Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagykáta civil szervezetek


Találatok száma: 68
1. oldal

A Tápió-Vidék Közbiztonságáért Alapítvány

(közbiztonság)

2760 Nagykáta, Bajcsy-Zs. út 31.
képviselő: Oldal István
Bűnűldözés, bűnmegelőzés támogatása. ... >>

A Világ Világosságáért Alapítvány

()

2760 Nagykáta, Ady Endre 1/A.
képviselő: Kóczáné Hermann Éva ... >>

Alapalapítvány Szociális, Kulturális, Ismeretterjesztő és Sport Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

2760 Nagykáta, István király út 33.sz.
képviselő: Fejős László
Az alapítvány közhasznú tevékenységeit a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítése érdekében folytatja. Törekszik arra, hogy a szociális, vagy egyéb okok miatt hátrányos helyzetű személyek képességeinek fejlesztését a jelenleginél magasabb színvonalon, esélyegyenlőségük mindenkori szem előtt tartásával tudja biztosítani, továbbá a kultúrális és sport események szervezésével a képességfejlesztés és az ismeretek bővítésének lehetőségét a társadalom minél szélesebb köre számára ... >>

ANT-SPRINT Egészségügyi és Papíripari Árukat Fuvarozók Egyesülete

(egészségügyi)

2760 Nagykáta, Ösz u.31.sz.
képviselő: Kedves László, Kelemen Imre elnök, Nagy József, Sinka József elnökségi tag(együtt), Urbán István elnökségi tag (együtt) ... >>

Asboth Oszkár Modellező Klub

(sport)

2760 Nagykáta, Perczel Mór u. 24.
képviselő: Csonka István ... >>

Baloldali Demokraták Egyesülete

(egyéb)

2760 Nagykáta, Virág utca 11.
képviselő: Szabó Károly elnök
Abaloldali demokrata és általános polgári elvek, értékeke népszerűsítése, terjesztése, a politikai, világnézeti ellentétek miatt megosztott családok békéjének helyreállítása, új baráti társaságok önszerveződő közösségének létrehozása, meglévő hasonló célból létrejött egyesületek, klubok és más közösségek támogatása, működésük elősegítése, összefogása. ... >>

Bereczky Máté Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2760 Nagykáta, Dózsa György út 26/a.
képviselő: Pintácsi Pálné elnök
A Nagykátai Kertészeti Szakközépiskola diákjainak mezőgazdasággal kapcsolatos ismereteinek a gyarapítása. ... >>

Egyesület Nagykáta Város Polgáraiért

(kulturális)

2760 Nagykáta, Bajcsy Zs. u. 9.sz.
képviselő: Dr. Ladányi György ... >>

Emberbarát Városért Társaság Egyesület

(egyéb)

2760 Nagykáta, István kir. u. 33.
képviselő: Lendvai Zoltán ( elnök )
A tagok a szimpatizáló polgárokkal összefogva hozzájáruljanak egy olyan lakóhely megteremtéséhez, ahol élni mindenkinek jó, ahol vagyoni helyzetre, családi háttérre, születési helyre, nemre, korra, régióra, származásra, végzettségre, képzettségre, világnézeti hovatartozásra való tekintet nélkül minden polgár teljesebb, harmonikusabb és boldogabb életet élhet. Cél, a ma sajnálatosan kettészakított Magyar társadalomban, a belül meglévő mesterséges és indokolatlan feszültségek: többek között a fiatalok és idősek közötti generációs problémák, a diszkrimináció megléte miatti férfi-nő ellentét feloldására való törekvés. Cél, a politikai, világnézeti ellentétek miatt megosztott családok békéjének helyreállítása, új baráti társaságok, önszervező közösségek létrehozása, meglévő hasonló célból létrejött egyesületek, klubok és más közösségek támogatása, működésük segítése, összefogása. ... >>

Erdőszőlőiek Baráti Köre

(környezetvédelmi)

2760 Nagykáta, Erdőszőlő 98.
képviselő: Berényi Ferenc ügyvezető titkár, Kántor György elnök, Mester Pál elnökhelyettes
Közrend kultúra, környezetvédelem. ... >>

Fiatal Baloldal-Nagykáta Egyesület

(egyéb)

2760 Nagykáta, Bajcsy-Zsilinszky út 31.sz.
képviselő: Oldal Attila ... >>

Fiatalok a Tápió-vidéki Fiatalokért Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

2760 Nagykáta, Alsóegreskáta Major
képviselő: Ifj. Bozsik József
A Tápió-vidék természeti, társadalmi valóságának megismertetése, kiemelten a fiatalok körében. Honismereti, kultúrális, ismeretterjesztő rendezvények szervezése. ... >>

Gólyahalom Vadásztársaság

(sport)

2760 Nagykáta, Alsóegreskáta 40.szám
képviselő: dr Kókai Tamás elnök ... >>

Gondozási Központ Kossuth Zsuzsanna Közhasznú Alapítványa

(szociális)

2760 Nagykáta, Petőfi Sándor u.4/A.
képviselő: Dr. Saliba Gebrail elnök
A Nagykátai Gondozási Központban bentlakó személyek életminőségének javítása. ... >>

GRUND Ifjusági Kulturális Egyesület

(kulturális)

2760 Nagykáta, Bornemissza u.5.sz.
képviselő: Bakó János elnök ... >>

HANCURKA kÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,szociális)

2760 Nagykáta, Dózsa György út 24.sz.
képviselő: Szegedi Tamara (elnök)
Óvodai eszközök, játékok beszerzése. Kirándulások, rendezvények szervezése és anyagi támogatása. Korszerű pedagó giai programok támogatása. ... >>

HARTECH RT Dolgozóinak MRP Szervezete

()

2760 Nagykáta, Tüzelő u.29.sz.
képviselő: Petényi Csaba
A HARTECH Híradástechnikai és Finom- mechanikai Rt-ben meglévő, korábban állami tulajdonú 51,oo4 %-os arányú /7o61 db/ 10.000 forint névértékű részvénnyel biztosított vagyonrész megszerzése. ... >>

Hosszúvölgyi Vadászegyesület

(sport)

2760 Nagykáta, Új u.16.sz.
képviselő: Bodrogi György elnök, Lőrincz Benjamin alelnök ... >>

Igazgyöngyszemek Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

2760 Nagykáta, Akácfa u. 12.
képviselő: Béres Zoltánné (elnök)
Nagykáta Város kultúrális és ifjúsági életének támogatása. ... >>

Jászság és Környéke Postagalambsport Egyesületek Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

2760 Nagykáta, Batthyány út 22.
képviselő: Kármán Gábor
a postagalambsporthoz kapcsolódó versenyzési és tenyésztési tevékenységek szervezése, stb. ... >>

KALOT Katolikus Népfőiskolai Mozgalom Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

2760 Nagykáta, István király út 128.
képviselő: Belme László
keresztény erkölcsi magatartásra nevelő, valamint kulturális tevékenységgel és ifjúsági vezetőképzéssel elősegíteni az erkölcsi és szociális alapon nyugvó demokratikus magyar társadalom építését. ... >>

KALOT Nagykátai Népfőiskolai Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

2760 Nagykáta, István király út 128.sz.
képviselő: dr. Molnár István ... >>

Káta Autó-Motorsport Egyesület

(sport)

2760 Nagykáta, Deák Ferenc u. 5.
képviselő: Mélykuti Lajos elnök
autó-motorsport tevékenység folytatása ... >>

Kereplő Diákszínjátszó Egyesület

(oktatási,kulturális)

2760 Nagykáta, Kázmér u. 57.
képviselő: Tarnavölgyi László
A Nagykátán és Tápió-vidék kistérség településein élő gyermekek és fiatalok amatőr színjátszó képzése, színjátszó előadások létrehozása, kulturális programok szervezése. Kulturális tartalmú tájékoztató honlap fenntartása, melynek célja a kistérség kulturális értékeinek népszerűsítése, kulturális programokról történő folyamatos tájékoztatás. ... >>

Kilátó Egyesület

(sport,kulturális)

2760 Nagykáta, Árpád u. 54.
képviselő: Lőrincz Károlyné elnök
kultúra, sport ... >>

Kisherceg Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2760 Nagykáta, Vásártér út 1.sz.
képviselő: Szarkáné Fehér Eszter
Nagykáta Város 2.sz. Óvodájában az óvo- dás korú gyermekek magasszintű nevelé- sének elősegítése a szükséges tárgyi feltérelek javításával. ... >>

Közhasznú Alapítvány a Csonka-Közi Középiskoláért

(intézményi,sport,oktatási)

2760 Nagykáta, Csonka köz 6.
képviselő: Patócs László elnök
Tehetséges tanulók támogatása, kiváló pedagógiai munka elismerése, szakkképzés,sport és egészséges életmódra nevelés, szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, iskola technikai felszereltségének javítása ... >>

Közhasznú Alapítvány a Nagykátai Damjanich János Középiskoláért

(intézményi,sport,oktatási)

2760 Nagykáta, Dózsa György utca 26/A.
képviselő: Dusekné Filipcsei Éva (önállóan)
A Damjanich János Középiskola oktató- nevő munkájának támogatása. Szabadidő és sporttevékenység segítése, eszközök beszerzése. Kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő diákok segítése. Hátrányos helyzetben lévő tanulók anyagi segítése, külföldi cserekapcsolatok támogatása. ... >>

Magyar Postagalambsport Egyesület A-23 Nagykáta

(sport)

2760 Nagykáta, Sport u. 26.
képviselő: Nagy János ( elnök ) ... >>

Magyar Rodeo és Western Sportegyesület

(sport)

2760 Nagykáta, 0478/3.
képviselő: Katona Szabolcs elnök
Sporttevékenység, szabadidő és hobbytevékenység. ... >>

Magyar-Koreai Barátság Vadásztársaság

()

2760 Nagykáta, Alsóegreskáta 40 sz.
képviselő: Császi Károly ... >>

Magyarok Közössége Párt

(egyéb)

2760 Nagykáta, Alsófeketeerdő 0131/787 hrsz.
képviselő: Dusek László ( elnök )
Politikai tevékenység. ... >>

Mátrai Ifjúsági Turizmusért Alapítvány

(egyéb)

2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 4/b.
képviselő: Greman József elnök önállóan, Szalai Zsolt önállóan
Fiatalok turizmusban történő részvételének szélesítése, támogatása. Ifjúsági turizmussal kapcsolatos információk terjesztése. Együttműködés hasonló szervezetekkel. ... >>

Mátray Gábor Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2760 Nagykáta, Vörösmarty u.9.sz.
képviselő: Dr. Simonné Szücs Erzsébet elnök
Az iskolás kurú gyermekek oktatása, nevelése, az iskola technikai felszerelésének javítása, sportcsarnok megépítésének elősegítése, szakmai továbbképzés. ... >>

Meteor Kempo Sport Egyesület

(sport,oktatási)

2760 Nagykáta, Víg u. 54.
képviselő: Fodor László ( elnök )
A Zen Bu Kan Kempo küzdősport oktatás, népszerűsítése. ... >>

Motorosok a Motorosokért Alapítvány

(sport)

2760 Nagykáta, Rákóczi krt. 14.
képviselő: Rimóczi Béla elnök
Motorosok és családtagjaik segítése, támogatása. ... >>

MTTSZ Nagykáta Városi Lövész Klub

()

2760 Nagykáta, Percel Mór u.24.sz.
képviselő: Vágási Endre ... >>

Nagycsaládosok Nagykátai Egyesülete

(szociális)

2760 Nagykáta, István király u. 27.sz.
képviselő: Pikóné Akantisz Andrea elnök ... >>

Nagykáta Barátainak Köre Egyesület

(kulturális)

2760 Nagykáta, Szabadság tér 12.sz.
képviselő: Szegedi Pálné ... >>

Nagykáta és Vidéke Horgász Egyesület

(sport)

2760 Nagykáta, István király u.3.
képviselő: Dr.Kókai András
Horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, tagjai részére kedvező horgászati lehetőség biztosítása. ... >>

Nagykáta Honvédtüzér Hagyományőrző Alapítvány

(kulturális)

2760 Nagykáta, Rákóczi krt 65.sz.
képviselő: Ézsiás Imréné, Káplár Béla elnök, Magó János
A katonai tradíciók, hagyományok ápolása, elsősorban Nagykáta városhoz kapcsolódó kulturális örökség megőrzése. ... >>

Nagykáta Sportegyesület

(sport)

2760 Nagykáta, Sport u.2.sz.
képviselő: Hegedűs József elnök ... >>

Nagykáta Színjátszó Egyesület

(kulturális)

2760 Nagykáta, Kéményseprő u. 7. 4/14.
képviselő: Mucza Endre elnök ... >>

Nagykáta Városi Könyvtárért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 15/a.
képviselő: Szegedi Pálné ( elnök )
A könyvtár technikai felszereltségének és ellátottságának javítása. Tanfolyamok, olvasótáborok, gyermekprogramok szervezése. Könyvtárosok szakmai továbbképzésének támogatása. ... >>

Nagykátai Asztalitenisz Sport Egyesület

(sport)

2760 Nagykáta, Munkácsy u. 16.
képviselő: Gál Tamás ( önállóan )
Sporttevékenység. Elősegítse a felnőtt és az ifjúsági, és tömegsport fellendítését, az egészséges életmódra nevelést, a szabadidő kulturált eltöltésének lehetőségét. ... >>

Nagykátai Barátság Sportegyesület

(sport)

2760 Nagykáta, Felsőfeketeerdő 3.sz.
képviselő: Ivánfi Barnabás, Zeke Jánosné ... >>

Nagykátai Bushi Do Kyokushin Karate Sportegyesület

(sport)

2760 Nagykáta, Nyár u. 3.sz.
képviselő: Lendvai László elnök ... >>

Nagykátai Cserkészek Baráti Kör

()

2760 Nagykáta, Hosszútó u. l5.sz.
képviselő: Varsányi János ... >>

Nagykátai Duatlan Egyesület

()

2760 Nagykáta, Rákóczi krt.65.sz.
képviselő: Id.Káplár Béla ... >>

Nagykátai Gazdakör

()

2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 15/a.
képviselő: Molnár István ( elnök ) ... >>
1. oldal 2. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41