Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mosonszolnok civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

Kulturális Egyesület Mosonszolnok

(természetvédelem,kulturális)

9245 Mosonszolnok, Fő u. 101-103.
képviselő: Lovász Lászlóné
Mosonszolnok község kulturális életének segítése, környezetkultúra és természetvédelem. ... >>

Lajta Művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9245 Mosonszolnok, Petőfi u. 2.
képviselő: Stencinger Noémi Erika
Az alapítvány létrehozásával az alapítók célja, hogy Mosonmagyaróvár és környéke művészeti oktatását előmozdítsák, alapfokú művészeti iskolai tevékenységet folytassanak, művészeti és kulturális rendezvények megvalósításában segítséget nyújtsanak, ilyen rendezvényeket szervezzenek, illetve támogassanak, támogassák a hagyományőrző és népművészeti esményeket. ... >>

"Mosonszolnok Községért" Közalapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

9245 Mosonszolnok, Fő u. 44.
képviselő: Kovalcsik László
Mosonszolnok Községben olyan lakossági fejlesztések megvalósítása, amelyek a kommunális ellátás javítása, szociális és egészségügyi célok megvalósítása, - fejlesztése, a lakosság egészséges életmódjának elősegítése, oktatási, nevelési kulturális- és sport-létesítmények fejlesztése, a községben lévő vallása, kegyeleti emlékhelyek, emlékparkok gondozása, állagának megóvása, tehetségek, fiatalok továbbképzésének támogatásának bővítését célozza. ... >>

Mosonszolnoki Ifjúságért Hagyományőrző Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

9245 Mosonszolnok, Fő u. 101-103.
képviselő: Kocsis Angéla
Az egyesület elsődleges feladata a gyermekek és az ifjúság szabadidejének kitöltése, az iskolarendszeren és iskolán kívüli, nemformális oktatás, nevelés, készség-és képességfejlesztés, ismeretterjesztés, attitűdformálás, ami hosszú távon közösségi állampolgári és emberi jogi fejlesztőmunkát takar. Célunk, hogy az itt élő fiatalok felfedezzék a község arculatát, a benne rejlő szellemi értékeket, a "multikultruális jelleget" és mindezt mgőrizzék, továbbgondolják, hasznosítsák és továbbfejlesszék a saját maguk, a közösség és ezáltal a társadalom épülésére. ... >>

Mosonszolnoki Sportegyesület

(sport)

9245 Mosonszolnok, Sport u. 18.
képviselő: Lachmann János
A rendszeres sportolás /versenyzés/, testedzés, felüdülés, szórakozás, tagjainak nevelése, a közösségi sportélet szervezése, kibontakozása céljából létrehozott szervezet. ... >>

Mosonszolnoki Természetbarátok Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

9245 Mosonszolnok, Fő u. 101-103.
képviselő: Háklár Henrietta, Neuburger-Czimmermann István
A sport-és szabadidő-eltöltés jellegű, szervezett természejárás útján elősegítse és erősítse a testi-lelki egészséges életmód kialakítását és ennek elterjesztését;a természet és környezet megismertetését, szeretetét és védelmét; s közreműködjön az ezekhez szükséges feltételek biztosításában és fejlesztésében. ... >>

MTTSZ Mosonszolnok Lövészklub

(sport)

9245 Mosonszolnok, Fő u. 44.
képviselő: Mészáros Tamás
A lövész sportág propagálása, a szervezet sportolás lehetőségeinek a megteremtése. A minőségi sport utánpótlásának kialakítása. ... >>

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Mosonszolnok

(tűzoltó,egyéb)

9245 Mosonszolnok, Orgona u. 1/A.
képviselő: Pethő Adrienn
Az egyesület elsődleges feladata, hogy tűzoltócsapatával tevékenyen közreműködjön a tűz elleni védekezésben, őrködjön és közrehasson a megelőzésben. Részt vesz a katasztrófa elhárításában, az életmentésben és a javakat ért káros hatások elhárításában. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41