Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagykanizsa civil szervezetek


Találatok száma: 359
1. oldal

A Diabetes Betegek Gondjaiért Nagykanizsán" Alapítvány

(egészségügyi)

8800 Nagykanizsa, Fabik K. u. 2/8.
képviselő: Dr. Késmárki Nóra
Az infektológiai Vándorgyűlés 1991. rendezvényének finanszírozása és diabetes betegek gondozásához szükséges eszközök finanszírozása a pénzeszközök megteremtése. ... >>

A Hajléktalanok és Hátrányos Helyzetűek Zala Megyei Egyesülete

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Petőfi S. út 5.
képviselő: Orsós Imre
Célja, hogy ellássa tagjai egyéni és kollektív érdekvédelmét, ezen belül módot nyújtson tagjainak érdekeik kifejezésére, lehetőséget teremtsen azok érvényesítésére és ellássa érdekképviseletüket. Törekszik a hozzá forduló hajléktalan és szociálisan hátrányos helyzetű sorstársak érdekeinek kifejezésére, megvédésére, tevékenységével esélyegyenlőségük valós megteremtésére. Az egyesület részt vesz a hátrányos helyzetűeket érintő oktatási, képzési és kulturális programokban. Az egyesület részt vesz a hátrányos helyzetűeket érintő munkaügyi programokban, céljával összefüggésben magában a közhasznú foglalkoztatásban. ... >>

"A Hétszínvirág Óvoda Gyermekeiért"Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Kazanlak körút 11/D. II/10
képviselő: Gyimesi Lászlóné
A nagykanizsai Hétszinvirág Óvodában nevelt gyermekek fejlődésének és az óvoda működési feltételei fejlesztésének elősegítse. A gyermekek művészetek iránti fogékonysága és érdeklődése feltételeinek megteremtése. Az óvodai játékok fejlesztése. Kirándulások szervezése, az egészséges életmódra nevelés feltételeinek megteremtése és annak elősegítse, az óvoda játszóudvarának fejlesztése. Minden olyan tevékenység ellátása, amely a nagykanizsai Hétszinvirág Óvoda fejlesztését, működési feltételeinek javítását érdemben és ténylegesen elősegíti. Nevelési és tevékenységi területeket segítő eszközök beszerzése, amelyre az óvoda költségvetésében nincs pénzügyi lehetőség. A szülök és a pedagógusok részére könyvek, folyóiratok beszerzése, szakmai előadások finanszírozása. Más óvodákkal és szervezetekkel való kapcsolatteremtés támogatása, tanulmányutak szervezése. Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, kulturális programokon való részvételükhöz költségtámogatás. Óvodai pályázatokhoz szükséges önerő biztosítása. ... >>

A Hevesi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Rózsa út 17/ B.
képviselő: Kiss Ernőné
A Hevesi Óvodában folyó nevelés-oktatás anyagi (tárgyi és személyi), környezeti feltételeinek biztosítása, fejlesztése, a nevelés-oktatás támogatása. Az egészséges életmód, a mindennapos mozgásigény, az egészséges táplálkozási szokásrend kialakításának, a játék tevékenység támogatása. ... >>

A Korszerű Gastroenterológiáért Nagykanizsán Alapítvány

()

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.
képviselő: Dr.Bárány László ... >>

A Nagykanizsai ÁFÉMSZ-nél Foglalkoztatott Szövetkezeti Tagokért" Alapítvány

()

8800 Nagykanizsa, Lenin u. 7.

Az anyagilag rászoruló szövetkezeti dolgozók részére pénzbeni támogatás adása. ... >>

A Nagykanizsai Korszerű Urológiai Osztályért Alapítvány

()

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.
képviselő: Dr. Lipták József ... >>

A Szívbetegekért Egyesület

(egészségügyi,szociális)

8800 Nagykanizsa, Deák tér 5.
képviselő: Hegedűs Györgyné
A szívbetegségben szenvedő emberek érdekében tevékenykedik, elősegíti a szívbetegek életkörülményeinek javulását, a szabadidő tartalmas eltöltését. Anyagi támogatást nyújt az egészségügyi szolgáltatások, a gyógykezelések igénybevételéhez. A szívbetegségben szenvedő emberek társadalmi beilleszkedését és gyógyulását elősegíti. A szívbetegségben szenvedő embereket és családtagjaikat pszichológiai, jogi, pedagógiai eszközökkel segíti. Egészségmegőrzési, betegségmegelőzési célból egészségügyi tanácsadást és programokat szervez, ennek érdekében műszereket vásárol (pl. vérnyomásmérő, vércukorszint mérő, stb.). A célok megvalósítása érdekében helyi és országos szintű pályázatokon vesz részt, a pályázatokon elnyert támogatást egyesületi célja használja fel. ... >>

A Templom Téri Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. u. 67.
képviselő: Losoncziné Nagy Bernadett
A Templom Téri Általános Iskolában folyó oktatás anyagi, tárgyi és személyi környezeti feltételeinek biztosítása, az oktatás és nevelés támogatása, ösztönzése, az egészséges életmód, a mindennapos mozgásigény, az egészséges táplálkozási szokásrend kialakításának támogatása. ... >>

A.J.K.A. Shotokan Karate-Do Szövetség

(sport,egészségügyi,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Alsószabadhegyi út 96.
képviselő: Dr- Palkovics László, Sáfár László
Összefogni, koordinálni tagjainak a shotokan karate-do stílussal kapcsolatos tevékenységét, segíteni tagjai technikai, szellemi és egészségügyi fejlődését, elősegíteni a hazai tömegsportmozgalom kiteljesedését. ... >>

Alapítvány a Fogyatékosokért (Apk.60.012)

(intézményi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Rózsa út 9.
képviselő: Kóczáné Horváth Piroska, Kórosné Tóth Zsuzsanna
Az értelmi fogyatékos gyermekeket nevelő ? a Rózsa úti Általános Iskola jogutódjaként működő ? Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és esetleges jogutódjai működési feltételeinek javítása, minél magasabb színvonalú oktatás feltételeinek megteremtése a pedagógusok továbbképzésének támogatása. ... >>

Alapítvány a Haiti gyermekek megsegítésére

(szociális)

8800 Nagykanizsa, Magyar utca 160/C. I/1.
képviselő: Dr. Fodor Zsófia
A 2010. január 12-i haiti földrengésben megárvult gyermekek megsegítése. ... >>

Alapítvány az Autista Gyermekekért

(egészségügyi)

8800 Nagykanizsa, Csengery út 13
képviselő: Hóbor Károlyné, Németh Imréné
Nagykanizsa városban autista csoport létrehozásának megalapozása, működési feltételeinek fejlesztése. ... >>

Alapítvány az Idősek Ellátásáért

(egészségügyi)

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. út 2/8.
képviselő: Dr. Balázs Endre
A gerontológiai osztályon fekvő és járó betegek ellátásának javítása. ... >>

Állóképesség-Caloria-Sebesség Sport Club

(sport)

8800 Nagykanizsa, Csengery út 93
képviselő: Ács László
A sporttevékenység támogatása, szabadidős és hobbitevékenység támogatása. ... >>

ALMA MATER Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Platán sor 3.
képviselő: Dr. Bátorfy József, Nemes István
A nagykanizsai dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tehetséggondozó munkájának támogatása. A kimagasló tanulmányi teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása, a tehetséges tanulók külföldi és belföldi tanulmányútjainak finanszírozásához hozzájárulás. ... >>

Angelus Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Bajcsy-Zsliniszky út 80.
képviselő: Makrai Mártonné
Iskolai rendszerben történő alapfokú művészeti oktatás, a keresztény európai és magyar zenekultúrában meghatározó jelentőségű egyházi zene ápolása, különös gonddal ügyelve annak tisztaságára, és a liturgiában betöltött szerepére. Tehetséges növendékek további tanulmányainak támogatása, ha lehetőség nyílik rá, ennek érdekében ösztöndíj létrehozása és gondozása, kamarazenekarok, kórusok, táncegyüttes létrehozásának, működési feltételeinek segítése, amelyek tevékenységükkel a közösséget is erősítik, az iskola működésével kapcsolatos rendezvények támogatása, mint táborozás, fesztiválok rendezése, azon való részvétel, hangversenyek szervezése, más művészeti, vagy azzal kapcsolatos rendezvények szervezése, az iskola hangszerállományának, kottatárának bővítése, a kötelező iskolai tandíjat megfizetni nem tudók segítése, olyan anyagi felajánlások befogadása, gondozása, amely az iskola tárgyi feltételeinek működését, vagy a fent említett célok valamelyikét megnevezve történik az alapítvány javára, feltéve, ha a felajánló nem támaszt, vagy képvisel, vagy fogalmaz meg az alapítvány céljaival ellenkező elvárásokat. ... >>

"ANOSZTRU" Országos Cigány Egyesület

(oktatási,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Teleki út 14.
képviselő: Bajné Váradi Beáta, Teleki László
Az országos cigányság hatékony érdek érvényesítésével kapcsolatos tevékenység: a magyarországi cigányság hatékony oktatási, felnőttképzési, foglalkoztatási, emberi jogi érdek érvényesítésével kapcsolatos tevékenység, a cél érdekében megyei oktatási és képzőközpontok létrehozása, a nők esélyegyenlőségének biztosítása, kutatás. ... >>

ANTS BASEBALL CLUB

(sport)

8800 Nagykanizsa, Kisfaludy u. 2.
képviselő: Dencs Béla
Tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, a minőségi sporteredmények elérése, feltételeinek megteremtése és fejlesztése. ... >>

Aquaprofit Nagykanizsai Tungsram Sakk-Klub

(sport)

8800 Nagykanizsa, Sabján Gyula út 3.
képviselő: Németh Zoltán
A minőségi sakkozás feltételeinek biztosítása Nagykanizsán. ... >>

Aranyfény Civil Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Munkás út 3/ B. II//6.
képviselő: Budavölgyi Kálmánné
Átfogó szociális tevékenység a térség hátrányos helyzetű rétegei körében, egészségmegőrző, betegségmegelőző terápiák és módszerek elterjesztése, valamint a dél-zalai régió civil közösségeinek fejlesztése, a következő tartalmi célok megvalósításán keresztül: családsegítés, adománygyűjtés, jótékonysági rendezvények szervezése, meditációs központ működtetése, spirituális ismeretek bővítése, oktatási és képzési programok szervezése, rendezése, az eltérő gondolkodású, és szemléletű közösségek, csoportok közötti kapcsolat, információ áramlás és párbeszéd létrejöttének segítése. Az ifjúsággal kapcsolatos feladatok ellátása, közösségi tér biztosítása, közösségfejlesztés, az egészséges életmód feltételeinek elősegítése. Gyermek és ifjúsági táborok, belföldi és külföldi csereüdülések, fesztiválok, rendezvények szervezése, ifjúsági művészeti csoportok működtetése. ... >>

Aranymetszés Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Sugár út 18.
képviselő: Dr. Bányainé dr. Miolnár Judit
Alapfokú művészeti oktatás művészeti ágak szerint
- zeneművészet oktatása
- szín-, és bábművészet oktatása
- képzőművészet oktatása. ... >>

ATLÉTIKÁÉRT Alapítvány

(sport)

8800 Nagykanizsa, Zárda út 16.
képviselő: Balassa Bernadett
Nagykanizsa városban a diákatlétika és a tömegsport feltételrendszerének javítása, különösena diákatlétika és a nem versenyszerű tömegsport-tevékenység feltételrendszerének biztosítása, valamint az atlétautánpótlás kiválasztása, ezáltal a sportág további népszerűsítése, tömegesítése, tanítása. Fiatalok egészségre nevelése, illetve egészségmegőrzése. ... >>

Az Európai Unió Roma Ifjúságáért Egyesület

(kulturális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Kossuth út 39.
képviselő: Bogdán Géza, Orsós Vendel, Steflovics Attila
Tevékenységével hozzájárul a kisebbségi és többségi társadalom közti kapcsolatok fejlesztéséhez, a cigány kisebbség sokszínű történelmi és kulturális értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez, a diszkrimináció és az előítéletesség csökkentéséhez, a cigány származású emberek életminőségének javításához. Környezetvédelem. ... >>

Az Év "KERIS" Tanulóinak Alapítvány

()

8800 Nagykanizsa, Kisfaludy u. 2.
képviselő: Gergely Vincéné, Lakatos József, Rábavölgyi Attila ... >>

"Az Új Kanizsai Kórházért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. út 2-8.
képviselő: Dr. Kovács József
Nagykanizsa város és a vonzáskörzetéhez tartozó betegellátás színvonalának emelése. ... >>

"Az Új Szellemű, Kultúrált Kereskedelemért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Ady E. út 29.
képviselő: Novák Nándor, Varga Ferenc
Az intézmény oktatási, művelődési és sporttevékenysége színvonalának emelése. Ezen belül: a képzés tárgyi feltételeinek javítása, az elméleti tárgyak ismeretanyagának elsajátításában és a gyakorlati munkában egyaránt kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók díjazása, külföldi tanulmányútjainak támogatása, azon tanárok (szakoktatók) anyagi támogatása, elismerése, akik az elméleti és gyakorlati oktatás színvonalának emeléséhez munkájukkal jelentős mértékben hozzájárulnak; a tanulók művelődési- és sport szükségleteinek igényes kielégítésében, a lehetőségek bővítésében eredményesen közreműködnek, azoknak az adminisztratív munkakörben dolgozóknak a jutalmazása,akik az intézmény gazdálkodási és egyéb tevékenységét nagy hozzáértéssel, kiváló érzékkel szervezik, irányítják. ... >>

Bajcsa Sportegyesület Nagykanizsa

(sport)

8835 Nagykanizsa-Bajcsa, Törökvári út 110.
képviselő: Kálovics László
Tagjai részére rendszeres sportolás, testedzés biztosítása. ... >>

"Bajcsai" Kulturális Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Törökvári út 65.
képviselő: Kiss Józsefné, Paczári Árpádné, Pusztainé Weinhoffer Zita
Ellássa tagjai egyéni és kollektív érdekvédelmét, ezen belül módot nyújtson tagjainak érdekeik kifejezésére, lehetőséget teremtsen azok érvényesítésére és ellássa érdekképviseletüket.
A Bajcsai Kulturális Egyesület működési feltételeinek megteremtése.
A helyi hagyományok újraélesztése, ápolása és terjesztése.
A kulturális élet működtetése.
Új hagyományok kialakítása. ... >>

Batthány Középiskoláért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi út 23.
képviselő: Balogh László, Bazsóné dr. Hajnalka Adrienn
Lehetőségeihez mérten a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Gimnáziumi (beleértve a hagyományos négyosztályos és nyolcosztályos forma), valamint a szakközépiskolai tanulóit anyagi hozzájárulás formájában támogassa, illetőleg szakmai ktatás feltételrendszerének javításával a kiemelkedő képességű tanulóknak lehetőséget biztosítson képességeik fejlesztésére. ... >>

"Batthyány Középiskoláért" Alapítvány Apk.60.006/2001!!!

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi út 23.
képviselő: Bazsóné dr. Hajnalka Adrienn, Dénes Sándor
A lehetőségekhez mérten a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola gimnáziumi, valamint a szakközépiskola tanulóit anyagi hozzájárulás formájában támogassa, illetőleg a szakmai oktatás feltételrendszerének javításával a kiemelkedő képességű tanulóknak lehetőséget biztosítson képességeik fejlesztésére. ... >>

Belvárosi Bölcsőde Gyermekmosoly Alapítványa

(kulturális)

8800 Nagykanizsa, Kisfaludy 19
képviselő: Túriné Bacsi Marianna
Az alapítvány célja, hogy a Belvárosi Bölcsőde szakmai, tárgyi feltételeinek javítása, kulturális programok szervezése, gyermekprogramok finanszíírozása, szakmai programok szervezése révén elősegítse a bölcsődei ellátás szakmai színvonalának emelését. ... >>

Betty Memorial Alapítvány

()

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23.
képviselő: Molnár Ferenc ... >>

"BIZTONSÁG" Alapítvány (20295)

(egyéb)

8800 Nagykanizsa, Ady E. út 17-19.
képviselő: Weiland Károlyné
A szövetkezet nyugdíjas tagjainak anyagi támogatása meghatározott összegű járadék formájában az alaptőke hozadékából, kamatából. ... >>

Bojtár Népzenei Egyesület

(kulturális)

8800 Nagykanizsa, Dózsa Gy. út 115/ A. III//5.
képviselő: Vizeli József ... >>

Bokszbarátok Köre Nagykanizsa Sportegyesület

(sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Hevesi út 1/d fsz/2
képviselő: Sánta Ernő, Simonics Tibor
Az ökölvívás népszerűsítése; amatőr sportolók, érdeklődők részére edzések biztosítása a tehetséges ökölvívók nevelése, szakmai fejlődésük folyamatos biztosítása; általában a nagykanizsai sportélet ezen belül az ökölvívás helyzetének javítása ... >>

Boldog Gyermekekért Kanizsa Waldorf Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Ady E. út 35
képviselő: Flumbort Andrea, Flumbort Zoltán, Kiss Tímea, Polgár Sándor, Refle Gyöngyi
A gyermeknevelés megújulása érdekében helyi kezdeményezéssel és öntevékeny, aktív közreműködéssel Waldorf pedagógiai rendszerű intézmények, mint óvoda, általános és művészeti iskola, gimnázium alapítása, ehhez a szellemi, anyagi társadalmi feltételek megteremtése, működésük megszerzése és ? külső segítséggel, források biztosításával - a Waldorf pedagógiai intézmények fenntartása, működtetése, illetve mindezek elősegítése az ezen oktatási módszert igénylő gyermekek, illetve szüleik részére. A Waldorf pedagógia alapelveinek és alkalmazásának magyarországi és Zala megyei bevezetésében és meghonosításában való közreműködés. Célja továbbá a Waldorf pedagógia szemléletének megismertetése és bevezetése hagyományos intézményekbe, valamint az ehhez szükséges feltételek megteremtése. Célja továbbá érdeklődés esetén a Waldorf pedagógia szemléletének megismertetése a hagyományos módszerrel oktató intézményekben. Az egyesület szellemi és tárgyi lehetőségének kihasználásával különböző, a Waldorf oktatási módszer elterjesztése érdekében felnőtteknek, szülőknek, képzést biztosító nevelők, tanárok részére tanfolyamok, konferenciák szervezése. A Waldorf szellemiség segítségével különböző szabadidős iskolai képzésen túli képző-, tánc-, mozgás-, zenei művészeti előadások, szakkörök, összejövetelek szervezése. ... >>

Bolyai Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 9.
képviselő: Bodor Györgyné, Kalamár Márta
Az iskola intézményében folyó nyelvi tagozatos, valamint nyolc osztályos gimnázium tantervben dolgozó tanulócsoportok részére megfelelő taneszközök megvásárlásához való hozzájárulás. Az alapítvány anyagi lehetőségeivel, elsősorban az intézményben folyó nyelvi tagozatos, valamint a 8. osztályos gimnáziumi tantervvel dolgozó tanulócsoportok taneszköz igényeinek kielégítéséhez kíván hozzájárulni. Az alapítvány segíti a tanulócsoportok taneszközigényeinek kielégítését, az iskola tárgyai felszereltségének javítását, az iskola hírnevének öregbítését szolgáló események, rendezvények lebonyolítását, az oktatás eredményességét elősegítő újszerű pedagógiai programok bevezetését, iskolai sportrendezvények támogatását. Előbbieken felül az iskola tanulóinak támogatását: kirándulásokon, táborozásokon, versenyeken való részvételét, jutalmazását, sportolási feltételeinek javítását. Ezzel az alapítvány elsősorban a 650 tanuló hatékonyabb oktatását, képzését segíti elő. ... >>

Bolyai Diák Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 9.
képviselő: Kalamár Márta
A Bolyai János Általános Iskola tanulói és szülői társadalma részére rendszeres testedzés biztosítása. Az iskola sportolói edzésének, versenyeztetésének biztosítása. A tehetséges sportolók nevelése, szakmai fejlődésük folyamatos biztosítása. Nagykanizsa úszói sportegyesületének utánpótlás nevelése. Különböző sportágak megalapozása, népszerűsítése. Az iskola igény szerint a város iskoláinak 10-14 éves korosztályáig a nyári táborozás megszervezése Balatonmárián. ... >>

Botka Sport Club

(sport)

8000 Nagykanizsa, Csengery utca 111/c.
képviselő: Balta Ferenc ... >>

Canissa Modellező Egyesület

(sport)

8800 Nagykanizsa, Platán sor 5/ a.
képviselő: Lekszikov Zsolt
Modellezés sportágban tevékenyen részt vállalni a szervezett keretek közötti sportolási lehetőségek biztosításában. Versenyek, sportesemények, bemutató rendezvények szervezése. A szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése. ... >>

Cantare 97. Alapítvány

(kulturális)

8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.
képviselő: Kálovics Ferenc
Nagykanizsa város egyetlen, nagylétszámú felnőtt vegyeskarának működéséhez, fejlődéséhez szükséges anyagi fedezet megteremtése, valamint nemzeti és nemzetközi kórusfesztiválok szervezése. ... >>

Cégbarátok Alapítvány

(egyéb)

8800 Nagykanizsa, Ady E. út 35/ D fsz./9
képviselő: Rada Tamás
A körbetartozásokkal foglalkozó kis és közép vállalkozásokat segítő on-line weblap ? www.cegbaratok.com ? folyamatos fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése, működésének és népszerűsítésének támogatása. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az alapítvány fő tevékenysége. A vállalkozói tevékenység nem veszélyeztetheti az alapítvány célját és a vállalkozási bevételekből származó nyereség csak az alapítványi célokkal összhangban használható fel. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési és megyei- fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat. ... >>

Civil Összefogás Nagykanizsáért Egyesület

(kulturális,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 8
képviselő: Szántó Miklós
A helyi közéletben való aktív részvétellel Nagykanizsa Megyei Jogú Város Fejlődésének elősegítése, valamint a város rangjához, polgári hagyományaihoz méltó közéleti és helyi politikai kultúra megteremtése. ... >>

COR" ALapítvány

()

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.
képviselő: Dr. Csermely Ferenc
Modern cardiológiai diagnosztika és therápia szintjének emelése, javítása, az ehhez szükséges eszközök vásárlási lehetőségének elősegítése. ... >>

Cserháti Diáksport Egyesület

(sport)

8800 Nagykanizsa, Ady út 74/ a.
képviselő: Pozsgai Albertné ... >>

Cserháti Idegen Nyelvi" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 74/A.
képviselő: Dr. Henczi Edit, Némethné Gyöngy Gabriella
A nagykanizsai Cserháti Sándor MG-i és Gépészeti szakközépiskolában folyó idegennyelvi képzés eredményességének elősegítése. Az idegen nyelvek nyelvterületen történő gyakorlásának megteremtése minél több tanítvány részére. ... >>

Csokonai Utcai Óvodáért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Csokonai M. u. 5.
képviselő: Hartainé Bobay Éva ... >>

Dél-Nyugat Magyarországi Rendőr Szakszervezet

(érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Ilona út 7.
képviselő: Bebes Tibor
A rendőrség állományába tartozó tagjainak érdekvédelme és képviselete. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41