Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagyatád civil szervezetek


Találatok száma: 84
1. oldal

69. Harckocsi Ezred Nyugdíjas és Baráti Kör

(kulturális,egyéb)

7500 Nagyatád, Aradi utca 6/A.
képviselő: Hortobágyi Ferenc
Az egyesület tagjainak elsődleges célja a honvédelem népszerűsítése, a katonai hagyományok ápolása. ... >>

A Földtulajdonosok Országos Érdekvédelmi Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

7500 Nagyatád, Aradi utca 10/c.
képviselő: Lászlóné dr.Vedres Margit
Az egyesület - tagjainak lakhelyére tekintet nélkül, a földtulajdonnal, illetve azon haszonélvezeti joggal bírók érdekében munkálkodik. Ezen belül: A földtulajdonosok tulajdonának védelme, a jogszabály alapján. A földtulajdonosok érdekeinek érvényesítése. Az érdekképviseletük ellátása. Szakmai tanácsadó tevékenység folytatása. A termőföld védelmének, rendeltetésszerű hasznosításának a segítése. Segíti az optimális nagyságú gazdaságok kialakítását, az esetleges földcserék lebonyolítását. Az egyesület céljaihoz kapcsolódó jogszabályok megalkotásánál véleményt nyilvánít, javaslatot tesz. A piaci viszonyokhoz igazodva, közreműködik az adott területen legelőnyösebb haszonbérleti díjak kialakításában. Törekszik a pénzügyi /hitelezési, támogatási/ feltételek javítására. A föld termőképességének növelése érdekében javaslatot tesz a korszerű termesztésre, technológiákra. a gazdaságos termelésre. Szorgalmazza a korszerű ismereteket nyújtó oktatást. Az esélyegyenlőség megteremtése a kis, közepes és nagy gazdaságok között, mely segíti a családi munkaerőn alapuló kisebb gazdaságok stabilizálódását, fejlődését. ... >>

"A Nagyatád Szövetkezet Tagjaiért" Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

7500 Nagyatád, Baross G. utca 11.
képviselő: Poór Józsefné
A "Nagyatád" Szövetkezettel tagsági viszonyban állók, és a szövetkezet átalakulásával létrejövő kft üzletrészesei, illetőleg annak társaságaiban folyamatosan dolgozók vagy mindezen szervezetektől nyugdíjba vonultak, szociális, egészségügyi, továbbá művelődési és szabadidősport tevékenységek támogatása. Juttatások: Egészségügyi cél, amely valamennyi betegség megelőzésére, gyógyítására, ill. magánszemélyek habitációjára, ill. rehabilitációjára irányul. Szociális cél: segély, szociális támogatás, gyógyüdülés. Művelődési cél: tanfolyami hozzájárulás, oktatási költség, konferencián, kongresszuson való részvétel díja. Szabadidősport célra: egyesületekben a tagsági díj, saját dolgozói állomány szabadidősportjának költségei. ... >>

"A Nagyatádi Babay József Általános Iskola gyermekeiért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7500 Nagyatád, Petőfi utca 51/a.
képviselő: Boros Bálint
A Nagyatádi Babay József Általános Iskola gyermek- és ifjúsági közösségei működésének támogatására segítségnyújtás programjaik megvalósításához, továbbfejlesztéséhez, sport és közművelődéshez. A táborozások és turisztikai programok támogatása. A tehetséges tanulók támogatása. ... >>

A Nagyatádi Zeneoktatás Támogatásáért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7500 Nagyatád, Széchenyi tér 7.
képviselő: Lescsisin Marianna
Nagyatád város zeneoktatásának támogatása, különös tekintettel a tehetséggondozásra. Az alapítvány célja, hogy a természetes és jogi személyek támogatásával - akik elkötelezettek a magyar zene-kultúra, a magyar zeneoktatás ügye iránt és készek ezért a célért saját városuk érdekében anyagi áldozatot is hozni - olyan pénzalap megteremtése, amely lehetőséget nyújt a zeneoktatás támogatására. Középpontjában a tehetséggondozás áll, melynek érdekében meglévő pénzeszközeivel hozzájárul az oktató-nevelő munka tárgyi feltételeinek minőségi javításához. Támogatja továbbá: - a tanulók szakmai rendezvényeken,versenyeken való részvételét, - a kiemelkedő eredmények ösztönzése a tanulók jutalmazásával, - kiemelt támogatás biztosítása a zenei pályán továbbtanulásra készülő növendékek részére, - az iskola által rendezett versenyek helyezettjei dijainak finanszírozása és hozzájárulás e versenyek megrendezésének dologi kiadásaihoz, - az arra rászoruló legtehetségesebbek minél szélesebb körü támogatása. ... >>

Agro-ATÁD-Trade Egyesület

(érdekképviselet)

7500 Nagyatád, Kiszely utca 2/B. I/4.
képviselő: Csendesné Murányi Ibolya
Az egyesület összefogja és koordinálja azon személyek tevékenységét, akik az ország területén az agrár- és vidékfejlesztési szakmai tevékenységgel foglalkoznak. Az egyesület felkarol minden olyan célkitűzést, tevékenységet illetve kezdeményezést, amely az agrárgazdálkodók ügyéhez kapcsolódik. Az egyesület elősegíti és támogatja tagjai szakmai munkájának fejlődését, hatékonyabbá tételét. ... >>

AZ ENDOSZKÓPOS SEBÉSZET FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,oktatási)

7500 Nagyatád, Bajcsy Zs. utca 1.Városi Korház
képviselő: dr Antal András
A modern sebészeti és traumatológiai tevékenység ellátásához szükséges technikai feltételek megteremtése. A betegek minél magasabb szintű ellátása, maradandó károsodások megelőzése, az intézmény műszerezettségének fejlesztése. Tudományos és szakmai továbbképzés biztosítása és szervezése. Szakkönyvek és szakfolyóiratok beszerzése. Oktatási-demonstrációs eszközök beszerzése. Belföldi és külföldi továbbképzések, kongresszusi részvételek költségeinek fedezése. Egészségügyi kutatási programok finanszírozása. A betegellátással foglalkozó egészségügyi dolgozók szakmai fejlődésének elősegítése. A céloknak megfelelő eszközök és berendezések üzemeltetési költségeinek, illetve a folyamatos működtetés költségeinek biztosítása. ... >>

Bajtársi Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet)

7500 Nagyatád, Aradi utca 6/B. fsz.2.
képviselő: elnök Fülep István, titkár Papp Géza
Szociálisan rászoruló tagjainak segítése, kulturális ismereteinek bővítése, a kulturális örökség megóvása, a hagyományok ápolása, a tagság egészségének megőrzése érdekében sport rendezvények szervezése. Az egyesület közhasznú tevékneysége során működteti a tulajdonát képező, általa fenntartott Aradi klubot, mint a helyőrségben maradt nyugállományúak, honvédségi közalkalmazottak, a fegyveres erők és rendvédelmi szervek aktív és nyugállományú tagjai, mindezek családtagjai, özvegyei művelődési intézményét. ... >>

"Bárdos oktatási-nevelési" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

7500 Nagyatád, Baross G. utca 4.
képviselő: Nagyné Huszár Andrea
A Nagyatádi Bárdos Lajos Általános Iskola tanulóinak sokoldalú megsegítése: Az idegen nyelvi oktatás bővítése, feltételeinek jobbítása, a számítástechnikai-informatika ismeretek oktatásának korszerűsítése, az iskolán belüli ifjúsági szervezet működtetése, táborozásainak anyagi támogatása, iskolai speciális sportolási lehetőségek támogatása, melyek különleges felszerelést igényelnek, tanulmányi és sportversenyeken való részvétel elősegítése, valamint a kimagasló eredmények díjazása, belső diákpályázatok díjazása, iskolai amatőr kulturális csoportok támogatása. A Bárdos Lajos Általános Iskola ének-zenei tevékenységének támogatása, különösképpen figyelemmel az iskolai ének-kórus tevékenységre. A Bárdos Lajos Általános Iskolában tanuló hátrányos helyzetű gyermekek tanulmányi és szociális felzárkóztatásának segítése. Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi munka, propaganda tevékenység, megelőző és felvilágosító rendezvények támogatása. ... >>

"Betegszállításért és Mentésért Nagyatád" Alapítvány

(egészségügyi,egyéb)

7500 Nagyatád, Rozsnyói utca 2.
képviselő: Ternák Attila
Az alapítvány célja: - több munkaórában foglalkoztatni a betegszállító mentőgépkocsikat, - mentőgépkocsik jobb felszerelhetősége, - jobb munkahelyi körülmények megteremtése, - a kiemelt felszereltségű "esetkocsi" műszereinek korszerűsítése. Közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás. ... >>

BLACK DOGS POKER CLUB Kulturális, Szalonjáték és Sport Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális)

7500 Nagyatád, Aradi utca 15. II/3.
képviselő: Csernela Gábor József
Az Egyesület célja elsősorban a szabadidő kulturált, hasznos eltöltése, a következő szalonjátékok: a sakk, go, dáma, darts, pool és snooker billiárd, valamint a limitrendszerű kártyajátékok: bridzs, tarokk, ulti, rablóulti, Texas Holdem, Omaha, Seven Card Stud minél több emberrel való megismertetése és népszerűsítése, ezen játékoknak, mint a szabadidő eltöltésének megkedveltetése, az ilyen irányú érdeklődés felkeltése, tartalommal és lehetőségekkel kielégítése. ... >>

Bodvicai Zártkerti Tulajdonosok Egyesülete Szőlőhegy Nagyatád

(érdekképviselet)

7500 Nagyatád, Kiszely utca 2/B fsz.2.
képviselő: Papp János
Az egyesület célja a szőlő-gyümölcs és zöldségtermelők öntevékeny kezdeményezésének összefogása, továbbá az ebből eredő termelésfejlesztési lehetőségek előmozdítása, az egyesület tagjainak érdekképviselete. ... >>

Czindery Szépmíves Céh

(kulturális)

7500 Nagyatád, Széchenyi tér 6.
képviselő: Kovács Géza György
A Czindery Szépmíves Céh egyesület fenntartóként gondoskodik a Czinderí Szépmíves Céh működéséről, biztosítja az ehhez szükséges előfeltételeket. ... >>

"DARK DEWILS" KERÉKPÁROS CLUB - Nagyatád

(sport)

7500 Nagyatád, Csokonai utca 6.
képviselő: Krafcsik Tamás ... >>

Dél-Dunántúli Közéleti Egyesület

(egyéb)

7500 Nagyatád, Mártírok utca 24/A.
képviselő: Dr.Bertalan Péter
1. A lakosság, a társadalmi szervezetek, az önkormányzatok és a kormányzat kapcsolatának fejlesztése a civil szervezetek eszközrendszerével. 2. A helyi demokrácia intézményrendszerének fejlesztése, a lakosság érdekképviseletének erősítése az önkormányzati testületek munkájában. 3. Az Európai Uniós integráció elmélyítése, a régió kapcsolatrendszerének fejlesztsée. - A regionalizmus hazai vívmányainak fenntartása és fejlesztése. - Közreműködés az Európai Uniós fejlesztési források elosztására szolgáló pályázati kiírások előzetes véleményezésében, a fejlesztési tanácsok munkájának segítése. - Az Európai Uniós fejlesztési támogatások hatékony fogadásának megfelelő önkormányzati struktúra kialakításának ösztönzése, a regionális kohézió erősítése. ... >>

DÉNESMAJOR 2008 Vadásztársaság

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

7500 Nagyatád, Rinya utca 15.
képviselő: Kiss István
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyever és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával, a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával az egyesület tagjai részére kulturált vadászati lehetőséget biztosítson. Célja továbbá a vadászati hagyományok, a vadászati kultúra ápolása, a vadászterület élővilágának védelme, a helyi társadalom környezet- és természetvédelmi szemléletének előmozdítása. ... >>

"Együtt a Nagyatádi Aradi utcai óvoda gyermekeiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7500 Nagyatád, Aradi utca 1.
képviselő: Molnár Gyuláné
Ösztönözze az embereket, azok csoportját, közösségeit, jogi és nem jogi személyeket a gyermekek környezetének, testi és szellemi nevelésének, fejlődésének elősegítését és támogassa az ezzel kapcsolatos kezdeményezéseket. ... >>

Együtt Európáért Egyesület

(egyéb)

7500 Nagyatád, Mártírok utca 24/A.
képviselő: Pünkösd Márton
Az euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

Gépipari Független Szakszervezet

(érdekképviselet)

7500 Nagyatád, Dózsa Gy.u.100.
képviselő: Füri József ... >>

Hét hárs Alapítvány

(egészségügyi)

7500 Nagyatád, Bajcsy Zs. utca 1.
képviselő: Dr.Mohr Tamás
Nagyatád és környéke psychiátriai, addictológiai és mentálhygienés ellátásának fejlesztése, összehangolása. ... >>

Hunor Íjász Egyesület

(sport,kulturális)

7500 Nagyatád, Petőfi utca 52.
képviselő: Lentsch Géza
A régmúlt hagyományainak felelevenítése, ápolása és gondozása, a magyar hagyományos, honfoglalkáskori íjászat bemutatása, tanítása, őseink harci kultúrájának megismertetése, valamint az íjászat, mint sport elterjesztése. ... >>

JOBB KÖZÉLETI KÖR NAGYATÁD

(egyéb)

7500 Nagyatád, Kossuth L. utca 20.
képviselő: Bagó László Béla ... >>

"Jógával a teljes életért" Alapítvány

(egyéb)

7500 Nagyatád, Taranyi út Ipartelep, 1562/10. hrsz. (irodaház)
képviselő: elnök Csirke Józsefné Szombatfalvi Emese Erzsébet
Az alapítvány általános célja a jóga mint mozgásforma és filozófiai rendszer terjesztése, népszerűsítése és az ezzel kapcsolatos tevékenységek támogatása. A jóga szellemiségének jegyében az alapítvány céljának tekinti a test és a szellem egységének megteremtését, a fizikai egészség és harmónia elérésén keresztül a lélek megérintését. Az alapítvány az "ép testben ép lélek" eszméjének megfelelően hozzá kíván járulni a testi- és szellemi egészség megőrzéséhez, fenntartásához. Az alapítvány a jógán keresztül a nehéz helyzetbe került személyeknek kíván segítséget nyújtani. Az alapítvány arra törekszik, hogy a jóga értékeit minél szélesebb körhöz eljuttassa és ehhez kívánja a megfelelő környezetet megteremteni. ... >>

"Kincskereső" Oktatási-nevelési Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

7500 Nagyatád, Széchenyi tér 25.
képviselő: Szigeti Gyula
A nagyatádi Éltes Mátyás Általános iskola tanulóinak sokoldalú megsegítése, az oktatás-nevelés tárgyi eszközeinek bővítése, feltételeinek javítása, az iskolán belüli ifjúsági szervezet működtetése, táborozásainak támogatása, iskolai tanulmányi kirándulások, tanulmányi- és sportversenyek támogatása, olyan sportolási lehetőségek segítése, mely a fogyatékos tanulók esetében egyedi felszerelést igényelnek, készségfejlesztő tevékenység támogatása, pályázatok kiírása, kimagasló teljesítmények díjazása, az iskola amatőr kulturális tevékenységének felkarolása. A nagyatádi Éltes Mátyás Általános Iskolában jelentős számban tanuló hátrányos helyzetű gyermekek tanulmányi és szociális felzárkóztatásának elősegítése. ... >>

Kistornászok Klubja Mozgásfejlesztő Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7500 Nagyatád, Táncsics M. utca 6.
képviselő: Kálecz Tímea
A térségben élő városokban és kis településeken élő gyermekek részére lehetőséget biztosít a korai készségfejlesztésre, a mozgásfejlesztésre, a szabadidő hasznos eltöltésére. Támogatja a családi életet, lehetőséget teremt szociális, kulturális, egészségügyi, oktatás-nevelés terén: közösségi tevékenységek, színvonalas foglalkozások és hangulatos rendezvények szervezésével, egyéni képességfejlesztés külső szakemberek bevonásával. Konkrét célok: - mozgásfejlesztő foglalkozások szervezése, lebonyolítása, a gyermekek mozgásfejlődésének elősegítése, különböző mozgásformákkal való megismertetése, - családi napközi és gyermekház működtetése, - képességfejlesztés, oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, - szabadidős és hobbitevékenységek, gyermekprogramok, gyerekzsúrok, táborok szervezése, - időszakos gyermekfelügyelet, - a nyári napközi tábor működtetése a bölcsődei, óvodai és az iskolai tanítási szünet ideje alatt, - a határon túli magyarok táboroztatása, programszervezése, - játszóház, - sajátos nevelési-gondozási igényű gyerekek befogadása, egészségkárosultak támogatása, - szociális tevékenységek, hátrányos helyzetű gyermekek befogadása, segítése, családvédelem, - kulturális tevékenység, hagyományőrzés, a természet megismerése, szeretetre nevelés, igazodva a helyi és kistérségi óvodák és iskolák profiljához, - az egészségügyi tevékenységek, lelki segítségnyújtás, - a korai fejlesztés fontosságának népszerűsítése, a fejlődési rendellenességek minél előbbi felismerése, szakemberhez irányítása, - korai fejlesztő- és egyéb gyógypedagógusok, szakemberek, pedagógusok, nyelvtanárok keresése, egyéni és kiscsoportos fejlesztések megvalósítására. - Ezen tevékenységek folytatásához helyet biztosít megfelelő helyiségek és eszközök rendelkezésre bocsátásával. ... >>

"MEGBÉKÉLÉS" Hospice Alapítvány

(egészségügyi)

7500 Nagyatád, Csokonai utca 9.
képviselő: Németh István
Olyan szakellátás szintjén működő egészségügyi ellátási forma - hospice - támogatása, mely a gyógyíthatatlan - különös tekintettel a rákbetegségekre - stádiumba került, szenvedő betegek fájdalmainak és egyéb kínzó tüneteinek megszüntetésére vagy csökkentésére, a betegek életminőségének javíítására irányul. ... >>

Mobilizmo (Közhasznú) Gyermekliga

(egyéb)

7500 Nagyatád, Széchenyi tér 25.
képviselő: Klisz Tibor
Gyermek és ifjúság érdekképviselet. ... >>

Nagyatád Város Polgárőr Egyesülete

(közbiztonság,egyéb)

7500 Nagyatád, Baross utca 9.
képviselő: Horváth Dezső
Bűnmegelőzés, közrend, közbintonság és a környezet védelme. ... >>

"Nagyatádért" Egyesület

(egyéb)

7500 Nagyatád, Baross G. utca 2.
képviselő: Sasvári Tamás ... >>

Nagyatádi Atlétikai Club

(sport)

7500 Nagyatád, Kiszely utca 6. B. fsz./2.
képviselő: Horváth János
Az egyesület Nagyatád város és környéke atlétikai sportágba bevonását és az egészséges életmódra nevelési tűzi ki céljául. ... >>

Nagyatádi Bárdos Lajos Általános Iskolai Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

7500 Nagyatád, Baross G. utca 4
képviselő: Kesztyűs Ágnes
Az egyesület célja, hogy ellássa tagjainak egyéni és kollektív, - egyesületi tevékenység szerinti, - érdekvédelmét, ezen belül módot nyújtson tagjainak egyesületi jogaik, érdekeik kifejtésére, lehetőséget teremtsen azok érvényesítésére és ellássa érdekképviseletüket. Az egyesület következetesen törekszik a tevékenységi körébe tartozó feladatoknak a tagok és a nagyatádi Bárdos Lajos Általános Iskolai Diáksport Egyesület (NBDSE) érdekeivel összhangban való vérehajtására. ... >>

Nagyatádi Caritas Egyesület

(egészségügyi)

7500 Nagyatád, Széchenyi tér 6.
képviselő: Kéri Imréné
Testi és lelki segítségnyújtás az arra rászorultaknak. ... >>

Nagyatádi Cigány Szervezet

(kulturális,érdekképviselet)

7500 Nagyatád, Ady E. utca 2/L.
képviselő: Horváth Ibolya Mária
Nagyatád település roma lakosságának érdekvédelme, kultúra hagyományápolás, szociális önsegítés. Társadalmi és állami szervekkel együttműködés. Rendezvények közös koordinálása. ... >>

Nagyatádi Diákokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7500 Nagyatád, Baross G. utca 9.
képviselő: elnök Dr. Gara István
Pénzalap létrehozása, amely lehetőséget nyújt azoknak a nagyatádi diákoknak, akik egyetemi, főiskolai, valamint kimagasló tehetség esetén szakirányú középiskolai képzésben önhibájukon kívül kerültek olyan anyagi helyzetbe, hogy továbbtanulásuk akadályoztatva van. ... >>

NAGYATÁDI ERDÉLYI KÖR

(kulturális,egyéb)

7500 Nagyatád, Dózsa Gy. utca 34.
képviselő: Dr.Orbán Csaba
1./ A Nagyatádi Erdélyi Körbe tömörült áttelepült erdélyiek, mint a változatlanul erős erdélyi magyar nemzettudat hordozói, kötelességüknek tekintik hagyományaik ápolását és mindenkor az anyaország segítségére sietni a magyar öntudat erősítésében. 2./ Az egyesület tagjainak érdekképviselete, egységes egyeztetett fellépés lehetőségének a megteremtése. 3./ Az Erdélyből és más szomszédos államokból áttelepült magyarok itteni társadalmi beilleszkedésének az elősegítése. 4./ A romániai és más szomszéd államokban élő magyarság ottani demokratikus törekvéseinek a támogatása, mint kisebbségek elleni bármilyen fellépés erkölcsi elítélése. 5./ Híd szerepet töltsön be az őslakosság és az újonnan betelepedettek között. 6./ Kulturált hasznos időtöltés lehetőségeinek a biztosítása. Lehetőségéhez mérten kulturális, művészi csereprogramok anyagi támogatása, képzőművészeti kiállítások szervezése, ezeknek a sajtóban, rádióban és tv-ben való ismertetése, hogy jobban megismerjük az erdélyi magyarság szellemi-kulturális örökségét. ... >>

Nagyatádi Evangélikus Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

7500 Nagyatád, Luther Márton tér 1.
képviselő: Nagybocskai Tamás
Az alapítvány célja a Nagyatádi Leányegyházközséghez tartozó egyháztag elődök által korábban létrehozott szellemi és tárgyi értékek fenntartása, megóvása és továbbépítése mellett a hitélet és az evangélikus közösséghez való tartozás elősegítése, valamint az ezt célzó alkotások, szellemi termékek létrejöttének támogatása. ... >>

Nagyatádi Futball Club

(sport)

7500 Nagyatád, Kiszely utca 40.
képviselő: Halász József elnök ... >>

Nagyatádi Fürjecske Néptánc Egyesület

(kulturális)

7500 Nagyatád, Baross G. utca 2.
képviselő: elnök Mayer Károlyné, elnökhelyettes Perger Péterné, titkár Feketéné Zsivolecz Judit ... >>

Nagyatádi Ipartestület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7500 Nagyatád, Korányi S. utca 5.
képviselő: Horváth István
A kisiparosok és más egyéni, valamint társas vállalkozók gazdasági és szakmai érdekeinek kifejezése, továbbáezen érdekek védelme. A szervezet tagjai részére gazdaságszervező tevékenység folytatása. A tagság érdekében együttműködés az illetékes állami, társadalmi, politikai és egyéb szervezetekkel. A tagság képzése és továbbképzése. Szervező, oktató, felvilágosító és tanácsadó munkával elősegíteni a vállalkozás eredményes gyakorlásához szükséges ismeretek megszerzését. Gazdálkodási tevékenység folytatása. Rászoruló tagjainak segélyezése. A tagság kulturális, sport és művelődési igényeinek támogatása. A kisipari hagyományok ápolása, a vállalkozók jó hírnevének védelme. ... >>

Nagyatádi Jazz-balett és Ritmikus Gimnasztika Sportegyesület

(sport)

7500 Nagyatád, Hunyadi utca 2.
képviselő: Dr. Ludas László
a./ A ritmikus sportgimnasztika sportág népszerűsítése és folyamatos utánpótlásának biztosítása. b./ A szervezett keretek közötti sportolás biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltésének szervezése. ... >>

Nagyatádi Judo Club

(sport)

7500 Nagyatád, Baross G. utca 9.
képviselő: Boros Attila
A judo sportág népszerűsítése, főként Nagyatád város és vonzáskörzetében, a szervezett keretek közötti sportolás biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése, mozgósítás a sportágban folyó tevékenységre, és folyamatos utánpótlás biztosítása, hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel, a judó sportág eredményességének növelése. ... >>

Nagyatádi Karate Klub S.E.

(sport)

7500 Nagyatád, Ady köz 3.
képviselő: Horváth Mihály ... >>

Nagyatádi Kertbarátok Nyugdíjas Egyesülete

(természetvédelem,egyéb)

7500 Nagyatád, Baross G. utca 2.
képviselő: Greller Károly
A természetkedvelő és szerető zöldség, gyümölcs, szőlőtermesztéssel foglalkozó és azonos érdeklődésű tagok összefogása. ... >>

Nagyatádi Konzervgyár Üzemi Horgászegyesülete

(sport,természetvédelem)

7500 Nagyatád, Somogyszobi utca 30.
képviselő: elnök Csapó László
Tagjai részére kedvező horgászlehetőség biztosítása, valamint horgászérdekeinek képviselete. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. A horgászoknak a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. ... >>

Nagyatádi Méhész Egyesület

()

7500 Nagyatád, Móricz Zs.u.2.sz.
képviselő: Egyed Árpád ... >>

NAGYATÁDI MÚZEUMÉRT ALAPÍTVÁNY

(természetvédelem,kulturális)

7500 Nagyatád, Széchenyi tér 2.
képviselő: Ludán Imréné
Nagyatád és környéke kulturális, helytörténeti, néprajzi, természettudományi értékeinek megőrzése, gyűjtése, kutatása. A Nagyatádi Városi Múzeum mű- ködésének, tevékenységének támogatása. A kutatási eredmények publikálása és múzeumi kiállítások rendezése. ... >>

NAGYATÁDI NAPSUGÁR ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,kulturális)

7500 Nagyatád, Alkotmány utca 15.
képviselő: Antal Józsefné
A nagyatádi Napsugár Óvoda /Nagyatád, Alkotmány u.15./ működésének, tevékenységének támogatása, az alábbiak szerint: Az intézmény helyi programjának megvalósításához és továbbfejlesztéséhez szükséges feltételek megteremtése. Az óvoda és a szülők sokoldalú együttműködésén alapuló nevelőmunka támogatása. A gyermek egyénre szabott, differenciált fejlesztése, az iskolai életre való fel- készítés, testi, lelki, szociális érésének elősegítése. Anyagi források biztosítása: A gyermekek egészséges mozgásfejlődését szolgáló feltételek megvalósításához. Önképzéshez, továbbképzések igénybevételéhez. Szakmai rendezvények szervezéséhez. ... >>
1. oldal 2. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41