Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagycenk civil szervezetek


Találatok száma: 16
1. oldal

"Czenki" Hársfa Néptáncegyesület

(kulturális)

9485 Nagycenk, Gyár utca 2.
képviselő: Cseh Tímea
Az egyesület tagjainak néprajzi, néptáncos nevelése. ... >>

Gazdaszövetség Területi Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

9485 Nagycenk, Gyár u. 50.
képviselő: Brummer Gábor, Faragó Kálmán, Udvardi Imréné
politikai, érdekképviseleti, foglalkozási csoportokat tömörítő szervezet. ... >>

"Maráz-Gráczol Családsegítő Alapítvány"

(intézményi,oktatási,szociális)

9485 Nagycenk, Vám u. 15.
képviselő: Maráz Imre
Anyagi támogatásban részesítse azon keresztény kisközösségekbe tartozó hallgatókat, akik a felsőoktatási törvényben folsorolt felsőoktatási intézményben akreditált rendszerű felsőfokú szakképzésben vagy főiskolai, egyetemi szintű alapképzésben vagy szakirányú továbbképzésben, vagy doktori képzésben vesznek részt, függetlenül attól, hogy tanulmányaikat milyen oktatási formában végzik és Nagycenk vagy Sopronkövesd, illetve Répcevis településen állandó lakcímmel rendelkeznek. A támogatás odaítélésével elsősorban a kersztény értékrend szerint élő fiatalokat kívánja az alapítvány támogatni. Segítséget kíván nyújtani emellett a felsorolt községben működő, a fiatalok összetartozását elősegítő, nevelő célú, keresztény értékrendet magáénak valló civil ... >>

"Mozogj, hogy mozdulni tudj 40 évesen is majd" Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

9485 Nagycenk, Pál krt. 34.
képviselő: Nándori Éva
Az alapítvány célja: rendszeres testedzés szervezése minden korosztály részére; egészséges életmódra való nevelés; túlsúlyos gyerekeknek és felnőtteknek életmód-tanácsadás, speciális tréningek, klubok vezetése, enyhe fokban sérült (viselkedés zavaros, diszlexiás, disgráfiás stb.), beteg gyermekeknek fejlesztő torna; rehabilitáció; prevenciós tréningek gyerekeknek, felnőtteknek; betegek házi ápolása, gondozása; fejlesztő torna eszközök beszerzése, biztosítása. ... >>

"Nagycenk Beszélő Kőemlékei" Alapítvány

(kulturális)

9485 Nagycenk, Kiscenki u. 15.
képviselő: Kenessei Károly
A régi Széchenyi-birtok területéről eltűnt szobrok felkutatása, restaurálása, és ezekből szoborpark létrehozása. Nagycenk község területén levő szobrok állagának megóvása, restaurálása. A negycenki temetőben található történelmi sírok, a falu hírnevét öregbítő emberek sírjának gondozása (amennyiben nincs tulajdonosa, vagy nem elérhető), állagának megóvása az utókor számára. Az említett szobrok történetének feldolgozása, dokumentálása. Történelmi emlékek és emlékhelyek, valamint környékének gondozása. ... >>

Nagycenk Fejlődéséért - Közhasznú Egyesület

(kulturális,egyéb)

9485 Nagycenk, Gyár út 31.
képviselő: Keszei István - elnökhelyettes, Meizl Valéria - elnök
Nagycenk és környezete fenntartható fejlődésének megteremtése, a helyi hivatalos szervek, a kulturális intézmények, a társadalmi szervezetek és a magánszemélyek összefogásával. ... >>

Nagycenk Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó,természetvédelem,környezetvédelmi)

9485 Nagycenk, Dózsa krt. 2.
képviselő: Ragats Imre
környezet és természetvédelem ... >>

Nagycenkért Alapítvány

(kulturális)

9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
képviselő: Horváth László
A település lakosságának egészségvédelme, egészséges életre való nevelése, az egészséges életmód mindenki számára adott feltételeinek megteremtése és fenntartása, a lakosság szociális biztonságát célzó önkormányzati és más társadalmi törekvések támogatása, úgymint szociális támogatási rendszerek fenntartása, működtetése, a munkahely-teremtő közös és egyéni vállalkozások támogatása s különösen a szociális foglalkoztatás intézményeinek, egyesületi valamint egyéni törekvéseinek támogatása, kulturális, közművelődési intézmények egyesületek és más törekvések támogatása, a település jó hírének öregbítése és idegenforgalmi vonzerejének, fogadóképességének fejlesztése. ... >>

Nagycenki Honismereti Kör

(kulturális)

Nagycenk, Dózsa György krt. 57.
képviselő: Nagy László
A falura korábban jellemző és máig megőrzött népi hagoymányokat, népi eszközöket összegyűjtse, megőrizze és ezeket egy falumúzeumban a közösség számára elérhetővé tegye. ... >>

Nagycenki Iparoskör

(sport,kulturális,érdekképviselet)

9485 Nagycenk, Szent Imre u. 20.
képviselő: Füzi Ernő
Nagycenk község területén és vonzáskörzetében alapvetően kézművesiparhoz kapcsolódó személyek szakmai és érdekképviseletének ellátása, kapcsolattartás az önkormányzattal, a tagok egyéni kulturális és sportolási igényeinek kielégítésének elősegítése és programok ... >>

Nagycenki Önkéntes Polgárőr Egyesület

(közbiztonság)

9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
képviselő: Lukács Lajos
A közbiztonság ereősítése, a rendvédelmi szervek társadalmi támogatásának fokozása. ... >>

Nagycenki Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

9485 Nagycenk, Kiscenki út 3.
képviselő: Németh Ferenc
A sportegyesület célja a rendszeres sportolás (versenyzés) testdzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, öntevékenység és a közössgi élet kibontakozásának elősegítése. Működési területén elősegíti a sporttevékenységet: szakosztályokon keresztül foglalkozik az utánpótlás nevelésével, tömegsport akciókat szervez. Az általános iskolában folyó sporttevékenységhez segítséget nyújt, (szervezésben, lebonyolításban). A sportegyesület jogszabályokban meghatározott keretek közt nemzetközi sporttevékenységet folytat (pl. motocross verseny). ... >>

Országos Széchenyi Kör

(oktatási,kulturális)

9485 Nagycenk, Kiscenki u. 3.
képviselő: Péchy Mária
Gróf Széchenyi István emlékének ápolása, Széchenyi István és kora munkásságának és a reformszellemnek megismerése és terjesztése az egész magyari társadalomban és a magyar közösségekben szerte a világon, az 1997. CLVI. tv. 26. § c. 3-6. pontja szerint. Tudományos tevékenység, kutatás. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység Kulturális örökség megóvása. ... >>

Széchenyi Alapítvány

()

9485 Nagycenk, Kiscenki u. 3. (Kastélymúzeum)
képviselő: Buday Miklós ... >>

Széchenyi Falujáért Egyesület

(sport,egészségügyi,kulturális)

9485 Nagycenk, Soproni utca 6.
képviselő: Kecskés Zoltán
Nagycenk és környezete kulturális, sport és környezetvédelmi fejlődésének elősegítése, a település nagyszámú kulturális örökségének megóvására kifejtett tevékenység. Kapcsolattartás a hasonló tevékenységű egyesületekkel, csoportokkal, a település eseményeinek és az egyesületi élet híreinek publikálása az egyesület kiadványaiban. Az egyesület közösségi házában hobbiszoba kialakítása, igény szerinti tanfolyamok szervezése, egészségügyi, egészség-megőrzési bemutatók, tájékoztatók, előadások, elsősegélynyújtó felkészítések tartása. Szociális tevékenység keretében az időskorúak felkarolása, a hátrányos helyzetbe került, katasztrófa által sújtott személyek, családok, közösségek megsegítése, részükre gyűjtés szervezése. Ausztriai testvérközségünkkel közös akciók, találkozók, rendezvények szervezése. A gazdákkal együttműködve a település alacsonyabb rendű útjainak, földútjainak lehetőségekhez mért karbantartása, az ár és belvízvédelmi munkákban, megelőző munkákban aktív részvétel. ... >>

Széchenyi István Múzeumi Alapítvány

()

Nagycenk, Kiscenki u.3.(Széchenyi Kast.)
képviselő: Kenessei Károly
Széchenyi István emlékmúzeum szakmai munkájának támogatása és gróf Széchenyi István emlékének ápolása. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41