabályok betartásával, a környezet- és természetvédelmi előírásokkal összhangban álló gazdálkodással a tagok részére kulturált, sportvadászati lehetőséget biztosítani. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41