Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mezőkövesd civil szervezetek


Találatok száma: 97
1. oldal

"A Mezőkövesdi Fúvós és Majorette együttesért" Alapítvány

(oktatási)

3400 Mezőkövesd, Szent László tér 24.
képviselő: Kruzsely Károly
A Mezőkövesdi Fuvós Majorette Együttes szakmai fejlődésének biztosítása, támogatása. - a hazai és külföldi tapasztalatcserék, vendégszereplése támogatása, - a csoportok szakmai vezetői részére továbbképzések szervezése, segítése, - hasonló céllal szerveződött hazai és külföldi szervezetekkel, egyesületekkel, intézményekkel, alapítványokkal való kapcsolat tartása, ennek szükség szerinti anyagi finanszírozása. ... >>

Alapítvány a Mezőkövesdi Asztalos Szövetkezet Dolgozóiért

(sport,természetvédelem,oktatási)

3401 Mezőkövesd, Széchenyi u. 10.
képviselő: Vámos Jánosné
A szövetekezet nyugdíjasainak anyagi és természetbeni támogatása, életkörülményeinek javítása; - a tehetséges dolgozók továbbképzésének elősegítése, e célból ösztöndíj alapítása; - a szövetkezeti alkalmazottak élet- és munkakörülményeinek javítása, szociális támogatásuk baleset és más nem várt események következményeinek csökkentésében; - ösztöndíj alapítása a célból, hogy a környzető országokban élő tehetséges magyar származású fiatalok Mezőkövesden folytathassák tanulmányaikat; - az ifjúság egészséges nevelése érdekébena sportolási lehetőség bővítése Mezőkövesden; - a munkanélküliek számára átképző tanfolyamok szervezése; - a szakmunkásképzés támogatása. ... >>

APAKŐI VADÁSZ EGYLET

(sport,természetvédelem)

3400 Mezőkövesd, Ady Endre út 54.
képviselő: Zsombok András elnök
Az egyesület vadászati, horgászati és erdészeti, valamint az ezekhez kapcsolódó tevékenységek végzésére szervezi és koordinálja tagjai tevékenységét. Az egyesület célja a magyar vadászati, horgászati és erdészeti kultúra ápolása és fejlesztése, a természeti értékek megbecsülésének és védelmének messzemenő figyelembe vétele mellett. ... >>

AUTÓVILL A Zenei Képzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3400 Mezőkövesd, Mátyás Király u.130.
képviselő: Varró Petra elnök
A Mezőkövesdi Városi Zeneiskolában folyó nevelés feltételeinek és környezetének javítása érdekében, hogy a zeneiskolába járó növendékek minél színvonalasabb és kultúráltabb környezetben folytathassák tanulmányainak. ... >>

Autóvill Rt. Mezőkövesdi Gyára Horgász Egyesület

()

3400 Mezőkövesd, Szihalmi út 3.
képviselő: Tóth János ... >>

AVE Mezőkövesdi Gyáregység Horgász Egyesület

(sport)

3400 Mezőkövesd, Szihalmi u.3.
képviselő: Demeter György ... >>

Az árva és elhagyott gyermekekért Alapítvány

()

3400 Mezőkövesd, Mátyás király u.114.
képviselő: . ., Kovács Imréné
Az árván maradt elhagyott gyermekek életkörűlményeinek javítása, a mindenkori gondviselője által. ... >>

Baloldali Ifjúsági Társulás Mezőkövesd

()

3400 Mezőkövesd, Varga Pál út 2.
képviselő: Magyar Márta ... >>

Bárdos lajos Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Hősök tere 14.
képviselő: Gáspár Erzsébet
Az általános iskolában szervezett tanfolyamok támogatása, szemléltető eszközök beszerzése és ezzel az oktatás színvonalának javítása, a gyermekek tanulmányi, sport, művészeti tevékenységének támogatása. ... >>

Biztatás Gyermek- és Iskolafejlesztési Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Építők u. 1.
képviselő: Kovácsné Bózsvári Jolán elnök
Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki és egyéb berendezések, eszközök, szakkönyvek beszerzése. Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése (tanulók kiutazásához történő hozzájárulás, külföldi tanulók ellátásához támogatás) Tanulmányi vetélkedők és versenyek szervezéséhez támogatás, és a nyertesek díjazása. Iskolai és más kulturális szabadidő programok támogatása, osztálykirándulások, sportversenyek, továbbá nyári táborozás költségeihez hozzájárulás. Célösztöndíjak biztosítása a kiváló tanulmányi eredményeket elérő, valamint kiemelkedő tehetségű tanulók részére. A mezőkövesdi Mező Ferenc Általános Iskola tanulói élvezhessek az alapítványban biztosított előnyöket. ... >>

Bűnmegelőzési Vagyonvédelmi Alapítvány a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság Illetékességi Területének Közbiztonságáért

()

3400 Mezőkövesd, Egri u. 2.
képviselő: Kuzmi István
A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság illetékességi területén a vagyon elleni bűncselekmények hatékonyabb megelőzése, ill. azok eredményesebb felderítése. Korszerű, új, megbízható és hatékony vagyonvédelmi eszközök, módszerek és szervezetek kifejlesztésére való ösztönzés és az ezzel kapcsolatos propagandamunka folytatása. ... >>

Csibe Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3400 Mezőkövesd, Deák Ferenc utca 1.
képviselő: Csirmaz Andrea
a mezőkövesdi bölcsődések nevelésének, oktatásának, képességfejlesztésének elősegítése; - a gyermekek érdekképviseletének, egészségmegőrzésének elősegítése; - a bölcsőde tárgyi feltételeinek javítása, játékok, szemléltető eszközök beszerzésének, bővítésének anyagi támogatása; - szociális tevékenységként a rászoruló, hátrányos helyzetben lévő bölcsődések segítése ; - kulturális, szabadidős programok, kirándulások szervezése.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége: - egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító egészségügyi rehabilitációs tevékenység; - nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

DÉL-BORSODI PROTESTÁNS IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY

(sport,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Alkotmány út 17.
képviselő: Gordos Attila
A Mezőkövesden és vonzáskörzetében élő és az itt tanuló gyermekek és ifjak kulturális tevékenységének (kórus, színjátszókör) szervezése, a protestáns kulturális örökség megóvása. A deviánx magatartásformák proventív kezelése (gyermek- és ifjúságvédelem). Előadássorozatok megszervezése és lebonyolítása az egészségmegőrzésről, hitről, a helyes identitások kialakításáról. A protestáns ifjúság sporttevékenységek fetételeinek megteremtése. A protestáns hagyományoknak megfelelő családsegítő tevékenység. ... >>

Dél-Borsodi Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

()

3400 Mezőkövesd, Mátyás király utca 193 I
képviselő: Dr. Szabó Csaba
Dél-Borsodi Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a térség vállalkozásfejlsztési programjának kidolgozása és végrehajtása. ... >>

Délborsodi Falusi és Agroturizmus Egyesület

(kulturális)

3400 Mezőkövesd, Alkotmány utca 4-6
képviselő: Lanszki Elfrun ... >>

Délborsodi Regionális Fejlesztési Társulás

(környezetvédelmi)

3400 Mezőkövesd, Szent László tér 18.
képviselő: Tállai András ... >>

Egészség Klub Közhasznú Egyesület

(egészségügyi)

3400 Mezőkövesd, Szent László tér 24 1
képviselő: képviselő Molnárné Csirmaz Erzsébet ... >>

Egri Úti Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3400 Mezőkövesd, Egri u.1.
képviselő: Kissné Molnár Erzsébet
A mezőkövesdi Egri Úti Óvodások nevelésének, oktatásának, képességfejlesztésének elősegítése. A gyermekek érdekképviseletének, egészségmegörzésének segítése. Az óvodai tárgyi feltételeinek javítása, játékok,szemléltető eszközök beszerzésének, bővítésének anyagi támogatása. Szociális tevékenységnek a rászruló, hátrányos helyzetben lévő óvodások segítése. ... >>

Élet Egész-ség Alapítvány

(kulturális)

3400 Mezőkövesd, Búzavirág utca 13.
képviselő: Baloghné Kis Éva
Szomolya, Bogács, Cserépfalu, Cserépváralja, Bükkzsérc és Noszvaj, valamint a mezőkövesdi kistérség településeinek kulturális, erkölcsi fejlődését elősegítő programok, kirándulások, rendezvények szervezése és lebonyolítása. Rászorulóknak olyan tevékenység szervezése, amivel saját, illetve családja életvitelén képes hatékonyan segíteni - pl. meglévő szabadidejében kenyeret sütni, szappant főzni, kosarat fonni, stb. - ezen tevékenységekhez kíván az alapítvány szakmai és anyagi segítséget nyújtani mind saját, mind pályázati forrásokból, adományokból. ... >>

EMPÁTIA Alapítvány

()

3400 Mezőkövesd, Szomolyai u.7.
képviselő: Rajna Mártonné
-A város közigazgatási határain belül 3 éve bejelentett, lakással rendelkező, szociálisan rászorult emberek, családok segítése, az akábbi élethelyzetekben: a) önhibályukon kívűl nehéz helyzetbe került gyermeknevelő családok esetében. - Az Alapítvány célja a gyors segítség, amely rugalmasan alkalmazkodik az élethelyzethez. - Hiánypótló segítségnyújtási lehetőséggel kívánunk élni a szociálisan rászorúlt állampolgárok felé az állami és az önkormányzati szociális ellátások rendszere melllett. ... >>

Észak-Magarországi Regionális Gyorsulási Szövetség

(sport,érdekképviselet)

3400 Mezőkövesd, Gábor Áron utca 7
képviselő: Mihály József Zsolt ... >>

Fudoshin Karate Sportegyesület

(sport)

3400 Mezőkövesd, Mátyás Király u.225.
képviselő: Lengyel Zoltán ... >>

Gondoskodás Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3400 Mezőkövesd, Dohány u. 8.
képviselő: Dr. Molnár Károly, Pápai Józsefné
Az egészségügyi és szociális okok miatt nehéz helyzetbe jutott személy megsegítéséhez szükséges anyagi és tárgyi feltételek biztosítása., nevezetesen egeszségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Az alapítvány a szociális tevékenységként kifejtett családsegítés, valamint idős korúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, fogyatékos gyermekek gondozása, ápolása, képességfejlesztése célkitűzései közül az utóbbi kapcsán a főcél a már működő " Add a kezed lakóotthon" folyamatos működésének biztosítása.
Az alapcélok hatékonyabb megvalósítása érdekében az alapítvány az alábbi működést segítő célokat határoz meg:
- A lakóotthoni gondozottak részére rehabilitációs foglalkoztatás megteremtése - támogatások igénylésével, valamint pályázatok benyújtásával - mind otthonon belüli, mind kívüli munkavégzés formájában.
- Otthonápolási szolgálat működtetése az otthon alkalmazottai, munkatársai és társadalmi segítők által.
- Lakóotthonban ún. napközi otthonos ellátás biztosítása bejáró rászoruló gondozottak részére.
-Az alapítvány keretein belül az alapítványi otthon alkalmazottaiból, munkatársaiból, társadalmi segítőiből, ún. támogató szolgálat működtetésének biztosítása oly módon, hogy ezen támogató szolgálat Mezőkövesd város és környéke vonatkozásában az arra rászoruló lakosok ellátását, a jogszabályban előírt feltételek szerint valósítja meg. ... >>

Gyermeki Személyiség és Óvodafejlesztési Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3400 Mezőkövesd, Móra F. u.13.
képviselő: Tóth Sándorné
A mezőkövesdi 6.sz. Óvoda és az óvodai nevelés anyagi és technikai feltételeinek javítása. ... >>

Hancsók Kálmán Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 146.
képviselő: Hancsók Ildikó
A Szent László Gimnázium és Szakközépiskola 2-4. osztályos, matematikában kiemelkedően tehetséges és szociálisan arra rászorult tanulóinak felkutatása, és e területen történő támogatása, s ezzel Hancsók Kálmán szellemi hagyatékának ápolása. ... >>

Honvédelmi és Rendvédelmi Szervek Nyugdíjas Klubja Mezőkövesdi Kht.

()

3400 Mezőkövesd, Egri u.2.
képviselő: Gábor József titkár, Szepesi Géza ... >>

Hoórvölgye Horgászegyesület

(egyéb)

3400 Mezőkövesd, Szent László tér 24.
képviselő: elnök Kertész Gyula ... >>

Idősek ellátásáért Délborsodi Alapítvány

()

3400 Mezőkövesd, Radnóti út 9 Fsz/3
képviselő: Markó János
Az alapítvány célja az 1997. évi CLVI. tv.26.§. c./ pontjának 2. pontjában írt "szociális tevékenység, családsegítés időskorúak gondozása". ... >>

Ifjú Szocialisták Társulása

(egyéb)

3400 Mezőkövesd, Varga P. u. 2.
képviselő: Kis István elnök ... >>

Jatari Indián Népművészeti Egyesület

(kulturális)

3400 Mezőkövesd, Kossuth u. 18.
képviselő: Koncz László ... >>

Jézus Szíve Kegytemplom Alapítvány

()

3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 73.
képviselő: Papler Pál
A Jézus Szíve templom és plébánia átépítésének, bővítésének anyagi biztosítása. Az épületek megépítésével ifjúsági szálláshelyek kialakítására, közösségi termek, énekkarok, kongregációk működésének elősegítése. A templomban és a temlom körül urnás valamint koporsós temetkezés lehetőségének biztosítása. ... >>

"Karnevál" Kultúrális egyesület

(kulturális)

3400 Mezőkövesd, Varga Pál ú.23.
képviselő: Palóczki Tamás ... >>

Keleti Szél Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Gaál István út 44
képviselő: Toporniczki Tamás
A népi kultúra és Mezőkövesd hagyományainak ápolása (művészeti tevékenység, kultúrális örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés, kisebbségi, nemzeti kultúra ápolás ) és lakosságának kultúrális, szórakozási, oktatási, sport és egyéb szabdidő kultúrált eltöltését szolgáló igényeinek a kielégítése. ... >>

"KOLIBRI" Sportclub

(sport)

3400 Mezőkövesd, Gábor Áron u.6.
képviselő: Tóth Béla ... >>

KOVÁCS MAGDOLNA TANULMÁNYI ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 146.
képviselő: Dr. Pető József
A Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Szakközépiskola végzős diákjai közül évenként a kimagasló tanulmányi eredményt elérő két tanuló részére a " KOVÁCS MAGDOLNA DÍJ" átadása. ... >>

" Kövesd Flóriánért Alapítvány "

(tűzoltó)

3400 Mezőkövesd, Szent lászló tér 12.
képviselő: Tamási László
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.XXXI.számú törvényben foglaltak elősegítése érdekében a technikai, műszaki, szolgálati feltételrendszer fejlesztése terén anyagi támogatás biztosítása tűzvédelmi célú anyagok, eszközök, gépek, berendezések, felszerelések beszerzéséhez, továbbfejlesztéséhez. Továbbá a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság működési feltételeinek a helyi sajátosságok figyelembevételével történő fejlesztése, ... >>

"Kövesdi Kollégista" Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Damjanich u. 1.
képviselő: Barnóczky László
A kollégiumban folyó nevelő, oktató-tevékenység segítése, különös tekintettel az alábbiakra: - a kollégium tárgyi, technikai feltételeinek javítása, - a kollégiumi tehetséggondozás keretében a kiemelkedő képességű tanulók támogatása, - a hátrányos helzyetben lévő kollégisták anyagi támogatása, - a kollégiumi szabadidős programok támogatása (hozzájárulás csoportkirándulások, táborok, rendezvények költségeihez) - a népi hagyományok ápolása, megőrzése, - az idegen nyelv tanulásának elősegítése, ösztönzése, - számítástechnikai, informatikai ismeretek tanulásának, használatának támogatása, - jó tanulmányi teljesítmény támogatása (tanulmányi ösztöndíj) - a mindennapos testedzés lehetőségének biztosítása, - kulturális értékeink átörökítése - egészséges életmódra nevelés, - környezeti kultura fejlesztése (épített és természeti környezet óvása) - a kommunikáció kultura fejlesztése - viselkedés kultura fejlesztése - a diákok önkormányzati tevékenységének fejlesztése, - hazai és külföldi intézményekkel való kapcsolattartás, - pályázatok lebonyolításának segítése (nevezési díjak kifizetése.) Az alapítvány közhasznú tevékenysége: - nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kulturális örökség megóvása, - környezetvédelem ... >>

"Közös Érdek Dolgozói" Alapítvány

(kulturális)

3400 Mezőkövesd, Dózsa Gy.u.2.
képviselő: Szabó Istvánné
A vállalat, vagy annak jogutódja dolgozóinak, nyugdíjasainak - továbbiakbanÉ: kedvezményezettek- részére szociális, kultúrális, jóléti szolgáltatások és juttatások biztosítása. ... >>

LÓERŐ Sportegyesület

(sport)

3400 Mezőkövesd, Pacsirta út 4.
képviselő: Csirmaz Balázs elnök
Sporttevékenységek támogatása anyagi, erkölcsi és szellemi területen. Feladata a tevékenységével kapcsolatos eszközök megfelelő állapotának fenntartása. ... >>

Magányos Idős Emberek Gondviselése Alapítvány

()

3400 Mezőkövesd, Rákóczi u. 21.
képviselő: Papp Tibor
Mezőkövesden és környékén élő idős és rászoruló emberek gondozása. ... >>

Magic Boys Kézilabda, Úszó és Búvár Klub

(sport)

3400 Mezőkövesd, Mária utca 1.
képviselő: Dr. Prókai Ferenc elnök ... >>

Magyar szó Kárpátalján Kultúrális Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3400 Mezőkövesd, Szent László tér 28.
képviselő: Dr.Pető József
A határon túli, kárpátaljai: -magyar oktatási intézmények támogatása, -magyarország kultúrális szervezeteinek segítése, -magyar identitás-, nemzeti-, nemzetiségi tudata őrzésének elősegítése, -a magyar hagyományok, szokások ápolásának támogatása, -egyházi iskolák, szervezetek alapításának, működésének szervezése, röviden újabb 1100 év múltán is hangozzék magyar szó Kárpátalján. ... >>

Marietta Teljes Értékű Életéért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

3400 Mezőkövesd, Liszt F. utca 14.
képviselő: Barczi Mátyás Antalné
Balesetben sérült, bénulásos betegségben szenvedő és ennek okából egészségügyi és szociális okok miatt nehéz helyzetbe jutott Molnár Marietta (aki 1984. május 14. napján született, anyja: Pető Mária, 1076 Budapest, Péterfy S. u. 38. szám alatti lakos) megsegítéséhez szükséges anyagi és tárgyi feltételek biztosítása, gyógyulásának elősegítése, magyarországi és esetleges külföldi kezelésének, gyógyíttatásának, majd pedig remény szerinti munkába állítása feltételeinek megteremtése. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: Egészségmegőrzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. ... >>

MASZK(Mezőkövesdi Amatőr Színjátszó Kör) Egyesület

(kulturális)

3400 Mezőkövesd, Rezeda u. 17.
képviselő: Pázmándi László elnök ... >>

Matyó Nagymama Klub Egyesület

(kulturális)

3400 Mezőkövesd, Szent László tér
képviselő: alelnök Vámos Györgyné, Varga Józsefné ... >>

Matyó Népművészeti Egyesület

(kulturális)

3400 Mezőkövesd, Kisjankó Bori út 5
képviselő: Berecz Lászlóné ... >>

Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület

(kulturális)

3400 Mezőkövesd, Szent László tér 23
képviselő: Tóthné Márton Gabriella ... >>

Mező Ferenc Diáksport Egyesület

(sport)

3400 Mezőkövesd, Építők útja 1.
képviselő: Kubinyi József elnök ... >>
1. oldal 2. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41