Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mogyoród civil szervezetek


Találatok száma: 40
1. oldal

CSIGA Gyermekjóléti Közhasznú Alapítvány

(szociális)

2146 Mogyoród, Bocskai u. 38.
képviselő: Zsákai Gábor elnök
Családi napközi működtetése, fenntartása, melynek keretében az alapítvány 20 hetestől - 14 éves korig terjedő életkorú családban nevelkedő gyermekek napközbeni ellátását oldja meg Mogyoród és vonzáskörzetében. ... >>

Don Bosco Nővérek Háza Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2146 Mogyoród, Dózsa Gy.u.37-39.sz.
képviselő: Kamarás Lajosné Nagy Teréz
Mogyoródon, Dózsa Gy.u.37-39.sz.alatt Ifjusági Központ létesítése, rendház kialakítása, 20 fős leánykollégium létrehozása, s itt nevelés és oktatás bevezetése. ... >>

EURO-GATE Alapítvány

(egyéb)

2146 Mogyoród, Szentjakab Park 69.
képviselő: Botka Mónika
A demokrácia, a demokratikus állampolgári jogok és az esélyegyenlőség alapelveinek érvényesülése érdekében a helyi társadalom és gazdaság demokratikus működési feltételei megteremtésének és fejlesztésének elősegítése. ... >>

Gurnyik Nándor Emlékalapítvány

(kulturális)

2146 Mogyoród, Mező I.u.3.sz.
képviselő: Juhász János
Mogyoród kulturális csoportjainak anyagi és erkölcsi támogatása, kulturális infrastruktura fejlesztése. . . ... >>

HELYI ÉRTÉKVÉDELEMÉRT Közhasznú Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

2146 Mogyoród, Gödöllői u. 179.
képviselő: Borbélyné Tóth Gizella ( elnök )
Mogyoród településen a lakókörnyezet élhetőségének biztosítása és a környezet védelme érdekében közös tevékenység, érdekvédelem helyi szinten. ... >>

Hungaroring Forma-1 Klub Egyesület

(sport)

2146 Mogyoród Hungaroring, Versenypálya 0226/9 hrsz.
képviselő: Héder Barna elnök
Autósport ... >>

KILÁTÓ Gazdaszövetség Egyesület

(természetvédelem,érdekképviselet,környezetvédelmi)

2146 Mogyoród, Gödöllői út 155.
képviselő: Babicz Balázs - elnök
Környezet és természetvédelem. ... >>

Kisvasút a Vidékért Vidékfejlesztési, környezet-és természetvédelmi Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2146 Mogyoród, Mély u.3.
képviselő: ifj.Meleg Zoltán elnök, Káldi István titkár
Kisvasút üzemeltetésének fenntartása. Nem üzemelő kisvasutak felújítása. Beillestésük a turizmusba. E körben szaktanácsadás. ... >>

Községünkért Mogyoródért Alapítvány

(közbiztonság,tűzoltó,sport,kulturális)

2146 Mogyoród, Fóti út 10.
képviselő: Varga Nándor elnök
Hagyományőrző,sport, kultúra, közösségi élet valamennyi területének támogatása,önkéntes tűzoltóság,polgárőrség támogatása. A község fejlődését elősegítő személyek elismerése. ... >>

Mindenkinek Egy Esélyt Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

2146 Mogyoród, Berekakácos utak 9. 1./8.
képviselő: Jobbágy János Imréné
Egészségmegőrzés, betegségmegőrzés, gyógyító-, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység segítése, anyagi és tárgyi eszköz támogatás nyújtásával. Egészségügyi intézmények műszer és egyéb szükséges eszközökkel történő támogatása. Rehabilitációhoz segítségnyújtás. Szociálisan rászorultak segítése korra való tekintet nélkül. ... >>

Mogyoród - Pisokmáji Területfejlesztési és Érdekvédelmi Egyesület

(érdekképviselet)

2146 Mogyoród, Jégvirág u.98.sz.
képviselő: Libor Ferencné elnök
Érdekképviselet Érdekképviselet. Mogyoród-Pisokmáji helyi fejlesztésének elősegítése, a helyi érdekvédelem közéleti megjelenítése, a helyi önkormányzattal való együttműködés. ... >>

Mogyoród 1074 Közalapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.
képviselő: Dr. Szabó István elnök
Mogyoród község természeti és épített környezetének védelme, megóvása. ... >>

Mogyoród Kakukkhegy Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

2146 Mogyoród, Vadvirág u. 8.sz.
képviselő: Fürst István elnök ... >>

Mogyoród Közbiztonságáért Közhasznú Alapítvány

(közbiztonság)

2146 Mogyoród, Arany J. u. 3/a.
képviselő: Nagy György Richárd
Mogyoród közbiztonságának javítása. A helyi polgárőrség és rendőrség támogatása anyagi eszközökkel. Rendvédelmi tanfolyamokon részvétel, ennek szervezése. ... >>

Mogyoród Ródi vágás Dűlő Területfejlesztési Egyesület

(érdekképviselet)

2146 Mogyoród, Fóti út 10.
képviselő: Zsigmond Péter
Elősegítse Mogyoród, Ródi vágás dülő néven ismert, a jelen alapszabály mellékletét képező ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett ingatlanokat magába foglalló terület /a továbbiakban terület/ területfejlesztését, belterületbe vonását. Képvíselje a terület tulajdonosainak érdeketi a területfejlesztés keretében. Képvíselje a tulajdonosok érdekeit a hatóságok, közüzemek, harmadik személyek irányában. Egységes rendezési elvet dolgozzon ki a terület szabályozására, a közterületek kialakítására és az egyes ingatlanok közterülethez nyújtott hozzájárulására.Segítséget nyújtson a területen lévő tulajdonosok közötti érdekellentétek orvoslásában, az érdekek egyeztetésében. ... >>

Mogyoródi Faluszövetség a Faluért Egyesület

(érdekképviselet)

2146 Mogyoród, Bocskai u. 28.sz.
képviselő: Albert László elnök, Veperi László alelnök
érdekképviselet ... >>

Mogyoródi Gazdakör

()

2146 Mogyoród, Dózsa Gy. u. 10.
képviselő: Albert László ... >>

Mogyoródi Gesztenyés Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2146 Mogyoród, Dózsa Gy. u. 40.sz.
képviselő: Czira Mihályné
Az önkormányzati óvoda támogatása. ... >>

Mogyoródi Hegyközség

(természetvédelem,egyéb)

2146 Mogyoród, Gödöllői u. 169.
képviselő: Babicz Balázs elnök önállóan, Erdész Ferenc hegybíró önállóan
A területén szőlészeti és borászati termelő, illetve felvásárló tevékenységet folytató természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélkül gazdasági társaságok tevékenységükhöz kapcsolódó érdekeinek előmozdítása, valamint korszerű származás és minőségvédelem. ... >>

Mogyoródi Ipartestület

(érdekképviselet)

2146 Mogyoród, Dózsa Gy.u.40.sz.
képviselő: Morvai Tamás ... >>

Mogyoródi Karikás Néptánccsoport Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

2146 Mogyoród, Kiss Ernő u. 10.
képviselő: Juhászné Varga Bernadett elnök
Népi hagyományokat ápoló és fenntartó, elsősorban néptánc és népzenei művészeti tevékenység. ... >>

Mogyoródi Közoktatásért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

2146 Mogyoród, Gödöllői u.17.sz.
képviselő: Zsákainé Bodoki Gabriella elnök
Az általános iskola tanulóinak szellemi erkölcsi, művelődési és testi nevelése. Műszaki cikkek beszerzése, kirándulá- sok, táborozások, tanulmányi és sport- versenyek támogatása, sport, hátrányos helyzetű tanulók támogatása, az egész- séges életmódra nevelés, iskola környe- zetének esztétikusabbá tétele. ... >>

Mogyoródi Községi Sportkör

(sport)

2146 Mogyoród, Sport út
képviselő: Hutter József elnök
Rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, de kiegészítő tevékenységként gazdasági tevékenység végzése. ... >>

Mogyoródi Labdarugásért Alapítvány

(sport,oktatási)

2146 Mogyoród, Fóti út 5.
képviselő: Romankovics András elnök
A mogyoródi labdarúgás, ezen belül különösen a gyermek- és ifjúsági (utánpótlás) labdarúgás fejlesztése és ezen cél elérése érdekében a nevelés és oktatás költségeinek, valamint a szükséges létesítmények felépítési és fenntartási költségeinek lehetőség szerint való előteremtése. ... >>

Mogyoródi Lokálpatrióta Klub

(kulturális)

2146 Mogyoród, Dózsa Gy. u. 10.
képviselő: id. Albert Albert László ( elnök )
A mogyoródi hagyományok felkutatása, megőrzése, ápolása és erősítése. ... >>

Mogyoródi Nőegylet

(kulturális)

2146 Mogyoród, Gödöllői u.169.sz.
képviselő: Babicz Balázsné ... >>

Mogyoródi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság)

2146 Mogyoród, Dózsa Gy u. 48.
képviselő: Kurfis József
Közrend védelem támogatása. ... >>

Mogyoródi Sándor-huszár Történelmi Lovas Hagyományőrzők Egyesülete

(kulturális)

2146 Mogyoród, Ibolya u. 2.
képviselő: Ferenczi János elnök
A lovas katonai hagyományok ápolása, külön kiemelten az egyesület elnevezésében is szereplő Sándor-huszárok történelmének feltárását és szellemi hagyatékának ápolását. Kiemelt célkitűzésének tekinti az egyesület a magyar lótartás és ló használat hagyományainak megőrzését, az ahhoz kapcsolódó kulturális és művészeti értékek továbbörökítését és gazdagítását, kiegészítve a lovasélethez kapcsolódó történelmi és gasztronómiai szokások megismertetését. Külön figyelmet fordít az egyesület a lótartásnak a környezetvédelemben betöltött szerepére és a lótartás mai körülmények közötti folyamatos korszerűsítésére is. ... >>

Mogyoródi Szent László Hagyományőrző Íjász Egyesület

(sport,kulturális)

2146 Mogyoród, Dózsa György út 31
képviselő: Albert László elnökhelyettes, Kamarás Szilárd elnök
Íjászat népszerűsítése, az egészséges életmódra nevelés ... >>

Mogyoródi Szt. Mihály Templomért Alapítvány

(kulturális)

2146 Mogyoród, Temető u. 2.sz.
képviselő: Rákosi László
Kulturális örökség megóvása. ... >>

Mogyoródi Vadászegyesület

()

2146 Mogyoród, József A.u.10.sz.
képviselő: Kamarás Ferenc elnök, Zgólay Adorján elnökh. ... >>

Ózon - Pajzs Környezetvédő és Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,környezetvédelmi)

2146 Mogyoród, Ródi u. 18.
képviselő: a./ Bálint István b./ Gyuris Teréz
Környezetvédelem, közrend, közbiztonság védelme, tűzoltás, mentés, katasztrófaelhárítás, ár- és belvízvédelem, közutak, berendezések védelme, bűnmegeőzés és áldozatvédelem, gyermek- ifjúságvédelem. ... >>

Ősmagyar Egyház

()

2146 Mogyoród, Bocskai u. 11.
képviselő: Hajdú Nimród László
Hitéleti tevékenység. Az egyház alapszabályának a hivatkozott törvény 9.§ /2/ bekezdése tekintetében történő módosítása, a képviseletre jogosúlt személynek változása esetén a képviselőnek 30. napon belüli bejelentési kötelezettsége van a biróságnál. ... >>

Segítő kéz a rászorultakért Koordinációs és Rehabilitációs Alapítvány

(egészségügyi)

2146 Mogyoród, Orgona u.25.sz.
képviselő: Eőryné Nagy Ilona
Idősek, rászorultak részére adományok gyűjtése, egészségügyi szaktanácsadás, ismeretterjesztés. ... >>

Szebb Mogyoródért Alapítvány

(környezetvédelmi)

2146 Mogyoród, Gödöllői u.út 169. sz.
képviselő: Babicz László
A Somlyóhegyi kilátó helyreállítása, környezetvédelem és idegenforgalom tá- mogatása,fejlesztése. ... >>

Szentjakabi Gyermek Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2146 Mogyoród, Szentjakabi park 2.
képviselő: dr. Kocsis István Zsolt együttes, Fischer Zsolt együttes, Patkós Györgyi (elnök) önállóan
Mogyoród Szentjakab park körzetében élő gyermekek számára nevelési, oktatási intézmények támogatása. Az óvodai, iskolai oktatás és ellátás magasabb színvonalra emelése. Szabadidős programok szervezése. ... >>

Szövétnek Keresztény Gyülekezet

(oktatási,egyéb)

2146 Mogyoród, Székely Bertalan u 10.
képviselő: dr. Borbély László, Kovács Károly, Kubinyi Károly
Az üdvösség, a szeretet Krisztusi útjának oktatása, terjesztése és az arra rászorulók segítése. ... >>

TITÁNIA Autósport Egyesület

(sport)

2146 Mogyoród, Szilvás u. 11/a.
képviselő: Gyűszű László elnök ... >>

UFO Siklóernyős Egyesület

()

2146 Mogyoród, Nefelecs u. 27.sz.
képviselő: Bringye Viktória elnök ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41