Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mezőzombor civil szervezetek


Találatok száma: 11
1. oldal

" A MEZŐZOMBORI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓIÉRT " Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3931 Mezőzombor, Kölcsey u.7.
képviselő: Bodnár Bertalanné
A mezőzombori általános iskola tanulóiért és az onnan továbbtanulók tanulmányainak segítése, ösztönzése, támogatása. Anyagi támogatással segíteni a fiatalokat nyelvtanuláshoz,külföldi kapcsolatok tanulmányutak szervezését.Támogatni az iskola kultúrális, szabadidős programjait és sportversenyeit.Segíteni az iskola tanulmányi versenyeit, müvelődést szolgáló rendezvényeit. Közreműködni az élen járó pedagógusok elismerésében, továbbképzésük anyagi támogatása. ... >>

Baloldali Ifjúsági Társulás Mezőzombor

()

3931 Mezőzombor, Táncsics M.u.28.
képviselő: Beregi István ... >>

" Együtt a lakosokért Alapítvány "

()

3931 Mezőzombor, Rákóczi u. 38.
képviselő: Kiss Péterné
a./ Az önkormányzati közműberuházások megvalósítása. b./ A közműberuházások során az önkormányzatok területén élő lakosságra eső terhek csökkentése, a lakosság közmű-beruhátás támogatása. c./ A beruházások megvalósítása során felmerülő egyéb lakossági és önkormányzati közművekhez kapcsolódó szükségletek pályázati jellegű elősegítése. d./ Önkormányzat térségében a megvalósításra váró közműberuházások támogatása. e./ Az önkormányzatok területén élő lakosság egyéb jellegű közműterheinek csökkentése. ... >>

Innosco Közhasznú Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3931 Mezőzombor, Dobó utca 18.
képviselő: Domán Csaba titkár, Kántor Béla elnök
Az alapítvány célja:

Tudományos tevékenységek, tudományos kutatások támogatása, a fiatal kutatók, PhD. hallgatók és oktatók szakmai fejlődésének előmozdítása; non-profit szervezetekkel való együttműködéssel nemzetközi kapcsolatok kiépítése a szakmai tapasztalatcsere lehetőségeinek megteremtéséért, a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének elősegítése, a tudományos fejlődéshez szükséges szakmai tapasztalok megszerzésének érdekében.
Az alapítvány célját képezi továbbá az elmaradott térségek településfejlesztésének előmozdítása, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének javítása.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
közhasznú szervezetek számára biztosított ? csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető- szolgáltatások.


Az alapítvány cél szerinti besorolása:

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
közhasznú szervezetek számára biztosított ? csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető- szolgáltatások. ... >>

"Mezőzomborért" Közalapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

képviselő: Gál Istvánné
Mezőzombor község közszolgáltatásának segítése, különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a capadékvíz- elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés, köztisztaság és a településtisztaság biztosítása, gondoskodás a helyi tűzvédelemről, a közbiztonság helyi feladatairól, közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában, az óvodáról, az alapfokú foglalkoztatás megoldásában, az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermekek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, a közösségi tér biztosítása, közművelődési. tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogai érvényesítésének a biztosítása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. ... >>

Mezőzombori Football Club

()

3931 Mezőzombor, Árpád u.11.
képviselő: Bíró Ferenc elnök ... >>

Mezőzombori Görögkatolikusokért Alapítvány

(oktatási,szociális)

3931 Mezőzombor, Széchenyi u.15.
képviselő: Stefán János
A Mezőzombori görög katolikusok hitéletének segítése. 1.) A Görög Katolikus Egyház keretein belül: - Az egyházközség működésének és célkitűzésének megvalósítása, templom, parókia, közösségi ház, szociális jellegű épületek építése, bérlése, renoválása, karbantartása, fenntartása, támogatása, - Oktatás, továbbképzés, konferenciák létesítése és működtetése (beleértve az erre a célra szolgáló táborokat:cserkészet, hittan-tábor, és házakkal is.) 2.) A görög Katolikus Egyház keretein belül: - Bel-és külmissziós tevékenységek, illetve az azzal foglalkozó intézmények támogatása, - Karitatív tevékenységek támogatása, menekültek, munkanélküliek, árva és kallódó fiatalok és gyermekek között valamint hitükért és nemzetiségükért hátrányosan megkülömböztetettek felé, - Külföldi slipendiumra, továbbképzésre, tanulmányútra és ... >>

Mezőzombori Óvodáért Közalapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3931 Mezőzombor, Mátyás király út 23.
képviselő: Pajger Andrásné
A Mezőzombor községben lévő Napköziotthonos Óvodában folyó oktató-nevelő munka támogatása, így különösen: - szemléltető eszközök beszerzése, játékok vásárlása, környezetvédelemre és a természet szeretetére nevelés, kirándulások költségeinek fedezése, óvódai játszótér állagának megőrzése, a játszótér fejlesztése, óvodai ünnepségek szervezése, költségeinek fedezése, az óvoda tárgyi eszközeinek megóvása, felújítása, tárgyi eszközök beszerzése, szakkönyvekkel, közlönyökkel való ellátás, továbbképzésének támogatása, a gyerekek zenei, művészeti, kulturális nevelése, közlekedési ismeretek fejlesztése, anyanyelvi nevelés és kultúra ápolása, a sport és egészséges életmódra nevelés, - a közalapítvány céljának eléres érdekében kapcsolatot tart és együttműködik a hasonló célú hazai és nemzetközi közalapítványokkal ... >>

Mezőzombori Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

3931 Mezőzombor, Árpád utca 11
képviselő: Ferenczi István ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41