Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nádudvar civil szervezetek


Találatok száma: 32
1. oldal

Európai Nádudvarért Kistérségi Egyesület

(egyéb)

4181 Nádudvar, Szikoldal u. 13.
képviselő: elnök Csoma Sándor
Nádudvar és a kistérség fejlesztése. ... >>

Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete Nádudvar

(egyéb)

4181 Nádudvar, Alkotmány u. 23.
képviselő: Nyikos Lajos
A galamb- és kisállattenyésztők társadalmi összefogása, célkitűzéseinek megvalósítása, szakmai ismeretek gyarapítása ... >>

Jövő Nemzedékéért Alapítvány

(kulturális)

4181 Nádudvar, Fő út 133. Kövy Sándor Ált.Isk
képviselő: Boros Lajosné elnök ... >>

Közgyűjteményi Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4181 Nádudvar, Fő út 133.
képviselő: Ludmanné Papp Ilona elnök
A hagyományőrzés mellett többfunkciós kulturális műhely és közösségi ház fenntartása, néprajzi, helytörténeti, kulturális és táji örökségünket bemutató kiállítások, történelmi játszóházak, kézműves foglalkozások, honismereti táborok, erdei iskola, kulturális és hagyományőrző programok, illetve ehhez kapcsolódó tanulmányi versenyek szervezése. ... >>

Liszt Ferenc Kórus Alapítvány

()

4181 Nádudvar, Ady E. Művelődési Központ
képviselő: Csendes Ferenc, Kiss György, Tóthné Budaházi Judit elnök ... >>

Magyarországi Összefogás Roma Rom Szervezet

(oktatási,szociális)

4181 Nádudvar, Szélső u. 80.
képviselő: elnök Horváth Tibor
oktatás, továbbképzés, bűnmegelőzés, roma és nem roma személyek életkörülményeinek javítása,
felzárkóztatása ... >>

"Mindent a családért" Nádudvari Nagycsaládosok Egyesülete

(szociális)

4181 Nádudvar, Tolbuchin u. 2.
képviselő: elnök: Csébi Zoltánné
A nagycsaládosok támogatása, a nagycsaládok által képviselt értékek felmutatása a társadalom számára, érdekeik képviselete, hátrányos megkülönböztetésük csökkentése, a nagycsaládosok egymást ismerő és segítő közösséggé szervezése. ... >>

"Nádudvar Turizmusáért" Egyesület

(egyéb)

4181 Nádudvar, Ady tér 10.
képviselő: elnök Csoma Sándor
Nádudvar turisztikai vonzereje növelésének elősegítése ... >>

Nádudvar Város Művelődéséért és Sportjáért Alapítvány

(sport)

4181 Nádudvar, Fő út 119.
képviselő: Dr. Danka József elnök ... >>

Nádudvari Akarat Sportkör (NASK)

(sport,oktatási)

4181 Nádudvar, Fő út 119.
képviselő: elnök Rásó Tibor
A szabadidős sporttevékenység szervezett körülményeinek megteremtése, segítése, fejlesztése. A sport nevelő és egészségmegőrző szerepének propagálása. A versenysport elérésének lehetőségét biztosítva tehetséggondozás, utánpótlás-nevelés. A versenyeken való sikeres részvétel segítése, az elérhető legjobb eredmények érdekében. ... >>

Nádudvari Diáksport Egyesület

(sport)

4181 Nádudvar, Fő u. 133. Kövy Sándor Ált.Isk
képviselő: Győrváry Viktor elnök ... >>

Nádudvari Edit Fitness és Aerobik Egyesület

(sport)

4181 Nádudvar, Tolbuchin u. 42/A.
képviselő: elnök Örvendi Sándor
sportolási lehetőség biztosítása ... >>

Nádudvari Fiatalok az Ifjúságért, Fejlődésért Egyesület

(oktatási,egyéb)

4181 Nádudvar, Kossuth u. 33.
képviselő: elnök Petrovics-Varga Kornélia
A helyi és más városokban tanuló közép- illetve felsőoktatásban tanuló diákok, esetleg már dolgozó, vagy munkakezdő munkavállalóknak biztosítani, hogy szabadidejüket hasznosan töltsék, és eközben valódi társasági, közösségi élményeket szerezzenek. Továbbá a szabadidő hasznos eltöltése, a közélet megismerése, közösségi élmények átélése, pihenés, táborok, szabadidős rendezvények szervezése. ... >>

Nádudvari Ficánka Kiemelkedően Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

4181 Nádudvar, Deák F. u. 5.
képviselő: Bekéné Lovász Andrea Júlia
Az egyesület célja a gyerekek nevelése, felügyelete, korrepetálása, gondozása és készségfejlesztése. Ezen kívül célul tűzte ki a testi nevelést, az egészséges életmódra és az iskolai életre való felkészítést, képességfejlesztést, tehetséggondozást. Egészségmegőrző programok előkészítése, tanítási-tanulási tevékenységet elősegítő eszközrendszer fejlesztése. 20 hetes kortól 14 éves korig gyerekek gondozása, nevelése, fejlesztése, házi gyermekfelügyelet. ... >>

Nádudvari Gazdakör

(érdekképviselet)

4181 Nádudvar, Fő út 119.
képviselő: Katona Lajos elnök ... >>

Nádudvari Ifjak Csoportja A Kulturáért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

4181 Nádudvar, Ady tér 10
képviselő: alelnök Horváth Andrea, alelnök Nagy Réka, elnök Kovács Hermann
a fiatalok számára lehetőséget biztosítani a szabadidő tartalmas eltöltésére,
Nádudvar épített és természeti környezetének megóvása, hagyományainak ápolása ... >>

Nádudvari Ipartestület

(érdekképviselet)

4181 Nádudvar, Kossuth u. 43.
képviselő: Varga András elnök ... >>

Nádudvari Kéknefelejcs Citerazenekar Közhasznú Egyesület

(kulturális)

4181 Nádudvar, Alkotmány u. 8.
képviselő: Agárdi Éva
Az Alföld, a Hortobágy, a Sárrét és a Hajdúság népzenei hagyományainak őrzése, a magas és mély citerák alkalmazásának, a pngetések sokszínűségének a hihetetlenül gazdag és autentikus hagyományos népzenei kultúra megőrzése, átadása az utókornak. Az egyesület fontosnak tartja, hogy olyan emberek is találkozzanak ezzel a műfajjal, akik számára korábban teljesen ismeretlen volt a citera muzsika öröme. ... >>

Nádudvari Polgárőr Közhasznú Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

4181 Nádudvar, Fő u. 119.
képviselő: elnök: Molnár István
Nádudvar közigazgatási területén a közbiztonság és a vagyonvédelem biztosítása ... >>

Nádudvari Postagalambsport Egyesület

(sport)

4181 Nádudvar, Tolbuchin u. 54.
képviselő: elnök: Erdei József
A szakszerű postagalamb-tenyésztésnek és versenyzésnek tömegsporttá való fejlesztése. A postagalamb-versenyzés szakszerű irányítása. Egyesületi versenyek, kiállítások rendezése. ... >>

Nádudvari Sakk Sport Egyesület

(sport)

4181 Nádudvar, Nap u. 2.
képviselő: elnök: Baranyai Antal
A sakk napszerűsítése, a tagok számára sportolási, felkészülési és versenyzési lehetőség biztosítása. ... >>

Nádudvari Sportegyesület

(sport)

4181 Nádudvar, Vörös Csillag TSz.
képviselő: elnök Szkupi Tibor
rendszeres sportolás, testedzés biztosítása ... >>

Nádudvari Vadásztársaság

(sport,egyéb)

4181 Nádudvar, Fő u. 222.
képviselő: elnök Erdei Imre
vadgazdálkodás, sportvadászat ... >>

Napudvar Megújuló Energiák Egyesület

(egyéb)

4181 Nádudvar, Fő út 119.
képviselő: elnök Réz Szilárd
Megújuló energiák hasznosításával kapcsolatos célok támogatása. ... >>

Népművészeti Egyesületek Szövetsége Hajdú-Bihar Megyei Szervezete

(kulturális,érdekképviselet)

4181 Nádudvar, Ady tér 10.
képviselő: Hubert Erzsébet titkár
Az egyesületi tagság körében a népművészet és a kézművesség hagyományainak, szellemi értékeinek és technikai ismeretének, tapasztalatainak felelevenítése, továbbéltetése, igényes alkotásra nevelés, progresszív vizuális szemlélet kialakítása a faragó, keramikus, textílműves (szövő, fonó, kézimunka, csipkekészítő), a fémműves, a bőrműves és egyéb kézműves népművészeti és népi iparművészeti ágakban. ... >>

POLYDUCT Zrt. Munkavállalóiért Humánháttér Alapítvány

(sport,kulturális,egyéb)

4181 Nádudvar, Kabai u. 62.
képviselő: elnök: Szabó Dezsőné
A Polyduct Zrt. munkavállalói szabadidős tevékenységének szervezése és lebonyolítása, kikapcsolódásukban, rekreációjukban és pihenésükben történő közreműködés, részükre sport és kulturális programok szervezése, hobbitevékenység gyakorlásának segítése. ... >>

Reménység Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4181 Nádudvar, Fő út 125.
képviselő: Őz Lajos elnök
Nádudvar református Egyházközösség műemlékeinek, épületeinek gondo- zásával, megóvásával összefüggő tevékenységek támogatása, Idősek Otthona támogatása, a gyülekezet gyermekeinek, ifjúságának támoga- tása, hitéleti nevelés, idegen nyelvi oktatás. ... >>

Sporthorgász Egyesület Nádudvar 1960

(sport,természetvédelem)

4181 Nádudvar, Tolbuchin u. 2.
képviselő: elnök: Juhász Sándor
Biztosítja tagjainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, a horgászattal összefüggő szakismeretek gyarapítását, ennek keretében ismerteti a horgászattal összefüggő jogszabályokat és más rendelkezéseket. Biztosítja, hogy a tagok a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, előírásokat, az országos és helyi horgászrend szabályait betartsák. Segíti a hatóságokat az orvhalászat és az orvhorgászat megelőzésében és leküzdésében, valamint a vizek tisztasága és a természet védelmében. ... >>

Szülőföldünk Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány

(kulturális)

4181 Nádudvar, Ady tér 10.
képviselő: Barna Sándorné elnök, Dománné Baranyai Etelka titkár ... >>

Tegyünk Nádudvarért Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

4181 Nádudvar, Ady tér 10.
képviselő: Dr. Koroknai-Bokor Erzsébet
A Nádudvaron élő fiatalok közművelődési, kulturális, sport és egyéb társadalmi tevékenységének összefogása. ... >>

Vadvíz 2009. Sporthorgász Egyesület Nádudvar

(sport,természetvédelem)

4181 Nádudvar, Mártírok út 3.
képviselő: elnök Nagy István
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőségek biztosítása. Tagjai nevelése a halászati jogszabályok betartására, a horgászetika szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére. A sporthorgászattal is hozzájárulni a szabadidő kulturált eltöltéséhez. A sporthorgászat fejlesztése és népszerűsítése. ... >>

Vidám Évek Alapítvány a Nádudvari Óvodásokért

(intézményi,oktatási)

4181 Nádudvar, Kossuth u. 8.
képviselő: elnök Nagyné Erdős Gyöngyi
az óvodások értelmi fejlődésének elősegítése, az óvoda helyi programjával összhangban álló pedagógiai tevékenységet szolgáló módszerek alkalmazása, óvodai programok, rendezvények szervezése, lebonyolítása, az integrált neveléshez szükséges speciális fejlesztőeszközök, tornaeszközök vásárlását támogató anyagi segítségnyújtás. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41