Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nádasdladány civil szervezetek


Találatok száma: 10
1. oldal

Amatőr Futball Club Nádasdladány

(sport)

8145 Nádasdladány, Ady E. út 28.
képviselő: Szabó Ferenc elnök
A nádasdladányi és a környező településen élő gyermekek, fiatalok számára biztosítani a testedzést, elsősorban labdarúgás és egyéb más labdajáték keretében; valamint a labdarúgás népszerűsítése; a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés iránti igény felkeltése; és mindezekhez szervezeti keretet nyújtani. ... >>

"Gróf Nádasdy Ferenc Általános Iskola Diákjaiért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8145 Nádasdladány, Vörös hadsereg u. 66.
képviselő: Szabó Ferenc kuratórium elnöke
A tanórai nevelés és oktatás feltételeinek javítása, a tanórán kívüli foglalkozások, rendezvények színvonalas megtartásának támogatása, a jó képességű tanulók versenyeinek, a szorgalmas, tehetséges, szociális hátrányokkal küzdő tanulóknak, a rászoruló tanulók étkeztetésének, a diákok sporttevékenységének támogatása, a tanulást elősegítő és a szemléltető eszközök beszerzésének biztosítása, a diákok egészséges életmódra nevelésének elősegítése. ... >>

"Jövőnemzedék" Szülők a Gyermekek Rendszeres Mozgásáért Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

8145 Nádasdladány, Ifjúság út 17,
képviselő: Durecz Csaba
Egészséges életmódra nevelés, a Nádasdladányi Általános Iskola, Óvoda meglévő iskolai és óvodai játék és eszközkészletének gyarapítása. A gyermekek nyári táboroztatásának anyagi támogatása, színházlátogatások, múzeumlátogatások szervezésének támogatása. Felvilágosító munka végzése a családok jogszabályok által biztosított lehetőségeiről. Családi és gyermektáborok szervezése. Kulturális, szabadidős programok szervezése a szabadidő hasznos eltöltése érdekében. Környezettudatos nevelés elősegítése. Művelődési, szórakozási programok szervezése és lebonyolítása Nádasdladány községben. ... >>

Matolcsy Miklósné Alapítvány

(szociális)

8145 Nádasdladány, Kossuth utca 23.
képviselő: Balázs Pál kuratóriumi elnök
Az alapítvány határozott célja a látássérültek gyülekezeti betagozódásának elősegítése, hit- és kegyességi életük gyakorlásához szükséges irodalom elkészítése és adományozása. Ennek érdekében minden lehetőséget megpróbál előteremteni, hogy kapcsolatba kerüljön református (és más felekezetű) testvérekkel és gyülekezettel. ... >>

Nádasdladány Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

8145 Nádasdladány, Vörös Hadsereg u. 53/A.
képviselő: Szekeres Károly ... >>

Nádasdladányi Környezetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

8145 Nádasdladány, Virág utca 8.
képviselő: Kocsis Károlyné elnök
Nádasdladány közigazgatási területén a természeti és épített környezet védelme. ... >>

Nádasdladányi Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

8145 Nádasdladány, Kossuth Lajos u. 7.
képviselő: Gerván Ákos elnök
Nádasdladány község területén a közbiztonság erősítése, elsősorban a bűnmegelőzési feladatok szervezése és ellátása útján. Segíteni és támogatni a Rendőrség munkáját, így különösen az észlelt bűncselekményekről a Rendőrség tájékoztatása és a Rendőrség, illetőleg más hivatalos szervek informálása a bűnözés szempontjából fokozottan veszélyeztetett helyszínekről, vélt eseményekről. Ifjúságvédelemmel, családvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása. ... >>

Nádasdladányi Sport Egyesület

(sport)

8145 Nádasdladány, Fő út 66.
képviselő: Rávai Zsolt elnök
A lakosság és az ifjúság egészséges életmódra nevelése; a labdarúgás és egyéb sportág feltételeinek megteremtése. ... >>

"Nádasd" Települések Együttműködéséért Közalapítvány

(kulturális)

8145 Nádasdladány, Petőfi S. u. 1.
képviselő: Orbán József a kuratórium elnöke
"Nádasd" elnevezésű helyi önkormányzatok egymáshoz fűződő kapcsolatainak megerősítése, önkormányzati feladatellátásban együttműködés. ... >>

"Sün Balázs Alapítvány a nádasdladányi Óvodás gyermekekért"

(intézményi,sport,oktatási)

8145 Nádasdladány, Kastélypark 3.
képviselő: Siligáné Soós Rozália kur. elnöke
A nádasdladányi napköziotthonos óvodás gyermekek egészséges életmódra nevelésének elősegítése, a kultúrával való ismerkedésük biztosítása, tehetségkutatás és - fejlesztés, sporttevékenységük támogatása, játékszerek vásárlásának támogatása. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41