Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mindszent civil szervezetek


Találatok száma: 29
1. oldal

"A Mindszenti Idősekért" Közalapítvány

(szociális)

6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.
képviselő: Pölös Mihály, a kuratórium elnökhelyettese, Szécsényi Józsefné, a kuratórium elnöke
Az időskorú emberek életminőségének, életkörülményeinek, önálló életvitelének javítása, gyógyulási lehetőségeinek elősegítése, magányának enyhítése. ... >>

Alapítvány Mindszent Sportjáért

(sport)

6630 Mindszent, Tóalj u. 2.
képviselő: Szécsényi József kiratóriumi elnök
Mindszent város ifjusági és tömegsport működésésnek támogatása, az egyesület létesítményeinek fenntartása, fejlesztése. ... >>

Ciklon 2001 Sport Egyesület

(sport)

6630 Mindszent, Tanya 160.
képviselő: Horváth Csaba, elnök
Utánpótlás-nevelés, sportversenyek és -rendezvények szervezése, lebonyolítása, sportlótenyésztés, állategészségüggyel kapcsolatos tudományos tevékenység. ... >>

Csongrád Megyei Ipartestületek Területi Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

6630 Mindszent, Vörösmarty utca 3.
képviselő: Gémes Lajos, elnök, Szekeres Ferencné, megyei igazgató
A hozzátartozó szakmák, vállalkozások érdekeit képviselni, működésüket, fejlődésüket elősegíteni, a vállalkozói kultúrát növelni. ... >>

Együtt a Mindszenti Dózsa-Telepi Általános Iskolások Jobb Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6630 Mindszent, Iskola u. 72-76.
képviselő: Szabó Istvánné a kuratórium elnöke
A tehetséges anyagilag rászoruló tanulók támogatása, az iskola idegen nyelvek eredményesebb elsajátítását lehetővé tevő oktatástechnikai eszközök vásárlásának, fejlesztésének és pótlásának támogatása; az iskolai öntevékenység, kirándulások és táborozások támogatása; a kiemelkedő tevékenységet nyújtó osztályközösségek, diákok jutalmazása, illetőleg díjazása, a kiemelkedő, a munkaköri kötelezettséget meghaladó pedagógiai tevékenység erkölcsi elismerése. ... >>

"Együtt Egymásért a Fiatalokkal" Mozgáskorlátozottak Egyesülete

(szociális)

6630 Mindszent, Ludas utca 29.
képviselő: Kiss Józsefné, elnök
A működési területén élő mozgássérült emberek és környezetük segítése, támogatása, érdekeik védelme és képviselete. ... >>

Hátrányos Helyzetű Közösségek Társadalmi Integrációjáért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

6630 Mindszent, Kápolna utca 6.
képviselő: Csurár István, a kuratórium elnöke
Hátrányos helyzetű közösségek, romák, alacsony iskolai végzettségűek, és tartósan munkanélküliek, krízis helyzetben lévők, szenvedélybetegek életkörülményeinek javítása. ... >>

Iskolabarát Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6630 Mindszent, Szabadság tér 31.
képviselő: Soósné Balázs Katalin, kuratóriumi elnök
Az alapítvány célja, hogy segítse és javítsa a Mindszent Központi Általános Iskola és Speciális Szakiskola keretében folyó oktató-nevelő munka eredményességét, az oktatás tárgyi feltételeinek biztosítását, s az ott tanuló diákokat. ... >>

"KATECH" Horgászegyesület Hódmezővásárhely

(sport,természetvédelem,egyéb)

6630 Mindszent, Köztársaság tér 7. II/8.
képviselő: Magyar Endre elnök
A tagok horgászérdekeinek képviselete, kedvező helyi horgászlehetőségek és a horgászat - mint tömegsport - feltételeinek biztosítása, a környezet és a természet védelme. ... >>

Mecénások a Kultúráért Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

6630 Mindszent, Köztársaság tér 5.
képviselő: Szécsényi Józsefné, elnök
Tudományos, kutatási, kulturális, művelődési és oktatási célok szolgálata, a Keller Lajos Városi Könyvtár állpmányának gyarapítása, szolgáltatásai technikai színvonalának emelése, a helytörténeti gyűjtemény ápolása. ... >>

Mindszent Kézilabda Club

(sport)

6630 Mindszent, Horváth Gy. utca 74.
képviselő: Munc Lilla, elnök
Rendszeres testedzés, felüdülés és kikapcsolódás biztosítása. ... >>

Mindszent Város Közbiztonságáért Közhasznú Egyesület

(egyéb)

6630 Mindszent, Viharsarok u.21.
képviselő: Annus Katalin titkár, Tót Sándor elnök ... >>

Mindszent Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

6630 Mindszent, Kőrösi Cs. S. utca 2/a.
képviselő: Fekete Emil, elnök, Kovács Sándor, parancsnok
Önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás. ... >>

MINDSZENTI ENDURÓ ÉS MOTOCROSS EGYESÜLET

(sport)

6630 Mindszent, Mikszáth K. utca 27.
képviselő: Lévai Tibor, elnök
Az enduro és motocross sport népszerűsítése, a sportág szakmai színvonalának emelése, utánpótlás-nevelés. ... >>

Mindszenti Horgász Egyesület

(sport)

6630 Mindszent, Mező utca 3.
képviselő: Kecskeméti János, elnök
A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, tagjai részére horgászati lehetőség biztosítása. ... >>

Mindszenti Ipartestület

(érdekképviselet,egyéb)

6630 Mindszent, Vörösmarty u. 3.
képviselő: Gémes Lajos elnök ... >>

Mindszenti Lovas Klub

(sport,egyéb)

6630 Mindszent, Mátyás király utca 12.
képviselő: Horváth Jánosné titkár, Nagy János, elnök, Szunyi Pál, elnökhelyettes
A lósport és a lovaglás népszerűsítése, a lótenyésztők, lovas kultúra és lovas sport iránt érdeklődők tömörítése. ... >>

Mindszenti Óvodásokért és Óvodákért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

6630 Mindszent, Szabadság tér 4.
képviselő: Angyalné Seres Éva kuratóriumi tag, Antal Sándorné kuratóriumi tag, Balogh Sándorné sz. Fülöp Terézia kuratóriumi elnök, Lantos Istvánné, kuratóriumi tag, Szunyiné Gál Margit kuratóriumi tag
A Mindszenti Móricz Zsigmond utcai tagóvodába, valamint a Központi óvodába járó gyermekek és ifjúság érdekében az óvodai oktató-nevelő munka közvetett segítése, anyagi támogatással, az eszközállomány bővítésében való közreműködéssel; az óvodák szociális és jóléti viszonyainak fejlesztése, ezen törekvések támogatása, a gyermekek általános művelődési, kulturális és sport lehetőségeinek bővítése, szabadidejük hasznos eltöltésének anyagi támogatása, más ezirányú kezdeményezések segítése, ide kapcsolódó rendezvények finanszírozása, díjazása. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek kollektív támogatása töretlen fejlődésük biztosítása érdekében. A rászorulók mentálhigiéniás ellátásának elősegítése. ... >>

Mindszenti Polgárőr Egyesület Közhasznú Szervezet

(közbiztonság,egyéb)

6630 Mindszent, Kodály Z. u. 31.
képviselő: Bereczki Lajos, elnök ... >>

Mindszenti Sport Egyesület

(sport)

6630 Mindszent, Tóalja sor 2.
képviselő: Dr. Hevesi Tamás, elnök
Rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Mindszenti Vadásztársaság

(egyéb)

6630 Mindszent, Árpád utca 1.
képviselő: Makó Endre, elnök
Tagjai részére kulturált vadászati lehetőség biztosítása. ... >>

Mocorgó Futball Club

(sport,oktatási)

6630 Mindszent, Szabadság tér 37.
képviselő: Gyarmati Mihály elnök
6-11 éves korú gyermekek részére labdarúgás oktatása, a gyermekek edzése, versenyeztetése, szabadijének hasznos eltöltése, egészséges életmódra nevelése. ... >>

Pajzsmirigy Betegek Csongrád Megyei Egyesülete

(egészségügyi,szociális)

6630 Mindszent, Szent István utca 38.
képviselő: Jenei Jánosné, elnök, Kun Mihályné, elnökhelyettes
A pajzsmirigy betegek tanácsadó és segítő szolgálatának a létrehozása és működtetése. A pajzsmirigy betegek rehabilitációjának segítése. Kapcsolatfelvétel és együttműködés a pajzsmirigy betegek érdekében eljáró hazai és nemzetközi szervezetekkel, szakemberekkel. ... >>

"Segítőkéz" Mozgáskorlátozottak Egyesülete

(szociális)

6630 Mindszent, Vörösmaty u. 3.
képviselő: Bozó Istvánné, elnök
Mindszent területén élő mozgássérültek segítése az élet minden területén. ... >>

Sikeres Mindszentért Egyesület

(egyéb)

6630 Mindszent, Szabadság utca 60.
képviselő: Hevesi István, elnök, Nagy Krisztián, elnökhelyettes
Az esélyegyenlőség megteremtésének elősegítése; szociális,gyermekvédelmi és környezetvédelmi tevékenység. ... >>

STEEL RIDERS Mindszenti Motoros Baráti Egyesület

(sport)

6630 Mindszent, Horváth Gyula u.105.
képviselő: Csernák Béla elnök ... >>

"Szőlő-Parti Baráti Kör" Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális)

6630 Mindszent, Kodály Z. utca 47.
képviselő: Bagitáné Szécsényi Mária, elnök, Zsótér Károly Sándor, titkár
A működési területeként megjelölt településrész fejlesztése, színvonalas kulturális, sport, szabadidős szórakoztató rendezvények szervezése. ... >>

Városvédő és Szépítő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

6630 Mindszent, Szabadság tér 37.
képviselő: Farkas Rita, elnök
Összefogni mindazokat, akik önzetlenül tevékenykedni kívánnak a város építészeti és természeti értékeinek védelmében, a település szépítésében és fejlesztésében. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41