Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mohács civil szervezetek


Találatok száma: 106
1. oldal

A Jövő Nemzedékéért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7700 Mohács, Szent István u.18-20.
képviselő: Puskásné Cseperka Ágnes
a Marek József Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és tanulóinak támogatása ... >>

A Mohácsi Németségért Közalapítvány (Gemeinnützige Stiftung "FÜR DAS DEUTSCHTUM IN MOHÁCS"

(intézményi,oktatási,egyéb)

7700 Mohács, Széchenyi tér 1.
képviselő: Jörg Ottó
Mohácsi német kulturcsoportok, egyesületek, a német nyelv iskolai oktatásának támogatása. ... >>

A Park utcai Német nemzetiségi Óvodéért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7700 Mohács, Park utca 11.
képviselő: kuratóriumi elnök Baranyainé Rupert Mária
a névében jelölt óvoda anyagi támogatása. ... >>

ÁGAS-BOGAS Hagyománynőrző Kézművesek Egyesülete

(kulturális)

7700 Mohács, Széchenyi tér 14.
képviselő: elnök Szilágyi Ágnes
Mohács és térsége hagyományai és népi mesterségei felkutatása, felmérése, rögzítése, bemutatása, megismertetése, népszerűsítése. ... >>

Al-Dunai Természetvédelmi Alapítvány

(természetvédelem)

7700 Mohács, Virág utca 23.
képviselő: elnök Sztellik Gergely, titkár Sztellik Endre
Gondoskodik az oltalma alá került védett, illetve védelemre tervezett természetvédelmi értékekről. Működési területén - elsősorban a duna alsó szakaszán és Béda-Karapancsán - lehetőségeihez mérten részt vesz a védelemre tervezett, vagy védett természeti területek feltárásában és bekapcsolódik azok állagmegóvásával kapcsolatos fenntartási, kezelési munkálataiba. Együttműködik a működési területén bejegyzett, hasonló célkitüzéseket megfogalmazó társadalmi szervezetekkel és alapítványokkal. ... >>

Alapítvány a Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola Fejlesztésére

(intézményi,oktatási)

7700 Mohács, Szabadság u. 2.
képviselő: Bayer Mária kur. elnök
oktatási ellátás támogatása ... >>

Alapítvány a Petőfi Sándor Kollégium Fejlesztésére

(intézményi,sport)

7700 Mohács, Liliom utca 50.
képviselő: elnök Heréb János, kuratóriumi titkár Fiochsz Ferencné sz.: Flódung Mária Verona
a mohácsi Petőfi Sándor Kollégium tárgyi feltételeinek javítása, korszerűsítése, a kollégiumban lakó diákok tanulási, sportolási lehetőségeinek bővítése. ... >>

Alkony Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

7700 Mohács, Árok utca 25.
képviselő: elnök Hengl János
segítséget nyújtani a hátrányos helyzetű fiatalok számára testi, lelki egészségük fejlődésében. Nyugdíjasok egészségmegőrzési, rehabilitációs tevékenységének elősegítése. Természetvédelem, állatvédelem. Kulturális, sport tevékenység keretein belül nevelés, oktatás, képességfejlesztés. ... >>

Altinum Kendo és Iaidó Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

7700 Mohács, Petőfi Sándor utca 2.
képviselő: elnök Litter Gábor
a rendszeres sportolás, az ilyen igények felkeltése, valamint az egyesület tagjainak sportolóvá nevelése a kendo (tradicionális japán kardvívás) és iaido (hagyományos japán kardkirántás gyakorlása) elnevezésű japán harcművészeti irányzatok gyakorlása, meghonosítása, széleskörű megismertetése, elméleti és gyakorlati oktatása, hagyományainak, kultúrájának, az ehhez kapcsolódó szokások ápolása által. Tagjainak -különös tekintettel az ifjúságra- testi, szellemi, erkölcsi, közösségi életre nevelését elősegíteni, fejleszteni. A közös edzéseken keresztül tagjait egészséges életmódra, udvariasságra, a szabadidő kulturált eltöltésére nevelni. A magyar és japán nép közötti kulturális kapcsolatok ápolása, új kapcsolatok keresése, a két ország hagyományainak ápolása és megismertetése. ... >>

Altinum Közösségi és Művelődési Egyesület

()

7700 Mohács, Kígyó u. 7/a.
képviselő: Englert Antalné ... >>

Anthem Énekegyüttesért Alapitvány

()

7700 Mohács, Szentháromság u.2/c.
képviselő: Szőke Brandó kuratóriumi elnök
a névben szereplő együttes müködésének anyagi támogatása ... >>

Az Eötvös Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

7700 Mohács, Eötvös utca 26.
képviselő: kuratórium elnöke Kóra Katalin
Az alapítvány célja tudást, szeretetet, emberséget adni, nevelők munkájához szükséges eszközök, az anyagi és emberi háttér megteremtésében segítséget nyújtani. ... >>

BÁCSKA Szabadidősport Egyesület

(sport)

7700 Mohács, Rókus u. 19.
képviselő: Gál Géza (titkár), Varga Gábor (elnök)
Rendszeres sportolási lehetőség biztosításával fejlessze és szinten tartassa az egészséges életmód kialakulását. Az egyesületi tagok optimális fejlődéséhez szükséges feltételek és tevékenység biztosítása, a fizikai és pszichikai edzettségük fokozása. Az egészséges életmód népszerűsítése a település lakosai között. A bajnoki rendszerben való részvétel lehetőségének biztosítása, valamint a nem versenyszerű sportolók részére mozgáslehetőség, rekreációs tevékenység biztosítása az Alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Bizalom, Otthon Ápolás Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7700 Mohács, Szepessy tér 7.
képviselő: kuratórium elnöke Kabakné Solt Zsuzsanna Judit
Az otthoni környezetben történő szakápolás segítése, az erre vonatkozó szakmai továbbképzés szervezése és a résztvevők támogatása. ... >>

Borza-Völgye Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

7700 Mohács, Béke út 41.
képviselő: elnök Farkas László
tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása, a szövetségi tagságból származó jogok érvényesítése, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, a jogszabályok, az alapszabály és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a horgászoknak a természet szeretetére és védelmére való nevelése, a horgászat, illetve a horgászegyesület hagyományainak őrzése és ápolása, horgászcélú hasznosítású víz kezelése, működtetése, halnevelés és azon való horgászat, a horgászvíz értékmegőrző fejlődésének biztosítása, a fiatalok szakmai és erkölcsi nevelése, halászat, halászati tevékenység, haltenyésztés, haltenyésztési tevékenység. ... >>

Brodarics Téri Napközi Otthonos Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7700 Mohács, Brodarics tér 1.
képviselő: képviselő Benedek Zsuzsanna
a Brodarics téri Napközi Otthonos Óvoda támogatása játékokkal, az óvodások képességeit fejlesztő eszközökkel, továbbá papír- és irószrekkel. ... >>

Bukovinai Székelyek Mohácsi Baráti Köre Egyesület

(oktatási,kulturális)

7700 Mohács, Kálvin utca 21.
képviselő: elnök Mezei Zsuzsanna
Székely népművészet, néphagyományok ápolása.
A székely szellemi és tárgyi népművészeti kultúra megőrzése, ápolása.
Lakóhely kulturális életének ápolása.
Kapcsolatok kiépítése a velünk közös értékeket valló hazai és határon túli (Székelyföld-i) szervezetekkel.
Közösségi ünnepek, mulatságok, kulturális rendezvények megszervezésének kezdeményezése.
Gyűjtőmunkák szervezése a helyi és Mohács körzetben lévő székely szellemi és tárgyi emlékek összegyűjtésére, kiállítások rendezése, ismeretterjesztő előadások szervezése.
A székelység történetével, életével foglalkozó iratok közreadása és terjesztése. ... >>

Carpathes Természetvédelmi és Fajmegőrző Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

7700 Mohács, Radnóti Miklós lakótelep 5. II//8.
képviselő: kuratórium elnök Horvai Valér, kuratórium titkár Sárfi Nikoletta, kuratóriumi tag Pál Róbert
hazánkban élő veszélyeztetett növény és állatfajok védelme és szaporítása, a veszélyeztetett területek megőrzése, tudományos gyűjtő és kutató utak szervezése, a tudományra nézve új növény és állatfajok felkutatása, fentieket elősegítő nevelés, oktatás és ismeretterjesztés, oktatási segédanyagok készítése, diákcsere programok szervezése, természeti károk elhárítása, megelőzése, természetkímélő gazdálkodási módok kidolgozása, természetfotózás és filmezés, publikálás, kiállítások szervezése. ... >>

Dance Cool Táncegyesület

(sport,kulturális)

7700 Mohács, Ete J. utca 5/ B. III//13.
képviselő: elnök Kling Erika, helyettes Kling István
a tánckultúra felkutatása, ápolása, a fiatalok folyamatos művészeti és sporttevékenységéhez szükséges feltételek megteremtése, fellépési, versenyzési lehetőség megszervezése. ... >>

Dél-dunántuli Régió Baromfihus-termelők Egyesülete

()

7700 Mohács, Dózsa György u.18.
képviselő: Dr. Bangó László elnökhely., Dr. Benyeda János elnökhely., Szabó István elnök ... >>

Egészségünkért és Jövőnkért Alapítvány

(egyéb)

7700 Mohács, Brodarics tér 2.
képviselő: kuratórium elnök Mohácsi Bugarszki Norbert ... >>

Egy szebb gyermekkorért Alapitvány

(egészségügyi)

7700 Mohács, Jókai u.2.
képviselő: Bauer Zsolt kur. elnök
Magyarországon hátrányos helyzetben élő gyermekek- és fiatalkorúak szociális, egészségügyi, művelődési körülményeinek javítása, tanulásuk, továbbtanulásuk segítése, egyéni és közösségi aktivitásuk támogatása, az érdekükben és értük cselekvő együttműködésének szolgálata, tanszereinek, tankönyveinek, ismereteinek fejlődéséhezu szükséges tanszerek, segédanyagok, segédeszközök megszerzésének elősegítése és ehhez szükséges anyagi támogatás nyujtása, az ilyen gyermek- és fiatalkoruak, valamint családjuk otthonteremtésének elősegítése, támogatása, életük kiteljesedéséhez szükséges segítségnyujtás és tevékenység biztosítása, e célok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése, illetve befektetés utján történő ... >>

Együtt a családdal, gyógyulóra fel! Alapitvány

(szociális,egyéb)

7700 Mohács, Batthyány utca 8.
képviselő: Nyúl László
Mohácson vagy környékén élő mozgássérült és fogyatékos gyermekek és fiatalok gondozására, elhelyezkedésére szolgáló otthon létesítésének, tárgyi feltételeinek, szakemberrel ellátottságának és működésének biztosítása. ... >>

Együtt az egészségesekkel Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

7700 Mohács, Brodarics tér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Puch László, kuratóriumi titkár dr. Buzási Ernőné
0-6 éves korú értelmi és/vagy mozgássérült, valamint érzékszervi fogyatékos gyermekek gondozása, illetve habilitációja. ... >>

Épfu Mohácsi Kirendeltség Munkástanácsa 1990.

(érdekképviselet)

7700 Mohács, ÉPFU Mohácsi Kirendeltség
képviselő: Kult Károly ... >>

Fogadj Szeretetedbe" Alapítvány

(egészségügyi,szociális,egyéb)

7700 Mohács, Ujváros 10.
képviselő: a kuratórium ügyvezető elnöke Dr. Nyúl István
A 140 férőhelyes, a Mohács Város Szociális Otthonának - amelyben hátrányos helyzetű elmebetegeket, illetve értelmi fogyatékos embereket gondoznak, ápolnak korszerűtlen körülmények között - felújítása és bővítése, az 1950-ben lakás céljára épült majd betegotthonnak átalakított épület korszerűsítése. Ebben a körben a gondozottak életkor és nemük, valamint betegségük szerinti heterogén összetételére tekintettel szükségeltetik a jelenleginél több kis létszámú lakószoba padlásterének beépítésével, valamint egy "félutas" gondozóház megépítésével valósulhat meg. Ennek anyagi feltételeit hivatott egészben, vagy részben megteremteni az alapítvány. Az alapítvány támogat minden olyan programot, amely az otthon lakóinak életminőségét javítja, bezártság érzetüket csökkenti és segíti a nyitást az egészséges emberek felé. ... >>

Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete Mohács

(érdekképviselet)

7700 Mohács, Jókai utca 25.
képviselő: elnök Majtényi János
A galambok és más kisállatok tenyésztésének népszerűsítése, a tenyésztők összefogása, érdekeinek képviselete, szakismereteik gyarapítása és a tenyésztés eredményességének sokoldalú segítése. ... >>

Gyermekeink Egészségéért és Tudásáért Alapítvány

(oktatási)

7700 Mohács, Szepesy tér 6.
képviselő: Pestalityné Sárossy Ilona
A gomnázium oktatási feltételeinek anyagi támogatása. ... >>

Gyöngyszemek Roma Szociális, Kulturális és Érdekvédelmi Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7700 Mohács, Zrínyi utca 24.
képviselő: elnök Vajdáné Petrovits Mária
elsősorban roma, de más nemzetiségű hátrányos helyzetű állampolgárok és gyermekeik támogatása. Kiemelt célja a 45 év felett roma/cigány és hátrányos helyzetű nők, GYES-en GYED-en lévő kismamák támogatása, különösen a munkaerőpiacon történő elhelyezésük tekintetében. Az élethosszig tartó tanulás eszméinek elterjesztése érdekében tanfolyami, átképzési lehetőségek felkutatása és megteremtése számukra és az egyesülethez fordulók számára. A cigányság és hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásának elősegítése. ... >>

Jenyei Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

7700 Mohács, Ady Endre utca 31.
képviselő: elnök Szellár Sándor Zoltán
az egyesület tagjai számára kulturált és egészséges szabadidő eltöltés lehetőségét biztosítani. Tömöríteni azokat, akik a kedvező horgászlehetőség biztosítását, a horgász érdekeik képviseletét, továbbá a horgász-sport fejlesztését, illetőleg népszerűsítését a természet szeretetének és védelmének megóvása mellett művelik, működésével ezt az érdeket képviselni, védeni. ... >>

Jószolgálat Alapítvány

(szociális)

7700 Mohács, Széchenyi tér 1.
képviselő: Dr. Grünfelder Lőrinc ... >>

Junior Art" Alapítvány

()

7700 Mohács, Kígyó u. 2/b.
képviselő: Köveskuti Péter ... >>

Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7700 Mohács, Szentháromság utca 12/A.
képviselő: elnök Boda István, elnökhelyettes Martina Tibor, elnökségi tag Szakos Péter, elnökségi tag Szakosné Regőczi Judit, titkár Szaller Emőke
az országhatáron belül és túl a magyar néphagyományok ápolása és népszerűsítése különös tekintettel a Mohácsi Busójárásra. Magyarország határain kívül élő magyarok és magát magyarnak valló második- illetve harmadik generáció számára olyan kulturális programok szervezése, amelyből egy átfogó képet alkothatnak Magyarországról, a magyar néphagyományokról. Magas színvonalú kulturális, illetve történelmi értékeket képviselő színház és zenés produkciók létrehozatala és széleskörű megismertetése. Kulturális, illetve néphagyományokon alapuló rendezvények és fesztiválok teljes körű művészeti és technikai lebonyolítása, megvalósítása. A magyar néphagyományokat minél szélesebb körben megismerni hajlandó emberek összegyűjtése, összetartása. Pályakezdő fiataloknak, hagyományőrző csoportoknak bemutatkozására lehetőség teremtése (zenekarok, énekesek, egyéb előadóművészek) törekvéseik, elképzeléseik bemutatására hely és tér biztosítása. A néphagyományok megőrzésének népszerűsítése érdekében a művészek alkotásainak kép és hanghordozóinak elkészítéséhez és kiadásához támogatók keresése, majd későbbiekben saját anyagi eszközével támogatás nyújtása. Minél szélesebb körben olyan támogatók és szponzorok felkutatása, akik hozzájárulhatnak a néphagyomány őrzésének, népszerűsítésének anyagi feltételeinek megteremtéséhez, a tehetséges előadóművészek támogatásához. A népművészeti hagyományok megőrzésén túl lehetőség biztosítása különféle zenei, könnyűzenei és irodalmi produkciók részére bemutatkozásra; Történelmi és természeti értékek megóvása, védelme. ... >>

Magyarországi Német Zenei Kultúráért Egyesület

(kulturális)

7700 Mohács, Perényi utca 37.
képviselő: alelnök Ifj. Steiner Ferenc, elnök Hamburger Antal
az egyesület tömöríti és felkutatja mindazokat, akik amatőr zenéléssel foglalkoznak, készek részt venni és tevékenykedni az egyesület zenei és ehhez kapcsolódó munkájában. ... >>

Margittaszigeti Vadásztársaság

(sport,kulturális)

7715 Sárhát, Szabadságpuszta hrsz. 0503.
képviselő: elnök Galló László
Tagjai részére szervezett módon tartalmas, sokoldalú vadászati lehetőséget biztosítson. Feltárja, megőrizze és továbbvigye a magyar vadászati kultúra hagyományait, értékeit. ... >>

Maximum Csoport Egyesület

(kulturális)

7700 Mohács, Szabadság utca 14.
képviselő: elnök Bognár Sándor, elnökhelyettes Csorbai Ferenc, elnökhelyettes Verner Csaba
a határon túl élő magyarság önazonossága megőrzésének, fejlődésének és megerősödésének elősegítése, kulturális és tudományos életük támogatása. A fiatalok képességfejlesztésének, ismeretszerzésének elősegítése különös tekintettel a modern technika (például: Internet) nyújtotta lehetőségek elsajátítására. Az állampolgárok környezetvédelmi érdekeinek képviselete és közreműködése a környezetvédelmi, továbbá az állatvédelmi feladatok ellátásában. ... >>

Menedékvár Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális)

7700 Mohács, Vörösmarty utca 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Nagy István Lászlóné
Az érdeklődés felkeltése és kiszélesítése a jótékonysági (karitatív) tevékenység iránt. Szervezett anyagi és egyéb (természetbeni) segítségnyújtás a lelki és testi bajban szenvedőknek minden lehetséges területen, beleértve az oktatást és a továbbképzést is. E karitatív célok megvalósítására otthonok, intézmények, gondozóállomások létesítése. Rendszeres együttmüködés kiépítése más egyházmegyei, nem katolikus egyházi, állami és önkormányzati hasonló célú intézményekkel. ... >>

Mohács és Környéke Gitár Oktatásáért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7700 Mohács, Mohácsi Jenő utca 7/A.
képviselő: elnök Széll Béla
A mohácsi önkormányzati Zeneiskolában tanuló gyermekekből szervezett ifjúsági gitárzenekar működési feltételeinek megteremtése. ... >>

Mohács és Térsége Turisztikai Egyesület

(kulturális)

7700 Mohács, Széchenyi tér 1.
képviselő: elnök Lakatos Tamás
Mohács és környéke térségében a turizmus iránti igény felkeltése, a turizmus helyi és térségi szereplői együttműködésének erősítése, hálózatba szerveződésének segítése, a Mohácshoz kötődés és a lakosság identitástudatának erősítése. ... >>

Mohács és Vidéke Ipari és Kereskedelmi Szakképzéséért" Alapítvány

(oktatási)

7700 Mohács, Kossuth Lajos utca 71.
képviselő: kuratórium elnöke Vincze László
Az intézmény oktatási feltételeinek javítása, elősegítve ezzel a nevelő-oktató-képző munka minőségi fejlesztését. Szaktantermek, oktatási kabinetek létrehozása, idegen nyelvi képzés és a számítástechnikai oktatás tárgyi feltételeinek javítása, tanműhelyek, gyakorlati oktatási- és képzési helyek, valamint tanbolt létrehozása. Felszerelésük és a működési feltételeik biztosítása. Az intézet tanulóinak tanulmányi versenyeken való részvétele és a kísérők támogatása. Az intézet tanulóinak részvétele és szervezett tanulmányi kirándulások, tanulmányi utak, valamint kül- és belföldi tanulócserék támogatása az intézet tanulóinak és pedgógusainak jutalmazása, illetve támogatása. ... >>

Mohács és Vidéke Ipartestület

(érdekképviselet,egyéb)

7700 Mohács, Dózsa Gy. utca 6.
képviselő: elnök Szenner Mátyás ... >>

Mohács Gyermek Kosárlabda Sportegyesület

(sport)

7700 Mohács, Csencsevár utca 3.
képviselő: elnök Virág Tamás
kosárlabda sportág utánpótlás nevelése, a versenysport fejlesztése 14 éves korig. Kosárlabda népszerűsítése Mohács, Mohács környéke gyermekei számára. Sportegyesület sportoló tagjai számára rendszeres sportolási és edzéslehetőség mellett versenyzési lehetőség biztosítása. Közösség kialakítása, ahol a sportoló fiatalok szabadidejüket hasznosan eltölthetik, meglévő képességeiket folyamatosan fejleszthetik, kipróbálhatják, új képességekre tehetnek szert. Egyéni, közösségi értékek közvetítése a kosárlabda sportág nyújtotta lehetőségek által. Sportoló gyermekekben egészségesebb életmód iránti igény felkeltése, egészségesebb életmód alapjainak megteremtése, preventív szerepet is betöltve a sportolók egészségre nevelésével. ... >>

Mohács Nemzetiségi Néptánc Egyíesület

(kulturális)

7700 Mohács, Baross utca 53.
képviselő: elnök Filákovity István
Kulturális tevékenység, a nemzetiségi kultúra és néptánc hagyományainak ápolása, művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés, kisebbségi nemzetiségi kultúra, népdal, népzene ápolása. ... >>

Mohács Utánpótlás Kézilabda Sportegyesület

(sport)

7700 Mohács, Szent István utca 37/b.
képviselő: elnök Darazsacz János
a kézilabda sportág utánpótlás nevelése mellett a szabadidősport és a versenysport fejlesztése, a kézilabda sportág népszerűsítése, a város és a megye fiataljai számára. Olyan közösség kialakítása, ahol a gyermekek a szabadidejüket hasznosan tölthetik el, fejleszthetik és folyamatosan kipróbálhatják képességeiket. Olyan egyéni és közösségi értékek közvetítése a sportág nyújtotta lehetőségek, illetve az elismerési rendszer által, amelyeket felnőtt korukban is hasznosíthatnak a gyerekek. Megfelelő szintű szakmai fejlődés biztosítása azon sportolók számára, akik a sportágban hosszú távon kívánják kamatoztatni képességeiket. Nemzetközi tornák rendezése, amelyek szélesítik az egyesület kapcsolatait, hazai és külföldi klubbokban sportoló gyerekekkel szakemberekkel. ... >>

Mohács Város és Térsége Diáksport Egyesület

(sport,oktatási)

7700 Mohács, Gőzhajó utca 62.
képviselő: elnök Pazar Viktor
A város és vonzáskörzetének alsó fokú közoktatási intézményeiben tanuló fiatalok tanórán kívüli sporttevékenységének szervezése, egészséges életmódra nevelése. A város és a térség diáksport versenyrendszerének kialakítása, működtetése és értékelése. A város és térségének diáksport versenynaptár elkészítése. Az általa kiírt pályázatok véleményezése, rangsorolása. Felkérés meghívás esetén magasabb szintű versenyek rendezése, hazai és külföldi szervezetekkel a sportban való együttműködés. ... >>

Mohács- és Környéke Önsegélyző Csoportja

(érdekképviselet)

7700 Mohács, Vörösmarty Mihály utca 1.
képviselő: elnök Héra Ferencné, elnökhelyettes Marosvölgyi Józsefné ... >>

Mohács-Aranyosgyéres Baráti Kör

(kulturális)

7700 Mohács, Szabadság u. 3/A.
képviselő: Dr. Bódis István ... >>

Mohács-Bóly Térsége Kommunikációs Egyesület

(kulturális)

7700 Mohács, Bakács utca 5.
képviselő: elnök Schindl Gabriella
működési területén az ott élők információs igényének kielégítése, különös tekintettel a nagy tömegeket érintő gazdasági és kulturális szférára. Kiemelt célja a térségben a különböző kommunikációs lehetőségeken keresztül fokozott szerepvállalás a nemzetiségek kultúrájának, nyelvének megőrzésében, hagyományok, szokások gyűjtése, feldolgozása, archiválása, a nemzetiségek kiemelt szerepeltetése, gazdaságot érintő témák folyamatos napirenden tartása, ezzel kapcsolatos információk előtérbe helyezése, határmenti kapcsolatok erősítése, nemzetiségek anyaországukkal való kapcsolat építésének elősegítése. ... >>

Mohács-Szigeti Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

7714 Újmohács, Horváth Sándor utca 35.
képviselő: alelnök Kubatov György, elnök Pintér Mátyás, Lénárt József ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41