Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mosonmagyaróvár civil szervezetek


Találatok száma: 214
1. oldal

4 Fight Kick-Box és Szabadidő Sportegyesület

(sport)

9200 Mosonmagyaróvár, Kökény u. 9. fsz. 57.
képviselő: Béres János - elnök, Poór Péter - elnökhelyettes
Sporttevékenység szervezése, melyen belül az egyesület edzéseket és versenyeket szervez, a versenyekre és igény szerint övvizsgákra felkészít.
A kickbox sport népszerűsítésével hozzájárul a sportolás iránti igény felkeltéséhez, valamint a társadalmi öntevékenység, a közösségi élet kibontakoztatásához.
Az egyesület együttműködik minden olyan hazai és külföldi állami, társadalmi szervvel, magánszeméllyel, akik segítik célja megvalósítását. ... >>

A Magyar Kultúráért Szlovákiában

(intézményi,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Engels u. 14.
képviselő: Böröndi Lajos
A határainkon túl élő magyarok anyanyelv ápolásával összefüggő rendezvények, szakmai fórumok, szervezése, a szlovák-magyar kultúrális kapcsolatok feltárása, elősegítése, szlovákiai könyvtárak magyar nyelvű anyagának bővítése, a Csemadok kultúrális tevékenységének támogatása. ... >>

"A német és osztrák nép hagyományainak ápolásáért, anyanyelvük oktatásáért" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás u. 5. sz.
képviselő: Kovács Zoltánné
Hogy a tanulók jól megtanuljanak németül, ismerjék meg az anyaország történelmét, alakítsanak ki személyes kapcsolatokat a német anyanyelvű emberekkel. ... >>

"A ZENEOKTATÁSÉRT" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Engels u. 12.
képviselő: Hernádi Sándor
A Mosonyi Mihály Zeneiskola tehetséges növendékei zenei fejlődésének elősegítése, a növendékek nyilvános szereplésének szervezése, segítése, az ehhez kapcsolódó utazások pénzügyi fedezetének biztosítása, működő zenekarokkal közös zenei programoknak a szervezése, segítése, az ehhez kapcsolódó utazások pénzügyi fedezetének biztosítása, a kiemelten tehetséges növendékek képzéséhez történő hozzájárulás (a külön foglalkozások költségének viselése), és a rászoruló növendékek részére hangszerek biztosítése, illetve hozzájárulás azok beszerzéséhez, javításához. ... >>

Alapítvány "A 2. sz. Napköziotthonos Óvoda Gyermekeiért"

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Kórház u. 13.
képviselő: Sallainé Félix Alexandra
A 2. számú Napköziotthonos Óvoda oktatási és nevelési feltételeinek megteremtése, bővítése, karbantartása, fejlesztése. A gyermekek testi neveléséhez szükséges tornaszoba és felszereléséhez szükséges tárgyi eszközök kialakítása, beszerzése. Az óvoda udvarának gyermek- és természetbarát kialakítása, természetes anyagokból álló játékszerekkel való felszerelése. Jó minőségű és tartós oktatási, nevelési, játékszerek beszerzése, a csoportszobák egészséges és kulturált berendezésének és diszítésének alapjául szolgáló beruházások esközlése, tárgyi eszközök, korszerű oktatási műszaki cikkek beszerzése. ... >>

Alapítvány a városért

(természetvédelem,környezetvédelmi)

9200 Mosonmagyaróvár, Ady Endre út 19. I/4.
képviselő: Dr. Nagy Györgyné
Mosonmagyaróvár területén a természet-, környezet- és műemlékvédelem. ... >>

Arsenal Szurkolói Klub

(egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Bartók B. u. 1/c.
képviselő: Bényei Zoltán, Gaál Tamás, Lakner Gábor, Molnár István, Mozsolics Péter
Az egyesület célja, hogy egy egységes csoportba tömörítse az Arsenal Football Club, röviden Arsenal magyarországi szurkolóit. ... >>

Art Flexum Művészeti Társaság

(kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 19.
képviselő: Szentkuti Károly
Mosonmagyaróvár művészeti életének szervezése, támogatása, a tagok művészeti tevékenységének segítése. Magyarország területén kívül élő művészekkel történő kapcsolattartás, közös rendezvények, kiállítások szorgalmazása. ... >>

"Az egészségre nevelésért a sportos életmódért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 4.
képviselő: Harsányi Levente
Sportversenyek rendezésével szervezésével mind több óvodás, iskolás ismerkedjen meg a sport egészségmegőrző, testet, lelket formáló erejével. A mozogni kívánó gyermekek foglalkoztatása, számukra sportprogramok szervezése és az ehhez szükséges tárgyi, személyi feltételek ... >>

AZ ÖRÖK VÉGTELEN EGYHÁZA

(egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Radnóti u. 2/A.
képviselő: Fülöp Zoltán Botond
Az egyház azonos hitelveket követők, vallásuk gyakorlása céljából, önkormányzattal rendelkező vallási közössége. Az Örök Végtelen Egyházának hitelveit követők valamennyien az örök végtelen megtartó egyensúlyában hisznek, az örök végtelent, mint felsőbb hatalmat, erőt tisztelik az egyház tagjai ezen, vallási életüket irányító azonos hitelveket követnek. ... >>

BA-RO Motorsport Egyesület

(sport)

9200 Mosonmagyaróvár, Árpád u. 62.
képviselő: Baracskai Zsolt (ö), Rongits Attila (ö)
Sportágának népszerűsítésével hozzájárul a sportolás iránti igény felkeltéséhez, valamint a társadalmi öntevékenység, a közösségi élet ... >>

"Baráti Kör a Művészetért" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos út 4.
képviselő: Orbán János
Összefogni a különböző művészeti ágakban tevékenykedőket, magas művészeti értékek megmutatása és továbbadása generációk között. Tehetségkutatás és gondozás a művészet különböző területein működők körében, bemutatkozás biztosítása. Rendezvények létrehozása, esetenként határainkon kívül is. Művészeti és alkotó táborok létrehozása, amatőr művészeti csoportok működtetése, segítése. A nevelés célú fejlesztések ösztönzése, a személyiségformálás hatékonyságának segítésével. Céltudatos, tartalmas életet élő ifjúságnevelése, távoltartásuk a veszélyforrásoktól. Művészeti nevelés, oktatás, képzés, továbbképzés, az itt felsorolt célokkal kapcsolatos anyagi kiadások, ráfordítások viselése. ... >>

Bóbita Gyermek Alapítvány

(oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 80.
képviselő: Hoffmann Attiláné
Az Egyesített Bölcsőde Mosonmagyaróvár Terv u. 80. (60 férőhelyes) Kormos ltp. (60 férőhelyes) Aranyossziget út 27. (30 férőhelyes) intézményeibe járó gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása, különös tekintettel a pszichés és szomatikus fejlődésükre az alábbiak szerint: a szabadidős játék és mozgásfejlesztő eszközök korszerűsítése. Beszéd megértésük, beszéd kifejezésük fejlesztéséhez szükséges technikai feltételek biztosítása. (Az érvényben lévő szakmai, módszertani útmutatásoknak megfelelő játékok, esközök beszerzése.) ... >>

BOLDOG KARÁCSONY

()

9200 MOSONMAGYARÓVÁR, VÁR 2.
képviselő: Dr. Ördög Vince ... >>

Botond Sportegyesület Móvár

(sport)

9200 Mosonmagyaróvár, Kálnoki út 11.
képviselő: Freimann Sándor
Az alapvető célja a renszeres testedzés biztosítása, a versenyeztetés, a szabadidő hasznos szórakoztató eltöltése, az egyesületi tevékenység közösségi élet kibontakoztatása, hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. ... >>

Bősárkányi "SZÁVÍZ" Üdülőegyesület

(természetvédelem,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Fuvaros u. 23.
képviselő: Billvachs Pál
Az egyesült célja, hogy Bősárkány közigazgatási területéhez tartozó csónakázó és horgász tó körzetében üdülőtulajdonnal rendelkezők összefogásával elősegítse az üdülőhely egységes és kultúrált környezetének megteremtését, a színvonalas szolgáltatások biztosítását, a környezet- és természetvédelem szempontjainak érvényesítését, az üdülőhely biztonságos és nyugodt működését. ... >>

Canton Lovasklub

(sport,kulturális,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Templom u. 13.
képviselő: Baráth Tiborné, Dr. Reményik Andrea
A lovas-sport fejlesztése, támogatása és népszerűsítése, a magyar lovas-sport hagyományainak ápolása. ... >>

City Golf Club Sport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth u. 99.
képviselő: Döme Gábor
A golf sportágat űző játékosbázis növelése; utánpótlásnevelés; a golf sport elterjedését szolgáló események, versenyek szervezése; a golf szakági és tömegsport tevékenység művelése, szervezése és támogatása; a golf sportág technikai, szakmai és humán erőforrásainak bővítése. Az egyesület célja továbbá a golf sport hagyományainak ápolása.
Az egyesület a cél elérése érdekében különösen az alábbi tevékenységeket végzi: golf sporteseményeket szervez; népszerűsíti a golfot, mint sportot és szabadidős tevékenységet, ilyen tárgyú programokat szervez és támogat, azokban közreműködik; elősegíti tagjai golf-sport tehetségének fejlődését; rendszeres edzési lehetőséget nyújt tagjai részére.
Az egyesület a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alatt működik.
Az egyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve az egyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése ? e rendelkezés alkalmazásában ? az egyesület alaptevékenységének minősül. ... >>

Civil Fómum Mosonmagyaróvárért Egyesület

(egészségügyi,szociális,kulturális,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Kötélgyártó u. 4.
képviselő: Domonkos Vince, Dr. Makkos Balázs, Nagy Miklós Kálmán
Mosonmagyaróvár és lakóinak önzetlen szolgálata, az önkormányzati munkában és azon túl a város közéletében. Különös tekintettel a következőkre: a város gazdasági struktúrájának átalakításának segítése, a város foglalkoztatási szervezetének humanizálása, a polgárok életkörülményeinek, továbbá környezetének javítása, Mosonmagyaróvár idegenforgalmi vonzerejének növelése, feltételeinek javítása, a város kulturális, művelődési teljesítményének javítása, a város lakóinak egészségügyi, szociális feltételeinek javítása és biztonságérzetének javítása, karitatív szerepvállalás a rászorultak segítése érdekében, a hagyományok és régi értékek feltárása, s azok gondozása a város jövőjének alakítása érdekében, a polgárok lokálpatrióta szellemének erősítése. ... >>

Cserháti Sándor Kollégiumért Alapítvány

(intézményi,kulturális,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Gazdász u. 10.
képviselő: Nagy István
A Cserháti Sándor Kollégiumban lakó hallgatók tanulmányaik végzését, képességeik fejlesztését, ismereteik bővítését és kulturális tevékenységüket minél magasabb szinvonalon tudják végezni. Támogatja a kollégiumi informatikai hálózat kiépítését, fejlesztését, hozzáférést az internethez. ... >>

CyberLord Online-sport Egyesület

(sport,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Arany János u. 30.
képviselő: Csákváry László
Az egyesület célja, hogy politikai hovatartozástól és lakhelytől függetlenül tömörítse mindazokat, akik az elektronikus és virtuális sport területén tevékenykednek akár hobbi, akár professzionális szinten, foglalkoznak számítógépes játékokkal, azon belül különböző módon formában versenyeken vesznek részt. ... >>

Delta Lakóterületi Sportegyesület

(sport)

9200 Mosonmagyaróvár, Kandó Kálmán út 3.
képviselő: Nagy György, Ősze Attila
Rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása céljából létrehozott szervezet. A sportegyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik működési területének állami és társadalmi szerveivel. ... >>

DMT Motorsport Autó- és Motorsport Egyesület

(sport)

9200 Mosonmagyaróvár, Tündérfátyol u. 33.
képviselő: Dr. Muskát Tamás
Tagjai számára a sportolás, pihenés, kikapcsolódás elősegítése, a szabadidő hasznos eltöltésének szervezése, az autósport, motorsport szervezése és fejlesztése. Az autó- és motorsport tömegsportként való elterjesztése. Edzések, versenyek szervezése, rendezése, továbbá a más által szervezett versenyeken biztosítja az egyesület tagjainak részvételét. ... >>

Dunamenti Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 22.
képviselő: Pollreisz Péter
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőségek biztosítása. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. A horgászoknak a társadalmi rend megbecsülésére, a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. ... >>

Dunamenti Mezőgazdasági Szövetkezet Sportegyesület Máriakálnok

(sport)

9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 22.
képviselő: Mátyás Ferenc
A rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatásának biztosítása. ... >>

Dunamenti Mg.Tsz. Sportkör

(sport)

9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 9.
képviselő: Andrássy Alajos ... >>

Dunamenti-Feketeerdei Vadásztársaság

(természetvédelem,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Palánk u. 1. fsz. 13.
képviselő: elnök Lepsényi Zsolt, gazdasági vezető Poór Péter, titkár Rammacher Csaba, vadászmester Máté Attila
Elsősorban a község külterületén, annak vonzáskörzetében, ill. szomszédos területein, ill. a Duna folyó ezen vonzáskörzetbe tartozó parti területein a tagság részére bérvadászatokat szervez, ellátja a tagok szakmai érdekeinek egységes képviseletét, a tagok közötti információáramlás megszervezését és irányadó etikai normatívák kialakítását tekinti céljának, alapvetően szervező-, érdekvédelmi célból alakul. Az egyesület vad- és természetvédelmi tevékenységet és ilyen irányú képzést is kifejt. Kialakítja és működteti a tagság egymás közötti hatékony kapcsolattartási rendszerét, ajánlás jellegű etikai kódexet alakít ki, betartása érdekében fellép. ... >>

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Mosonmagyaróvári Egyesülete

(természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Viola u. 6.
képviselő: Ágoston Csilla
Az egyesület tagjainak érdekvédelme és képviselete; a kulturált kutyatartás írott és íratlan szabályainak széles körben való népszerűsítése; az ember és a természet kapcsolatának erősítése, a környezet és természet védelmének aktív segítése, kiemelt figyelemmel az állatvédelmi törvényben meghatározottakra; az összes fajta népszerűsítése. ... >>

"Egészségünkért 1999" Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, Széchenyi u. 7. I/5.
képviselő: Dr. Resch Mária Phd
Egészségügyi tevékenység: Kifejezetten a lelki egészség területén végzett gyógyító és rehabilitációs munka. Egészségmegőrzés. Betegségmegőrzés. Szociális tevékenység végzése, gondozás a harmonikus bio-pszicho-szociális egység kialakítása és megőrzése érdekében. Speciális technikai mentőszolgálat. Oktatás és képzés, továbbképzés. Kutatásfejlesztés. Tudományos tevékenység. ... >>

Egyesület a Városközpontért

(sport,természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14.
képviselő: Fejesné Bedő Eszter
A városközpont területén élők aktivizálása, együttműködésre késztetése az épített és természetes környezet célszerű fejlesztésére, használatára, védelmére, a lakókörnyezet otthonossá tételére. Érdekérvényesítő tevékenység elősegítése és biztosítása. A városközpont lakosságát érintő összes befolyásoló körülmény feltárása, megismertetése, a vélemények és javaslatok figyelembe vételével a döntésre jogosult szervek kedvező irányba történő befolyásolása, a városközpontban élők sportolási, öntevékeny, kulturális és művészeti (a városi városközponti rendezvények keretein belül felnőtt és ifjúsági kiállítások, programok szervezése, lebonyolítása) tevékenységének fejlesztése, támogatása. Közhasznú tevékenységét az 1997. CLVI. tv. 26. § c. 5., 8., 9., 14. alpontjai alapján fejti ki. ... >>

Életfa Egyesület Mosonmagyaróvár

(szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Kormos ltp. 7.
képviselő: Lauer Katalin
A család tiszteletének visszaállítása, a házasságért, a gyermekekért érzett felelősség erősítése. A nagycsaládok (három- és többgyermekes családok) egyre kedvezőtlenebb társadalmi megítélésének a mérséklése. A nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete. A nagycsaládosok egymást ismerő és segítő szervezése. ... >>

Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904

(sport,érdekképviselet)

9200 Mosonmagyaróvár, Wittmann Antal park 1.
képviselő: Drescher Ottó
A sportegyesület a rendszeres sportolás, versenyzés érdekében szervezi tagjait, szakosztályok szerint az osztályba sorolásnak megfelelően létrehozza és fenntartja az országos és helyi szövetségek által előírt csapatokat. A sportegyesület tagjai az általa működtetett sportágakban létrehozott országos sportági szakszövetségeknek illetőleg ezek területi és helyi szövetségeinek, ezen szövetségek alapszabályát és egyéb szabályzatainak vonatkozó előírásait kötelezőnek ismeri el. A sportegyesület céljai érvényesülési érdekében biztosítja a szakosztályok csapatait és vezetőségük működési feltételeit, szervezi az egyesület működéséhez szükséges önkormányzati, helyi gazdálkodó szervek és egyéni vállalkozók által szponzori támogatást, működteti sportlétesítményeket (tekepály, büfé). ... >>

Éltes Mátyás Alapítvány a fogyatékos gyermekekért

(oktatási,szociális,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 97.
képviselő: Némethné Deák Ildikó
Az oktatás feltételeinek javítása érdekében technikai berendezések beszerzése, pedagógusok továbbképzése, hátrányos helyzetű tanulók támogatása, autista gyermekek támogatása. ... >>

EMLÉKEZÉS AZ ELHUNYTAKRA Alapítvány

()

9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2.
képviselő: Dr. Ördög Vince
A Pannon Agrártudományi Egyetem Mosonmagyaróvári Mezőgazdaságtudományi Kara, ill. jogelőd intézményei, alapítüi, jótevői és oktatói nyughelyeinek és emlékhelyeinek gondozása, munkásságuk ápolása. ... >>

Épületenergetikai Egyesület

(érdekképviselet)

9200 Mosonmagyaróvár, Bástya utca 37.
képviselő: Schopf Márton
Az egyesület általános célkitűzése az energia- és környezettudatosság elterjesztése, illetve népszerűsítése a fenntartható építészet tükrében. Ehhez egyrészt a legújabb tudományos, illetve műszaki fejlesztések eredményeinek megismertetése, másrészt a különböző szintek (kutatók, tervezők, kivitelezők, megrendelők és felhasználók) együttgondolkodása szükséges. Az egyesület ezt az integrációt vállalja fel. Elengedhetetlen az épületek energetikai jellemzőinek javítása, a fűtésenergia felhasználás csökkentése, a káros anyag kibocsátás mérséklése. Mind az új építésű, mind a felújítandó épületek energetikai fejlődése szempontjából fontos a sokoldalú információk begyűjtése, a műszaki fejlődés és fejlesztések párhuzamos megismerése. Csak egy koncentrált szakmai tudásbázisra alapozva lehet további fejlődési lehetőségeket feltárni. Az egyesületet az épületenergetikával és a környezetvédelemmel magas szinten foglalkozó, elhivatott elméleti és gyakorló szakemberek hozzák létre. ... >>

Erdészeti Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Csillag u. 29.
képviselő: Kovács Attila
A tagok horgászérdekeinek képviselete érdekvédelme, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, a szabadidő kultúrált eltöltésének elősegítése. A társadalmi együttélés és horgászetika szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelés. ... >>

Esély a Légúti Beteg Gyermekeknek Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Pázsit u. 26.
képviselő: Makai Edit, Papp György Tamás
A légúti megbetegedések világszerte sok gyermeknek okoznak keserves időszakokat. Kezelésük összetett feladat, a középpontban ugyan a gyógyszeres kezelés áll, de a siker érdekében ezt sok oldalról kiegészíteni, támogatni kell. A beteg gyermekek életvitelét mind a családban, mind az intézményrendszerekben (óvoda, iskola) úgy kell irányítani, hogy a betegségtől való félelemet minimálisra csökkentsük. Cél a betegség elfogadása, a betegséggel kapcsolatos ismeretek biztosítása. ... >>

Észak-Dunántúli Regionális Judo Szövetség

(sport,oktatási,érdekképviselet)

9200 Mosonmagyaróvár, Kandó Kálmán útja 3.
képviselő: elnök Nagy György
a) Elősegíti a sportág működését, meghatározza a fejlesztési célkitűzéseket és gondoskodik azok megvalósításáró.
b) Kialakítja a regionális versenyrendszert, megrendezi az egyéb versenyeket, bajnokságokat.
c) Képviseli a sportágat.
d) Intézi a sportág azon ügyeit,amelyek nem tartoznak a Szakszövetség központi testületinek hatáskörébe.
e) Felvilágosítást ad a sportág ügyeiben.
f)Vezeti a sportági nyilvántartásokat.
g) Közreműködik sportszakemberek képzésében és továbbképzésében.
h) Ellenőrzik a meg nem engedett teljesítményfokozó szerek és módszerek tilalmának betartását.
i) Gyakorolja a Szakszövetség fegyelmi és etikai szabályzatában meghatározott fegyelmi jogkört.
j) Irányítja a hatókörében működő területi és helyi szakszövetségeket.
k) Elősegíti az önkormányzati kapcsolatok fejlesztését.
l) Gondoskodik a sportág régión belüli elterjedésének növeléséről.
m) Gondoskodik a területi, megyei és helyi szakszövetségek megalakításáról. ... >>

Európa Értékrendjéért Pedagógiai Egyesület

(oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, Fő u.4.
képviselő: Farkas István elnök-igazgató
A közoktatási törvény 36. paragrafusában meghatározott pedagógiai, szakmai szolgáltatások végzése és az ehhez kapcsolódó feladatok ellátása az alapszabály 4-es pontja szerint. ... >>

Fanatik Autó-Motor Sportegyesület

(sport)

9200 Mosonmagyaróvár, Árvácska u. 21.
képviselő: Zsugonics István
A rendszeres sportolás, versenyzés, a tagok nevelése, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, valamint az MNASZ, MAMSZ, RTE, amatőr autó - motor sportegyesületek versenyein és rendezvényein való részvétel. ... >>

Fejes Józsefné Zenei Alapítvány

(kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14.
képviselő: Moldoványi Géza
Megfelelő pénzügyi fedezetet biztosítson a Mosonmagyaróváron 2 évente megrendezésre kerülő Flesch Károly Országos hegedűverseny lebonyolításához, a helyezést elért fiatal művészek díjazásához. ... >>

Fekete István Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 29.
képviselő: Borsodi Frigyesné
Az iskola tehetséges tanulóinak előmenetelét támogassák, ezeket a tanulókat felkarolják, a kiemelkedően jó munkát végző pedagógusokat ösztönözzék, ill. jutalmazzák. ... >>

"Fekete István Általános Iskola hátrányos helyzetű tanulóinak támogatásáért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkíj u. 29.
képviselő: Mandl Andrásné
Támogassa azokat a tanulókat, akik szociális nehézségekkel küzdő családból jönnek, ahol a tanuló az anyagiakat és/vagy képességeit tekintve hátrányos helyzetű, csonka családból származó, árva, nevelőszülőknél vagy állami gondozásban nevelt gyermekeket. ... >>

Felsch Károly Művelődési Központ Sakk-köre

(sport,oktatási)

9200 Mosonmagyaróvár, Engels út 14.
képviselő: Vincze Róbert
Szervezett keret biztosításával segíteni Mosonmagyaróváron és környékén a sakk-sport fejlődését, művelését, a sakk-verseny sport támogatását, népszerűsítését, elősegítve a folyamatos utánpótlást és képzést. ... >>

Felső-szigetközi Vadászszövetség

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9200 Mosonmagyaróvár, Mosonszentjánosi u. 1.
képviselő: Dr. Lascsik Ágoston
A szövetségbe tömörülő vadásztársaságok összefogása, érdekeinek képviselete és védelme. A környezetvédelem és természetvédelem, érdekeivel összhangban megvalósított vadgazdálkodás. A földtulajdonosokkal való együttműködés elősegítése. A Szigetköz tájegység biológiai sokféleségének és környezetének védelme, ápolása. A vadászterületen lévő vadállomány megőrzése megóvása. A vadak élőhelyének őrzése, életfeltételeinek biztosítása. A vadászati kultúra fejlesztése, vadászhagyományok ápolása. ... >>

Flexum Dolgozói Alapítvány, Mosonmagyaróvár

(környezetvédelmi)

9200 Mosonmagyaróvár, Szent László tér 2.
képviselő: Orosz Sándor, Takács István
Mosonmagyaróvár város településfejlesztésének és működésének elősegítése és támogatása. A Flexum dolgozók, mint kedvezményezettek részére szociális szolgáltatások és juttatások biztosítása. A Flexum dolgozóknak - munkaviszonyuk nekik fel nem róható okból történő megszűnése esetén - foglalkoztatási lehetőség ... >>

FLEXUM Sport Egyesület

(sport)

9200 Mosonmagyaróvár, Kolbai u. 10.
képviselő: Palkovits Attila ... >>

"GÉNIUSZ" és "SIKERÉLMÉNY" Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u.15.
képviselő: Papp Gyula, Polgár György
a) elősegíteni a tehetséges és eredményes tanulók sikerélményhez juttatását
b) hozzájárulni a kiemelkedően sikeres munkát végző pedagógusok sikerélményhez juttatásához,
c) növelni az iskolával karöltve eredményesen és aktívan dolgozó szülők sikerélményét és az iskola jó hírnevét, megbecsülését elősegítő rendezvények támogatása
d) az iskola idegennyelvi és informatikai tehetséggondozását segíteni, iskolai énekkar támogatása
e) tehetséges de hátrányos helyzetű tanulók előmenetelének támogatása, ezen tanulók felkarolása
f) a kiemelkedően jó munkát végző tanulók, pedagógusok, szülők ösztönzése, jutalmazása ... >>

"Gondoskodás" Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

9200 Mosonmagyaróvár, Zichy M. u. 5.
képviselő: Zimmerer Károlyné
Az intézmény 1998. év folyamán tervezi egy Szenvedélybetegek segítő szolgálatának létrehozását is. Az egyre szaporodó gondozási igénylők számára a létesítendő "Gondoskodás" Alapítvány lehetőségei szerint figyelemmel kívánja kísérni és támogatni ezeket a hátrányos helyzetű, rászorult embereket. Azalapítvány szeretne egyrészt a jelenlegi intézmények szakmai-működési feltételein, a gondozás színvonalán javítani, pl: megfelelő szocioterápiás, rehabilitációs célú foglalkoztatás (nem rendszeres munkavégzés, de kereset ellenében), a kultúrált szabadidő eltöltés feltételeinek javítása, az intézményen belüli közösségi élet szervezése, az egészségügyi, főként az orvosi ellátás hiányző területeinek pótlása (pl. rehabilitációs ellátás, állapotjavító kezelések, fizikoterápia, gyógytorna stb. Mindezeken felül cél a mentális gondozás színvonalának emelése is (pl. egyénre szabott bánásmód, a családi és társadalmi kapcsolatok ápolásának segítése.) ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41